NAPROSYN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • NAPROSYN PLUS 50 GR JEL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • NAPROSYN PLUS 50 GR JEL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • naproxen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514340041
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-05-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

NAPROSYN Plus Jel

Haricen kullanılır.

Etkin madde:1 gr jel’de 100 mg naproksenve 50 mg lidokain içerir.

Yardımcımaddeler:SodyumMetabisülfit, Etanol (% 96), Karbopol 980, Trietanolamin, KsantamZamkı,

Propilen Glikol, Saf Su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.NAPROSYN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2.NAPROSYN PLUS’ıkullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3.NAPROSYN PLUS nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.NAPROSYN PLUS’ın saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. NAPROSYN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

NAPROSYN PLUS 30 ve 50 gram’lık tüp ambalajlarda topikal olarak kullanılan antiinflamatuvar

ve ağrıkesici etkilere sahip bir ilaçtır.

NAPROSYN PLUS etkin madde olaraknaproksen ve lidokain içerir.

NAPROSYN PLUS, kas-iskelet sistemi yumuşakdokularının kısa ve uzun süreli rahatsızlıklarında

ağrıve iltihaplanmayıgiderir.

Yağsız, lekebırakmayan ve hoşkokulu bir preparat olanNAPROSYN PLUS, uygulandığıcilt

bölgesini serinletici özelliğesahiptir.

NAPROSYN PLUS,

Aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağrıkesici ve enflamasyon giderici olarak etkilidir:

Omurga veya eklemlerde, aşırızorlanmaya ve erozyona bağlıolarakgelişen hastalıklar

(osteoartrit, romatoid artrit)

Eklemçevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları(periartrit, tendinit, tenosinovit,

bursit)

Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları

Ağrı, enflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları

2. NAPROSYN PLUS’ıkullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

NAPROSYN PLUS’ıaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Sodyummetabisülfit içerdiğinden bazıkişilerde nadiren ciltte döküntü, kaşıntı, nefes darlığı, alerjik

şok gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu gibi hallerde tedaviyi kesmek gerekir.

Eğer amid tipi anesteziklere karsıasırıduyarlı(alerjik) iseniz bu ürünü kullanmayınız.

Eğer,

Hasta 2 yaşından küçükse kullanmayınız.

NAPROSYN PLUS’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Göze ve çevresine, mukozalara ve açık yaralara uygulanmamalıdır.

Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırıduyarlılık

hallerinde naproksen kullanmaya devametmeyiniz.

Alerji sonucu yüz ve boğazdaşişme, bronşların daralması(astım)ve nezle gibi aşırıduyarlılık

hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalıkya da asetilsalisilikasit duyarlılığı

olan hastalarda bronşlarda spazmoluşumu hızlanabilir.

Bunamariski olanlarda dikkatli kullanılmasıgerekmektedir.

Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve tansiyonda

yükselme dahil olmak üzere tuz kısıtlamasının söz konusu olduğu bir durumsöz konusu ise

doktorunuza belirtiniz. 10 günden sonraki kullanımlarda bu risklerde artışolmaktadır.

Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlıhastalarda, çocuklarda

ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz.

Özellikle genişderi yüzeylerine ve bilhassa da kapalıpansuman altında uygulandığında kalp

ritmbozuklukları, nefes almazorlugu, komave hatta ölüme yol açabilmektedir.

Bakterilerin kana karıştığışiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanızveyailacın uygulandığı

bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüşise, bu durumda ani emilimriski olabileceğinden,

NAPROSYN PLUS uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. NAPROSYN PLUS kullanırken dikkatli olunuz.

Akut bir hastalığınız varsa veya yaşlıiseniz (lidokaine karşıdaha duyarlıolabilirsiniz)

Lidokainin, bakterileri öldürücü ve virüslerin zararlıetkileri önleme özelliği olduğundan cilt

içine yapılan canlıaşının (örn BCG aşısı) sonuçlarıizlenmelidir.

Bir seferde uyguladığınız NAPROSYN PLUSdozu 5 gramıaşmamalıdır. Bu miktar 250 mg

lidokaine karşılık gelir. Günlük 17-20 g NAPROSYN PLUS (850-1000 mg lidokaine eşdeğer)

dozunu aşmayınız.

Çok genişyüzeye, çok sık uygulama ile aşırıduyarlılık ortaya çıkabileceğinden buşekilde

kullanmanız önerilmez.

‘’Bu uyarılar, geçmişteki herhangibir dönemde dahi olsasizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.’’

NAPROSYN PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hastaya sağlayacağıyararlar ve getireceği risklerin gayet iyi birşekilde değerlendirilmesini

gerektirir. Bunedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Naproksen velidokain, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı

NAPROSYN PLUS’ın taşıt sürme veya makine kullanımıüzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

NAPROSYN PLUS’ın içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyummetabisülfit vealkol içerir. Bileşimindeki bu maddelere karşıaşırıduyarlık durumunda,

ilacıkullanmadan önce bir hekimedanışılmasıönerilir.

İçeriğindeki propilen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Lidokainin, toksik etkileri aditifve genellikle sinerjistik olduğundan, kalp ritmini düzenleyen ilaç

(tokainid ve meksiletin gibi) alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Diğer lokal anesteziklerle kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya sonzamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. NAPROSYN PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

NAPROSYN PLUS, günde 2-6 defa ağrılıyere tamamen emilene kadar hafifçe ovularak sürülür.

Uygulama yolu ve metodu:

Cilt üzerine haricen uygulanır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda kullanımına ilişkin veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin veri yoktur ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda

kullanmayıtercih ediniz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Eğer NAPROSYN PLUS’ın etkisinin çok güçlüveya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NAPROSYN PLUS kullandıysanız:

NAPROSYN PLUS kullanımına bağlıherhangi bir doz aşımıbildirilmemiştir.

NAPROSYN PLUS’ıkullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

NAPROSYN PLUS’ıkullanmayıunutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

NAPROSYN PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, NAPROSYN PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecekşiddette hafif lokal iritasyon,eritem, dermatit gibi yan

etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa,NAPROSYN PLUS’ıkullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayıveya nefes

almayızorlaştıracakşekildeşişmesi

Deri döküntüleri

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcutise, sizin NAPROSYN PLUS’a karşıciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya sizeen

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Sinirlilik, başdönmesi, görmebozuklukları, uyuşukluk, zor nefes alma, titreme, göğüs ağrısı,

düzensiz kalp atışı, nöbet (konvülsiyon)

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme

Göz çevresine uygulanırsa gözde tahriş

Bunlar NAPROSYN PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangibir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr. sitesinde yer alan”İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00

08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileribildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. NAPROSYN PLUS’ın saklanması

NAPROSYN PLUS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklıklarındaışıktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NAPROSYN PLUS’ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz NAPROSYN PLUS’ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Abdiİbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4

34467 Maslak / Sarıyer /İstanbul

Üretim Yeri:

Abdiİbrahimİlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3

Esenyurt /İstanbul

Bu kullanmatalimatı07/02/2015 tarihinde onaylanmıştır.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety