LEVOPRONT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVOPRONT FORT OKSURUK SURUBU 75 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVOPRONT FORT OKSURUK SURUBU 75 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodropropizine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514570066
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-01-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KIsA

trıüN

niı,cisİ

nrcşrni

rrrgİ

ünthrtjN

.q.Dı

LEVOPRONT

FORT

öksürük

şurubu

KALiTATiF

xaNrİrnrİr'

ıİı,rcŞİvı

Etkin

madde:

Levodropropizin

Yardımcı

maddeler:

Sodyum Sitrat

Dihidrat

4.64

mglml

Sodyum

Klorür

0.40

mglml

Yardımcı

maddeler

için

bakınız'

F'ARMAsÖrir

FORM

Şurup

Berrak, homojen

çözelti.

KLiNİK

Özır.r,irırn

Terapötik

ikasyonlar

Çeşitli

nedenlere

bağh

kuru

öksürüğün

(nonprodüktif

öksürük)

semptomatik

tedavisinde

endikedir.

4.2.Pozoloji

ve uygulama

şekli

Pozoloji

Uygulama

sıklığı

süresi:

Erişkinlerde:

Günde

kezve

6'şar

saat

şurup

uygulanır.

Cocuklarda:

yaşından

büyük

çocuklarda

kullanılır.

eşit doza

bölünerek

6'şar saat

ile semptomların

şiddetine

göre

günde

kilogram

başına

mg uygulanrr.

l0-20

kg arasındaki hastalarda

günde

defa

20-30 kg arasındaki

hastalarda

günde

3 defa

kg'ın üstündekihastalarda

günde

defa

şeklinde

rıygulanır.

ilaç;

maksimum 7

günliik

tedavi dönemini

aşmamak

kaydı

ile, öksürük kaybolana

kadar

doktorun

tavsiyesine

göre

alınmalıdır.

Eğer

semptomlar

bu dönem

içinde kaybolmazsa

ilacın

kullanımına

geçici

olarak

verilmeli

ve bir doktora

danışılmalıdır.

Uygulama

şekli:

Sadece

ağızdan

kullanım içindir.

ilacın

besinlerle birlikte

alınmasının

emilim

üzerinde herhangi

etkisi olduğu

yönünde

bilgi

olmamakla

beraber,

ilacın

yemeklerden

süre

önce

veya

sonra

alınması önerilir.

Pipet vasıtasıyla

kullanılabilir.

ozel

popülasyonlara

ilişkin

bilgiler:

Böbrek

Karaciğer

yetmezliği:

Ciddi

böbrek

yetmezliği

vakalarında

(kreatinin

klerensi

<

ml/dak); fayda-risk oranı

göz

önüne

alınarak

dikkatli

kullanılmalıdır.

Pediyatrik

popülasyon:

LEVoPRONT

FORT

pediyatrik

hastalarda

pozoloji

kısmında

beliıtildiği

gibi

uygulanmalıdır.

yaşın

altındaki

çocuklarda

kullanılmamalıdır.

Geriyatrik

popülasyon:

LEVOPRONT FORT

dozu

yaşlı

hastalarda

dikkatle

saptanmalıdır

4.3.

Kontrend

ikasyonlar

ilaca karşı

bilinen veya

şüphelenilen

aşırı duyarlılık

vakalarında,

gebelik

emzirme

dönemlerinde,

ağır

karaciğer

yetmezliği

olan kişilerde,

bronkore

mukosiliyer temizlik

mekanizmasında

azalma

olan

vakalarda

(Kaftagener

sendromu

veya

siliyer diskinezi

gibi)

kontrendikedir.

4.4.Özel

kullanım

uyarıları

önlemleri

Ciddi

böbrek

yetmezliği

vakalarlnda

(kreatinin

klerensi

<

ml/dak);

fayda-risk

oranı

göz

önüne

alınarak

dikkatli kullanılmalıdır.

Levodropropizin

farmakokinetik

profilinin yaşlı

olgularda anlamlı

şekilde

değişmediğine

dair

incelemeler,

yaşlı

hastalarda

uygulama

aralığının değiştirilmesine

gerek

olmadığını

göstermektedir.

Buna karşln

yaşlı

hastalarda

çeşitli

ilaçlara

karşı duyarlılık

değişkenlik

gösterebileceğinden,

LEVOPRONT FORT

dozu

yaşlı

hastalarda

dikkatle

saptanmalıdır.

Ökstırtık

ilaçları

semptomatik tedavi sağlarlar

altta

yatan

patolojinin

tedavisi

sağlanıncaya

kadar

ve/veya

tetikleyici

neden

tespit

edilinceye

kadar kullanılmalıdır.

nedenle,

LEVOPRONT

FORT

uzun süreli

tedavilerde

kullanılmamalıdır.

Kısa

süreli

tedavinin

ardından,

belirgin

bir sonuç

alınamadı

doktora

danışılmalıdır.

kadar

klinik

çalışmalar

süresince

benzodiazepinler

ile bir etkileşim

gözlenmemişse

özellikle

sedatif

ilaç

alan

duyarlı

hastalarda

kullanırken dikkatli

olunması

gerekir

(Bkz.

Bölüm

4.5)

Sukraloz

içerdiği için, nadir kalıtımsal früktoz

intoleraıısı,

glikoz-galaktoz

malabsorpsiyon

veya

sükraz-izomaltaz

yetmezliği

problemi

olan

hastaların

ilacı

kullanmamaları

gerekir.

tıbbi

ürün

dozunda

mmol

mg)'dan dahaaz

sodyum

ihtiva

eder.

dozdasodyuma

bağlı

herhangi

olumsuz

etki

beklenmemektedir.

iıaç,

ürtikere

açabileceği

bildirilen

metil

metil

parahidroksibenzoat

propil

parahidroksibenzoat

içermektedir. Parahidroksibenzoat

genelde

kontak dermatit

gibi gecikmiş

reaksiyonlara

nadiren

ürtiker

bronkospazm

gibi

gelişen

reaksiyonlara

açabilmektedir.

4.5.Diğer

tıbbi ürünler

etkileşimler

diğer etkileşim

şekilleri

kadar

klinik

çalışmalar

süresiırce benzodiazepinler

ile bir etkileşim

gözlenmemişse

özellikle

sedatif

ilaç

alan

duyarlı

hastalarda

kullanırken

dikkatli

olunması

gerekir.

Hayvanlarda

yapılan

farmakoloji

çalışmaları,

levodropropizinin, merkezi sinir

sistemi üzerine

etki

eden

aktif

maddelerin

(ör,

benzodiazepinler,

alkol,

fenitoin,

imipramin)

farmakolojik

etkilerini

potansiyelize

etmediğini

kanıtlamlştır. Levodropropizin,

hayvanlarda,

varfarin

gibi

oral antikoagülanların

etkisini

değiştirmemekte,

ayrrca

insülinin hipoglisemik

etkisi üzerine

etki

etmemektedir. insanlarda

yapılan

farmakoloji

çalışmalarında,

benzodiazepinlerle birlikte

kullanımı

EEG-

paternini

değiştirmemiştir.

Özellikle

duyarlı vakalarda,

sedatif

ilaçlarla birlikte

alındığında

dikkatli

olunması

gerekmektedir.

Klinik

çalışmalar,

beta-Z

agonistler,

metilksantinler

deriveleri,

kortikosteroidler,

antibiyotikler,

mukoregülatörler

antihistaminikler

gibi

bronkopulmoner

patolojilerin

tedavisinde

kullanılan ilaçlarla

herhangi

etkileşim

göstermemiştir.

4.6.Gebelik

laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik

kategorisi

D'dir.

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınlar

Doğum

kontrolü

(kontrasepsiyon)

Çocuk

doğurma

potansiyeli

bulunan

kadınların bu

ilacı

kullanmamaları,

etkili

doğum

kontrol

yöntemi

uygulamaları

gerekmektedir.

Gebelik

dönemi

Hayvan

toksikoloji

çalışmalarında

mg/kg

dozun vücut

ağırlığının

aıtışında ve

büyümede

hafif

gecikmeye

açtığı

gözlenmiştir.

Levodropropizin

sıçan

plasenta

bariyerini

geçebildiği

için

gebelerde

gebe

kalmayı

düşi.inenlerde

güvenliği

kanıtlanamadığından

kontrendikedir

(Bkz.Bölüm

4.3).

Levodropropizin'in

gebelik

ve/veya

fetus/yeni

doğan

üzerinde

zararlı farmakolojik

etkileri

bulunmaktadır.

Laktasyon

dönemi

Fare

deneylerinde ilaç,

uygıılandıktan

8 saat

sonra

anne sütünde

saptanmıştır.

Levodropropizin

anne sütüne

geçer.

nedenle

emziren

annelerde

kullanılmamalıdır.

Ureme

yeteneği

Fertilite

Peri-natal

post-natal

çalışmalara

olarak

yapılan

fertilite

çallşmalarında,

herhangi bir

spesifik

toksik

etki

gözlenmemiştir.

4.7.Araç

makine

kullanımı

üzerindeki

etkiler

Araç

ve makine

kullanımı

üzerine

yapılınış

herhangi bir

çalışma

bulunmamakla

birlikte, uyku

haline

neden

olabileceği

için

(Bkz:

bölüm

4.8) araç

makine

kullanımı

sırasında

çok

dikkatli

olunmalıdır.

4.8.

istenmeyen

etkiler

Ilaca

bağlı

olduğu kabul edilen

advers

reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

Sıklıklar

şekilde

tanımlanır:

çok

yaygın

l/l0);

yaygın (>

l/l00

<

l/l0);

yaygn

olmayan

(>

l/l.000

<

l/l00);

seyrek

(>

l/l0.000

<

l/l.000);

çok

seyrek

(<

l/l0.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle

tahmin

edilemiyor).

Bağışıklık

sistemi

bozuklukları

Çok

seyrek:

Aşırı

duyarlık

reaksiyonları

Psikiyatrik

bozukluklar

Çok

seyrek:

Asabiyet,

uyku hali,

depersonalizasyon

(benlik

kaybı)

Sinir

sistemi

bozuklukları

Çok

seyrek:

Yorgunluk-asteni,

halsizlik,

uyuşukluk,

baş

ağrısı,

vertigo,

tremor,

parestezi

vakada

tonik-klonik

konvülsiyonlar

petit

mal ataklar

bildirilmiştir.

Göz

hastalıkları:

vakada midriyazis

görüldüğü,

vakada

çift

taraflı

görme

kaybı

gözlendiği

bildirilmiştir.

vakada

reaksiyonlar

ilacın kesilmesi

sonrasl

ortadan

kalkmıştır.

Kardiyak

hastalıklar:

Çok

seyrek:

Çarpıntı,

taşikardi,

vakada

kardiyak aritmi

(atriyal

bigeminizm)

görüldüğü

bildirilmiştir

Vasküler

hastalıklar:

Çok

seyrek:

Hipotansiyon

Solunum,

göğüs

bozuklukları

mediastinal

hastalıklar

Çok

seyrek:

Dispne, öksürük,

solunum

yollarında

ödem.

Gastrointestinal

bozukluklar

Çok

seyrek:

Bulantı,

kusma, midede

yanma

ağrı, dispepsi,

diyare.

vakada

glosit

aftöz

ateş

rapor

edilmiştir. Kolestatik

hepatitli

yaşlı

kadın

hastanın

oral

hipoglisemik

ilaçla

birlikte

levodropropizin

alımında hipoglisemik

koma

görüldüğü

bildirilmiştir.

Deri

deri-altı doku

bozukluklarr

Çok

seyrek:

Alerjik

deri

döküntüleri,

ürtiker,

eritem,

ekzantem,

kaşıntı,

iyoödem.

Öıtımıe

sonuçlanan

epidermoliz

vakası

ldirilmiştir.

iskelet sistemi,

bağ

doku

kemik

bozuklukları

Çok

seyrek:

ekstremitelerde

asteni

güçsiizlük.

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

ilişkin

hastalıklar

Çok

seyrek:

Alerjik

ve anaflaktik

reaksiyonlar,

genel

ma|azi.

Nadir

yaygn

ödem,

senkop ve

asteni

vakaları

bildirilmiştir.

Emziren

annede

levodropropizin

alımı

sonrasında

yenidoğanda

uyku

hali,

hipotoni

kusma

göruldüğü

bildirilmiştir.

Belirtiler

emzirme

sonrasl

ortaya

çıktığından

emzirmenin

kesilmesi

sonrasında

kendiliğinden

ortadan

kalkmıştır.

Daha önce

belirtilen,

yaşlı

kadın

hastada

meydana

gelen

epidermiyolizis

vakasında

çoklu

tedavinin

ölüme

neden

olduğu

ileri

süriilmüştiir.

Şüpheli

advers

reaksiyonların

raporlanması

Ruhsatlandırma

sollrasl

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonların

raporlanması

büyük

öırem

taşımaktadır.

Raporlama

yapılması,

ilacın

yararlrisk

dengesinin

sürekli

olarak

izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)'ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

e-posta:tufam@titckM;

tel:0

800 314 00 08;

faks:

312218

35 99)

4.9.Doz

aşlmt

tedavisi

mg'akadar tek

dozyada

gün

boyunca

günde

l20 mg'lık

uygulamasından

sonra

ciddi

herhangi

etki

gözlenmemiştir.

olası

doz aşımı

durumunda

hafif,

geçici

taşikardi

olabilir.

Sadece,

levodropropizinin

mg'lık

günlük

dozu

tedavi

edilen

yaşındaki

çocukta

doz aşımı

vakası

görüldüğü

bilinmektedir.

Hastada

gözlenen

şiddetli

olmayan

karın ağrısı

bulantı

herhangi

soruna

açmaksızın

iyileşmiştir.

Klinik

bulgularla kanıtlanan

doz aşımı

durumlarında,

hemen semptomatik

tedaviye

başlanmalı

gerekiyorsa

geleneksel

ilkyardım önlemleri

(gastrik

lavaj,

aktif

kömür,

parenteral

sıvı,

uygulaıımalıdır.

FARMAKOLoJİK

Özrr,r,İxr,rR

5.l.

Farmakodinamik

özellikler

Farmakoterapötik

grup:

Öksııriık

Baskılayıcı

Diğer

ilaçlar

Kodu:

R05DB27

Levodropropizinin

öksürük

kesici

etkisi

(antitussif) trakeobronşiyal

seviyede,

periferik

tiptedir.

C fibrilleri

üzerinde

inhibitör

etki

gösterir,

nöropeptid

salınımlnı

inhibe

eder.

Levodropropizin

sterospesifik

sentez

yoluyla

ürtilen,

elde edilen

kimyasal olarak

S(-)3-(4-

fenil-piperazin-

-il)-propan-

l,2-diolie

karşılık

gelen

bir moleküldür.

Antiallerjik

antibronkoplasitk

etkiler

birlikte

asıl

olarak

periferal

trakeobronşiyal

antitussif

etki

sağlayan

ilaçtır.

Hayvanlar üzerinde

lokal

anestezik

etkileri

bulunmaktadır.

Hayvanlarda, oral

uygulamadan

sonra,

Levodropropizin'in

antitussif

aktivitesinin,

Dropropizin

ve Cloperastin'in,

kimyasal

bileşenler,

trakeanın

mekanik

uyarılmaları ve

vagal

afferentlerin

elektriksel

uyarılması

gibi

etkenlerin

neden olduğu

periferal stimulasyona

bağlı

olarak

indüklenen

öksürük

izerine olan

etkilerine

eşit veya

onlardan

daha

yüksek

olduğu

görülmüştür.

Kobaylarda

Levodropropizin'in,

trakeanın

elektriksel

uyarılmaları

gibi

merkezi

uyaranlar nedeniyle

indükleıımiş

öküsürük üzerine

oIan

ekileri

kodeininkinden

yaklaşık

daha düşüktür;

sitrik

asit, amonyum

hidrat

sülfirik

asit testi

gibi

periferal

sitümilasyon

testlerinde

ilaç

arasındaki

potens

oranı

arasındadır.

Levodropropizin,

hayvanlara

intraserebroventrikular

olarak

verildiğinde

aktif

değildir.

bileşiğin

antitussif

etkisinin

periferal

mekanizma

aracılığıyla

olduğunu,

merkezi

sinir

sistemi

üzerine

etkisi olmadığını

gösterir.

Ayrıca,

kobaylarda

deneysel

olarak indüklenen

öksürüğün

önlenmesinde

kullanılan,

aerosol

formda ve oral

yoldan

verilen

Levodropropizin

Kodein'in

etkilerinin

karşılaştırılması

Levodropropizin'in

periferal

bölge

üzerine

etkilerini

doğrulamaktadır.

Aslında

Levodropropizin,

aerosol olarak,

kodein

eşit

aktivitede

veya

ondan daha

potens'tir.

Ancak,

oral

yoldan

verildiğinde

etkisi kodeiır'e

göre

2kat

dalıa

düşüktür.

Levodorpropizin antitussif

aktitivitesini

C-fibrilleri

üzerine

olan

inhibitör

etkisi

yoluyla

gerçekleştirmektedir.

Özellikle,

C-fibrillerinden

sensör

nöropeptidlerin

salınımıııl

''in-vitro''

olarak

inhibe

etmektedir.

Ansestezi

altındaki kedilerde

C-fibrillerinin

aktivasyonunu

önemli

ölçüde

azaltt,

iligli

refleksleri

ortadan

kaldırır.

Levodropropizinin, farelerde oxotremorin

indüklenmiş

titremeler

üzerine

etkisi,

pentametilentetrazol

indüklenmiş

konvilsiyonlarda

spontane

hareket

değişimlerindeki

etkisi

dropropizin'e

göre

belirgin

ölçüde

daha

düşüktür.

Levodropropizin,

ratların beynindeki

opoid

reseptörlerden

naloksanın

yerine

geçmemekte;

morfin

tarafından

indüklenen abstinens sendromunu

hafifletmemektedir

ilacın

uygulamasının

kesilmesi

bağımlılık

davranışlarının

başlaması

nedeniyle

değildir.

Levodropro

pizin,

hayvanlarda,

başka

bir solunum

fonksiyonu

depresyonuna

veya

farkedilir

derecede kardiyovasküler

etkilere,

konstipasyon

indükteyici

etkilere

neden

olmamaktadır.

Levodropropizin,

bronkopulmoner

sistem

üzerine,

histamin, serotonin

bradikinin

taraflndan

indüklenen bronkospazmı

inhibe

ederek

etki

eder.

Antikolinerjik

etkileri

olmadığından,

asetilkolin

taraflndan indüklenen

bronkospazml

inhibe

etmez.

Hayvanlarda,

antibronkospastik

aktivitenin

ED56

değeri,

antitussif

aktiviteninki

benzerdir.

Sağlıklı

gönülliilerde,

sitrik

asit

aerosolü

taraflndan

indüklenen

öksüriiğii

az 6

saatliğine

aza|tır.

Birçok

deneysel kanıt, bronkopulmoner

karsinoma

ilişkili

öksürük,

üst

solunum

yolu

enfeksiyonlarına bağlı

öksürük,

boğmaca öküsürğü

gibi

farklı

etiyolojilere

sahip

öksürüklerin

azaltılmasında Levodropropizinin

klinik

etkinliğini

göstermektedir.

Levodropropizin

merkezi

sinir

sitemi üzerine

etkili

ilaçlarla

kıyaslandığında,

özellikle

santral

sedatif

etkiler

açısından

daha

tolere

edilebilir

profile

sahipken,

öksürük

kesici

etki

bakımından

genellikle

benzerdir.

insanlarda,

terapotik

dozlarda uygulandığında,

Levodropropizin,

patterni

fizikomotoral

yeteneği

etkilemez.

kadar

Levodropropizin

alan

sağlıklı

gönüllülerde,

kardiyovasküler

parametrelerde

değişim

dikkati

çekmemektedir.

Levodropropizin,

insanlarda

solunum fonksiyonlarını

veya

mukosiliyar

klerensi

baskılamaz.

Özellikle,

günce[

çalışmalar,

Levodropropizin'in

kronik

solunum

yetmezliği

olan

hastalarda,

kendiliğinden

nefes

alıp

verme

hiperkapnik

ventilasyon

boyunca,

merkezi nefes-alıp verme

regülasyon

sistemi

üzerine

baskılayıcı

etkileri olmadığını

kanıtlamıştır.

5.2.

Farmakokinetik özellikler

Genel

özellikler

Emilim:

oral

alımdan

sonra

biyoyararlılıko/o75'den

yüksek

olarak

bulıınmuştur.

P|azma

proteinlerine

bağlanma

oranı

düşükfir

(%l1-l4).

Dağılım:

Levodropropizin

insanlarda

oral

alımdan

sonra

hızla

emilmekte

vücutta

hızla dağılmaktadır

Biyotransformasyon:

Levodropropizin'in

karaciğerde

yada

başka

vücut bölgesinde

belirgin

biçimde

metabolize

edildiği

hakkında

veri

bulunmamaktadır.

Eliminasyon:

Levodropropizinin

p|azma

eliminasyon

yarı

ömrü

yaklaşık

saattir'

Vücuttan

başlıca idrar

yolu

atılır.

Etken maddenin

vüıcuttan

atılımı

değişmemiş

hem de

konjuge veya

serbest

levodropropizin

konjuge

p-hidroksilevodropropizin

metabolitleri

şeklindedir.

saat

içinde

madde

metabolitlerinin

üriner

atılımı

verilen

dozun

yaklaşık

yo35'i

kadardır. Tekrarlayan

çalışmalarının

sonuçları ise

günlük

tedavinin

(günde

doz)

ilacın

atılma

özelliklerini

değiştirmediğini

buna

bağlı olarak

vücutta

birikme veya metabolik otoindüksiyondan

söz

edilemeyeceğini

göstermiştir.

5.3.

Klinik

öncesi

güvenlilik

verileri

Akut

oral

toksisite

rat, fare

Guinea

pig'de

sırasıyla 886.5

mglkg,

1287 mglkg,

2492

mg/kg'dır.

Guiııea

pig'lerde

terapötik

indeks

LD59/ED59

oranı

şeklinde

hesaplanmış

olup

oral

kullanımdan Sonra, uygulanan

öksürük

indüksiyonuna

bağlı

olarak

l6-53

arasındadır.

Tekrarlanan

oral

uygulamaları

takiben toksisite testleri

mg/kg/gün'ün

toksik

etki

göstermeyen

doz olduğunu

ortaya

koymuştur.

6. F'ARMAsÖrir

ÖznrLiKLER

6.1.

Yardımcı

maddelerin

listesi

Sitrik

Asit

Monohidrat

Sodyum

Sitrat

Dihidrat

Meti

parah

idroksibenzoat

Propil

parahidroksibenzoat

Sodyum

Klorür

Sukraloz

Şeker

50I522T

Maskeleme

Aroması

Tutti FruttiAromasr

Çilek

Aroması

Saf Su

6.2.

Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3.Raf ömrü

6.4.Saklamaya

yönelik

özel

tedbirler

25"C'nin

altında

sıcaklığında,

ışıktan koruyarak

saklayınız.

6.5.Ambalajın

niteliği

içeriği

Kutuda

çocuk

emniyetli

HDPE

kapaklı 75

ml'lik ve

ml'lik,

renkli

şişeler'de,

nıl'Iik

kadeh

ölçek

birlikte

6.6.

Beşeri

tıbbi

üründen

arta kalan maddelerin

imhası

diğer

özel

önlemler

Kullanılmamış

olan üriinler

yada

atık

materyaller

''Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği''

''Ambalaj

Ambalaj

Atıkları

Kontrolü Yönetmeliği''ne

uygun

olarak

imha

edilmelidir.

T.RUHSAT

SAHiBi

Abdi

ibrahim

ilaç

San. ve

Tic.

A.Ş.

Reşitpaşa

Mah.

Eski

Büyükdere Cad.

No.4

34467

Maslak

Sarıyer/

israNgul

8.RUHSAT

ıIUMARASI

2014/540

İLx

RIJHsAT

TARiHİ

RUHsAT

YENiLEME

ranİııi

ruhsat

tarihi:

10.07.2014

Ruhsat

yenileme

tarihi:

KüB'tiN YENiLENME TARİIIi