флакон х 10ml; 1 флакон х 20ml Оксалап 5 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор - 1флакон х 10ml; 1 флакон х 20ml

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:
АЛАПИС България ЕООД
Mã ATC:
L01XA3
Tóm tắt sản phẩm:
Oxalap, 5 mg/ml concentrate for solution for infusion - 1
Số ủy quyền:
20110060
Ngày ủy quyền:
2011-01-27

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này