NOOTROPIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NOOTROPIL 1 GR 12 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NOOTROPIL 1 GR 12 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • piracetam

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699624750013
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

® AMPUL,1g/5ml

ampul,1g/5ml

Etkinmadde:

Ampul 1gpirasetam

sodyumasetat,glasiyelasetikasitveenjeksiyonluksu

BuKullanmaT

1.

nedirveneiçink

2. kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.

4. tkilernelerdir?

5. ins

1.

nedirveneiçink

,berrakverenksizbirçözeltidir.Herkutuda12ampulbulunur.

, dikkatve

gibi etki

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

yüksek

® AMPUL,1g/5ml

;

-

seyredenpsiko- belirtiyeyönelik(semptomatik)tedavisi,

-

("fl- ilaçlarlabirlikte),

-B

hissihariç)

Çocuklarda

- veüzeriçocuklardak uygun birliktedisleksi

(okuma/yazma )tedavisinde

2.

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

- netkinmaddesipirasetama

,

-Beyinkanama ,

-Son-dönem

-HuntingtonKoresi

- ka nedeniyle,kanamaileilgilialttayatan

geçirenbirhastaiseniz,

-Böbrek

- veuzunsüredir

taraf

- m

mutlakauyunuz.

eçerliyselütfendoktorunuza

NOOTRO inyiy

Hamilelik

veriniz.

® AMPUL,1g/5ml

'inhamile

Emzirme

'ikullanananneleremzirmeyi

Araçvemakinekullan

bulunansodyumnedeniylekontrollüsodyumdiyetindeolan

birtiroidekstresi(T3+T4)ilee (zihin

),irritabilite veuyku

Pirasetamüzerine belirginbiretkisibeklenmez.

sibeklenmez.

4haftaboyuncagünlük sabitdozlarda

arbamazepin,fenitoin,fenobarbiton,sodyumvalproat)doruk

1.6g Bununlabirlikte, ile

teda

eyasonzamanlarda

3.

Uygunkul :

u .

® AMPUL,1g/5ml

Uygulamayoluvemetodu:

m:

Çocuklardak

8

hastalarda gerekir.

Sadece gerekmez.

varsadozunayarlan

netkisininçokgüçlüveya

:

hemenbirdoktorveya

:

Unutulan .

iletedavininsüresi,hastal

Doktorunuzunönerisiolmadantedaviyikesmeyiniz,çünkü

budurum

olabilir.

4. etkilernelerdir?

Tümilaçlargibi '

etkilerolabilir.

'i

neninacilbölü :

Anafilaktoidreaksiyon,

A

® AMPUL,1g/5ml

Ataksi),

D

E

V gerçekteolmay (Halüsinasyon),

Anjiyonörotiködem(eller,ayaklar,bilekler

Bunlar isizdemevcutise,sizin

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

z:

A (Hiperkinezi),

Sinirlilik,

jitasyon),

nksiyete),

onfüzyon),

Tromboflebit,

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

dersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Depresyon,

Yorgunluk(Asteni),

dönmesi(Vertigo),

K

Ü

shal,

Midebula

Kusma

B

Uykusuzluk,

Dermatit),

K

Ürtiker),

® AMPUL,1g/5ml

5. n

Sonkullanmata

Ambalajveyaetiketüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonra

RuhsatSahibi: ad.,GerçeklerSitesiB

Üretimyeri: