Алфаксин 150 mg капсули с удължено освобождаване, твърди

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Венлафаксин
Sẵn có từ:
АЛАПИС България ЕООД
Mã ATC:
N06AX16
INN (Tên quốc tế):
Venlafaxine
Tóm tắt sản phẩm:
Alfaxin, 150 mg prolonged-release capsules, hard x 30
Số ủy quyền:
20110174
Ngày ủy quyền:
2011-03-16

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này