M-FURO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • M-FURO 30 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • M-FURO 30 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hidrokortizon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699561350130
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

M-furo MANT krem, 20 g

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin maddeler:

Her 1 g krem içerisinde;

Mometazon furoat 1 mg

Terbinafin hidroklorür 10 mg

Yardımcı maddeler:

Her 1 g krem içerisinde;

Setostearil alkol 16 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Krem

Bağdaşık (homojen), beyaz renkli krem.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik Endikasyonlar

M-furo MANT, şiddetli iltihabi veya egzamatöz reaksiyonlar ile seyir eden derinin yüzeysel

mantar enfeksiyonlarının (Tinea pedis, Tinea korporis, Tinea kruris, kutanöz kandidiyazis,

pityriazis versikolor) başlangıç ve ara tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; ilacın kullanıldığı duruma

bağlı olarak, yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda günde 1 kez kullanılabilir.

Klinik bulguların gerilemesi birkaç gün içinde olur. Tedavi süresi 10 günü geçmemelidir.

Özellikle kasık ve genital bölgedeki lezyonların tedavisinde bu süreye dikkat edilmelidir.

Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığın yineleme riskini artırır. Tedavi

sonrasında iki hafta içerisinde iyileşme bulguları görülmezse doktora başvurulmalıdır.

Uygulama şekli:

Sadece topikal olarak uygulanır.

M-furo MANT uygulanmasından önce, deride uygulama yapılacak bölge temizlenmeli ve

kurulanmalıdır. M-furo MANT, ilgili deri bölgesine ve çevresine ince bir tabaka halinde

uygulanmalı ve hafifçe ovuşturulmalıdır.

Sayfa

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, topikal kullanılan M-furo MANT ile yapılmış bir çalışma

bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda,

vücut

ağırlığına

oranla

deri

yüzeyinin

erişkinlerden

daha

büyük

olması

nedeniyle, sistemik emiliminin ve yan etkilerinin artma riski vardır.

Mometazon

furoat

Terbinafin

hidroklorür

bileşiminin,

çocuklardaki

güvenilirliği

etkinliği

bilinmediğinden,

yaşın

altındaki

çocuklarda

bebeklerde

kullanımı

önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

M-furo MANT’ın yaşlı hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği incelenmemiştir.

4.3. Kontrendikasyonlar

M-Furo MANT’ın içeriğinde bulunan Terbinafin hidroklorür’e, Mometazon furoat’a veya

diğer maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

M-furo MANT; fasiyel rozasea, akne vulgaris, perioral dermatit, bakteriyel (örn. impetigo),

viral

(örn.

herpes

simpleks,

herpes

zoster

çiçeği)

enfeksiyonlar,

tedavi

alanında

tüberküloz, frengi veya aşı sonrası reaksiyonlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

M-furo MANT sadece haricen kullanılır. Gözle temasından kaçınılmalıdır. Yanlışlıkla gözle

teması halinde, göz bol su ile temizlenmelidir. Göz içi basıncının artma riskine karşılık, göz

çevresinde çok dikkatli kullanılmalıdır.

M-furo MANT; bir kortikosteroid içerdiğinden, atrofik cilt, kütanöz ülser, akne vulgaris,

hassas cilt damarları, perianal ve genital pruritus’ta kullanımı tavsiye edilmez. Açık yaralar ve

mukoz membranlarla temastan kaçınılmalıdır.

M-furo MANT tedavisi sırasında iritasyon ve duyarlılık meydana gelirse, tedavi kesilmeli ve

uygun

tedaviye

başlanmalıdır.

Diğer

topikal

veya

oral

kortikosteroidlere

alerjik-tip

reaksiyon gösteren kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Yaştan

bağımsız

olarak,

tüm

hastalarda

devamlı

topikal

tedaviden

uzak

durulmalıdır.

Özellikle geniş

deri yüzeylerinde, intertriginöz deri alanlarında, kapalı bandaj

altındaki

uygulamalarda veya uzun süreli uygulamalarda lokal ve sistemik toksisite görülebilir.

Güçlü topikal kortikosteroidlerin sistemik

emilimi;

bazı hastalarda

tedavi bırakıldığında

ortadan kaybolan (geriye dönüşümlü) hormonal etkilere (hipofiz adrenal korteks ekseninin

baskılanmasına, Cushing sendromu belirtilerine), hiperglisemi ve glikozüriye yol açabilir.

Seyrek olarak, kortikosteroid kullanımının kesilmesine bağlı olarak belirtiler görülebilir.

Böyle durumlarda, sistemik yoldan kortikosteroid yerine koyma tedavisi yapılabilir.

Çocuklar, deri yüzey alanının vücut ağırlığına oranının daha büyük olmasından dolayı, topikal

kortikosteroidlerce

uyarılan

hormonal

etkilere

(HPA

ekseni

baskılanması

Cushing

sendromuna) karşı erişkin hastalardan daha fazla bir duyarlılık gösterebilirler. Çocuklarda

topikal steroidlerin

kullanımı,

tedavinin

etkili

olmasını

sağlayacak

düşük

miktar

Sayfa

sınırlandırılmalıdır.

Kronik

kortikosteroid

tedavisi

çocukların

büyüme

gelişmesini

etkileyebilir.

Terbinafin hidroklorür kullanımı, toksik epidermal nekrolize neden olabilir. Ayrıca deride

iritasyon ve hassasiyet gözlenebilir.

Düzenli

hijyenik

önlemler,

M-furo

MANT

tedavinin

başarısı

için

esastır.

Ayaktaki

mantarlarda, ayaklar yıkandıktan sonra parmak araları iyice kurulanmalı ve çoraplar her gün

değiştirilmelidir.

M-furo MANT’ın içeriğinde bulunan,

Setostearil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatit) sebebiyet

verebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon

Bu konuda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.

4.6. Gebelik veya laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Topikal olarak uygulanan Mometazon furoat ve Terbinafin hidroklorür’ün, çocuk doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

doğum

kontrolü

üzerinde

etkisini

gösteren

veri

bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

M-furo MANT’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Mometazon

furoat

hayvanlar

üzerinde

yapılan

araştırmalar

üreme

toksisitesinin

bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

M-furo MANT, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamile

kadınlarda

topikal

uygulanan

kortikosteroidlerin

teratojenik

etkilerini

gösteren

çalışmalar yoktur. Bu nedenle hamilelik sırasında bu tür ilaçlar, yarar ve riskleri dikkate

alınarak kullanılmalıdır. Hamilelik sırasındaki uygulama geniş yüzeyler üzerinde olmamalı ve

uzun tedavi sürelerini kapsamamalıdır.

M-furo MANT’ın gebe kadınlarda kullanımının güvenilirliği ile bilgiler sınırlıdır. Topikal

kortikosteroidler gebelerde potansiyel yarar fetüs üzerindek potansiyel risklerinden üstünse

kullanılmalıdır. Bu sınıfa dahil olan ilaçlar gebe kadınlarda büyük miktarlarda ve uzun süre

kullanılmamalıdır.

Sayfa

Laktasyon dönemi

M-furo

MANT’ın

etkin

maddelerinden

biri

olan

Mometazon

furoat’ın,

topikal

yolla

uygulandığında anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. M-furo MANT’ın diğer bir

etkin

maddesi

olan

Terbinafin

hidroklorür

memedeki

çocuk

üzerinde

etkiye

neden

olabilecek ölçüde anne sütüyle atılmaktadır.

M-furo MANT, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Ayrıca bebekler, meme de dahil olmak üzere tedavi edilen herhangi bir cilt bölgesi ile temas

ettirilmemelidir.

Üreme yeteneği / (Fertilite)

Üreme

yeteneği

üzerine

etkisi

bilinmemektedir.

Mometazon

furoat

yapılan

genetik

toksisite çalışmaları (Ames testi, fare lenfoma deneyi ve mikro nükleus testi) mutajenik bir

potansiyel

göstermemiştir.

Terbinafin

hidroklorür

sıçan

tavşanlarda

yapılan

çalışmalarda, fertilite ve diğer üreme ölçütlerinde herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine olumsuz herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila < 1/100);

seyrek (≥1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Çok seyrek: Folikülit

Bilinmiyor: Enfeksiyon, fronkül

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Alerjik kontakt dermatit

Endokrin hastalıkları

Bilinmiyor: Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal korteks ekseninin baskılanması, Cushing sendromu

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Yanma hissi

Bilinmiyor: Parestezi

Göz hastalıkları

Seyrek: Hafif batma, iritasyon

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Kaşıntı

Sayfa

Seyrek: İritasyon, hipertrikozis, hipopigmentasyon, kuru cilt, perioral pigmentasyon, deride

maserasyon, sekonder enfeksiyon, telanjiektazi, striae, miliaria, kontakt dermatit, egzama.

Çok seyrek: Batma, eritem, döküntü, atrofi, abse, bül özelliği gösteren erüpsiyonlar, ürtiker,

ve akne gibi istenmeyen etkiler görülebilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Uygulama bölgesinde ağrı, uygulama bölgesi reaksiyonları

Seyrek: Hastalığın kötüleşmesi

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Deri üzerine uygulama ile doz aşımı bildirilmemiştir.

Topikal kortikosteroidlerin aşırı miktarlarda ve uzun süreli kullanılması, hipofiz-adrenal

fonksiyonlarını baskılayarak, sekonder adrenal yetmezlik ile sonuçlanabilir. Bu durumda

tedaviye son verilmelidir.

Doz aşımı durumunda, gerekli olan semptomatik destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Akut

hiperkortikoidi belirtileri neredeyse tamamen geri dönüşlüdür. Gerekli olduğunda, elektrolit

dengesizliği

tedavi

edilmelidir.

Kronik

toksisite

olgularında,

kortikosteroidlerin

yavaşça

kesilmesi önerilmektedir.

Topikal

uygulanan

Terbinafin

içeren

kremin,

düşük

sistemik

absorpsiyonundan

kaynaklanan doz aşımı olasılığı son derece düşüktür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grubu:

Topikal

kullanım

için

dermatolojik,

güçlü

kortikosteroidlerle

kombine antifungal

ATC Kodu: D01AE20

M-furo MANT’ın bileşiminde, antienflamatuvar ve antipruritik etkilere sahip Mometazon

furoat

güçlü

topikal

antifungal

ilaç

olan

Terbinafin

hidroklorür

birlikte

kullanılmaktadır.

Terbinafin hidroklorür; Tinea pedis, Tinea korporis, Tinea kruris, kutanöz kandidiyazis,

pityriazis versikolor gibi dermatofitlerin neden olduğu fungal deri enfeksiyonlarında geniş

antifungal aktivite spektrumu olan bir allilamindir. Düşük konsantrasyonlarda Terbinafin

dermatofitlere, küf mantarlarına ve bazı dimorfik mantar türlerine karşı fungusidal etki

gösterir. Maya mantarlarına karşı etkisi türe bağlı olarak, fungusidal (örn. Candida albicans,

Pityrosporum orbiculare veya Malassezia furfur) veya fungustatik özelliktedir.

Sayfa

Terbinafin, mantarın sterol biyosentezini erken dönemde spesifik olarak engeller. Bu durum

ergosterol yetmezliğine ve intraselüler skualen birikimine yol açarak, mantar hücresinin

ölümü ile sonuçlanır. Terbinafin, mantar hücre membranında skualen epoksidaz enzimi

inhibisyonu yolu ile etki gösterir. Skualen epoksidaz enziminin sitokrom P450 sistemi ile bir

bağlantısı yoktur.

Mometazon furoat; belirgin antienflamatuvar, antipruritik ve antipsöriyatik etkilere sahip bir

kortikosteroittir.

Kortikosteroitler,

böbrek

üstünden

salgılanan

steroid

hormonlar

bunların

sentetik

analoglarıdır.

Farmakolojik

dozlarda,

antienflamatuvar

etki

sağlamak

veya

bağışıklığı

baskılamak

amacıyla

kullanılırlar.

Topikal

uygulanan

kortikosteroidler

antienflamatuvar,

antipruritik özellikleri nedeniyle, kortikosteroidlere yanıt veren dermatozların tedavisinde

etkilidir. Derinin iltihabi ve alerjik durumlarında, iltihabı önler ve kaşıntı, yanma veya ağrı

gibi şikayetleri hafifletir.

Topikal kortikosteroidler normal ve zedelenmiş deriden emilebilirler. Deriden emilme oranı,

üründe

kullanılan

sıvağ

maddelerine,

epidermisin

bütünlüğüne

kapalı

pansuman

uygulamasına göre değişir. Derinin iltihabi durumlarında ve uygulanan bölgenin pansumanla

kapatılması halinde, deri yolu ile emilim artar.

5.2. Farmakokinetik özellikler

İnsanda,

M-Furo

MANT’ın

topikal

uygulama

sonrasındaki

farmakokinetik

özelliklerini

tanımlayan veriler bulunmamaktadır.

Emilim: Terbinafin hidroklorür’ün topikal olarak uygulanmasından sonra, uygulanan dozun

%5’inden azı emilir; bu nedenle sistemik etkilenme çok düşüktür. %0,1’lik krem formundaki

Mometazon furoat preparatının topikal uygulamasından sonra sistemik emilimi çok düşüktür.

Dağılım: Bir hafta M-furo MANT uygulamasını takiben Terbinafin konsantrasyonunun en az

7 gün süreyle, etkilenen stratum korneum tabakasında fungusidal etki için gerekli olan

yükseklikte olduğu görülmüştür. Topikal uygulama sonrası kandaki Terbinafin düzeyleri çok

düşük

olduğundan,

Terbinafin

metabolizması

topikal

uygulama

sonrasında

incelenemez.

Topikal olarak kullanılan kortikosteroidler deriden emildikten sonra sistemik kortikosteroidler

aynı

farmakokinetik

işlemlerden

geçerek,

plazma

proteinlerine

değişen

düzeyde

bağlanırlar.

Biyotransformasyon: Emilen Mometazon furoat esas olarak karaciğerde metabolize olur. Oral

kullanılan

Terbinafinin

biyotransformasyonu

sonucunda

başlıca

üriner

yoldan

atılan,

antifungal etkisi olmayan metabolitler oluşur. Birikim oluşması söz konusu değildir.

Eliminasyon:

Perkütan

absorpsiyon

sonrasında

topikal

steroidler

böbreklerden

atılırlar.

Terbinafin hidroklorür’ün eliminasyon yarılanma ömrü 17 saattir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum: Topikal yolla uygulandığından bu bilgi mevcut

değildir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

M-Furo MANT ile ilgili, klinik öncesi güvenliğine ilişkin deney hayvanlarında yapılmış bir

çalışma bulunmamaktadır.

Sayfa

Bununla birlikte, M-furo MANT’ın etkin maddelerinden biri olan Mometazon furoat ile

yapılan genetik toksisite çalışmaları (Ames testi, fare lenfoma deneyi ve mikro nükleus testi)

mutajenik bir potansiyel göstermemiştir.

M-furo MANT’ın bir diğer etkin maddesi olan Terbinafin ile yapılan Ames testi, Çin hamsteri

over

hücrelerinde

mutajenite

araştırması,

kromozom

aberasyon

testi,

kardeş

kromatid

değişimleri ve fare mikronükleus testini de içine alan bir seri in vitro ve in vivo genotoksisite

çalışmasının

sonuçları,

ilacın

mutajenik

veya

klastojenik

potansiyeline

dair

hiçbir

delil

olmadığını ortaya koymuştur. Sıçanlarda veya tavşanlarda yapılan çalışmalarda, fertilite veya

diğer üreme parametrelerinde hiçbir advers etki gözlenmemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Sepigel 305

Dimetikon

Eutanol G

Setostearil alkol

Süperpolistat

Steareth 2

Steareth 20

Poliheksanid

EDTA

Sodyum hidroksit

Saf su

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği yoktur.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalı, dondurulmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, ağzı plastik (polietilen) kapakla kapatılmış, içi laklı alüminyum tüpte 20 g krem.

6.6. Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.,

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

10010 Sok., No. 10, 35620 Çiğli / İzmir

Sayfa

8. RUHSAT NUMARASI

2015/951

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 17.12.2015

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

12.02.2017

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2018

Revinty Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Revinty Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8927 of Fri, 14 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2745/T/38

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety