ONGLYZA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ONGLYZA 2,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ONGLYZA 2,5 MG 28 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • saxagliptin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699786090552
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-03-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ONGLYZA 2.5 mg film kaplıtablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Saksagliptin 2.5 mg(saksagliptin hidroklorür olarak)

Yardımcımaddeler:Tablet çekirdeği: Laktoz monohidrat, mikrokristallin selüloz (E460i),

kroskarmeloz sodyum(E468), magnezyumstearat

Filmkaplama: Polivinil alkol, makrogol3350, titanyumdioksit (E171), talk (E553b), sarı

demir oksit (E172)

Baskımürekkebi:Şellak, indigo karminaluminyum lak (E132)

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ONGLYZA nedir ve ne için kullanılır?

2. ONGLYZA’yıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ONGLYZA nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. ONGLYZA’nın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. ONGLYZA nedir ve ne için kullanılır?

ONGLYZA 2.5 mgtablet açık sarı, yuvarlak, filmkaplıdır. Mavi mürekkep ile, bir

tarafında “2.5”, diğertarafında “4214” baskısıvardır. ONGLYZA 2.5 mgtablet 28

tabletiçerenalüminyumblister ambalajda kullanımasunulmuştur.

ONGLYZA tabletleri saksagliptin adlıbir etkin maddeyi içermektedir.Bu ilaç “oral

anti-diyabetikler” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir.

Kanınızdakişeker miktarınıkontrol etmeye yardımcıolmak suretiyle etkisini gösterir.

ONGLYZA 18 yaşında ve daha büyük erişkin hastalarda “tip 2 diyabet” olarak

adlandırılanbir diyabet tipi için, hastalığın ağız yoluyla alınan tek bir anti-diyabetik

ilaç, diyet ve egzersiz ile yeterince kontrol edilememesi durumunda kullanılmaktadır.

ONGLYZA tek başına ya da insülin veya diğer ağız yoluyla alınananti-diyabetik

ilaçlarla birlikte kullanılır.

Size doktorunuz veya hemşireniz tarafından verilmişolan diyet ve egzersiz önerilerine

uymaya devametmeniz önemlidir.

2. ONGLYZA kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

ONGLYZA’yıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Saksagliptine veya ONGLYZA’nın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı

(yardımcımaddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa.

Vücut kanşekerinizi kontrol altına almak için kullandığınız diğer herhangi bir benzer

ilacakarşıciddialerjiniz (aşırıduyarlılığınız)varsa. Belirtileri kaşıntı, deride kırmızı

kabarcıklar (kurdeşen), nefes almaveya yutkunmada zorluğa sebep olan, yüzde,

dudaklarda, dilde ve boğazdaşişmedir. Bölüm4’e bakınız.

ONGLYZA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

İnsülin kullanıyorsanız. ONGLYZA insülin yerine kullanılmamalıdır,

Tip 1 diyabetiniz varsa (vücudunuz insülin üretmiyorsa) veya diyabetik ketoasidozunuz

(yüksek kanşekeri, hızlıkilo kaybı, bulantıveya kusmaile seyreden bir diyabet

komplikasyonu) varsa; Onglyza bu durumlarıtedavi etmek için kullanılmamalıdır,

Pankreas hastalığınız varsa ya da daha önceden olduysa,

İnsülin veya “Sülfonilüre” olarak bilinenşeker hastalığı(diyabet) ilacınıkullanıyorsanız,

ONGLYZA ile birlikte kullandığınızda kanşekerinizin düşmesini engellemek için,

doktorunuz insülin veya sülfonilüredozunuzu azaltmak isteyebilir,

Enfeksiyonlara direncinizi düşüren bir durumunuz varsa AIDS veya organ nakli

sonrasında alınan kortikosteroid gibi ilaçları kullanıyorsanız

Kalp yetmezliğiniz varsa,

Orta veya ağır düzeyde böbrek problemleriniz varsa, daha düşük bir dozda ONGLYZA

kullanmanız gerekecektir,

Hemodiyalize girmeniz halinde size ONGLYZAkullanımıönerilmez,

Orta veya ciddi karaciğer problemi olanlar.Şiddetli karaciğer probleminiz varsa, size

ONGLYZA kullanımıönerilmez,

18 yaşından küçüklerde kullanımıönerilmez.

Sürekli,şiddetli karın ağrısıgibi pankreatit (pankreas iltihabı)şüphesi oluşturacak

karakteristik belirtileriniz varsa, doktorunuza danışınız.

Diyabetik deri yaraları, diyabetin yaygın bir komplikasyonudur. ONGLYZA ve ONGLYZA

ile aynısınıftan bazışeker (diyabet) ilaçlarıile tedavide döküntü gözlenmiştir (bakınız Bölüm

4). Doktorunuz veya hemşirenizin deri ve ayak bakımıkonusundaki önerilerini izlemeniz

tavsiye edilmektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

ONGLYZA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ONGLYZA’yıyiyeceklerle birlikte ya da tek başına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileysenizveyahamile kalmayıplanlıyorsanız, ONGLYZA’yıalmadan önce

doktorunuz ile konuşunuz. Eğer hamileyseniz ONGLYZA kullanmamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilacıalırken bebeğinizi emzirmek istiyorsanız doktorunuza bildirmelisiniz.

ONGLYZA’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanımı

Eğer ONGLYZA alırken sersemlik hissediyorsanız, araç, herhangi bir alet veya makine

kullanmayınız. Kanınızdakişeker miktarının düşmesi (hipoglisemi), araç ve makine kullanma

ya da güvenli çalışmayeteneğinizi etkileyebilirve builacıninsülin vesülfonilürelergibi kan

şekerindedüşmeye neden olduğu bilinen ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılması

durumunda hipoglisemi riski söz konusudur.

ONGLYZA’nın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

ONGLYZA laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere

karşıintoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (10 mgsodyum

kroskarmeloz) ihtiva eder. Bu ürünün içeriğindeki sodyum miktarıçok düşük olduğundan,

ürünün dozu nedeniyle uyarıgerekmemektedir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanım

Özellikle, aşağıdaki etkin maddelerden herhangibirini içeren birilaç kullanıyorsanız

doktorunuza bildirmelisiniz:

Karbamazepin, fenobarbital veya fenitoin. Bunlar nöbetler veyakronik ağrıların

tedavisinde kullanılabilir.

Deksametazon. Bir steroid ilacı, vücut kısımlarında ve organlarda iltihabıtedavi etmek

için kullanılabilir.

Rifampisin. Tüberküloz gibi enfeksiyonlarıtedavi etmek için kullanılan bir

antibiyotiktir.

Ketokonazol. Mantar enfeksiyonlarınıtedavi etmek için kullanılabilir.

Diltiazem. Kalpteki ritimbozukluğu, yüksek tansiyon gibi hastalıklarıtedavi etmek için

kullanılır.

Testler

Doktorunuz ONGLYZA ile tedaviniz sırasında size kan veya idrar testi yapabilir.

Böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa daha düşük dozda ONGLYZA almanız gerekebilir.

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ONGLYZA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

ONGLYZA’yıdaima doktorunuzun size söylediğişekilde alınız. Eğer emin değilseniz

doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Önerilen doz günde bir kez 5mg’lik bir tablettir.

Böbrek problemleriniz varsa doktorunuz size daha düşük bir doz verecektir. Bu günde bir kez

2.5 mg’lık bir tablettir. Bu doz için 2.5 mg’lık tabletlerayrıbir tıbbi ürün olarak kullanıma

sunulmuştur.

Doktorunuz ONGLYZA’yıtek başına ya da kanınızdakişekermiktarınıdüşüren insülin veya

diğer ağız yoluyla alınan diğerşeker (diyabet) ilaçlarıyla (metformin, sülfonilüre,

tiyazolidindion) birlikte reçeteleyebilir. Eğer uygulanabilir ise sağlığınız için en iyi sonuçlara

ulaşmakamacıyla bu diğer ilaçlarıdoktorunuzun söylediğişekilde almayıunutmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler bölünmemelidir veya kesilmemelidir.

Tablet bir miktar su ile parçalanmadan yutulmalıdır.

Tableti yemekle veya yemek (öğün) dışında alabilirsiniz.

Tabletinizi günün herhangi bir saatindealabilirsiniz, ancak her gün aynısaattealmaya

çalışınız. Bu sizin tableti almanız gerektiğini hatırlamanıza yardımcıolacaktır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

ONGLYZA’nın 18 yaşaltıçocuklarda kullanımıönerilmemektedir. Bu ilacın çocuklarda ve

18 yaşaltıergenlerde kullanıldığında etkili ve güvenli olup olmadığıbilinmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek sorunlarınız varsa, doktorunuz daha düşük bir doz reçete edebilir. Bu günde bir

kez 2.5 mg’lik bir tablettir.

Karaciğer yetmezliği:

Eğer ciddi derecede karaciğer sorunlarınız varsa, ONGLYZA’nın kullanılmasıönerilmez.

Eğer ONGLYZA’nın etkisininçok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ONGLYZA kullandıysanız:

Eğer almanız gerekenden daha fazla ONGLYZA tablet aldıysanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

ONGLYZA’yıkullanmayıunutursanız:

Eğer bir doz ONGLYZA almayıunutursanız, hatırlar hatırlamaz bu dozu alınız. Bununla

birlikte,eğer bir sonraki dozu almazamanınız yaklaşmışsa, unuttuğunuz dozu atlayınız.

Asla aynıgün içinde iki doz almayınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

ONGLYZA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ilacıbırakmanızısöyleyene dek ONGLYZA almaya devam ediniz. Bu kan

şekerinizin kontrol altında tutulmasına yardımeder.

Bu ürünün kullanımına ilişkin herhangi bir başka sorunuz varsa,doktorunuza veya eczacınıza

sorunuz.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi ONGLYZA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolankişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biriolursa ONGLYZA’yıkullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eğer aşağıdaki kanşekeri düşmesine bağlısemptomları(belirtileri) gözlerseniz

ONGLYZA almayıkesmeli ve hemen doktorunuz ile görüşmelisiniz: titreme, terleme,

endişe, bulanık görme, dudakta karıncalanma, solgunluk, ruh hali değişimi, belirsizlik

veya kafa karışıklığı(hipoglisemi): çok yaygın olarak görülür (10 hastanın en az

1’inde görülebilir).

Ciddi alerjik reaksiyon belirtileri aşağıdaki gibidir (seyrek görülür, 1,000 hastanın

1’inden azında görülebilir):

Kaşıntı,

Deride kırmızıkabarıklıklar (kurdeşen),

Nefes almaveya yutkunmada zorluğa sebep olan, yüzde, dudaklarda, dilde ve

boğazdaşişme.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.Bazıbelirtiler acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Doktorunuz alerjik reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç ve diyabetiniz için başka bir

ilaç reçetesiyazabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bulantıve kusmanın yanısıra sırtınıza doğru çıkanşiddetli ve sürekli karın ağrınız

(mide civarında) varsa, bu pankreasınızda iltihap oluştuğu anlamına gelebilir

(pankreatit denir).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1,000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

bilinmeyen:

Bazıhastalarda sadece ONGLYZA kullanırken aşağıdaki ilave yan etkiler ortaya çıkmıştır:

Yaygın:

Üst solunum yollarında enfeksiyon

İdrar yollarında enfeksiyon

Genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanan (gastroenterit) mide veya barsak iltihabı

Yanak ve gözlerin arkasında ağrıve doluluk hissi ile üst solunumyolu enfeksiyonu

(sinüzit)

Başdönmesi

Başağrısı

Karın ağrısı

İshal

Bulantı

Kusma

Döküntü

Bitkinlik

Yaygın olmayan:

Aşırıduyarlılık reaksiyonları

Pankreatit

Dermatit

Kaşıntı

Ürtiker

Seyrek:

Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğazşişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi

belirtilerin söz konusu olduğu, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik

tepkiler

Genellikle yüz, göz kapakları, dudaklar ve cinsel organlarda (genital bölge) görülen,

derinin daha alt tabakalarında sıvıbirikmesi (ödem)ile ortaya çıkan ve kaşıntıdan

ziyade yanma hissinin eşlik ettiğişişlikler (anjiyoödem)

Bazıhastalarda ONGLYZA ve metformin kullanılırken aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkmıştır:

Yaygın:

Üst solunum yollarında enfeksiyon

İdrar yollarında enfeksiyon

Genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanan (gastroenterit) mide veya barsak iltihabı

Yanak ve gözlerin arkasında ağrıve doluluk hissi ile üst solunumyolu enfeksiyonu

(sinüzit)

Burun veya boğaz iltihabı(nazofarenjit) (bunun belirtileri soğuk algınlığıveya boğaz

ağrısınıkapsayabilir)

Başağrısı

Karın ağrısı

İshal

Hazımsızlık (dispepsi)

Midede iltihap (gastrit)

Bulantı

Kusma

Döküntü

Kas ağrısı(miyalji)

Yaygın olmayan:

Aşırıduyarlılık reaksiyonları

Pankreatit

Dermatit

Kaşıntı

Ürtiker

Eklemağrısı(artralji)

Ereksiyona ulaşmaveya sürdürmede zorluk (erektil disfonksiyon)

Seyrek:

Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğazşişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi

belirtilerin söz konusu olduğu, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik

tepkiler

Genellikle yüz, göz kapakları, dudaklar ve cinsel organlarda (genital bölge) görülen,

derinin daha alt tabakalarında sıvıbirikmesi (ödem)ile ortaya çıkan ve kaşıntıdan

ziyade yanma hissinin eşlik ettiğişişlikler (anjiyoödem)

Bazıhastalarda ONGLYZA ve sülfonilüre(örn. glikazid, glimeprid adlıilaçlar) kullanılırken

aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkmıştır :

Çok yaygın:

Kanşekerinde düşme (hipoglisemi)

Yaygın:

Üst solunum yollarında enfeksiyon

İdrar yollarında enfeksiyon

Genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanan (gastroenterit) mide veya barsak iltihabı

Yanak ve gözlerin arkasında ağrıve doluluk hissi ile üst solunumyolu enfeksiyonu

(sinüzit)

Başağrısı

Karın ağrısı

İshal

Bulantı

Kusma

Döküntü

Yaygın olmayan:

Aşırıduyarlılık reaksiyonları

Kanda anormal yağ(yağasitleri) düzeyleri (dislipidemi, hipertrigliseridemi)

Pankreatit

Dermatit

Kaşıntı

Ürtiker

Bitkinlik

Seyrek:

Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğazşişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi

belirtilerin söz konusu olduğu, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik

tepkiler

Genellikle yüz, göz kapakları, dudaklar ve cinsel organlarda (genital bölge) görülen,

derinin daha alt tabakalarında sıvıbirikmesi (ödem)ile ortaya çıkan ve kaşıntıdan

ziyade yanma hissinin eşlik ettiğişişlikler (anjiyoödem)

Bazıhastalarda ONGLYZA ve tiyazolidindion kullanılırken aşağıdakiyan etkilerortaya

çıkmıştır:

Yaygın:

Üst solunum yollarında enfeksiyon

İdrar yollarında enfeksiyon

Genellikle bir enfeksiyondan kaynaklanan (gastroenterit) mide veya barsak iltihabı

Yanak ve gözlerin arkasında ağrıve doluluk hissi ile üst solunumyolu enfeksiyonu

(sinüzit)

Başağrısı

Karın ağrısı

İshal

Bulantı

Kusma

Ellerde, ayakbileği veyaayaklardaşişme(periferik ödem)

Yaygın olmayan:

Aşırıduyarlılık reaksiyonları

Pankreatit

Dermatit

Kaşıntı

Ürtiker

Seyrek:

Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğazşişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi

belirtilerin söz konusu olduğu, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik

tepkiler

Genellikle yüz, göz kapakları, dudaklar ve cinsel organlarda (genital bölge) görülen,

derinin daha alt tabakalarında sıvıbirikmesi (ödem)ile ortaya çıkan ve kaşıntıdan

ziyade yanma hissinin eşlik ettiğişişlikler (anjiyoödem)

Bazıhastalarda ONGLYZA ile birlikte metformin vesülfonilüre (örn. glikazid, glimeprid adlı

ilaçlar) kullanılırken aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkmıştır:

Yaygın:

Başdönmesi

Gaza bağlımide-barsaktaşişkinlik (Flatulans)

Bitkinlik

Bazıhastaların kan testinde beyaz kan hücrelerinden birinin (lenfositler) sayısında hafif bir

azalmaolmuştur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. ONGLYZA’nın saklanması

ONGLYZA’yıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin ve kartonun üzerinde belirtilenson kullanma tarihinden sonra ONGLYZA’yı

kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Eğer ambalaj hasarlıysa veya bozulmuşsa, ONGLYZA’yıkullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıile kullanmadığınız ONGLYZA’yışehir suyuna veya çöpe atmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

AstraZenecaİlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.

Büyükdere Cad.YapıKredi Plaza B Blok Kat 3-4

Levent 34330 –İstanbul

Üretim Yeri:

Bristol-Myers Squibb Co.

Indiana/ ABD

Bu kullanmatalimatıgg/aa/yy tarihinde onaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

6-8-2018

Onglyza (AstraZeneca AB)

Onglyza (AstraZeneca AB)

Onglyza (Active substance: saxagliptin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5387 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1039/WS/1289/45

Europe -DG Health and Food Safety