Proxima ZTT. Hydroxyapatite-coated, titanium alloy anatomic femoral component

Mısır - İngilizce - EDA (Egyptian Drug Authority)

şimdi satın al

Mevcut itibaren:
جونسون اند جونسون (ميدل ايست) مكتب مصر العلمى
Tarafından üretildi:
DePuy International Ltd., United Kingdom

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Bu bilgileri paylaşın