SILVAMED % 1 KREM, 40 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • SILVAMED % 1 KREM, 40 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • SILVAMED % 1 KREM, 40 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Gümüş sülfadiazin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 202/86
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-07-2003
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL

İ

MATI

SİLVAMED %1 krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her 1 gram krem, 10 mg gümüş sülfadiazin içerir.

Yardımcı maddeler: Stearil alkol, setil alkol, beyaz vazelin, metil parahidroksibenzoat sodyum,

sorbitan monooleat, polisorbat 80, distile su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

SİLVAMED nedir ve ne için kullanılır?

2.

SİLVAMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

SİLVAMED nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

SİLVAMED’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

SİLVAMED nedir ve ne için kullanılır?

SİLVAMED, etkin maddesi gümüş sülfadiazin olan kremdir. Gümüş sülfadiazin, yara veya

yanık bölgelerinde iltihaplanmalara (enfeksiyonlara) yol açan bakterileri öldürerek etki gösterir.

SİLVAMED, 40 gr’lık tüplerde ve 400 g’lık kavanozlarda bulunur. SİLVAMED’in 1 gramı 10

mg gümüş sülfadiazin içerir.

SİLVAMED, yanık ve yaralarda ortaya çıkan iltihaplanmaların (enfeksiyonların) önlenmesinde

ve tedavisinde kullanılır.

2.

SİLVAMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SİLVAMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Gümüş sülfadiazin ya da SİLVAMED’in bileşimindeki diğer maddelere karşı bilinen bir alerjiniz

var ise,

Gebeliğinizin son döneminde iseniz,

Prematüre (erken doğum) veya iki aylıktan küçük bebeklerde,

Metenamin

(üriner

kanal

enfeksiyonlarının

baskılanması

için

kullanılan

ilaç)

sülfonamidlerin beraber kullanımı kristal üre (asidik ürede çözünmeyen çökelti) oluşumu riskini

arttırması sebebiyle kontrendikedir.

SİLVAMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

SİLVAMED’i uzun süreli kullanmanız gerekiyor ise,

Solunum yetmezliğiniz, şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise,

Yanık tedavisinde kullanıldığında yanıklar vücudun geniş alanlarını kaplıyor ise,

Sizde ya da ailenizde glukoz-6-fosfat dehidrogenaz adlı bir enzim eksikliği var ise,

Yara kabuğunun ayrılmasında gecikme olur ise.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

SİLVAMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SİLVAMED’in kullanım yöntemi açısından besinlerle birlikte ya da aç karnına alınmasında sakınca

yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelerde

ancak

çok

gerekli

olduğunda

kullanılmalıdır.

Gebeliğin

döneminde

kullanılmamalıdır.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİLVAMED

süte

geçebilir.

Emzirme

döneminde

doktorunuza

danışmadan

SİLVAMED

kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bildirilen olumsuz bir etkisi yoktur.

SİLVAMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

SİLVAMED’in içerisinde bulunan stearil alkol ve setil alkol, lokal deri reaksiyonlarına (kontak

dermatit gibi) neden olabilir.

SİLVAMED’in

içerisinde

bulunan

metil

parahidroksibenzoat

sodyum,

alerjik

reaksiyonlara

(muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SİLVAMED, bölgesel (lokal) olarak uygulanan bazı ilaçların etkisini azaltabilir. Lokal olarak

başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

SİLVAMED,

geniş

alanlara

uygulandığında,

ağızdan

alınan

bazı

ilaçların

(kan

şekerini

düzenleyici ilaçlar ve epilepsi tedavisinde kullanılan fenitoin) etkisini değiştirebilir.

SİLVAMED, metenamin (üriner kanal enfeksiyonlarının baskılanması için kullanılan bir ilaç) ve

sülfonamidlerin beraber kullanımının kristal üre (asidik ürede çözünmeyen çökelti) oluşumu

riskini arttırması sebebiyle kontrendikedir.

SİLVAMED, papainin enzimatik debridman (yaradaki bütün yabancı cisimlerin çıkarılması)

etkisini yok edebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

SİLVAMED nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yara ve yanık olan bölge uygun hijyenik kurallara göre temizlendikten sonra günde en az bir kez

uygulanır.

Hareket

nedeniyle

kremin

uzaklaştırıldığı

durumlarda

tekrar

uygulama

yapılabilir.

Yaradan kaynaklanan akıntının (eksüdanın) fazla olduğu durumlarda daha sık uygulama gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Haricen kullanılır. Göze veya göz çevresine uygulamayınız. Uygulamadan önce yaranın uygun

şekilde temizlenmesi gerekir.

3-5 mm kalınlığında bir tabaka halinde ve tercihen steril eldiven veya spatül ile uygulanır.

Gerekirse üzeri steril bir pansuman ile örtülür.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Erken doğmuş bebeklerde ve iki aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer ve böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer SİLVAMED’in etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SİLVAMED kullandıysanız:

SİLVAMED’den

kullanmanız

gerekenden

fazlasını

kullanmışsanız

bir

doktor

veya

eczacı

ile

konuşunuz.

SİLVAMED’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SİLVAMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

SİLVAMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek herhangi bir etki beklenmemektedir.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SİLVAMED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat en az 100 hastanın birinde görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat en az 1.000 hastanın birinde görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az, fakat en az 10.000 hastanın birinde görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Kaşıntı (prurit), egzama (deride kızarıklık ve kabarcık oluşması),

Uygulama bölgesinde döküntü.

Seyrek:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları,

Yanma hissi,

Deride renk değişikliği,

Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta oluşan kızarıklık),

Deri nekrozu (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden hastalık),

İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı.

Çok seyrek:

Böbrek yetmezliği.

Bilinmiyor:

Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma),

Aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma),

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği anemisi,

Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),

Gümüş zehirlenmesi, (arjiroz)

Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma),

Lökopeni (akyuvar sayısında azalma) (simetidin ile beraber kullanımı lökopeni insidansıyla

ilişkilendirilmiştir),

Su ve elektrolit dengesizliği,

Ateş nöbetleri,

Oral mukozada gümüş birikimi,

Psödomembranöz

enterokolit

(uzun

süreli

antibiyotik

kullanımına

bağlı

kanlı,

sulu

ishalle

seyreden barsak iltihabı),

Toksik megakolon (kalın bağırsağın büyümesi, genişlemesi),

Karaciğer hücre hasarı,

Karaciğer iltihabı,

Yaraların düzgün iyileşmemesi,

Deride renk koyulaşması ya da renksizleşmesi,

Deri üzerinde kızarıklıklar,

Mantar enfeksiyonu,

Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden

iltihap),

Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),

İdrarda çözünmeyen çökelti oluşumu,

Nefrotoksisite (böbrekler üzerinde zararlı etki).

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

SİLVAMED’in saklanması

SİLVAMED’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SİLVAMED’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SİLVAMED’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar/İSTANBUL

Üretim Yeri: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi,

Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.