NUTRIFLEX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NUTRIFLEX LIPID PLUS 1250 ML INTRAVENOZ INFUZYONLUK EMULSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NUTRIFLEX LIPID PLUS 1250 ML INTRAVENOZ INFUZYONLUK EMULSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699736690382
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-05-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS

infüzyonlukemülsiyon

Damariçineuygulanır.

Etkinmadde:

Sol, üst odadan

(glukozçözeltisi) 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

Glukozmonohidrat

anhidr glukozaeşdeğer 132.0 g

120.0 g 165.0 g

150.0 g 247.5 g

225.0g 330.0 g

300.0 g

Sodyum dihidrojen fosfatdihidrat 1.870 g 2.340 g 3.510 g 4.680 g

Çinko asetat dihidrat

5.26 mg 6.58 mg 9.87 mg 13.16 mg

Sağ, üst odadan

(yağemülsiyonu) 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

Soyayağı,rafine 20.0 g 25.0 g 37.5 g 50.0 g

Orta-zincirli trigliseridler 20.0 g 25.0 g 37.5 g 50.0 g

Alt odadan

(amino asit çözeltisi) 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

İzolösin 2.26 g 2.82 g 4.23 g 5.64 g

Lösin

3.01 g 3.76 g 5.64 g 7.52 g

Lizin hidroklorür

lizine eşdeğer 2.73 g

2.18 g 3.41 g

2.73 g 5.12 g

4.10 g 6.82 g

5.46 g

Metiyonin 1.88 g 2.35 g 3.53 g 4.70 g

Fenilalanin 3.37 g 4.21 g 6.32 g 8.42 g

Treonin 1.74 g 2.18 g 3.27 g 4.36 g

Triptofan 0.54 g 0.68 g 1.02 g 1.36 g

Valin 2.50 g 3.12 g 4.68 g 6.24 g

Arjinin 2.59 g 3.24g 4.86 g 6.48 g

Histidin hidroklorürmonohidrat

histidineeşdeğer 1.62 g

1.20 g 2.03 g

1.50 g 3.05 g

2.25 g 4.06 g

3.00 g

Alanin 4.66 g 5.82 g 8.73 g 11.64 g

Aspartik asit 1.44 g 1.80 g 2.70 g 3.60 g

Glutamik asit 3.37 g 4.21 g 6.32 g 8.42 g

Glisin 1.58 g 1.98 g 2.97 g 3.96 g

Prolin 3.26 g 4.08 g 6.12 g 8.16 g

Serin 2.88 g 3.60 g 5.40 g 7.20 g

Sodyum hidroksit 0.781 g 0.976 g 1.464 g 1.952 g

Sodyum klorür 0.402 g 0.503 g 0.755 g 1.006 g

Sodyum asetat trihidrat 0.222 g 0.277 g 0.416 g 0.554 g

Potasyum asetat 2.747 g 3.434 g 5.151 g 6.868 g

Magnezyum asetat tetrahidrat 0.686 g 0.858 g 1.287 g 1.716 g

Kalsiyum klorürdihidrat 0.470 g 0.588 g 0.882 g 1.176 g

Elektrolitler 1000 ml 1250 ml 1875 ml 2500 ml

Sodyum 40 mmol 50 mmol 75 mmol 100 mmol

Potasyum 28 mmol 35 mmol 52.5 mmol 70 mmol

Magnezyum 3.2 mmol 4.0 mmol 6.0 mmol 8.0 mmol

Kalsiyum 3.2 mmol 4.0 mmol 6.0 mmol 8.0 mmol

Çinko 0.024 mmol 0.03 mmol0.045 mmol 0.06 mmol

Klor 36 mmol 45 mmol 67.5 mmol 90 mmol

Asetat 36 mmol 45 mmol 67.5 mmol 90 mmol

Fosfat 12 mmol 15 mmol 22.5 mmol 30 mmol

Amino asitiçeriği

38 g 48 g 72 g 96 g

Azot içeriği 5.4 g 6.8 g 10.2 g 13.6 g

Karbohidrat içeriği

120 g 150 g 225 g 300 g

Lipid içeriği

40 g 50 g 75 g 100 g

Lipid formundakienerji 1590 kJ

(380kcal) 1990 kJ

(475kcal) 2985 kJ

(715kcal) 3980 kJ

(950kcal)

Karbohidrat formundakienerji 2010 kJ

(480kcal) 2510 kJ

(600kcal) 3765 kJ

(900kcal) 5020 kJ

(1200kcal)

Amino asitformundaki enerji 635 kJ

(150kcal) 800 kJ

(190kcal) 1200 kJ

(285kcal) 1600 kJ

(380kcal)

Protein dışı enerji

3600 kJ

(860kcal) 4500 kJ

(1075kcal) 6750 kJ

(1615kcal) 9000 kJ

(2155kcal)

Toplam enerji 4235 kJ

(1010kcal) 5300 kJ

(1265kcal) 7950 kJ

(1900kcal) 10600 kJ

(2530kcal)

Ozmolalite 1540

mOsm/kg 1540

mOsm/kg 1540

mOsm/kg 1540

mOsm/kg

Teorik ozmolarite 1215

mOsm/l 1215

mOsm/l 1215

mOsm/l 1215

mOsm/l

pH 5.0–6.0 5.0–6.0 5.0–6.0 5.0–6.0

Yardımcımaddeler:

Sitrik asitmonohidrat,yumurtalesitini, gliserol, sodyum oleat veenjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen, doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUSnedir veneiçinkullanılır?

2.NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUSnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.NUTRİFLEX ® LİPİDPLUS’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.NUTRİFLEX ®

LİPİD PLUSnedir veneiçinkullanılır?

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUSvücudungelişmesiveyaiyileşmesiiçingerekliolanaminoasit,

elektrolitveyağasitleriolarakadlandırılanmaddeleriveayrıcakarbohidratveyağşeklinde

kalori içerir.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS,normalbeslenmenizinmümkünolmadığıdurumlardaverilir.

Örneğinameliyatsonrası,kazalarveyayanıklardansonrayadamidevebağırsaktangıda

emiliminingerçekleşemediği durumlarda.

NUTRİFLEX

LİPİD PLUS:

-1250 ml(500 mlamino asitçözeltisi+250 mlyağemülsiyonu +500 mlglukozçözeltisi)

-1875 ml(750 mlamino asitçözeltisi+375 mlyağ emülsiyonu +750 mlglukozçözeltisi)

-2500 ml(1000 mlaminoasitçözeltisi+500 mlyağemülsiyonu +1000 mlglukozçözeltisi)

içerenesnekçoklu bölmelitorbalardatemin edilmektedir.

Glukozveaminoasitçözeltileriberrakverenksizveyasamanrengindedir.Yağemülsiyonu

süt-beyazdır.Çoklubölmelitorbakoruyucutorbaiçerisindebulunur.Torbailekoruyucutorba

arasınaoksijenabsorbanıyerleştirilmiştir.Aradakiseam’inaçılmasıileüsttekiikibölmealt

bölmeilebağlanılabilir.

Çeşitliamablaj büyüklükleri 5 torbaiçeren kartonlardasunulmaktadır.

Ambalaj büyüklükleri: 5 x1250 ml, 5x1875mlve5 x2500 ml

Tüm ambalaj boyutları piyasadabulunmayabilir.

2.NUTRİFLEX ®

LİPİD PLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Yumurta,yerfıstığıveyasoyafasulyesiveyabuilacıniçerdiğidiğermaddelerden

(etkin veyardımcı maddeleraltında listelenmiş) herhangi birinekarşı alerjik iseniz.

Bu ilaçyeni doğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

Ayrıca, aşağıdaki şikayetlerden biri sizdevarsa, NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ıkullanmayınız:

kollaps veyaşok durumundaikengelişebilen hayatitehlikesi olan dolaşımproblemleri

kalp krizi veyafelç

şiddetli bozulmuş kan pıhtılaşma fonksiyonu (kanama riski)

kan pıhtıları veyayağnedeniyle damarların tıkanması (emboli)

şiddetli karaciğeryetmezliği

safraakışının bozulduğu durumlar(intrahepatik kolestaz)

diyalizin mümkün olmadığı şiddetli böbrekyetmezliği

vücudunuzun tuzbileşiminin bozuklukları

vücudunuzdasıvıeksikliği veyaaşırı subirikmesi

akciğerinizdesıvı(pulmoner ödem)

şiddetli kalpyetmezliği

-kandalipid (yağ)fazlası

-doğuştanamino asitmetabolizma bozuklukları

-kontroledilebilmesiiçinsaatte6ünitedenfazlainsülineihtiyaçduyananormal

yüksekkan şekeri seviyesi

-ameliyatlar veyayaralanmalardan sonragelişebilen metabolizma anomalileri

-sebebi bilinmeyen koma

-dokulardayetersizoksijen temini

-kandaanormalyüksek asitseviyesigibi, belirli metabolik bozukluklar.

NUTRİFLEX ® LİPİDPLUS’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer kalp, karaciğer veyaböbrek probleminizvarsa,

Eğerdiyabet,anormalkanyağıdeğerlerivevücudunuzunsıvıvetuzbileşiminde

bozuklukgibibelirlimetabolizmabozukluklarınızvarsa,lütfendoktorunuzu

bilgilendiriniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

Builacıkullanırkenalerjikreaksiyonların(ateş,titreme,kızarıklık,veyanefesdarlığıgibi)

erken belirtilerinin tayinedilebilmesi içinyakından izleneceksiniz.

Vücudunuzunuygulananbesinmaddelerinidoğrubirşekildeişlediğindeneminolmakiçinkan

örneklerinin çeşitlianalizleri gibi, ilavetakip vetestler uygulanacaktır.

Sağlıkpersoneli,vücudunuzunsıvıveelektrolitgereksinimlerinizinkarşılandığındanemin

olmakiçingerekliönlemlerialacaktır.Gereksinimlerinizitamolarakkarşılamakiçin,

NUTRİFLEX ®

LİPİD PLUS’ailaveolarak sizebaşka besin maddeleri verilebilir.

Çocuklar

Bu ilaçyeni doğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

NUTRİFLEX ®

LİPİD PLUS’ınyiyecek veiçeceklerle etkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,hamileolabileceğinizidüşünüyorsanızveyahamileliğiplanlıyorsanızbuilacı

kullanmadanöncedoktorunuzadanışınız.Builaçsizesadecedoktorunuziyileşmeniziçin

mutlakagerekliolduğunudüşünürse,verilecektir.NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ıngebe

kadınlardakullanımı ile ilgili veri mevcut değildir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Damardanbeslenenannelerdeemzirmetavsiyeedilmemektedir.

Araçvemakinekullanımı

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS,normaldehastanedeveyaklinikteyatanhastayaverilmektedir.

Bu nedenle, bu durumdaki hastanın araçvemakinekullanması mümkün değildir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başkasorularınızvarsa, doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler:

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUShemetkinmaddehemyardımcımaddeolaraksodyum

içermektedir.Toplamsodyummiktarıbireyseldozajagöredeğişmektedir.Butıbbiürünher

1250ml’likdozunda50mmol,her1875ml’lıkdozunda75mmolveher2500ml’likdozunda

100mmolsodyumihtivaeder.Budurum,kontrollüsodyumdiyetindeolanhastalariçingöz

önündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

NUTRİFLEX ® LİPİDPLUSbaşkailaçlarlaetkileşebilir.Builaçlardanherhangibirini

kullanıyorsanızlütfen doktorunuzahaber veriniz:

İnsülin

Heparin

Warfarinveyadiğerkumarintürevlerigibiistenmeyenkanpıhtılaşmasınıönleyen

ilaçlar

İdrarakışını fazlalaştıranilaçlar(diüretikler)

Yüksek kan basıncı tedavisindekullanılan ilaçlar(ACE-inhibitörleri)

Yüksekkanbasıncıveyakalpproblemlerinitedavietmekiçinkullanılanilaçlar

(anjiotensinII-reseptörantagonistler)

Siklosporin vetakrolimus gibiorgan naklindekullanılan ilaçlar

Yangı tedavisindekullanılan ilaçlar(Kortikosteroidler)

Sıvıdengenizietkileyenhormonpreparatları(adrenokortikotropikhormonveya

ACTH)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsa lütfendoktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.NUTRİFLEX ®

LİPİD PLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Nekadarçözeltiyeihtiyacınızolduğunavetedavininnekadarsüreceğinedoktorunuzkarar

verecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Bu ilaçintravenözdamlaile,yani, küçük bir tüpyoluyla doğrudan damar içine uygulanır.Bu

ilaçsadecebüyük (santral) venlerdenbiriüzerinden sizeuygulanacaktır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilaçyeni doğanlara, bebeklereveikiyaşın altındaki çocuklaraverilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Genelolarak,dozlardiğeryetişkinleriçintavsiyeedilenlerdenfarklıdeğildir,ancak,kalpveya

böbrekyetmezliğigibifarklı hastalıklarmevcut ise, dikkatle izlenmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Karaciğerveyaböbrekbozukluğunuzvarsa, dozihtiyacınızagöreözel olarak ayarlanır.

EğerNUTRİFLEX ®

LİPİD PLUS’ınetkisinin çokgüçlü veya zayıfolduğuna dair bir izleniminiz

varise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaNUTRİFLEX ®

LİPİDPLUSkullandıysanız:

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor

veyaeczacı ilekonuşunuz.

Eğerbuilaçtançokfazlaaldıysanız,“fazlayüklemesendromu”olarakadlandırılansendromve

aşağıdaki belirtilerdenrahatsızolabilirsiniz:

Sıvıfazlalığı ve elektrolit bozuklukları

Akciğerinizdesu (pulmonerödem)

İdrar ileamino asitkayıpları ve amino asitdengesinin bozulması

Kusma, midebulantısı

Titreme

Yüksek kan şekeri seviyesi

İdrardaglukoz

Sıvıeksikliği

Normalden çok dahakonsantrekan (hiperozmolalite)

Aşırıyüksekkan şekeri seviyesinebağlıbilinç kaybı veyabilinç bulanıklığı

Sarılık (ikterus)varlığındaveyayokluğundakaraciğer büyümesi (hepatomegali)

Dalak büyümesi (splenomegali)

İçorganlardayağ birikimi

Anormalkaraciğerfonksiyonu testideğerleri

Kırmızı kan hücreleri sayısının azalması (anemi)

Beyazkan hücreleri sayısının azalması(lökopeni)

Trombositsayısının azalması (trombositopeni)

Oluşumu tamamlamamışkırmızı kan hücreleri sayısının artışı (retikülositoz)

Kan hücrelerininyıkımı(hemoliz)

Kanama veyakanama eğilimi

Kan pıhtılaşma bozuklukları (kanamazamanı, pıhtılaşma zamanı, protrombin zamanı

vs. değişikliklerindengörülebileceğigibi)

Ateş

Kandakiyüksekyağ seviyeleri

Bilinç kaybı

Bu semptomlardan herhangi birigelişirse, infüzyon derhal durdurulmalıdır.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ıkullanmayı unutursanız

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUSdoktortarafındanveyadoktorkontrolüaltındauygulandığından

dozatlama olasılığıyoktur.

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUSiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavisadecedoktorkontrolüaltındasonlandırılacağından,istenmeyenetkilerinoluşması

beklenmez.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, NUTRİFLEX ®

LİPİD PLUS içeriğindebulunan maddelereduyarlı olan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiri olursa, NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ı kullanmayı durdurunve

DERHAL doktorunuzabildirinveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz.

Seyrek (1000 hastanın birinden azgörülebilir):

Alerjik reaksiyonlar, örneğin deri reaksiyonları, nefesin çabuk kesilmesi, dudaklarda,ağızda

veboğazdaşişme, nefesalmadazorluk.

Diğeryanetkileraşağıdakileri içerir:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir):

hasta hissetme, kusma, iştah kaybı

Seyrek (1000 hastanın birinden azgörülebilir):

Kanınızın pıhtılaşmameyilindeartış

cilttemavimsi renk

nefesin çabuk kesilmesi

başağrısı

yüzveboyundakızarma(flushing)

cildin kızarması (eritem)

terleme

titreme

üşümehissi

yüksekvücut sıcaklığı

uyuşukluk

göğüs, sırt, kemik veyabel ağrısı

kan basıncındadüşmeveyaartış

Çok seyrek (10000 hastanın birinden azgörülebilir):

kandaanormalyüksekyağveyaşeker seviyeleri

kanınızdaasidik maddelerinyüksekseviyedeolması

Çok fazlayağ,yağyüklemesi sendromu’nasebepolabilir. Dahafazla bilgi için lütfen

“Kullanmanızgerekenden dahafazlaNUTRİFLEX ® LİPİD PLUS kullandıysanız”başlığı

altındakibölüm3’ebakınız. Uygulama durdurulduğundasemptomlargenelliklekaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazla bilgiedinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibiryan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. NUTRİFLEX ® LİPİD PLUS’ınsaklanması

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde veambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Işıktan korumak için torbaları dış ambalajında saklayınız.

Dondurmayınız. Eğeryanlışlıkla donarsa, torbayıatınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Etiket üzerindeki sonkullanma tarihinden sonra NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUS’ı kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

B.Braun Medikal DışTicaret A.Ş.

SefaköyTevfikBeyMah. 20 TemmuzCad. No: 40, A Blok, Kat:3-4

Küçükçekmece,İstanbul

Üretici:

B. Braun Melsungen AG/ Almanya

Bu kullanma talimatı12/08/2014tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAKSAĞLIKPERSONELİ İÇİNDİR

NUTRİFLEX ®

LİPİDPLUStekkullanımlıkambalajlardadır.Kullandıktansonra

kullanılmayan kısım ve ambalaj atılmalıdır.

Kısmen kullanılmış ambalajlarıyenidenkullanmayınız.

Sadecehasargörmemiş,aminoasitveglukozçözeltileriberrakverenksizdensaman-rengine

doğruolançözeltilerikullanınız.Lipidemülsiyonununbulunduğubölmederenktebozulmaveya

fazayrışması varsa(yağdamlacıkları)ürünü kullanmayınız.

Eğer filtrekullanılıyorsa,lipid-geçirgen olmalıdır.

Emülsiyon karışımının hazırlanması:

Torbayı koruyucu torbasından çıkarınızveaşağıdaki talimatlarauyunuz:

 torbayı sert, düzbiryüzeyekoyunuz

 üstsolodayabastırarakglukozveaminoasitlerinkarışmasınısağlayınız,dahasonraüstsağ

odayabastırarakyağemülsiyonunu ilaveediniz

 torbanın içeriğiniiyicekarıştırınız.

İnfüzyon için hazırlanması:

 Torbayı katlayınızveortadaki halkadan tutarak infüzyon standına asınız

 İnfüzyon portunun koruyucu kapağınıçıkartınızvenormal teknikkullanarak infüzyonu

uygulayınız.

Karışımsüt-beyazhomojen su içindeyağemülsiyonudur.

İnfüzyonabaşlamadan önceemülsiyonun her zaman odasıcaklığına ısıtılması gerekir.

Koruyucu ambalajıçıkardıktan vetorbanın içindekileri karıştırdıktan sonrakiraf ömrü:

İçindekilerin karıştırılmasından sonrakimyasal vefiziksel kullanım stabilitesi 2-8˚Carasında7

gün için veilaveten 25˚C’de48 saat içingösterilmiştir.

Geçimliaditiflerin eklenmesinden sonraki rafömrü:

Mikrobiyolojikaçıdanürünaditiflerinilavesindensonrahemenkullanılmalıdır.Eğeraditiflerin

ilavesindensonrahemenkullanılmazsakullanımöncesivekullanım-sırasındakidepolama

süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

Emülsiyonambalajıaçıldıktan sonrahemen kullanılmalıdır.

EmülsiyonunstabilitesininuygunluğunugarantilemekmümkünolmadığıiçinNUTRİFLEX ®

LİPİDPLUStestetmedenfarmasötikleriçintaşıyıcıçözeltisiolarakkullanılmamalıdırveya

diğerinfüzyonçözeltileriilekarıştırılmamalıdır.Çeşitliaditifler(örn.elektrolitler,eser

elementler,vitaminler)içinkompatibiliteverileriveböylekarışımlarınilgilirafömrüisteküzere

üretici tarafından temin edilebilir.

Bu ürünle ilgili güvenlik uyarısı bulunmamaktadır.

5-7-2018

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the use of adjuvanted veterinary vaccines, draft: consultation open

The main aim of the guideline is to outline the information which should be included for the adjuvant in the marketing authorisation application (MAA) of an immunological veterinary medicinal product (IVMP). This guideline replaces the ‘Note for Guidance on the use of adjuvanted veterinary vaccines’. The guideline discusses the important aspects to consider for the adjuvant in an IVMP and provides guidance on the information on the adjuvant which should be included in Parts 2, 3 and 4 of the MAA. The d...

Europe - EMA - European Medicines Agency