Азосин 10 mg таблетки с удължено освобождаване х 30

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Alfuzosin
Sẵn có từ:
Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,"
Mã ATC:
G04CA1
INN (Tên quốc tế):
Alfuzosin
Tóm tắt sản phẩm:
Azosin, 10 mg prolonged - release tablets x 30
Số ủy quyền:
20120369
Ngày ủy quyền:
2013-05-30

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này