ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ

Belarus - Tiếng Nga - Министерством здравоохранения Республики (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

14-10-2016

Thành phần hoạt chất:
Корневище валерианы
Sẵn có từ:
БИОТЕСТ НПК ООО, Республика Беларусь
INN (Tên quốc tế):
Valerianae radix; Valeriana rhizome
Lớp học:
генерик
Loại thuốc theo toa:
без рецепта
Sản xuất bởi:
БИОТЕСТ НПК ООО, Республика Беларусь
Khu trị liệu:
Корня валерианы радикса
Tóm tắt sản phẩm:
Нормативная документация: ФСП РБ 2322-16
Số ủy quyền:
19/05/1865
Ngày ủy quyền:
2016-08-22

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này