Тилконокс 20 mg филмирани таблетки

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Tenoxicam
Sẵn có từ:
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Mã ATC:
M01AC2
INN (Tên quốc tế):
Tenoxicam
Tóm tắt sản phẩm:
Tilconox, 20 mg film - coated tablets x 10
Số ủy quyền:
20110057
Ngày ủy quyền:
2011-01-21

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này