(131-I)Meta-iodobenzylguanidine diagn. GE Healthca injektionsvæske

Đan Mạch - Tiếng Đan Mạch - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Iobenguan (131-I)
Sẵn có từ:
GE Healthcare Buchler GmbH . & Co KG
Mã ATC:
V09IX02
INN (Tên quốc tế):
Iobenguan (131-I)
Dạng dược phẩm:
injektionsvæske
Số ủy quyền:
02151
Ngày ủy quyền:
1995-01-31

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm - Tiếng Anh

25-07-2021

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này