Етанолов разтвор на йод - Фло 5% дермален разтвор x 25ml, x 50ml, x 900ml

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Йод
Sẵn có từ:
Флора - 02" ООД"
Mã ATC:
D08AG3
INN (Tên quốc tế):
Iodine
Tóm tắt sản phẩm:
Alcocholic iodine solutio - Flo, 5% cutaneous solution x 25ml, x 50ml, x 900ml
Số ủy quyền:
20050038
Ngày ủy quyền:
2011-01-17

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này