MENOPUR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • MENOPUR 600 IU MULTI DOZ ICIN SC ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU ICEREN FLAKON VE KULLANIMA HAZIR ENJEKTORDE COZUCU (1 ADET FLAKON +
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • MENOPUR 600 IU MULTI DOZ ICIN SC ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU ICEREN FLAKON VE KULLANIMA HAZIR ENJEKTORDE COZUCU (1 ADET FLAKON +
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • insan menopozal gonadotropin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8697621790476
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-10-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

09.07.2015

KULLANMA TALİMATI

MENOPUR 600 IU multi doziçin SC enjeksiyonluk çözelti tozuiçeren flakon ve

kullanıma hazır enjektörde çözücü

Steril

Deri altına enjekte edilerek kullanılır.

Etkin madde:Her bir enjeksiyonluk çözelti toz flakonu, 600 IU folikül stimülan hormon

(FSH) ve 600 IU luteinizan hormon (LH) aktivitesine sahip, ileri derecede saflaştırılmış

menotropin (insan menopozalgonadotropini, HMG) içerir.

Yardımcımaddeler:Toz; laktoz monohidrat, polisorbat 20, pH ayarıiçin ve tampon ajanı

olarak sodyumfosfat dibazik heptahidrat, pH ayarıiçin fosforik asit içerir. Çözücü;

metakresol ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin içinreçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.MENOPUR nedir ve ne için kullanılır?

2.MENOPUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.MENOPUR nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.MENOPUR’un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. MENOPUR nedir ve ne için kullanılır?

MENOPURkullanılmadan önce bir sıvı(çözücü) ile karıştırılmasıgereken toz formunda

üretilmektedir. Deri altına enjeksiyon yoluyla kullanılır.

MENOPUR, 1 toz flakonu ve sulandırma için çözücü içeren öncedendoldurulmuşkullanıma

hazır 1 enjektör, 1 sulandırma iğnesi, 9 alkollü tampon ve uygulama için FSH/LH birimi

olarak işaretlenmiş9 tek kullanımlık enjektör içeren ambalajlar halinde piyasaya

sunulmaktadır.

09.07.2015

MENOPUR, iki farklıhormonal aktiviteye sahiptir; folikül uyarıcıhormon (FSH) ve

luteinizan hormon (LH). FSH ve LH, hem kadınlarda hem de erkeklerde üretilen doğal

hormonlardır. Üreme organlarının normal birşekilde çalışmalarına yardımcıolurlar.

MENOPUR içindeki FSH ve LH, menopoz dönemine girmişkadınların idrarından elde

edilmekte, ileri derecede saflaştırıldıktan sonra oluşan bileşiğe menotropin adıverilmektedir.

MENOPUR aşağıdaki iki durumda, kadınlardakikısırlığın (infertilite)tedavisi için

kullanılmaktadır:

Yumurtalık organlarıyumurta üretemediği için hamile kalamayan kadınlar (polikistik

over hastalığıdenilen çok sayıda yumurtalık kistinden oluşan tablo dahil).MENOPUR

bu durumda, infertilite tedavisiiçin klomifen sitrat adındaki bir ilacıkullanmış, ancak

bu ilaçtan yarar görememişkadınlarda kullanılır.

Yardımla üreme teknikleri uygulanan kadınlarda; örneğin in vitro fertilizasyon/embriyo

transferi (IVF), gamet intra-fallopian transfer(GIFT) ve sitoplazma içine sperm

enjeksiyonu (ICSI).

MENOPURkadınların yumurtalıklarında, içinde bir yumurtanın büyüyebileceği çok

sayıda yumurta kesesinin gelişmesine yardımcıolur.

2. MENOPUR kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

Menopur ile tedaviye başlamadan önce, doktorunuz, kısırlık (fertilite) sorununun nedenlerini

bulmak ve hamileliğe engel bir durumolup olmadığınıanlamak için sizi ve eşinizi ayrıntılı

olarak incelemelidir. Özellikle sizin aşağıdaki durumlar yönüyle incelenmeniz gerekir;

böylelikle, eğer gerekiyorsa bunların da tedavisi mümkün olabilecektir.

-Tiroid ve böbreküstü bezlerinin yetersiz çalışması;

- Prolaktin adındaki hormon düzeylerinin yüksek olması(hiperprolaktinemi);

-Hipofiz bezi tümörleri (bu beyin tabanında bulunan bir bezdir);

-Hipotalamus tümörleri (beyinde talamus adlıbölgenin altındaki bir bölge).

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri sizin içingeçerliyse, MENOPUR tedavisine başlamadan

önce doktorunuza söyleyiniz.

MENOPUR’u asağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Menotropine veya MENOPUR içindeki yardımcımaddelerden herhangi birine karşı

alerjik (aşırıduyarlılık) durumunuz varsa;

- Yumurtalık, rahim,meme kanseriniz varsa;

- Beynin bölümlerinden biri olan hipofiz bezi gibi ya da hipotalamustümörleri varsa;

- Yumurtalıklarınızda sıvıkesesi olarak bilinen kistler (yumurtalık kisti) varsa veya

yumurtalıklarınız büyümüşise (polikistik over hastalığıdışındaki bir nedenden dolayı);

- Cinsel organlarınızda gebelik ile bağdaşmayanşekilsel bozukluklar;

- Nedeni bilinmeyen vajinal kanamanız varsa;

- Rahimde gebelik ile bağdaşmayan miyomadıverilen tümörler;

- Hamile iseniz;

- Bebeğinizi emziriyorsanız;

- Erken dönemde menopoza girme

MENOPUR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

-Karın ağrısıbaşlarsa;

09.07.2015

-Karnınızdaşişlik olursa;

-Bulantı, kusmaya da ishal oluşursa;

-Kilo alırsanız;

-Nefes darlığıortaya çıkarsa;

-Çıkardığınızidrar miktarıazalırsa.

Bu belirtiler son enjeksiyondan birkaç gün sonra bile ortaya çıksa, hemen doktorunuza

iletiniz. Bunlar yumurtalıkların aşırıaktivitegöstermesinin işaretleri olabilir ve daha da

kötüleşebilirler.

Eğer bu belirtiler daha daşiddetlenirse, infertilite tedavisinin durdurulmasıve sizin hastanede

tedaviye alınmanız gerekir.

OHSS(yumurtalığın aşırıuyarılması) hızla ilerleyebilir (24 saat ile birkaç gün içerisinde) ve

ciddi bir tıbbi olay haline gelebilir. Doktorunuzbu nedenle sizi, hCG (bir hormon)

uygulamasından sonra en az iki hafta süreyle izlemeyi düşünebilir.

Size önerilen dozlara uymanız ve tedavinizin dikkatle izlenmesi, bu tablonun oluşma

olasılığınıazaltacaktır.

Bu belirtilerMENOPUR kullanmayıbıraktıktan sonra da ortaya çıkabilir; böyle bir durumda

lütfen hemen doktorunuza başvurunuz.

Bu ilaç iletedavi altında iken, vücudunuzun tedaviye verdiği yanıtıizlemek amacıyla

doktorunuz ultrason taramalarıve bazen de kan testleri uygulayacaktır.

MENOPUR gibi hormonlar ile tedavi, aşağıdakidurumların ortaya çıkma riskini

artırmaktadır:

-Dışgebelik (gebeliğin rahimdışında gerçekleşmesi)

-Gebelik kaybı(düşük yapma)

-Çoğul gebelik (ikizler, üçüzler vb.)

-Bebekte doğuştan var olan fiziksel kusurlar (konjenital malformasyonlar)

Birçok ilaçla infertilite tedavisi gören bazıkadınlarda, yumurtalık veya başka üreme

organlarındatümörler bildirilmiştir. MENOPUR gibi hormonlarile tedavinin, bu gibi

tümörlerin riskini artırıp artırmadığıbilinmemektedir.

Hamile kadınların damarlarında kan pıhtısıoluşumuna daha çok eğilimgörülebilir. Özellikle

eğer aşırışişmansanız veya bilinen kan pıhtısıbozukluğunuz (trombofoli) varsa eğer kendi

veya aile geçmişinizde pıhtılaşmaeğilimi varsa infertilite tedavisi damar içi pıhtılaşma riskini

artırabilir. Eğer sizin için böyle bir durumgeçerliyse, doktorunuza söylemelisiniz.

Fertilite tedavisi, vücudunuzun tedaviye verdiği yanıtın düzenli olarak izlenmesi gereken bir

tedavidir. Buise sık aralarla doktor ziyaretlerinigerektirecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangibir dönemde dahi olsa, siziniçingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

MENOPUR’un yiyecek veiçecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

09.07.2015

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

MENOPUR hamilelik sırasında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz,hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

MENOPUR emzirme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma becerileri üzerindeki etkileri konusunda herhangi bir çalışma

yürütülmemiştir. Menopur’un araç vemakine kullanma becerileri etkilemesi beklenmez.

MENOPUR’un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

MENOPURaynızamanda flakon başına 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder;

yani esasında "sodyumiçermez".

MENOPURlaktoz içerir. Ancak kullanımyolu nedeni ile herhangi bir uyarı

gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

MENOPUR ile insanlarda ilaç etkileşimçalışmalarıyürütülmemiştir.

Klomifen sitrat, kısırlık tedavisinde kullanılan başka bir ilaçtır. Eğer MENOPUR klomifen

sitrat ile birlikte kullanılırsa, yumurtalıklar üzerindeki etki artabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MENOPUR nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

MENOPUR’u her zaman için tamolarak doktorunuzun söylediğişekilde kullanınız. Eğer

emin değilseniz, doktorunuza sorunuz.

Yumurtalıkların dışarıdan alınan gonadotropin türü hormonlara verdikleri yanıtta büyük

ölçüde bireyler arasıdeğişkenlik söz konusudur. Bu durumda, standart bir doz uygulama

şemasıoluşturmak olanaksızdır. MENOPUR dozu bu nedenle, yumurtalıkların verdiği yanıt

temelinde bireysel olarak uyarlanmalıdır.

1- Yumurta üretemeyen kadınlar:

Tedavi âdet döneminizin ilk 7 günü içinde başlatılmalıdır (kanamanın ilk günü âdet

döneminizin birinci günü olarak kabul edilir).Tedavi en az 7 gün için her gün uygulanmalıdır.

Başlangıçta önerilen MENOPUR dozu günlük 75 –150 IU’dur ve bu doza en az 7 gün

süreyle devamedilmelidir. Tedaviye verdiğinizyanıta göre bu doz (günde en fazla 225 IU)

artırılabilir. Belirli bir doz düzeyi,değiştirilmeden önce en az7 gün süreyle uygulanmalıdır.

09.07.2015

Önerilen doz artışı, her uyarlama başına 37,5 IU’dur ve 75 IU’yu aşmamalıdır. Maksimum

günlük doz 225 IU’dan daha yüksek olmamalıdır. Eğer 4 haftalık tedaviden sonra yeterli yanıt

alınamıyorsa, o tedavi siklusundan vazgeçilir vedaha sonra, vazgeçilen siklusta olduğundan

daha yüksek bir başlangıç dozuyla yeni bir tedaviye başlanır.

İyi bir yanıt alındığında, son MENOPUR enjeksiyonundan1 gün sonra bir kez 5,000 IU ile

10,000 IU dozunda, insan koryonik gonadotropini (hCG) adındaki başka bir hormon

uygulanır. hCG enjeksiyonu gününde ve ertesi gün eşinizle cinsel birleşmeye girmeniz tavsiye

edilmektedir. Buna alternatif olarak, yapay döllenme (intrauterin inseminasyon (IUI); erkek

tohumhücrelerinin (spermlerin) doğrudan rahimiçine enjeksiyonu (ya da yaygın

isimlendirmeyle aşılama) yöntemi uygulanabilir.

Doktorunuz sizi hCG uygulamasından sonra en az 2 hafta yakından izleyecektir.

Doktorunuz MENOPUR tedavisinin etkilerini sıkıbirşekilde takipedecektir.Sizdeki

gelişmelere göre, eğeryumurtalıklarınızda aşırıbir uyarılmavarsa, doktorunuz MENOPUR

tedavisine son verebilir ve hCG enjeksiyonunu uygulamayabilir.Doktorunuz böyle bir

durumda sizden, bir sonraki âdet kanamasıbaşlayana kadar bariyer doğumkontrol yöntemi

uygulamanızı(örn. kondom)veya cinsel birleşmeden uzak durmanızıisteyecektir.

2- Yardımla üreme teknikleri uygulanan kadınlar:

Eğer size aynızamanda GnRH agonisti grubunda yer alan bir başka bir hormon ile de tedavi

uygulanıyorsa, MENOPUR tedavisi,GnRH agonisti tedavisi başladıktan yaklaşık 2 hafta

sonra başlatılacaktır.

Eğer GnRH agonisti yerine antagonisti uygulanıyorsa, MENOPUR tedavisi, âdet döneminin 2

ya da 3. günü başlatılır (kanamanın ilk günü âdet döneminizin ilk günüdür).

Tedaviye en az 5 gün süreyle devam edilir. MENOPUR başlangıç dozu, normal olarak günde

150 – 225 IU’dur . Bu doz, sizin tedaviye verdiğiniz yanıta bağlıolarak, günde en fazla 450

IU’ya kadar yükseltilebilir. Doz artışları, uyarlamabaşına 150 IU’dan daha yüksek

olmamalıdır. Tedavi normal halde 20 günden fazla sürmemelidir.

Yeterli sayıda yumurta keseciği uygun büyüklüklere ulaştığında, yumurtanın/yumurtaların

serbestlenmesini sağlamak amacıyla, size en fazla 10,000 IU dozunda olmak üzere tek bir

hCG enjeksiyonu uygulanacaktır (çatlatma iğnesi).

Doktorunuz sizi hCG uygulamasından sonra en az 2 hafta yakından izleyecektir.

Doktorunuz MENOPUR tedavisinin etkilerini sıkıbirşekilde takipedecektir.Sizdeki

gelişmelere göre, eğeryumurtalıklarınızda aşırıbir uyarılmavarsa, doktorunuz MENOPUR

tedavisine son verebilir ve hCG enjeksiyonunu uygulamayabilir.Doktorunuz böyle bir

durumda sizden, bir sonraki âdet kanamasıbaşlayana kadar bariyer doğumkontrol yöntemi

uygulamanızı(örn. kondom)veya cinsel birleşmeden uzak durmanızıisteyecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

MENOPUR, sunulan çözücü ile sulandırılarak hazırlandıktan sonra deri altına (S.C.) enjekte

edilerek uygulanır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:MENOPUR’un çocuklarile ilgili kullanımıyoktur.

09.07.2015

Yaşlılarda kullanımı:Yaşlılarda kullanmayınız.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:MENOPUR’unvücuttaki dağılımfarmakokinetiği, böbrek ve

karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir.

Eğer MENOPUR’un etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MENOPUR kullandıysanız:

MENOPUR dan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

MENOPUR kullanmayıunutursanız:

Eğer ilacınızıenjekte etmeyi unutursanız, doktorunuzla konuşmalısınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz kullanmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

 

MENOPUR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Menopur kısırlık tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavinin sonlandırma kararınıdoktorunuz

size bildirecektir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, MENOPUR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolankişilerde yan

etkiler olabilir.

Kısırlık tedavisinde kullanılan örneğin MENOPUR gibihormon; özellikle polikistik

yumurtalıklıkadınlardaOvaryan hiperstimülasyon sendromu (OHHS) adıverilen bir

bozukluk olan yumurtalıklarda aşırıaktivite artışınaneden olmaktadır. Belirtiler;

karında ağrıveşişkinlik, bulantı, kusma, ishal ve kilo alımıdır.Ciddi OHSS

durumlarında;karın, leğen kemiği ve/veyagöğüs boşluğunda sıvıtoplanması, nefes

almada zorluk, idrarmiktarında azalma, damar içi pıhtılaşma (tromboembolism) ve

yumurtalıklarda burkulma (torsiyon)nadir komplikasyonlar olarak rapor edilmiştir.

MENOPURkullanımıylaalerjik (aşırıduyarlılık) reaksiyonlarıoluşabilir. Bu

reaksiyonların belirtileri;kurdeşen, kaşıntı, boğazdaşişlik ve nefes almada zorluktur.Bu

belirtilerden biriilekarşılaşırsanız, doktorunuzla temasa geçiniz.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

09.07.2015

Yaygın:

Başağrısı

Karın ağrısı

Karındaşişkinlik

Bulantı

Yumurtalıkların aşırıuyarılması(yumurtalık aktivitesinde artış)

Karnın alt tarafında, leğen bölgesinde ağrı

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları(ağrı, kızarıklık, morarma,şişme ve/veya kaşıntı

gibi)

Yaygın olmayan:

Başdönmesi

Sıcak basması

Kusma

Karında rahatsızlık

İshal

Yumurtalık kisti

Memeşikayetleri (meme ağrısı, meme hassasiyeti, memerahatsızlığı, meme ucu ağrısı

vememeşişliğini içeren)

Bitkinlik

Seyrek:

Akne

Döküntü

Bilinmiyor:

Aşırıduyarlılık reaksiyonları

Görsel bozukluklar

Yumurtalığın aşırıuyarılmasında artan yumurtalık aktivitesi ile ilişkili olarak damar

içi pıhtılaşma

Kaşıntı

Kurdeşen

Kas ve eklemlerde ağrı(sırt ve boyun ağrısı, kol ve bacaklarda ağrıyıiçeren)

Yumurtalığın aşırıuyarılmasında artan yumurtalıkaktivitesi ileilişkili olarak

yumurtalıklarda burkulma(torsiyon)

Ateş

Kırıklık

Kilo artışı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

09.07.2015

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydana gelen yanetkileri bildirerekkullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. MENOPUR’un Saklanması

MENOPUR’u çocuklarıngöremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırılmadan önce 2 0 C – 8 0 C arasında buzdolabında saklayınız. Sulandırıldıktan sonra,

çözelti 25 0 C’nin altındaki oda sıcaklığında maksimum 28 gün saklanabilir. Ürünışıktan

korunarak ambalajında saklanmalıdır ve dondurulmamalıdır.

Sulandırılmışçözelti eğer partikül içeriyorsa ve berrak değilsekullanılmamalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MENOPUR’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MENOPUR’u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Ferringİlaç San.ve Tic. Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. Nurol Plaza No. 255 Kat 13

Maslak 34398 Sarıyerİstanbul

Tel : 0212 335 62 00

Faks : 0212 285 42 74

e-posta: TR0-info@ferring.com

Üretim Yeri:

Ferring GmbH

Kiel, Almanya

Bu kullanmatalimatı06/07/2015 tarihinde onaylanmıştır.

09.07.2015

KULLANIM TALİMATLARI

Deri altına enjekte edilerek uygulanır.

Eğer gittiğinizklinikteMENOPUR enjeksiyonlarınıkendinizin yapmasıöngörüldüyse,

klinikte verilen talimatlarıeksiksiz yerine getirmenizgereklidir.

İlk MENOPUR enjeksiyonu bir doktorun veya hemşirenin gözetimi altındayapılmalıdır.

MENOPUR flakon içinde toz formunda bulunmaktadır ve enjeksiyonöncesinde çözücü

içeren bir enjektörlesulandırılmasıgerekir.MENOPUR’u sulandırmak için kullanacağınız

çözücü kullanımahazır enjektörde ambalajın içinde verilmiştir.

Kullanmadan önce; MENOPUR 600IU çözücü içeren kullanıma hazır bir enjektörle

sulandırılmalıdır.

Tozun verilen çözücü ile çözündürülmesinden sonra; bu flakonbirkaç günlük tedavi için

gerekli ilacıiçerdiğinden,yalnızca doktorunuzun reçete ettiği ilaç miktarınıçektiğinizden

emin olunuz.

Doktorunuz,MENOPUR dozunu IU olarak reçete etmiştir. Doğru dozu eldeetmek için

FSH/LH birimiolarak işaretlenmiş9 uygulama enjektöründen birini kullanmalısınız.

Aşağıdaki adımlarıizleyiniz:

1.Tozun bulunduğu flakondan koruyucu kapağıve çözücünün bulunduğu kullanıma hazır

enjektörden de kauçuk kapağıçıkarınız (Şekil 1).

09.07.2015

2.Kalın iğneyi (sulandırma iğnesi), çözücünün bulunduğu kullanımahazır enjektöre sıkıca

takınız ve iğnenin koruyucu kapağınıçıkarınız (Şekil 2).

3.İğneyi, tozun bulunduğu flakonun kauçuk tıpasınının ortasından içeri dikey olarak batırınız

ve çözücününtamamınıkabarcık oluşumunu önlemek için yavaşça enjekte ediniz (Şekil

3).

4.Çözücü eklendiğinde flakonda hafif bir basınç oluşur. Bundan dolayı, enjektör pistonunun

kendiliğinden yaklaşık 10 saniyede yukarıçıkmasına izin verilir. Bu flakondaki fazla

basıncıortadan kaldırır (Şekil 4).

Sulandırma işlemiiçin enjektörü ve iğneyi çıkarınız.

5.Toz hızla çözünmeli (2 dakika içinde) ve berrak bir çözelti oluşmalıdır.Sadece birkaç

damla çözücü eklendiğinde normalde çözülmesine rağmen, çözücünün tamamı

eklenmelidir. Tozun çözünmesine yardımcıolmak için, flakonu hafif hareketlerle

döndürünüz (Şekil 5).Çalkalamayınız, çünkü hava kabarcıklarının oluşmasına yol açar.

Çözelti berrak değilse ya da içinde parçacık şeklinde maddeler varsakullanılmamalıdır.

Toz flakonu; çözücü içeren bir enjektörle çözülmüşve kullanımahazırdır.

6.Sabit iğneli uygulama enjektörünü alınız ve iğneyi flakonun ortasından dikey olarak

batırınız. Uygulama enjektörü az miktarda hava kabarcığıiçerir ve flakon sıvının

yukarısında enjekte edilmelidir. Flakonu ters çeviriniz ve enjeksiyon için, reçete edilen

dozda MENOPUR’u uygulama enjektörüne çekiniz (Şekil 6).

HATIRLATMA: Bu flakon birkaçgünlüktedavi için gerekli ilacıiçerdiğinden,

yalnızca doktorunuzun reçete ettiği ilaç miktarınıçektiğinizden emin olunuz.

EğersizeMENOPURileaynızamanda Ferring’in ürofollitropin içeren ürünü reçete

edildiyse, MENOPUR’u sulandırarak ve reçete edilendozda MENOPUR’u sulandırılmış

Ferring’in ürofollitropin çözeltisine enjekte ederek, buiki ilacıkarıştırabilirsiniz.

Karıştırdığınız çözeltiyi enjektöre çekiniz: her biriniayrıayrıenjekte etmek yerine bir

arada enjekte edebilirsiniz.

09.07.2015

7.Flakondan enjektörü çıkarınız ve az miktarda havayıenjektöriçine çekiniz (Şekil 7).

8.Uygulama enjektörüne hafif fiskelerle vurunuz, böylece tümhavakabarcıklarıüstte

birikecektir (Şekil 8). Tümhavayıdikkatlice dışarıçıkarınız ve iğneden ilk sıvıdamlası

dışarıçıkana kadar itiniz.

Doktor ya da hemşireniz enjeksiyonu nereden yapacağınızısize söyleyecektir (uyluğun ön

tarafı, karın bölgesi vb.). Enjeksiyon öncesinde enjeksiyon yapacağınız bölgeyi, verilen

alkollü tamponlarla dezenfekte ediniz.

9.Enjeksiyonu uygulamakiçin deriyi parmaklarınız arasında sıkıştırarak bir kıvrım

oluşturunuz ve iğneyi 90 derece açıyla (dik olarak) yumuşak, tek bir hareketle batırınız.

Pistonu yavaşça iterekçözeltiyi enjekte ediniz (Şekil 9) ve daha sonra uygulama

enjektörünü çekiniz.

Uygulama enjektörünü çıkardıktan sonra, olasıbir kanamayıengellemek için iğne yerine

bastırınız.Enjeksiyon bölgesine hafifçe masaj yapılması, çözeltinin derialtında

yayılmasına yardımcıolacaktır.

Kullandığınız enjeksiyonmalzemelerini normal evsel atıklar arasına koymayınız; bunların

uygun birşekilde atılmasıgereklidir.

10.Bir sonraki enjeksiyon içindaha önceden çözündürülmüşMENOPUR çözeltisinden 6. –

9. adımlarıtekrarlayınız.

3-8-2018

HP Hood LLC Recalls Select Units of Half-Gallon Refrigerated Vanilla Almond Breeze Almond Milk due to Possible Milk Allergen

HP Hood LLC Recalls Select Units of Half-Gallon Refrigerated Vanilla Almond Breeze Almond Milk due to Possible Milk Allergen

HP Hood LLC is voluntarily recalling a limited number of half-gallon (1.89 L) cartons of refrigerated Vanilla Almond Breeze almond milk because the product may contain milk, an allergen not listed on the label. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products. The product is safe to consume unless you have a milk allergy or sensitivity. To date, there has been one report of an allergic reaction. Medical ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.