Имазол Паста 1% дермална паста - 25g

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Клотримазол
Sẵn có từ:
Spirig Eastern a.s.
Mã ATC:
D01AC1
INN (Tên quốc tế):
Clotrimazole
Tóm tắt sản phẩm:
Imazol Paste, 1% cutaneous paste - 25g
Số ủy quyền:
20050438
Ngày ủy quyền:
2011-02-14

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này