Доксипрокт Плюс 40 mg/20 mg/0,25 mg/g маз - 20g

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
лидокаин хидрохлорид, монохидрат довязывать калций, дексаметазон ацетат
Sẵn có từ:
OM PHARMA S.A.
Mã ATC:
C05AX3
INN (Tên quốc tế):
lidocaine hydrochloride, Calcium dobesilate monohydrate, Dexamethasone acetate
Tóm tắt sản phẩm:
Doxiproct Plus, 40 mg/20 mg/0,25 mg/g ointment - 20g
Số ủy quyền:
9600311
Ngày ủy quyền:
2014-08-15

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này