АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С)

Belarus - Tiếng Nga - Министерством здравоохранения Республики (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

11-05-2016

Thành phần hoạt chất:
Аскорбиновая кислота
Sẵn có từ:
Экзон ОАО, Республика Беларусь
INN (Tên quốc tế):
Ascorbic acid (vit C)
Lớp học:
генерик
Loại thuốc theo toa:
без рецепта
Sản xuất bởi:
Экзон ОАО, Республика Беларусь
Khu trị liệu:
Аскорбиновая кислота (вит с)
Tóm tắt sản phẩm:
Нормативная документация: ФСП РБ 0991-16
Số ủy quyền:
16/04/1367
Ngày ủy quyền:
2016-04-22

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này