PERGE 225 MG KAPSÜL, 56 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • PERGE 225 MG KAPSÜL, 56 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • PERGE 225 MG KAPSÜL,56 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sonuç

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2016/823
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-11-2016
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

PERGE 225 mg Kapsül

Ağızdan alınır

Etkin madde:

Her bir kapsül 225 mg pregabalin içerir.

Yardımcı

Maddeler:

Laktoz

monohidrat

(inek

sütü),

mısır

nişastası,

talk,

jelatin

(sığır

jelatini), titanyum dioksit, kırmızı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PERGE nedir ve ne için kullanılır?

2. PERGE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PERGE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PERGE’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

PERGE nedir ve ne için kullanılır?

PERGE 225 mg kapsül, açık turuncu-beyaz, sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 225 mg

pregabalin içerir ve 56 kapsüllük Al/PVC blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

PERGE, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları

ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik

ağrı) tedavisinde; yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas

olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir

çeşit yumuşak doku ağrısı) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

PERGE, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik

ve etkililik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

PERGE yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan

uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar

2/10

vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma,

vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne

batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygu durumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden

olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

PERGE yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder

jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz,

almakta

olduğunuz

ilaçlarla

durumunuzu

kontrol

altında

tutamadığı

zaman,

PERGE’yi

tedavinize ekleyebilir. PERGE sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir

ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte

kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

PERGE yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır.

Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı

kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve

şiddetli

heyecan,

köşeye

sıkıştırılmışlık

hissi,

kolaylıkla

bitkin

düşme,

konsantrasyon

güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol

açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji

PERGE yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve

kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak

doku ağrısı olup, daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

2.

PERGE’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PERGE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

PERGE

etkin

maddesi

olan

pregabaline

veya

ilacın

içeriğinde

bulunan

diğer

maddelerden

herhangi

birine

karşı

alerjiniz

(aşırı

hassasiyetiniz)

varsa

PERGE

kullanmayınız.

Emniyet bandı açılmış veya hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

PERGE’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

PERGE kullanan bazı hastalar yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişmenin yanısıra

yaygın cilt döküntüsü gibi alerjik reaksiyonu düşündüren belirtiler bildirmiştir. Bu

reaksiyonların herhangi birini yaşamanız durumunda hemen doktorunuzla hemen

temas kurunuz. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler

ortaya çıkarsa PERGE derhal kesilmelidir.

PERGE

tedavi,

uyku

hali

baş

dönmesine

neden

olabileceğinden,

yaşlı

hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65

yaşın

üzerindeyseniz,

ilacın

tüm

etkileri

konusunda

yeterli

deneyime

sahip

oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.

3/10

PERGE

bulanık

görme

veya

görme

kaybına

görme

duyusunda

başka

değişikliklere

neden

olabilir,

bunların

çoğu

geçicidir.

Görmenizde

herhangi

değişiklik yaşamanız durumunda hemen doktorunuzla görüşmelisiniz.

Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa ve pregabalin kullanımı sırasında kilo aldıysanız,

diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.

Omurilik

yaralanması

olan

hastalar

örneğin

ağrı

veya

spastisiteyi

tedavi

etmek

amacıyla pregabaline benzer yan etkileri olan, başka ilaçlar da alıyor olabileceğinden

uykululuk hali gibi bazı yan etkiler daha yaygın olabilir ve bu etkilerin şiddeti söz

konusu ilaçlar birlikte alındığında artabilir.

Bazı

hastalarda

pregabalin

alırken

kalp

yetmezliği

bildirilmiştir;

hastalar

çoğunlukla kardiyovasküler rahatsızlıkları olan yaşlı hastalardır. Bu ilacı almadan

önce kalp hastalığı öykünüz varsa doktorunuza bildirmelisiniz.

Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek

yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara

çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu

düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.

PERGE

gibi

antiepileptik

(sara

tedavisinde

etkili)

ilaçlarla

tedavi

edilen

bazı

hastalarda kendine zarar verme veya intihar etme düşüncesi gözlenmiştir. Aklınızdan

bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan

yardım almalısınız.

PERGE kabızlığa neden olabilecek başka ilaçlarla (bazı ağrı kesiciler gibi) birlikte

alındığında gastrointestinal sorunların (örn., kabızlık, bağırsak işlevlerinin durması)

baş

göstermesi

olasıdır.

Kabızlık

yaşıyorsanız,

özellikle

sorunu

yaşamaya

yatkınsanız, doktorunuza söyleyiniz.

Alkol veya herhangi bir ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanım öykünüz var ise

doktorunuza söyleyiniz. Reçete edilenden daha fazla ilaç kullanmayınız.

Pregabalin alırken veya pregabalin almayı bıraktıktan hemen sonra nöbetler olduğu

bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.

Pregabalin

kullanan

bazı

hastalarda,

diğer

koşulların

etkisi

beyin

fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer veya böbrek

hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

PERGE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

PERGE aç ya da tok olarak kullanılabilir.

PERGE kullanırken alkol almayınız. PERGE ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş

dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PERGE doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma

ihtimali olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer

tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı

planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

4/10

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçtiği için PERGE kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

PERGE

doktorunuz tarafından önerilmedikçe emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

PERGE baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. PERGE’nin sizi nasıl

etkilediğini

anlayana

kadar

araba

veya

makine

kullanmayınız

tehlikeli

olabilecek

aktivitelerde bulunmayınız.

PERGE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz (inek sütü) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı

intoleransınız

(dayanıksız)

olduğu

söylenmişse

tıbbi

ürünü

almadan

önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

PERGE ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir. PERGE’nin belli başlı bazı ilaçlarla

birlikte kullanımı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi

yan etkilerde artış görülebilir. PERGE, aşağıdakileri içeren ilaçlarla birlikte alınırsa, baş

dönmesi, uykululuk hali ve dikkat azalmasının şiddetini artabilir:

Oksikodon (narkotik ağrı kesiciler)

Lorazepam (kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Alkol

PERGE ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

PERGE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PERGE’yi her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin

değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PERGE’yi ne zaman ve ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz söyleyecektir.

Nöropatik Ağrı

Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda kapsül alınız.

Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.

Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere PERGE

alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere

PERGE alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.

Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu

kendiniz değiştirmeyiniz.

5/10

Epilepsi

Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda kapsül alınız.

Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.

Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere PERGE

alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere

PERGE alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.

Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu

kendiniz değiştirmeyiniz.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda kapsül alınız.

Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 150 mg ile 600 mg arasında olacaktır.

Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere PERGE

alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere

PERGE alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.

Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu

kendiniz değiştirmeyiniz.

Fibromiyalji

Doktorunuzun sizin için belirlediği dozda kapsül alınız.

Sizin ve durumunuz için belirlenen doz, genellikle 300 mg ile 450 mg arasında olacaktır.

Doktorunuz günde 2 ya da 3 ayrı seferde almanızı söyleyecektir. Günde 2 kere PERGE

alımında, sabah ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız. Günde 3 kere

PERGE alımında, sabah, öğle ve akşam olacak şekilde her gün aynı saatlerde alınız.

Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu

kendiniz değiştirmeyiniz.

Doktorunuz ile görüşmeden PERGE’yi aniden bırakmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

PERGE ağız yoluyla alınır.

PERGE’yi bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

PERGE’nin çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli

güvenlilik

etkililik

bilgisi

bulunmadığı

için

yaş

grubundaki

hastalarda

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda PERGE normal dozlarında

kullanılabilir.

Böbrek fonksiyonları azalan yaşlı hastalarda pregabalinin dozunun azaltılması

gerekebilir.

6/10

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz

planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer

PERGE’nin

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PERGE kullandıysanız:

PERGE’yi kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Eğer

almanız

gerekenden

fazla

PERGE

kullandıysanız,

doktorunuzu

arayınız

kullanmakta

olduğunuz

PERGE

kutusunu

yanınıza

alarak,

derhal

yakın

sağlık

merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık

veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

Ayrıca nöbetler de bildirilmiştir.

PERGE’yi kullanmayı unutursanız:

PERGE’yi her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz takdirde:

Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.

Hatırladığınızda

sonraki

dozu

alacağınız

zaman

gelmiş

veya

yakın

unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında

alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PERGE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuzla görüşmeden PERGE’yi aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile

kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında,

tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler (çekilme belirtileri) görülebilir. Bu yan etkiler,

uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale,

sinirlilik, depresyon, ağrı, terleme ve sersemlik ve anlamlı fiziksel bağımlılıktır. Daha uzun

süre PERGE kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti kullandığınız doza göre

artabilir.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm

ilaçlar

gibi,

PERGE’nin

içeriğinde

bulunan

maddelere

karşı

aşırı

duyarlılığı

olan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde şişme

Dilde şişme

7/10

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PERGE’ye

karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek

olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da

kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın

:10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

:100

hastanın

birinden

fakat

1.000

hastanın

birinden

fazla

görülebilir.

Seyrek

:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Baş dönmesi, uyku hali, baş ağrısı

Yaygın:

İştah artışı

Soğuk algınlığı (nazofarenjit)

Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme

,

bilinç bulanıklığı, cinsel

istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet (irritabilite), kişinin yer ve

zaman kavramını yitirmesi (dezoryantasyon)

Dikkat

bozukluğu,

sakarlık,

hafıza

bozukluğu,

hafıza

kaybı,

titreme

(tremor),

konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, uyuşma, sakinlik,

uyuşukluk, uykusuzluk (insomni), aşırı halsizlik, anormallik hissi

Bulanık görme, çift görme

Baş dönmesi (vertigo), denge bozukluğu, düşme

Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, ishal, bulantı, karın boşluğunda şişkinlik

Peniste sertleşme bozukluğu

Sarhoşluk hissi, yürüyüşte anormallik

Vücutta kol ve bacaklar dahil şişlik (periferik ödem), ödem

Kilo artışı

Kas krampları, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, boyun bölgesinde

kramp (servikal spazm)

Boğaz kuruluğu

İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)

Göğüste ağrı

Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit)

Sıvı tutulumu

Kaslarda kasılma (spazm)

Kaygı hali (anksiyete)

Yutak ve gırtlakta ağrı

Boğaz ağrısı

Grip benzeri semptomlar

Solunum güçlüğü

Miyasteni

Anormal yürüyüş

8/10

Yaygın olmayan:

İştah kaybı, kilo kaybı, kan şekerinin düşmesi, kan şekerinin yükselmesi

Kendine

yabancılaşma,

kişisel

kimlik

duygusu

kaybı

(depersonalizasyon),

huzursuzluk,

depresyon,

ajitasyon,

hali

(duygudurum)

dalgalanması,

kelime

bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, sinirlilik, aşırı mutluluk hali,

bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aktivitelerde bozukluk, düşünmede zorluk, cinsel

istekte artış, orgazm olamamayı da kapsayan cinsel işlev bozuklukları, geç boşalma,

kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma

(apati)

Görme alanında bozukluklar, anormal göz hareketleri, tünel görüşü şeklinde görme

değişiklikleri,

ışık

parlaması

gibi

görme

değişiklikleri,

düzensiz

hareketler,

reflekslerde zayıflama, artmış aktivite, ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, hassas

deri, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), bilincin

azalması,

bilinç

kaybı,

bayılma

hali,

sese/gürültüye

hassasiyet,

hissetmeme,

istemli hareketlerin bozulması (diskinezi)

Göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, gözyaşında

artma, gözlerde iritasyon, göz yorgunluğu (astenopi)

Ritim bozuklukları, kalp atım hızında artma, düşük kan basıncı, yüksek kan basıncı,

kalp yetmezliği, kalbin normalden yavaş atması

Yüz kızarması, sıcak basması, el ve ayaklarda soğukluk

Nefes darlığı, burunda kuruluk, burunda tıkanma

Tükürük salgısında artma, mide ekşimesi, ağızda çevresinde hissizleşme

Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papüler) döküntüler, ateş, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı

Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas ağrısını da içeren ağrı, kas sertliği, boyun ağrısı

Meme ağrısı

Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma

Halsizlik, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme, ateş, vücut ısısının

normalden yüksek olması

Bazı

karaciğer

test

sonuçlarında

değişiklikler

(alanin

aminotransferaz,

kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda yükselme), trombosit sayısında

azalma, kandaki alyuvar sayısının azalması, nötropeni, kan kreatininde artma, kan

potasyumunda düşme

Aşırı duyarlılık, yüzde şişme, kaşınma, kurdeşen, burun akıntısı, burun kanaması,

öksürük, horlama, burun boşluğu iltihabı (rinit)

Ağrılı menstürasyon (adet) dönemi (dismenore)

Ağızdaki duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (oral hipoestezi), konuşma

bozukluğu,

düşünce

uçuşması

(psikomotor

hiperaktivite),

sersemlik/uyuşukluk,

unutkanlık, saldırganlık (agresyon)

Dekübitus ülseri

Seyrek:

Var olmayan bir kokuyu

algılama

(parosmi), gözle bakılan

cisimlerin titreşiyor

izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görsel parlaklık, görme

kaybı,

Göz bebeklerinde büyüme, şaşılık, görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk

algısı (fotopsi)

Soğuk terleme, boğazda gerginlik, dilde şişme, boğaz kuruluğu

Pankreas iltihabı

Yutmada zorluk

Hareketlerde yavaşlama veya azalma

9/10

Yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)

Karın boşluğunda sıvı toplanması

Akciğerlerde sıvı toplanması

Nöbet

Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektiriksel aktivite kayıtlarında

(EKG) değişiklik

Kalp ritminin hızlanması (sinüs taşikardisi), kalp ritminin düzensizleşmesi (sinüs

aritmisi)

Kas hasarı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)

Memede akıntı, anormal meme büyümesi, erkeklerde meme büyümesi

Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore)

Böbrek yetmezliği, idrar hacminde azalma, normalden az idrar yapma, mesanede

idrar birikmesi (idrar retansiyonu)

Beyaz kan hücre sayısında azalma (kandaki akyuvarların azalması)

Uygunsuz davranışlar, artmış ruh hali (duygudurum)

Alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, gözlerde iltihaplanma (keratit) ve döküntü,

kabartı, cildin soyulması ve ciltte ağrı ile karakterize ciddi bir deri enfeksiyonunu

(Stevens-Johnson sendromu) da içerebilir.)

Sarılık (ciltte ve gözde sararma)

Çok seyrek

Karaciğer yetmezliği

Hepatit (karaciğer iltihabı)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PERGE’nin saklanması

PERGE’yi çocukların göremeyece

i, eri

emeyece

i yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra PERGE’yi kullanmayınız.

Orijinal ambalajında saklayınız.

10/10

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PERGE’yi kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız PERGE’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi

Doğa Sokak No:4

34418 Kağıthane/İstanbul

Üretim Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

İkitelli OSB Mah.

10. Cadde No:3/1A

Başakşehir – İstanbul

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.