Допамин Адмеда 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Допамин
Sẵn có từ:
Admeda Arzneimittel GmbH
Mã ATC:
C01CA4
INN (Tên quốc tế):
Dopamine
Tóm tắt sản phẩm:
Dopamin Admeda, 20 mg/ml concentrate for solution for infusion - 10 ml x 5
Số ủy quyền:
20020533
Ngày ủy quyền:
2011-06-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này