Камфоров спирт Гален-Фарма 10% разтвор за кожа - 100ml; 1000ml

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Камфор
Sẵn có từ:
Гален Фарма ООД
Mã ATC:
M02AX10
INN (Tên quốc tế):
Camphora
Tóm tắt sản phẩm:
Spiritus Camphoratus Galen-Pharma, 10% cutaneous solution - 100ml; 1000ml-
Số ủy quyền:
20040578
Ngày ủy quyền:
2011-08-02

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này