Advertisement

Üresal

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • Üresal Forte Pomad KT
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç
Advertisement

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • Üresal Forte Pomad KT
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Diğer bilgiler

Advertisement

Durum

 • Kaynak:
 • İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Kurum Bilgileri
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-11-2012
 • last_update:
 • 09-08-2016

Hasta Bilgi broşürü

Advertisement

1/7

KULLANMA TALĐMATI

ÜRESAL FORTE pomad

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin maddeler: Her 1 g pomad, 100 mg Üre (Karbamid) ve 100 mg Salisilik

asit içerir.

Yardımcı maddeler : Beyaz yumuşak vazelin, Polisorbat 80, Polioksil 40 stearat,

Arlaton T, Gliserin, Polietilen glikol 400.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ÜRESAL FORTE nedir ve ne için kullanılır?

2. ÜRESAL FORTE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ÜRESAL FORTE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ÜRESAL FORTE’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ÜRESAL FORTE nedir ve ne için kullanılır?

ÜRESAL FORTE, haricen kullanıma yönelik bir pomattır. Yumuşatıcılar ve

Koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak

100 gramında 10 g Üre ve 10 g Salisilik asit içerir.

ÜRESAL FORTE, 50 g opak, beyaz renkli pomad içeren, ağzı plastik kapakla

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI

dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. Đlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

2/7

ÜRESAL FORTE; kuvvetli pullanma ve nasırlaşma gösteren deri

hastalıklarının tedavisinde kullanılan, ciltte soyucu ve yumuşatıcı etki gösteren

bir üründür.

ÜRESAL FORTE, iktiyozis (balık pulu görünümündeki kuru cilt hastalığı),

palmar-plantar keratoz (el içi ve ayak tabanı derisinin kalınlaşması), liken pilaris

(bir çeşit kıl kökü hastalığı), foliküler hiperkeratoz (keratin adlı maddenin kıl

köklerinde aşırı birikimi ile görülen bir çeşit deri hastalığı), tilotik el ekzeması

(özellikle avuç içlerinde kuru, kalın plaklarla kendini gösteren bir deri

hastalığı), el ve ayakta meydana gelen nasırlar, sedef hastalığı, likenleşmiş

ekzema (bir tür deri hastalığı) gibi tüylü bölgeler dahil olmak üzere görülen

pullanmış, hiperkeratozlu (pullu ve kalınlaşmış) deri hastalıklarında kullanılır.

Kortikosteroid (iltihap ve kaşıntı giderici olarak kullanılan bir ilaç grubu),

PUVA (ilaçlı fototerapi) tedavisinden önce veya tedavi arasında stratum

korneum (derinin en üst tabakası) fazlalıklarını uzaklaştırmak ve ayrıca

hiperkeratotik (deride pullanma ve kalınlaşma görülen) mantar hastalıklarının

yüzeyel tedavisinde kullanılır.

2. ÜRESAL FORTE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ÜRESAL FORTE’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Salisilik asit, Üre veya ÜRESAL FORTE’nin herhangi bir bileşenine alerjiniz

veya aşırı duyarlılığınız var ise,

Aşırı iltihaplanma var ise,

Derideki pullanma sona ermiş ise,

Zehirlenmeye yol açabilecek yüksek salisilat düzeylerine neden olabilen ilaçlar

kullanıyorsanız ÜRESAL FORTE’yi kullanmayınız.

ÜRESAL FORTE’yi göz ve mukozalı bölgelerde kullanmayınız.

ÜRESAL FORTE’yi aşağıdaki durumlarda DĐKKATLĐ KULLANINIZ

Eğer:

Çocuklarda kullanıyorsanız,

Açık lezyonlar (doku hasarları) ve yeni oluşmuş ekzemalar (bir tür deri

hastalığı) var ise,

3/7

Karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız. Uygulama

yüzeyi ve süresi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat zehirlenmesi göstergeleri (baş

dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, kulak çınlaması,

halsizlik, hızlı solunum, diyare (ishal), psikolojik dengesizlik) açısından kontrol

altında tutulmalıdır.

Salisilik asit zehirlenmesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara

verilmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ÜRESAL FORTE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:

ÜRESAL FORTE’nin uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi

yoktur.

Hamilelik

Đ lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Salisilik asit ve Üre’nin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı

bilinmemektedir.

ÜRESAL FORTE kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz

önünde bulundurularak zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır. Gerektiği

takdirde doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

Đ lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Salisilik asit ve Üre’nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Salisilik asit ve Üre’nin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ÜRESAL FORTE tedavisinin

durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin

karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ÜRESAL FORTE

tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Emzirmeden önce meme üzerine ÜRESAL FORTE uygulamayınız.

4/7

Araç ve makine kullanımı

Cilt üzerine topikal olarak uygulanan ÜRESAL FORTE ile ilgili olarak bu konuda

yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

ÜRESAL FORTE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında

önemli bilgiler

ÜRESAL FORTE’nin içeriğinde bulunan,

Gliserin için kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ÜRESAL FORTE’nin; geniş yüzeylere uzun süreli uygulandığında, özellikle kapalı

bandaj altında, antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar), trombolitikler (kan

pıhtısını eritici ilaçlar), ürikozürikler (idrarla ürik asit adlı bir maddenin atılımını

arttıran ilaçlar), antidiyabetikler (şeker hastalığında kullanılan ilaçlar), kortikosteroidler

(iltihap ve kaşıntı giderici olarak kullanılan bir ilaç grubu), metotreksat (lösemi ve bazı

kanser türlerinin tedavisinde kullanılan bağışıklık cevabını baskılayıcı bir ilaç),

nonsteroidal antienflamatuvarlar (iltihabi hastalıklarda kullanılan bir ilaç grubu), pH

ayarlayıcı ajanlar (vücutta asit-baz dengesini ayarlayıcı ilaçlar), antikonvülzanlar (yüz,

gövde veya ekstremitelerde görülen şiddetli bir kasılma veya seri ani kasılmaları

önleyici ilaçlar), tetrasiklinler (antibiyotiklerin bir grubu), diüretikler (idrar söktürücü

ilaçlar) ve diğer salisilat türevi ajanlar ile etkileşebilecek oranda deriden emilebileceği

göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle, bu ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Üre ile

ilgili olarak bilinen bir geçimsizlik yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. ÜRESAL FORTE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde günde 1-2 kez deriye, kıl

köklerine sürülüp iyice ovulur veya daha fazla miktarlarda kapalı bandaj altında

kullanılabilir. Kapalı bandaj şeklinde uygulamaların kısa süreli olmasına dikkat

edilmeli ve sık tekrarından kaçınılmalıdır. Sıcak su ile yıkanılarak

5/7

uzaklaştırılabilir. Eğer saça sürüldüyse şampuandan önce sıvı bir yağ ile saçlar

artıklardan arındırılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Deri üzerine, kıl köklerine sürülerek uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda dikkatli kullanınız. Uygulama yüzeyi ve süresi sınırlı tutulmalı ve

hasta salisilat zehirlenmesi göstergeleri (baş dönmesi, kusma, uyuşukluk hali,

işitmenin yitirilmesi, kulak çınlaması, halsizlik, hızlı solunum, diyare (ishal),

psikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır. Salisilik asit

zehirlenmesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara verilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

ÜRESAL FORTE’nin yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız. Uygulama

yüzeyi ve süresi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat zehirlenmesi göstergeleri (baş

dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, kulak çınlaması,

halsizlik, hızlı solunum, diyare (ishal), psikolojik dengesizlik) açısından kontrol

altında tutulmalıdır. Salisilik asit zehirlenmesi göstergeleri tespit edildiği

takdirde kullanıma ara verilmelidir.

Eğer ÜRESAL FORTE’nin etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir

izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ÜRESAL FORTE kullandıysanız:

ÜRESAL FORTE; karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde ve özellikle

çocuklarda uzun sürelerle geniş yüzeylere uygulandığı takdirde, salisilizm olarak

bilinen bir zehirlenme tablosuna neden olabilir. Đdrarla atılımı hızlandırmak için bol

6/7

sıvı içirilmelidir. Gerektiği takdirde, ağızdan veya intravenöz (damar içine) yolla

sodyumbikarbonat verilmelidir.

Eğer ÜRESAL FORTE’yi yanlışlıkla yutarsanız, hemen bir doktor veya hastaneye

başvurunuz.

ÜRESAL FORTE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya

eczacı ile konuşunuz.

Eğer ÜRESAL FORTE’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ÜRESAL FORTE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ÜRESAL FORTE’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ÜRESAL FORTE’yi kullanmayı durdurunuz ve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

Ciddi alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, yüz, dil ve boğazda

kaşıntı/şişme)

Aşırı duyarlılık (yanma ve kaşıntı ile beraber) görülebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÜRESAL FORTE’ye karşı ciddi alerjiniz

var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Seyrek;

Kızarıklık

Yanma

7/7

Bunlar ÜRESAL FORTE’nin hafif yan etkileridir. Tedaviyi hemen kesip doktorunuza

danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ÜRESAL FORTE’nin saklanması

ÜRESAL FORTE’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ÜRESAL FORTE’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : ORVA Đlaç San. ve Tic. A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No: 10,

35620 Çiğli / ĐZMĐR

Üretici : ORVA Đlaç San. ve Tic. A.Ş.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10010 Sok. No: 10,

35620 Çiğli / ĐZMĐR

Bu kullanma talimatı onaylanmıştır.

(gün ay yıl)

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.

aynı aktif madde ile

aynı üreticiden

Advertisement