NORTAN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NORTAN 100 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NORTAN 100 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atenolol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699809097681
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NORTAN ® 100 mg film tablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkin madde:Her bir tablet 100 mgatenolol içerir.

Yardımcımaddeler:Ağır magnezyumkarbonat, jelatin, mısır nişastası, sodyumlauril

sülfat, magnezyumstearat, koloidal silikondioksit, talk,hidroksipropil melit selüloz,

polietilen glikol 400, opaspray M-1-8719

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veyahastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.NORTAN nedir ve ne için kullanılır?

2.NORTAN’ıkullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.NORTAN nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.NORTAN’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. NORTAN nedir ve ne için kullanılır?

NORTAN, “beta-blokerler” adıverilen ilaç grubuna dahil birmadde olan atenolol içerir.

NORTAN,şu durumların tedavisinde kullanılır:

-Yüksek kan basıncı(yüksek tansiyon)

-Düzensiz kalp atışları(aritmi)

-Göğüs ağrılarından (anjina) korunmada yardımcıolarak

-Bir kalp krizi sonrasında kalbi erken bir ataktan korumak üzere.

-Uzun süredir var olan, fakat kötüye gitmeyen kalp yetmezliği ile ilgilişikayetler

Bu ilaç etkisini, kalbinizin daha yavaşve daha az güçle atmasınısağlayarak gösterir.

NORTAN 100 mgfilmtabletler; portakal renkte, yuvarlakve bikonveks, bir yüzünde

NORTAN diğer yüzünde 100 baskısıolan tabletlerdir.

2. NORTAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

NORTAN’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer atenolole veya NORTAN formülündeki herhangi bir bileşene alerjikseniz

Eğer aşağıdaki kalp sorunlarından herhangi birini daha önce geçirmişiseniz:

-Kontrol altında olmayan kalp yetmezliği (bu durumgenellikle sizi nefessiz bırakır ve

ayak bileklerinizinşişmesine neden olur)

-İkinci veya üçüncü derece kalp bloku (kalp pili ile tedavisigerekebilen bir durumdur)

-Çok yavaşve çok düzensiz kalp atışları, çok düşük kan basıncıveya dolaşımın çok

kötü durumda olması

Eğer tedaviedilmemişfeokromasitoma adıverilen bir tümörünüz varsa. Bu tümör

genellikle böbreğinizin yanında olur ve kan basıncınıyükseltir. Feokromasitomaiçin

tedavi görecekseniz doktorunuz size NORTAN ile birlikte kullanmanız için, alfa-bloker

grubu bir başka ilaç dahareçete edecektir.

Eğer size, kanınızda normalden fazla asit bulunduğu söylendi ise (metabolik asidoz).

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangibiri sizde mevcut ise NORTAN kullanmayınız.

Emin değilseniz, NORTAN kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

NORTAN’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerli ise, NORTAN kullanmadan önce doktorunuza

veya eczacınıza danışınız:

Astım, hırıltılı-ıslıklısoluma veya diğer benzeri solunum sorunlarınız, böcek sokması

gibi durumlarda alerjinizvarsa. Eğer astım veya nefes almada zorluk problemleriniz

varsa doktorunuzile konuşmadan bu ilacıkullanmayınız.

“Prinzmetal anjina”adıverilen bir çeşit göğüs ağrınız (anjina) varsa

Kan dolaşımınız iyi durumda değilse veya kontrol altında olan kalp yetmezliğiniz varsa

Birinci derecede kalp blokunuz varsa

Şeker hastalığınız varsa.İlacınız, vücudunuzun düşük kanşekerine olan tepkilerini

değiştirebilir.Kalbinizin daha hızlıattığınıhissedebilirsiniz.

Tirotoksikozunuz (tiroid bezinin çok çalışmasından kaynaklanan bir durum) varsa.

İlacınız, tirotoksikoz belirtilerinigizleyebilir.

Böbreklerinizde bir sorun varsa. Tedaviniz suresince bazıkontroller gerekebilir.

Sedef hastalığınız varsa.

Yukarıdaki durumlardan bazılarının sizde olup olmadığından emin değilseniz, NORTAN

almadan önce doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Ameliyata girecekseniz:

Ameliyat olacaksanız,anestezi uzmanına veya doktorunuza NORTAN kullandığınızı

söyleyiniz. Çünkü NORTAN kullanırken size bazıanestezikler verilirse tansiyonunuz

düşebilir.

NORTAN’ın yiyecek veiçecek ile kullanılması

NORTAN gıda ile birlikte veya gıda olmadan kullanılabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

NORTAN kullanmadan önce hamileyseniz veya hamile kalmayıplanlıyorsanız doktorunuza

söyleyiniz.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız NORTAN kullanmanız önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

NORTAN tabletlerin araç veya makine kullanmayeteneğini etkilemesi beklenmez. Bununla

birlikte, seyrek olarak, başdönmesive yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle, ilacınızın sizi

nasıl etkileyeceğini anlayıncaya kadar özel dikkat gerektiren işler yapmayınız.

Sersemlemeveya yorgunluk hissediyorsanız, araba veya alet ve makine kullanmayınız.

NORTAN’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün içeriğinde sodyumihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyumdiyetinde olan

hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

NORTAN,diğer bazıilaçların etkişeklini değiştirebilir, bazıilaçlar da NORTAN üzerinde

etki gösterebilir.

Özellikleşu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta isenizdoktorunuza bildiriniz:

Alkol ile eşzamanlıkullanılmasıetkisinde artışa neden olabilir.

Prazosin, alfuzosin ve terazosin (iyihuylu prostat büyümesitedavisi için)

Klonidin (yüksek tansiyon ve migreniçin). Klonidin veNORTAN’ıbirliktealıyorsanız,

doktorunuz size söylemedikçe klonidini kesmeyiniz. Klonidini kesmeniz gerekirse,

doktorunuz bunu nasıl yapmanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.

Verapamil, diltiazemve nifedipin (yüksek tansiyon ve göğüs ağrısıiçin)

Dizopramid, kinidin veya amiodaron (düzensiz kalp atışıiçin)

Digoksin (kalp sorunlarıiçin)

İsoprenalin, dobutamin (kalbi uyarıcıilaçlar)

Adrenalin (epinefrin olarak da bilinir-kalbi uyarıcıbir ilaç)

Noradrenalin (norepinefrin-kalbi uyarıcıilaç)

İbuprofen veya indometazin (ağrıveiltihaplanma için)

İnsülin veya ağızdan aldığınızşeker hastalığıilaçları

Burun ve sinüs iltihaplanmasıtedavisinde kullanılan ilaçlarve soğuk algınlığında

kullanılan diğer ilaçlar (reçetesiz aldığınız ilaçlar dahil)

Kan basıncınıdüşürmepotansiyeliolandiğer ilaçlar (trisiklikantidepresanlar,

barbitüratlar, fenotiyazinler).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NORTAN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Yetişkinler:

Yüksek tansiyon: Olağan doz günde 50-100 mg’dır.

Göğüs ağrısı(anjina): Olağan doz, günde bir kez 100 mgveya günde 2 kez 50 mg’dır.

Düzensiz kalp atışı(aritmi): Olağan doz, günde 50-100 mg’dır.

Kalp krizinin erken tedavisi(miyokardiyal infarktüs): Olağan doz, günde 50-100 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu:

NORTAN’ıdaima doktorunuzun size tarif ettiğişekilde kullanınız. Emin değilseniz

doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz her gün ne zaman ve kaç tablet alacağınızısize söyleyecektir. Doktorunuzun

söylediklerini bir yere yazınız.

Tabletinizi bir bardak su ile yutunuz.

Tabletlerinizi her gün aynısaatte alınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklarda kullanımetkililiği ve güvenliliği saptanmamıştır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Doktorunuz,özellikle böbreklerinizde sorun varsa, size daha düşük bir doz kullanmanızı

önerebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Şiddetli böbrek yetmezliği sorununuz varsa, doktorunuz durumunuzu değerlendirerek daha

düşük doz kullanmanızakarar verebilir.

Eğer NORTAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NORTAN kullandıysanız:

NORTAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

Tabletlerin tanımlanabilmesi için ilaç paketini de yanınıza alınız.

NORTAN’ıkullanmayıunutursanız

İlacınızın bir dozunu almayıunutursanız, hatırlar hatırlamazbu dozu alınız. Hatırladığınız

sırada bir sonraki doz zamanıyakınsa, kaçırdığınız dozu atlayınız ve normal programınızda

ilacınızıkullanmaya devamediniz.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

NORTAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size söylemedikçe NORTAN kullanmayıkesmeyiniz. Bazıdurumlarda

NORTAN’ıkesmeyi kademeli olarak yapmanız gerekebilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi NORTAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz,NORTAN kullanmayıdurdurunuzve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

Alerjik reaksiyon. Alerjinin belirtileri arasında, derinizde kabarıklıklar veya yüzünüzde,

dudaklarınızda, ağzınızda, dilinizde veya boğazınızdaşişmeolabilir(anjiyoödem).

Kalp atımının yavaşlaması, kalp bloğu (başdönmesi, anormal kalp atışı, yorgunluk ve

baygınlığa neden olur), kalp krizi ve dolaşımyetmezliği

Soluk soluğa kalma veya ayak bileklerindeşişmedurumu (kalp yetmezliği), astımveya

solunumsorunları, bronşların daralması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizinNORTAN’a ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın:

El ve ayaklarda soğuma

Mide bulantısı, ishal

Kas yorgunluğu

Kalp atımının yavaşlaması

Yaygın olmayan:

Uyku düzeninin bozulması

Transaminaz (bir çeşit enzimörn. ALT, AST) seviyelerinde artış

Seyrek:

Ateş,

İğne başışeklinde kırmızımorarmalar

Bilinç bulanıklığı

Başağrısı

Trombositlerin sayısında azalmaile görülen hastalık, trombositopeni (trombosit-kan

pulcuğu- sayısında azalma)

Kabus görme

Kafa karışıklığı

Kişilikte değişme(psikoz) veya hayal görme,

Ruh durumunda değişiklikler,

Uykusuzluk

Uyuşukluk hissi

Özellikle ayağa kalktığınızda başdönmesi

Gözlerde kuruluk

Görmede bozukluk

Parmaklarda hissizlik, kasılma ve sonrasında sıcaklık ve ağrıhissi (Raynaud hastalığı),

ellerinizde karıncalanma

Ağız kuruluğu

Sarılık (derinizin veya göz akınızın sararmasına yol açar)

Saç dökülmesi

Deri döküntüsü

Ereksiyon olamama

Yorgunluk

Kalp atımının yavaşlaması, kalp bloğu (başdönmesi, anormal kalp atışı, yorgunluk ve

baygınlığa neden olur)

Soluk soluğa kalma veya ayak bileklerindeşişmedurumu (kalp yetmezliği), astım

veya solunum sorunları, bronşların daralması

Sedef hastalığıbenzeri deri döküntüleri, sedef hastalığınınşiddetlenmesi

Çok seyrek:

Kanınızın bazıhücrelerinde veya diğerkısımlarında değişiklikler. Doktorunuz

NORTAN'ın kanınız üzerindeki etkilerini görmek için sizden sık sık kan testi

yaptırmanızıisteyebilir.

Bilinmiyor:

Depresyon

El ve ayaklarda morarma

Kusma

Kalp krizi ve dolaşımyetmezliği

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya

yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse, doktorunuzu veya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. NORTAN’ın Saklanması

NORTAN’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

NORTAN’ı25ºC’nin altında, oda sıcaklığındaışık ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NORTAN’ıkullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ilaçlarışehir suyuna veyaçöpe atmayınız.Bu

konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:

Sanofi aventisİlaçlarıLtd.Şti.

Büyükdere Cad. No: 193

Levent 34394

Şişli -İSTANBUL

Tel: 212 339 10 00

Faks: 212 339 10 89

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran-Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanmatalimatı……………..tarihinde onaylanmıştır.