2 IN 1 CONDITIONING DANDRUFF TREATMENT SHAMPOO Shampoing

Canada - Tiếng Pháp - Health Canada

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Pyrithione zincique
Sẵn có từ:
APOLLO HEALTH AND BEAUTY CARE
Mã ATC:
D11AX12
INN (Tên quốc tế):
PYRITHIONE ZINC
Liều dùng:
1%
Dạng dược phẩm:
Shampoing
Thành phần:
Pyrithione zincique 1%
Tuyến hành chính:
Topique
Các đơn vị trong gói:
400 ML
Loại thuốc theo toa:
En vente libre
Khu trị liệu:
MISCELLANEOUS LOCAL ANTI-INFECTIVES
Tóm tắt sản phẩm:
Numéro de groupe d'ingrédients actifs (GIA) :0108628001
Tình trạng ủy quyền:
ANNULÉ APRÈS COMMERCIALISATION
Số ủy quyền:
02245675
Ngày ủy quyền:
2011-07-07

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này