NOOTROPIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NOOTROPIL 200 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NOOTROPIL 200 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • piracetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699624570031
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

®

Etkinmadde:

Sorbitol(%70),gliserol(%85),propilenglikol,sodyumsakkarin,

Firmenich52507/B ,metilparaben,propilparaben,sodyumasetat,glasiyelasetik

asitvesafsu

BuKullanmaT

1. nedirveneiçink

2. kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.

4. tkilernelerdir?

5. ins

1.

nedirveneiçink

, ,

, dikkatve

gibi etki

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Buila

®

;

-

seyredenpsiko- belirtiyeyönelik(semptomatik)tedavisi,

-

ilaçlarlabirlikte),

-B

hissihariç)

Çocuklarda

- veüzeriçocuklardak birliktedisleksi

(okuma/yazma )tedavisinde

2.

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

- netkinmaddesipirasetama

ddelerdenherhang ,

-Beyinkanama ,

-Son-dönem

-HuntingtonKoresi

- kanamazaman nedeniyle,kanamaileilgilialttayatan

geçirenbirhastaiseniz,

-Böbrek

- veuzunsüredir

- m

mutlakauyunuz.

NOOTRO inyiy

Hamilelik

veriniz.

®

NOOTR 'inhamile

Te

Emzirme

'ikullanananneleremzirmeyi

Araçvemakinekullan

Metilparabenvepropilparaben:A

Gliserol: olabilir.

Sorbitol:Eerdoktorunuz, ekerçesitlerinekars gunuzubelirtmi

kullanmadanönce

Sodyum: bulunan

birtiroidekstresi(T3+T4)ile (zihin

),irritabilite veuyku

Pirasetamüzerine belirginbiretkisibeklenmez.

sibeklenmez.

4haftaboyuncagünlük asabitdozlarda

arbamazepin,fenitoin,fenobarbiton,sodyumvalproat)doruk

1.6

gpiras Bununlabirlikte, ile

eyasonzamanlarda

lütfendoktorunuzavey

®

3.

:

-

seyredenpsiko-

Günlükönerilendoz;2.4g(3ölçek)

-

hissihariç)tedavisi:

Günlükönerilendoz;2.4g(3ölçek)

-

7.2g

önerilir.

Çocuklar veüzeri):

-

tedavisi:

Günlük

®

Uygulamayoluvemetodu:

ve

:

Çocuklardak :

8 .

hastalarda gerekir.

Sadece olanhastalardadozunay gerekmez.

varsadozunayarlan

ndahafazla :

hemenbirdoktorveya

:

Unutulan .

iletedavi

iletedavininsüresi,hastal

Doktorunuzunönerisiolmadantedaviyikesmeyiniz,çünkü

budurum nt

olabilir.

4. tkilernelerdir?

Tümilaçlargibi ' in

etkilerolabilir.

'i

:

Anafilaktoidreaksiyon,

A

Ataksi),

®

Dengebozuk

E

V gerçekteolmay (Halüsinasyon),

Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,

Bunlar isizdemevcutise,sizin

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

:

A (Hiperkinezi),

Sinirlilik,

jitasyon),

nksiyete),

onfüzyon)

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

dersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Depresyon,

Yorgunluk(Asteni),

dönmesi(Vertigo),

K

Ü

shal,

M

Kusma

B

Uykusuzluk,

Dermatit),

K

Ürtiker)

®

5. n

Ambalajveyaetiketüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonra

RuhsatSahibi: ad.,GerçeklerSitesiB

Üretimyeri: