Хидрокортизон с Хлорамфеникол 5mg/g + 2mg/g маз за очи - 3g

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Гидрокортизоном и противоинфекционные
Sẵn có từ:
Антибиотик - Разград АД
Mã ATC:
S01CA3
INN (Tên quốc tế):
Hydrocortisone and antiinfectives
Tóm tắt sản phẩm:
Hydrocortison cum chloramphenicol, 5mg/g + 2mg/g eye ointment - 3g
Số ủy quyền:
20010473
Ngày ủy quyền:
2015-05-12

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này