LEVOTIRON 50 MCG TABLET, 50 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVOTIRON 50 MCG TABLET, 50 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVOTIRON 50 MCG TABLET, 50 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levotiroksin sodyum

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 219/4
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 12-05-2009
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LEVOTİRON 50 mcg tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her bir tablet 50 mcg levotiroksin sodyum içerir.

Yardımcı maddeler:

Mısır nişastası, magnezyum stearat, laktoz monohidrat FP (sığır

sütü), gelatin 80 Bloom (sığır jelatini), kroskarmeloz sodyum.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu

kullanma

talimatını

saklayınız.

Daha

sonra

tekrar

okumaya

ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1.

LEVOTİRON nedir ve ne için kullanılır?

2.

LEVOTİRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

LEVOTİRON nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

LEVOTİRON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

LEVOTİRON nedir ve ne için kullanılır?

Bir yüzünde “+” şeklinde çentik bulunan diğer yüzü “50” baskılı, yuvarlak, beyaz tabletler 50

levotiroksin

sodyum

içerir,

tabletlik

blister

ambalajlarda

piyasaya

sunulmuştur.

LEVOTİRON’un

içeriğinde bulunan levotiroksin etkin maddesi, tiroid bezinin hastalıklarında

ve işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan sentetik bir tiroid hormonudur. Etkisi tiroid

tarafından salgılanan doğal hormonlar ile aynıdır.

LEVOTİRON;

Normal tiroid fonksiyonu olan hastalarda iyi huylu guatrı tedavi etmek için,

Cerrahi sonrasında guatrın nüksetmesini önlemek için,

Tiroid

bezi

yeteri

kadar

çalışmadığında,

doğal

tiroid

hormonlarının

işlevini

yerine

getirmek için ve

Tiroid kanseri olan hastalarda tümörün büyümesini baskılamak için kullanılır.

Hormonların

aşırı

düzeyde

üretimi

antitiroid

ilaçlarla

tedavi

edildiğinde,

tiroid

hormon

düzeylerini dengelemek amacıyla kullanılan LEVOTİRON; 25 mikrogram, 50 mikrogram, 75

mikrogram ve 100 mikrogram dozlarında kullanılır.

2.

LEVOTİRON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEVOTİRON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

İlacın içerisindeki etkin maddeye veya yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa (aşırı

duyarlılık)

Tedavi edilmemiş böbrek üstü bezi (adrenal bez), hipofiz bezi işlev bozukluğu veya tiroid

hormonlarının aşırı üretimi (tirotoksikoz) durumunda

Akut kalp hastalığında (kalp krizi veya kalp iltihabı).

Gebelikte LEVOTİRON ile birlikte antitiroid ilaçlar kullanılmaz (Bkz. aşağıda Gebelik ve

laktasyonda kullanım kısmı).

LEVOTİRON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki kalp hastalıklarından herhangi birine sahipseniz LEVOTİRON’u kullanmadan

önce doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kalbin kan damarlarında yetersiz düzeyde kan akışı (anjina pektoris),

Kalp yetmezliği,

Hızlı ve düzensiz kalp ritmi,

Yüksek kan basıncı,

Arterlerde yağ kalıntıları (arteriyoskleroz) varsa, tedaviniz esnasında dikkatli olmanız

ve doktorunuz tarafından izlenmeniz gerekir.

LEVOTİRON kullanmadan önce veya bir tiroid süpresyon (baskılama) testi yaptırmadan önce

bu rahatsızlıklar tıbbi kontrol altına alınmalıdır. LEVOTİRON kullanırken tiroid hormonları

yakından takip edilmelidir. Bu rahatsızlıkların sizde olup olmadığından emin değilseniz veya

bu rahatsızlıklar olduğu halde herhangi bir tedavi görmüyorsanız, doktorunuza danışın.

Doktorunuz öncelikle sizde herhangi bir adrenal bezi, hipofiz bezi işlev bozukluğu veya

kontrol altına alınmamış aşırı düzeyde hormon üretimi (tiroid otonomisi) ile seyreden tiroid

bezi işlev bozukluğu olup olmadığını araştıracaktır.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusuysa, doktorunuza danışın:

Menopoz

veya

menopoz

sonrası

dönemindeyseniz,

kemik

erimesi

(osteoporoz)

riski

nedeniyle doktorunuzun tiroid fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol etmesi gerekebilir.

Levotiroksin içeren bir ilaçtan başka birine geçiş yaptıysanız, ilacın etkisi biraz farklı

olabilir; yakın takip altında olmanız ve dozun ayarlanması gerekebilir.

Eğer bir tür psikolojik hastalığınız var ise (psikotik bozukluk belirtileri ile karşılaştınız

ise;

içe

kapanma, düşünce bozuklukları, davranışta bozukluk, gerçekte var olmayan

şeyleri varmış gibi algılama durumu, var olmayan bir şeyi görme, duyma, koku veya

tadını

alma

gibi

durumlar)

doktorunuz

tarafından

yakından

takip

edilmeniz

kullandığınız LEVOTİRON dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

LEVOTİRON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Eğer soyalı besinler tüketiyorsanız ve özellikle de yediğiniz miktarda değişiklik yaptıysanız

doktorunuza

bildirin.

Soyalı

besinler,

bağırsaklarda

LEVOTİRON

emilimini

azaltabileceğinden, ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVOTİRON tedavisine gebelik döneminde devam edilmelidir. Gebelik döneminde dozun

artırılması gerekebilir. Gebe kadınların her üç aylık dönemde tiroid hormon değerlerini (TSH)

ölçtürmeleri gerekmektedir. Tiroid hormon seviyelerindeki artış LEVOTİRON dozunda ki

artış ile düzeltilmelidir. Doğumdan hemen sonra gebelik öncesinde kullanılan LEVOTİRON

dozuna geri dönülmelidir. Gebelik sonrası 6-8. haftada doktorunuz tarafından tiroid hormon

(TSH)

düzeyinize

bakılmalıdır.

Gebelik

döneminde

sonraki

dönemde

konuyu

doktorunuz ile konuşunuz.

İlacı önerilen dozlarda kullandığınız takdirde, mevcut deneyimlerden elde edinilen bilgilere

göre anne karnındaki bebeğe (fetüs) veya yeni doğan üzerinde zararlı etkilerinin oluşması

beklenmemektedir. Buna rağmen gebelik esnasında alınan yüksek doz LEVOTİRON’un, anne

karnındaki bebeğe (fetüs) veya yeni doğan üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği göz önünde

bulundurulmalıdır.

Tiroid hormonlarının aşırı üretimini tedavi etmek amacıyla kullanılan antitiroid bir ilaç ile

LEVOTİRON

gebelikte beraber kullanılmaz.

Beraber kullanımlarında antitiroid ilaçların

dozunun yüksek olması gerekir; yüksek dozlardaki antitiroid ilacın plasentaya geçtiği ve

bebeğin tiroid hormon yapımını azalttığı bilinmektedir. Bu ürünleri beraber kullanıyorsanız,

doktorunuz gebelik döneminde LEVOTİRON kullanımına ara vermenizi söyleyecektir. Bu

konuyu doktorunuz ile konuşmanız gerekmektedir.

Bazı tiroid hastalıklarında tanı koyabilmek amacıyla yapılan testlerde kullanılan radyoaktif

maddeler gebelerde kullanılmamalıdır, bu nedenle bu testler gebelikte yapılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

döneminde,

doktorunuzun

tavsiyesi

doğrultusunda

LEVOTİRON

kullanımına

devam edilmelidir. İlaç anne sütüne geçse de, bu oran çocuğunuzu etkileyecek düzeyde

değildir.

Araç ve makine kullanımı

İlacın araba ve makine kullanımı üzerindeki etkisini araştıran herhangi bir çalışma yoktur.

Bununla birlikte, levotiroksin doğal tiroid hormonu gibi olduğundan, LEVOTİRON’un araba

ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi olacağı düşünülmemektedir.

LEVOTİRON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEVOTİRON laktoz içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız,

doktorunuza

bildirin;

LEVOTİRON diğer ilaçlar ile etkileşebilir:

Antidiyabetik ilaçlar (kan şekerini düşürücü ilaçlar):

LEVOTİRON antidiyabetik ilaçların etkisini azaltabileceğinden, özellikle LEVOTİRON

tedavisine başlamadan önce kan şekerinizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. LEVOTİRON

kullanırken, antidiyabetik ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir.

Kumarin türevleri (kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar):

LEVOTİRON bu tür ilaçların etkisini arttırabileceğinden özellikle yaşlı kişilerde olmak

üzere kanama riskini arttırabilir. LEVOTİRON tedavisi başlangıcında ve süresince kan

pıhtılaşma değerlerinize baktırmanız gerekebilir. LEVOTİRON kullanırken, kullandığınız

kumarin ilacının dozunun ayarlanması gerekebilir.

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanmak

zorundaysanız,

önerilen

zaman

aralıklarına uymalısınız:

Safra asitlerini bağlayan ve yüksek kolesterolü düşüren ilaçlar (örn. kolestiramin veya

kolestipol):

tür

ilaçlar

levotiroksin

sodyumun

bağırsaklardan

alımını

bloke

edebileceğinden,

LEVOTİRON bu ilaçlardan 4-5 saat önce alınmalıdır.

Levotiroksin

içeren

ilaçların

antiasit

(asitlere

bağlı

hazımsızlığı

rahatlatmak

için),

alüminyum, magnezyum, simetikon, kalsiyum karbonat, kayekselat, orlistat, demir ve

sükralfat (mide veya barsak ülserleri için) etkin maddelerini içeren ilaçlar ile birlikte

alındığında

emilimi

bozulduğundan;

ilacın

saat

verilerek

alınması

gerekmektedir.

Orlistat

(obezite

tedavisinde

kullanılan

ilaç)

tedaviye

başlamadan,

tedaviyi

değiştirmeden veya tedaviyi sonlandırmadan önce doktorunuz tarafından yakından takip

edilmeniz ve kullandığınız LEVOTİRON dozunun ayarlanması gerekebilir. Orlistat ve

levotiroksinin en az 2 saat ara ile kullanılması gerekmektedir.

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız,

doktorunuza

bildirin;

ilaçlar

LEVOTİRON’un etkisini azaltabilir:

Propiltiourasil (tiroid tedavisinde kullanılan ilaç),

Glukokortikoidler (alerji tedavisinde kullanılan ve ağrı ve iltihap giderici ilaçlar), beta-

blokörler (kan basıncını düşürücü ilaçlar; aynı zamanda kalp hastalıklarının tedavisinde de

kullanılır),

Sertralin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),

Klorokin veya proguanil (sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılır),

Barbitüratlar

veya

karbamazepin

(sara

tedavisinde

kullanılır,

davranış

bozukluklarını

kontrol etmek ve bazı ağrı tiplerini hafifletmek için de kullanılır) gibi birtakım karaciğer

enzimlerini aktive eden ilaçlar (sakinleştiriciler, uyku hapları),

Menopoz döneminde veya menopozdan sonra hormonların yerine koyma tedavisi için

veya gebelikten korunmak için kullanılan östrojen içeren ilaçlar,

Sevelamer (fosfat bağlayan ilaçtır, kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde

kullanılır),

Tirozin-kinaz

inhibitörleri

(kanser

ilaçları

ağrı

iltihap

giderici

antiinflamatuar

ilaçlar).

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız,

doktorunuza

bildirin;

ilaçlar

LEVOTİRON’un etkisini artırabilir:

Salisilatlar (ağrıyı hafifletmek ve ateşi düşürmek için kullanılan ilaçlar),

Dikumarol (kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan ilaç),

250 mg gibi yüksek dozlarda furosemid (kan basıncını düşürmek amaçlı kullanılan idrar

söktürücü bir ilaç),

Klofibrat (kan lipid düşürücü ilaç).

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız,

doktorunuza

bildirin;

ilaçlar

LEVOTİRON’un etkisini değiştirebilir:

Ritonavir, indinavir, lopinavir (AIDS tedavisinde kullanılır)

Fenitoin (sara tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Tiroid

hormon

seviyelerinizi

düzenli

kontrol

ettirmeniz

gerekmektedir.

LEVOTİRON

dozunuzun yeniden düzenlenmesi gerekebilir.

Amiodaron

kullanıyorsanız

doktorunuza

bildirin;

ilaç

tiroid

bezinizin

işlevini

aktivitesini etkileyebilir.

Tanı amacıyla iyot içeren kontrast maddeli bir test veya tarama yaptıracaksanız, doktorunuza

LEVOTİRON kullandığınızı bildirin; tiroid fonksiyonunuzu etkileyebilecek bir enjeksiyon

yapılabilir.

Tiroid

hormonları,

kilo

vermek

amacıyla

kullanmaya

uygun

değildir.

Tiroid

hormon

düzeyleriniz normal ise, tiroid ilaçları sizi zayıflatmaz. Doktor tavsiyesi olmadan ilacın

dozunu artırdığınız takdirde, ciddi veya hatta yaşamı tehdit eden durumlar görülebilir. Yüksek

dozda tiroid hormonlarını, kilo kaybı için kullanılan belirli ilaçlar ile örn; amfepramon, katin,

fenilpropanolamin ile birlikte kullanmayınız. Aksi takdirde, ciddi veya yaşamı tehdit eden

durumlar oluşabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz

3.

LEVOTİRON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

LEVOTİRON’u

zaman

doktorunuzun

tavsiyesi

doğrultusunda

kullanın.

Emin

olamadığınız zaman, doktorunuza danışın.

Doktorunuz, muayeneler ve laboratuvar testleri sonucuna göre sizin için en uygun dozu

belirleyecektir. Genellikle düşük bir dozda tedaviye başlanır ve tam doza ulaşılana kadar, 2 ila

4 haftada bir doz arttırılır. Tedavinin ilk haftalarında doz ayarlamasını yapmak için bir takım

laboratuvar testleri yaptırmanız gerekir.

LEVOTİRON kullanımı

Önerilen Günlük Doz

Tiroid

fonksiyonu

normal

olan

hastalarda

huylu

guatrın

tedavisinde

75-200 mikrogram

Cerrahi

sonrasında

guatrın

nüksetmesini önlemede

75-200 mikrogram

Tiroid

bezi

yeteri

kadar

çalışmadığında,

doğal

tiroid

hormonlarının

yerine

geçerek

işlevin sürmesini sağlamada

başlangıç dozu

idame dozu

Erişkinler

Çocuklar

25-50 mikrogram

12.5-50 mikrogram

100-200 mikrogram

100-150 mikrogram/m

vücut alanı

Tiroid

kanseri

olan

hastalarda

tümör büyümesini baskılamada

150-300 mikrogram

Aşırı hormon üretimi antitiroid

ilaçlar

tedavi

edildiğinde,

tiroid

hormon

düzeylerinin

dengelenmede

50-100 mikrogram

Tedavi süresi

Tedavinin süresi, LEVOTİRON’u kullandığınız duruma göre değişir. Bu nedenle ne kadar

süre kullanmanız gerektiğini doktorunuza danışın. Genellikle hastaların tedavisi yaşam boyu

devam eder.

Uygulama yolu ve metodu:

LEVOTİRON, ağız yoluyla kullanılan bir ilaçtır. Sabahları (kahvaltıdan en az yarım saat

önce) aç karnına, tercihen bir miktar sıvı ile (örn. yarım bardak su) alınır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Eğer bebeğiniz doğuştan hipotiroid ise, hızlı replasman önemli olduğu için doktorunuz daha

yüksek doz başlamanızı isteyebilir. Öngörülen başlangıç dozu ilk 3 ay için kg vücut ağırlığı

başına 10 ile 15 mikrogramdır. Daha sonra, doktorunuz dozu çocuğunuza göre ayarlayacaktır.

Bebeklere doz, günün ilk öğününden en az yarım saat önce tek seferde verilir. Tabletler,

verilmeden hemen önce ezilir, biraz su ile karıştırılır ve bir miktar sıvı ile verilir. Karışım her

zaman hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda tiroid hormonlarıyla tedaviye başlanırken özel dikkat gösterilmeli, tedaviye

düşük dozda başlanmalıdır (örn. 12.5 mikrogram/gün) ve tiroid hormonları takip edilerek,

uzun aralıklarla ve daha sık tiroid hormon seviye kontrolü ile doz yavaşça arttırılmalıdır (örn.

2 haftada bir doz artışı 12.5 mikrogram/gün olacak şekilde).

Bununla birlikte ideal dozun altında bir dozun da TSH düzeyini tam olarak düzeltemeyeceği

unutulmamalıdır.

Özel kullanım durumları:

Olağan doz aralığı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz

konusuysa, LEVOTİRON’un daha düşük dozu kişiye özgün olarak yeterli olabilir;

Yaşlı bir hastaysanız,

Kalp hastalığı sorunlarınız varsa,

Ciddi düzeyde veya uzun süredir tiroid fonksiyonlarınız az çalışıyorsa,

Zayıfsanız veya guatrınız büyükse.

Eğer LEVOTİRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVOTİRON kullandıysanız

Nabızda hızlanma, endişe, huzursuzluk ve istemsiz hareketler gibi belirtiler görülebilir. Sinir

sistemini etkileyen bir bozukluğu olan hastalarda istisnai olarak sara hastalığı (epilepsi), nöbet

geçirme

gibi durumlar

oluşabilir. Psikolojik hastalık açısından (örn; psikotik bozukluk)

riskiniz var ise içe kapanma, düşünce bozuklukları, davranışta bozukluk, halusinasyonlar ile

kendini gösteren bir tür psikolojik hastalık belirtileri (örn; akut psikoz) ile karşılaşabilirsiniz.

Bu belirtilerin görülmesi durumunda, derhal doktorunuza başvurun.

LEVOTİRON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

LEVOTİRON kullanmayı unutursanız

Unuttuğunuz tableti de göz önünde bulundurarak iki doz içmeyin; ertesi gün normal günlük

dozunuzla devam edin.

LEVOTİRON’un kullanımına ilişkin sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurun.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız

LEVOTİRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer LEVOTİRON kullanım endikasyonu olan hipotiroid kalıcı iyileşmeden önce tedavi

kesilirse,

hipotiroidizm

bulguları

ortaya

çıkabilir.

Eğer

kalıcı

iyileşme

sebebiyle

tedavi

sonlandırılırsa herhangi bir yan etki gözlenmez.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi LEVOTİRON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

LEVOTİRON’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzde

ödem

(şişme)

anjiyoödem

(yüzde,

dudaklarda,

dilde

ve/veya

boğazda

solunum veya yutma güçlüğüne neden olabilecek şişme).

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

sizin

LEVOTİRON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

LEVOTİRON kişinin tolerans sınırını geçerse veya aşırı doz alınırsa, özellikle tedavinin

başlangıcında ilacın dozu birdenbire aşırı düzeyde arttırılmışsa, sıklığı bilinmeyen şu belirtiler

görülebilir.

Bilinmiyor:

Tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi (hipertiroidizm),

Adet bozuklukları,

Başağrısı,

Kafa içi basınç artışı (psödotümör serebri),

Titreme,

Huzursuzluk,

Uyku bozukluğu,

Kalp ritim bozuklukları,

Kalpte bir çeşit atım bozukluğu,

Çarpıntı,

Kalp atımının hızlanması,

Kalp sıkışması,

Göğüs ağrısı,

İshal,

Kusma,

Aşırı terleme (hiperhidroz),

Kas zayıflığı,

Kas krampları,

Sıcak basması,

Ateş,

Kilo kaybı.

etkilerden

herhangi

biri

görülürse,

doktorunuza

başvurun.

Doktorunuz,

birkaç

günlüğüne tedavinize ara verebilir veya yan etkiler ortadan kaybolana dek ilacın dozunu

azaltabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5.

LEVOTİRON’un saklanması

LEVOTİRON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVOTİRON’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.