ДИАВИТОЛ

Belarus - Tiếng Nga - Министерством здравоохранения Республики (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

04-04-2019

Thành phần hoạt chất:
Diavitolum
Sẵn có từ:
Ферейн СОАО, Республика Беларусь
INN (Tên quốc tế):
Diavitolum
Lớp học:
генерик
Loại thuốc theo toa:
без рецепта
Sản xuất bởi:
Ферейн СОАО, Республика Беларусь
Khu trị liệu:
Другие cicatrizants
Tóm tắt sản phẩm:
Нормативная документация: ФСП РБ 0011-19
Số ủy quyền:
19/02/8
Ngày ủy quyền:
2016-11-28

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này