Етилов спирт СЗ 90% об/об дермален разтвор - 100ml; - 1000ml

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Етанол
Sẵn có từ:
Сайра Загоре" ООД"
Mã ATC:
D08AX8
INN (Tên quốc tế):
Ethanol
Tóm tắt sản phẩm:
Spiritus aethylicus SZ, 90% v/v cutaneous solution - 100ml; - 1000ml
Số ủy quyền:
20030565
Ngày ủy quyền:
2009-03-18

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này