HELIPAK TEDAVI PK. 14 TABLET Türkiye - Türkçe - TİTCK (Türkİye İlaç Ve Tibbİ Cİhaz Kurumu)

helipak tedavi pk. 14 tablet

actavis - klarİtromİsİn/amoksİsİlİn/lansoprazol - bulimia, amoksisilin ve klaritromisin