LEVONAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LEVONAT 500 MG 7 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LEVONAT 500 MG 7 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Levofloksasin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699717090170
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LEVONAT 500 mg film tablet

2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Levofloksasin 500 mg (512.46 levofloksasin hemihidrat’a eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Diğer yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

Somon renkli, iki yüzünde kırılma çizgisi olan oblong tablet.

4.KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar

Akut bakteriyal sinüzit, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike

olmayan üriner enfeksiyonlarda alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi yan

etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

Bu endikasyonlarda ancak antibiyogramla kanıtlanması, diğer alternatif tedavilerin

uygulanamaması durumlarında enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayı ile kullanılabilir.

UYARI:

TENDİNİT

VE

TENDON

YIRTILMASI,

PERİFERAL

NÖROPATİ,

SANTRAL

SİNİR

SİSTEMİ

ETKİLERİ

VE

MYASTENİA

GRAVİS’İN

ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ ADVERS REAKSİYONLAR

LEVONAT da dahil olmak üzere florokinolonlar aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve

geri dönüşümsüz advers reaksiyonlara neden olabilir:

Tendinit ve tendon yırtılması

Periferal nöropati

Santral sinir sistemi etkileri

Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlendiği hastalarda LEVONAT kullanımı derhal

bırakılması ve florokinolon kullanımında kaçınılmalıdır.

LEVONAT da dahil olmak üzere florokinolonlar, myastenia gravisli hastalarda kas

güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen myastenia gravis öyküsü olanlarda LEVONAT

kullanımından kaçınılmalıdır.

LEVONAT’ın da dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi advers reaksiyonlarla

ilişkili

olduğu

bilindiğinden

aşağıdaki

endikasyonlarda

başka

alternatif

yoksa

kullanılabilir.

Akut bakteriyel sinüzit

Komplike olmayan üriner enfeksiyon

Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

LEVONAT

film tablet levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda

belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Akut sinüzit

Streptococcus pneumoniae,

Haemophilus influenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden

olduğu

Kronik bronşitin akut alevlenmesi

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus

parainfluenzae veya Moraxella catarrhalis’in neden olduğu

Toplumda edinilmiş pnömoni

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae (penisilin için MİK değeri ≥ 2 mikrog/ml

olan penisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae,

Klebsiella

pneumoniae,

Moraxella

catarrhalis,

Chlamydia

pneumoniae,

Legionella

pneumophila veya Mycoplasma pneumoniae’nin neden olduğu

Piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları

Escherichia coli’nin neden olduğu akut piyelonefrit; Enterococcus faecalis, Enterobacter

cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis veya Pseudomonas

aeruginosa’nın neden olduğu

Prostatit

Escherichia coli, Enterococcus faecalis ya da Stapylococcus epidermidis’in neden olduğu

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes

veya Proteus mirabilis’in neden olduğu komplikasyonlu deri ve deri ekleri enfeksiyonları ve

Staphylococcus

aureus

veya

Streptococcus

pyogenes’in

neden

olduğu

abse,

selülit,

furonkül, impetigo, piyoderma, yara enfeksiyonlarının dahil olduğu komplikasyonsuz deri

ve deri ekleri enfeksiyonları

Şarbon İnhalasyonu

Havaya karışmış Bacillus antracis’e maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi

Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ve patojenlerin yerel duyarlılığı konusunda,

resmi ulusal kılavuzlar dikkate alınmalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli

LEVONAT

film

kaplı

tablet

günde

veya

uygulanır.

Dozaj

enfeksiyonun

tipine ve şiddetine ve ayrıca etken patojenin duyarlılığına bağlıdır.

Pozoloji:

LEVONAT’ın aşağıda belirtilen dozlarda erişkinler için uygulanması önerilir:

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Böbrek fonksiyonları normal (kreatinin klerensi > 50ml/dakika) olan hastalarda dozaj

Endikasyon

Günlük dozaj

(enfeksiyonun şiddetine göre)

Tedavi süresi

(enfeksiyonun şiddetine göre)

Akut sinüzit**

Günde tek doz 500 mg

10-14 gün

Kronik bronşitin akut

alevlenmesi**

Günde tek doz 250 – 500 mg

7-10 gün

Toplumdan edinilmiş

pnömoni

Günde tek doz veya 2 kez

500 mg

7-14 gün

Piyelonefrit

Günde tek doz 500 mg*

7-10 gün

Komplikasyonlu üriner sistem

enfeksiyonları

Günde tek doz 500 mg

7-14 gün

Deri ve yumuşak doku

enfeksiyonları

Günde tek doz 250 mg veya

tek doz veya iki kez 500 mg

7-14 gün

Kronik bakteriyal prostatit

Günde tek doz 500 mg

28 gün

Şarbon inhalasyonu

Günde tek doz 500 mg

8 hafta

*Şiddetli enfeksiyon vakalarında dozajın artırılması düşünülmelidir.

**Sadece oral kullanım için

Uygulama şekli:

LEVONAT

ezilmeden,

yeterli

miktarda sıvıyla

yutulmalıdır.

Dozaja uyulmak

için

çentik çizgisinden bölünebilir. Film kaplı tabletler yemeklerle beraber veya yemek arasında

alınabilir. Emiliminde azalma olabileceğinden, LEVONAT demir tuzları, çinko tuzları,

magnezyum ya da alüminyum içeren antasidler ya da didanozin (yalnızca magnezyum

alüminyum

içeren

tampon

maddelere

sahip

didanozin

formülasyonları)

sukralfatın uygulanmasından en az iki saat önce veya sonra alınmalıdır. (Bkz. Bölüm 4.5)

Tedavinin süresi

Tedavinin süresi hastalığın seyrine bağlıdır (Yukarıdaki tabloya bakınız). Genel olarak

bütün

antibiyotik

tedavilerinde

olduğu

gibi,

LEVONAT

kullanımı

hastanın

ateşi

düştükten ve bakteriyel

eradikasyon elde

edildiğine

dair

kanıt

sağlandıktan

sonra,

az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde kullanılır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Kreatinin klerensi ≤ 50 ml/dakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre)

250 mg / 24 saat

500 mg / 24 saat

500 mg / 12 saat

Kreatinin klirensi ilk doz 250mg

ilk doz 500 mg

ilk doz 500 mg

50-20 ml/ dakika sonra: 125 mg/24 saat sonra: 250 mg/24 saat sonra: 250 mg/12 saat

19-10 ml /dakika sonra: 125 mg/48 saat sonra: 125 mg/24 saat sonra: 125 mg/12 saat

<10 ml/dakika

sonra:

125 mg/48 saat sonra: 125 mg/24 saat sonra: 125 mg/24 saat

(hemodiyaliz

ve sürekli

ambulatuvar

peritoneal

diyaliz ile

birlikte)*

*Hemodiyalizi takiben veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde ek bir doza gerek

yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Levofloksasin karaciğerde çok düşük miktarlarda metabolize olur ve esas olarak böbrekler

yoluyla vücuttan atılır. Bu nedenle, karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek

yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

LEVONAT çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kontrendikedir.(Bkz. bölüm

4.3)

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.

(Bkz. Bölüm 4.4, QT aralığının uzaması)

4.3 Kontrendikasyonlar

Aşağıda belirtilen durumlarda LEVONAT (levofloksasin) kullanılmamalıdır:

Levofloksasine

veya

LEVONAT

film

tabletin

bileşiminde

bulunan

maddelerden

herhangi birine veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlılığı

olduğu bilinen hastalar

Epilepsisi olan hastalar

Florokinolon

grubu

antibakteriyelin

kullanımına

bağlı

geliştiği

bilinen

tendon

rahatsızlığı öyküsü olan hastalar

Çocuklar ve büyümesi devam eden ergenler

Hamilelik sırasında

Emziren kadınlarda

Çocuklarda, büyümesi devam eden ergenlerde, hamilelik sırasında ve emziren kadınlarda

kullanımı

kontrendikedir

çünkü-hayvan

çalışmalarına

dayanılarak-gelişmekte

olan

organizmanın gelişen kıkırdak dokusuna zarar verme riski tamamen göz ardı edilemez.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Genel uyarılar

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Edinilmiş direnç prevalansı, bazı bakteri türleri için ülkeden ülkeye ve zaman içinde

değişiklik gösterebilir.

nedenle

dirençle

ilgili

yerel

verilere

gereksinim

vardır;

özellikle ağır enfeksiyonlarda veya tedaviye yanıt alınamadığında, patojen izole edilerek

mikrobiyolojik tanı konmalı ve patojenin duyarlılığına dair kanıt aranmalıdır.

Çok ciddi pnömokoksik pnömoni olguları için LEVONAT en uygun tedavi olmayabilir.

P. aeruginosa’nın etken olduğu

nozokomiyal

enfeksiyonlarda kombin tedaviye

ihtiyaç

olabilir.

Metisiline dirençli S. aureus:

Metisiline dirençli S. aureus’un, levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlara

korezistans gösterme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, organizmanın levofloksasine

duyarlılığı laboratuar testleriyle doğrulanmadığı sürece, bilinen veya şüphe edilen MRSA

enfeksiyonlarının tedavisinde levofloksasin kullanılması önerilmez.

Konvülsiyona eğilimli hastalar

Diğer

kinolonlarla

olduğu

gibi

LEVONAT

film

kaplı

tablet,

epilepsi

öyküsü

olan

hastalarda kontrendikedir.

Önceden merkezi sinir sistemi lezyonu bulunan, konvülsiyona eğilimli olan hastalarda,

fenbufen ve benzeri nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar alan ya da teofilin gibi serebral

konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar almakta olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır

(Bkz. bölüm 4.5). Konvülsiyon tipi nöbet oluşması durumunda levofloksasin tedavisinin

kesilmesi gerekir.

Clostridium difficile ile ilişkili hastalık (Psödomembranöz kolit)

LEVONAT film kaplı tablet tedavisi sırasında veya sonrasında şiddetli, ısrarlı ve/veya

kanlı diyare görülürse, bu Clostridium difficile ile ilişkili psödomembranöz kolitin belirtisi

olabilir. Bu psödomembranöz enterokolitin en ciddi formudur. Eğer psödomembranöz

enterokolitten şüpheleniliyorsa, LEVONAT tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden

uygun destekleyici ve/veya spesifik

tedaviye

(örn.

oral

vankomisin,

teikoplanin

veya

metranidazol) başlanmalıdır. Bu klinik durumda, barsak hareketlerini engelleyen ilaçlar

kontrendikedir.

Tendinit ve tendon rüptürü:

Nadiren tendinit meydana

gelebilir.

En çok aşil tendonunu etkiler

tendon

rüptürüne yol açabilir. Bu istenmeyen etki tedaviye başladıktan 48 saat içinde meydana

gelebilir ve bilateral olabilir. Yaşlılarda,kortikosteroid kullanan hastalarda ve günlük

1000 mg’lık doz alanlarda tendon rüptürü riski artar. Bu hastalara LEVONAT reçete

edildiyse, yakından takip edilmeleri gerekir. Tendinit belirtileri yaşayan bütün hastaların

doktorlarına haber vermesi gerekir. Eğer tendinit şüphesi söz konusu ise LEVONAT

tedavisi derhal kesilmeli ve etkilenmiş tendonun hareketsiz tutulması (immobilizasyon)

şeklinde uygun tedavi başlatılmalıdır.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları:

Levofloksasin, ilk dozunu takiben nadiren, öldürücü potansiyeli olan ciddi aşırı duyarlılık

reaksiyonlarına

(örn.

anjiyoödem,

anafilaktik

şok)

neden

olabilir

(Bkz.

bölüm

4.8).

Hastalar derhal tedaviyi kesmeli ve acil önlem alınması için doktora başvurmalıdır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Ağır bülloz reaksiyonlar:

Levofloksasin ile Stevens Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi ağır

büllöz deri reaksiyonları bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8). Herhangi bir deri ve/veya mukoza

bozukluğu ortaya çıkması halinde, hastaların tedaviye devam etmeden önce

hemen doktorlarına başvurmaları gerekir.

Hepato-biliyer bozukluklar:

Sepsis gibi altta yatan çok ciddi hastalıkları bulunan kişilerde, levofloksasin uygulanması

ile karaciğer nekrozundan yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen

olgular rapor edilmiştir (Bkz. bölüm 4.8). İştahsızlık, sarılık, koyu renkte idrar, kaşıntı

veya karında hassasiyet gibi karaciğer hastalığıyla ilgili semptom ve işaretler gelişirse,

hastanın tedaviyi durdurması ve derhal doktoruyla temas kurması gerekir.

QT aralığında uzama:

Çok seyrek olarak levofloksasin de içeren florokinolon verilen hastalarda QT aralığında

uzama bildirilmiştir.

Levofloksasin de dâhil olmak üzere florokinolon kullanan hastalarda, aşağıdaki gibi QT

aralığının uzaması açısından risk faktörleri varsa dikkatli olunması gerekir:

­

Düzeltilmemiş elektrolit dengesizliği (örn. hipokalemi, hipomagnezemi)

­

Konjenital uzun QT sendromu

­

Kardiyak hastalık (örn. kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, bradikardi)

­

aralığını

uzattığı

bilinen

ilaçların

birlikte

kullanılması

(örn.

Sınıf

antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, makrolidler, antipsikotikler)

İleri yaştaki hastalar ve kadınlar QTc aralığını uzatan ilaçlara karşı daha duyarlı olabilirler.

nedenle,

hasta

grubunda

levofloksasin

dahil

olmak

üzere

florokinolonlar

kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Disglisemi

Diğer tüm kinolonlarla olduğu gibi, genellikle oral hipoglisemik ajan (örn. glibenklamid)

veya insülin ile tedavi gören diyabetli hastalarda hiperglisemi ve hipoglisemiyi içeren kan

glukoz

düzeyi

bozuklukları

görüldüğü

bildirilmiştir.

Hipoglisemik

koma

olguları

bildirilmiştir.

Diyabetli

hastalarda

glukozunun

dikkatle

takip

edilmesi

tavsiye

edilmektedir (Bkz. bölüm 4.8)

Miyastenia Gravis’in şiddetlenmesi:

Levofloksasinin

dahil

olduğu

florokinolonlar

nöromüsküler

blokaj

aktivitesine

sahiptirler

myastenia

gravisli

hastalarda

güçsüzlüğünü

şiddetlendirebilirler.

Florokinolon kullanan myastenia gravisli hastalarda, ventilatör desteği gerektiren akciğer

yetmezliği ve ölümü de kapsayan pazarlama sonrası ciddi advers olaylar, florokinolonla

ilişkilendirilmiştir.

Öyküsünde

myastenia

gravis

bulunan

hastalar

florokinolon

kullanımından kaçınılmalıdır

Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Levofloksasin

temel

olarak

böbrekler

yoluyla

atıldığından,

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda LEVONAT dozunun ayarlanması gerekir (Bkz. bölüm 4.2)

Işığa karşı duyarlılık gelişmesi (Fotosensitizasyon):

Levofloksasine bağlı fotosensitizasyon çok nadiren görülmekle birlikte, hastaların

tedavi süresince ve tedavi sonlandırıldıktan sonra 48 saat sonuna kadar kuvvetli güneş

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

ışığına çıkmamaları veya solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmamaları

önerilir.

Süperenfeksiyon:

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, levofloksasinin uzun süreli kullanımı, dirençli olmayan

organizmaların

aşırı

çoğalmasına

sebep

olabilir.

Hastanın

durumunun

tekrarlayan

değerlendirmeler

önemlidir.

Eğer

süperenfeksiyon

oluşursa

uygun

tedavi

yöntemleri

uygulanmalıdır.

Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalar:

Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz

aktivitesinde

latent veya

aktüel

defekt

bulunan

hastalar

kinolon

grubu

antibakteriyellerle

tedavi

edildiğinde

hemolitik

reaksiyonlara

eğilimi

artabilir, bu yüzden levofloksasin bu tip hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Periferik nöropati

Levofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon kullanan hastalarda, başlangıcı hızlı

olabilen duyusal veya duyusal-motor periferik nöropati bildirilmiştir. Geri dönüşümsüz

bozuklukların

gelişmesini

önlemek

için,

eğer

hasta

nöropati

semptomları

yaşarsa,

levofloksasin kullanımına son verilmesi gerekir.

Şarbon inhalasyonu

İnsanlarda

kullanım,

in

vitro

Bacillus

anthrasis

duyarlılığı

verilerini,

hayvanlardaki

deneysel verileri ve

insanlardaki sınırlı verileri temel almaktadır. Tedaviyi uygulayan

doktor,

şarbon

tedavisi

ilgili

ulusal

ve/veya

uluslararası

uzlaşı

belgelerine

başvurmalıdır.

K vitamini antagonistleriyle tedavi edilen hastalar

K vitamini antagonisti (örn. varfarin)

ile tedavi edilen hastalarda birlikte LEVONAT

kullanılması durumunda koagülasyon testlerinde (PT/INR) yükselme ve/veya kanamada

artış ihtimaline karşı, bu ilaçların birlikte kullanılması durumunda, koagülasyon testleriyle

takip yapılması gereklidir (Bkz. bölüm 4.5).

Psikotik reaksiyonlar

Levofloksasin dahil, kinolon alan hastalarda psikotik reaksiyonlar geliştiği bildirilmiştir.

Çok nadir olgularda, bazen tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar düşüncelerine

kapılma ve kendini tehlikeye atan davranışlar görülmüştür (Bkz. bölüm 4.8). Hastada bu

gibi reaksiyonlar gelişirse, levofloksasin kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Psikotik

bozukluğu

olan

veya

psikiyatrik

hastalık

öyküsü

bulunan

hastalarda

levofloksasin

kullanılması gerekiyorsa, dikkatli olunmalıdır.

Görme bozuklukları

Görme

bozukluğu

gözlerde

herhangi

etki

ortaya

çıktığında

hemen

göz

hastalıkları uzmanı tarafından muayene yapılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.7 ve 4.8).

Laboratuvar testleri ile etkileşim

Levofloksasin ile tedavi edilen hastalarda idrarda opiyat saptanması sırasında yalancı

pozitif

sonuç

alınabilir.

sonucun

daha

özgün

metotlar

kullanılarak

doğrulanması

gerekebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Levofloksasin

Mucobacterium

tuberculosis

çoğalmasını

baskılayabilir

nedenle

tüberkülozun bakteriyolojik tanısında yalancı negatif sonuca yol açabilir.

Tendinit ve tendon rüptürü, periferal nöropati ve merkezi sinir sistemi etkileri dahil

sakatlığa sebep olan ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi advers reaksiyonlar

LEVONAT dahil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz

ciddi advers reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen advers reaksiyonlar

kas-iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit, tendon rüptürü, tendonlarda şişme veya

enflamasyon, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas

güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi) atralji, miyalji, periferal nöropati ve

merkezi

sinir

sistemi

etkileridir

(halüsinasyon,

anksiyete,

depresyon,

intihar

eğilimi,

insomnia, şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon) (bkz. bölüm 4.8).

Bu reaksiyonlar, LEVONAT başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her

yaş

grubundan

veya

önceden

mevcut

risk

faktörleri

olmayan

hastalar,

advers

reaksiyonları yaşamıştır.

Herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya çıkması

durumunda LEVONAT derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu

ciddi

advers

reaksiyonlardan

herhangi

birini

yaşayan

hastalarda

LEVONAT

dahil

florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Magnezyum veya alüminyum veya demir veya çinko içeren ilaçlar, didanozin

İki veya üç değerlikli katyon içeren demir tuzları gibi preparatlar ya da magnezyum

ve alüminyum içeren ilaçlar (örn. antasidler) ile birlikte uygulandığında, levofloksasinin

emilimi belirgin şekilde azaldığından, bu ilaçlar LEVONAT uygulanmasından en az iki

saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır (Bkz. bölüm 4.2).

Kalsiyum tuzları levofloksasinin oral emilimi üzerinde minimal etki gösterir.

Sukralfat

Sukralfat

birlikte

uygulandığında

LEVONAT’ın

biyoyararlanımı

önemli

oranda

azalmaktadır. İki ilaç birlikte uygulanacaksa, sukralfat’ın LEVONAT alınmasından en az

iki saat sonra uygulanması önerilir (Bkz. bölüm 4.2).

Teofilin, fenbufen veya benzeri diğer nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar

Yapılan

klinik

çalışmada

levofloksasin

teofilin

arasında

herhangi

farmakokinetik etkileşim bulunmamıştır. Fakat konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar, teofilin

veya nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte

kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde belirgin bir düşme görülebilir.

Tek başına uygulanmasına kıyasla, fenbufen ile birlikte kullanıldığında levofloksasinin

konsantrasyonu yaklaşık olarak % 13 oranında daha yüksek bulunmaktadır.

Probenesid ve simetidin

Levofloksasin, probenesid ve simetidin gibi levofloksasinin tübüler böbrek sekresyonunu

azaltan ilaçlarla birlikte uygulandığında, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda

dikkatli olunmalıdır.

Probenesid ve simetidin, levofloksasinin eliminasyonu üstünde istatistiksel olarak önemli

ölçüde etki

yapmaktadır.

Levofloksasinin renal klirensi,

simetidin ile % 24 oranında

probenesid

ile %34 oranında azalmaktadır. Bunun nedeni her iki

ilacın

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

levofloksasinin

renal

tübüler sekresyonunu bloke etmesidir. Ancak

yapılan çalışmada

incelenen dozlarda, istatistiksel olarak anlamlı görülen kinetik farklılıkların, klinik açıdan

anlamlık taşıması ihtimali yoktur.

Siklosporin

Siklosporinin

yarı-ömrü,

levofloksasin

birlikte

uygulandığında

oranında

artmaktadır.

K vitamini antagonistleri

Levofloksasin ile birlikte, bir K vitamini antagonisti (örneğin varfarin) ile tedavi edilen

hastalardaki

pıhtılaşma

testleri

(PT/INR)

ve/veya

kanamada

şiddetli

olabilen

artışlar

bildirildiğinden, K vitamini antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda pıhtılaşma testleri

yakından takip edilmelidir.

Hastalar kanama belirtisi yönünden de dikkatli bir şekilde takip edilmelidir (Bkz. bölüm

4.4).

QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar

Levofloksasin diğer florokinolonlarda olduğu gibi, QT aralığını uzattığı bilinen ilaçları

(örneğinmSınıf

antiaritmikler,

trisiklik

antidepresanlar,

makrolidler,

antipsikotikler)

alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. bölüm 4.4, QT aralığının

uzaması).

Diğer

Klinik farmakoloji çalışmalarında digoksin, glibenklamid, ranitidin, kalsiyum karbonat

birlikte

uygulanması

halinde

levofloksasinin

farmakokinetiğinde

klinikte

önemi

olabilecek her hangi bir değişiklik olmadığı gösterilmiştir.

Bir farmakokinetik etkileşim çalışmasında levofloksasin teofilin (bir CYP1A2 substratı)

farmakokinetiğini

etkilememiştir;

nedenle

levofloksasin

CYP1A2

inhibitörü

değildir.

Besinler

Gıdalarla klinik olarak anlamlı etkileşimi olmadığından,

LEVONAT

besin alımından

bağımsız olarak kullanılabilir.

4.6 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

Levofloksasininin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut

değildir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar

üzerinde

yapılan

çalışmalar,

gebelik

ve/veya

embriyonal/fetal

gelişim

ve/veya/doğum

ve/veya

doğum

sonrası

gelişim

üzerindeki

etkiler

bakımından

yetersizdir. (Bkz. bölüm 4.3 ve 5.3). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

İnsanlarla

ilgili

verilerin

yeterli

olmaması

florokinolonlarla

yapılan

deneysel

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

çalışmalarda

büyüyen

organizmalarda

ağırlık

taşıyan

kıkırdağa

zarar

verme

riskinin

gösterilmesi nedeniyle, LEVONAT gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Levofloksasinin

insan

hayvan

sütü

atıldığına

ilişkin

yetersiz/sınırlı

bilgi

mevcuttur.

Levofloksasinin

süt

atılmasına

yönelik

fizikokimyasal

eldeki

farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle memedeki çocuk açısından bir risk olduğu

göz

ardı

edilemez.

Florokinolonlarla

yapılan

deneysel

çalışmalarda

büyüyen

organizmalarda

ağırlık

taşıyan

kıkırdağa

zarar

verme

riskinin

gösterilmesi

nedeniyle,

LEVONAT emzirme döneminde kullanılmamalıdır. (Bkz. bölüm 4.3 ve 5.3).

Üreme yeteneği/Fertilite

LEVONAT’ın insanlar üzerindeki üreme yeteneğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

LEVONAT kullanımı, hastanın konsantrasyon ve tepki verme yeteneğini bozabilecek

sersemlik/baş

dönmesi,

görme

bozuklukları,

uyuklama

gibi

bazı

istenmeyen

etkilere

yol açabilir. Araç ve makine kullanımı gibi özel dikkat isteyen durumlarda bu

yeteneklerdeki azalma bir risk teşkil edebilir. LEVONAT kullanırken bu gibi yan etkiler

yaşayan hastaların araç ve makine kullanmaması gerekir.

4.8 İstenmeyen etkiler

Aşağıda

verilen

bilgiler

8300’den

fazla

hastanın

katıldığı

klinik

araştırmalardan

pazarlama sonrası deneyimlerden elde edilen verileri temel almaktadır.

Çok

yaygın

(≥1/10);

yaygın

(≥1/100

<1/10);

yaygın

olmayan

(≥1/1.000

<1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Her sıklık grubu içinde sunulan istenmeyen etkiler azalan şiddete göre sıralanmıştır.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Mantar enfeksiyonları, patojen direnci

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Lökopeni, eozinofili

Seyrek: Nötropeni, trombositopeni

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Pansitopeni, agranülositoz, hemolitik anemi

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anjiyoödem, aşırı duyarlılık

Bilinmiyor (pazarlama sonrası verileri): Anafilaktik şok, anafilaktoid şok.

İlk

dozdan

sonra

bile

bazen

anafilaktik

anafilaksi

benzeri

reaksiyonlar

meydana

gelebilir (bkz. Bölüm 4.4).

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Anoreksi

Seyrek: Özellikle diyabetli hastalarda hipoglisemi (bkz. Bölüm 4.4)

Bilinmiyor: Hiperglisemi, Hipoglisemik koma (bkz. Bölüm 4.4)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın: İnsomnia

Yaygın olmayan: Anksiyete, konfüzyon durumu, sinirlilik

Seyrek: Psikotik bozukluk (örn. halüsinasyon ve paranoya ile birlikte), depresyon,

ajitasyon, anormal rüyalar, kabuslar

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): İntihar düşünceleri ve intihar girişimi de dahil,

kendine zarar verici davranışlarla birlikte psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, sersemlik

Yaygın olmayan: Somnolans, tremor, tat duyusunda bozukluk (disguzi)

Seyrek: Parestezi, konvülsiyonlar (bkz. Bölüm 4.4),

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Duyusal ve duyusal-motor periferik nöropati

(bkz. Bölüm 4.4), diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk, tat duyusu kaybı (aguzi), koku

duyusu

kaybı

(anosmi)

dahil

koku

alma

bozuklukları

(parosmi),

senkop,

benign

intrakranial hipertansiyon

Göz hastalıkları

Seyrek: Bulanık görüş dahil görme yeteneğinde bozulma

Bilinmiyor: Geçici görme kaybı (Bkz. Bölüm 4.4)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın olmayan: Vertigo

Seyrek: Kulak çınlaması

Bilinmiyor: İşitme yeteneğinde bozulma, işitme kaybı

Kardiyak hastalıklar

Seyrek: Taşikardi, palpitasyon

Bilinmiyor

(pazarlama

sonrası veriler): Kalp durmasıyla

sonuçlanabilen Torsade

pointes, ventriküler aritmi, ventriküler taşikardi, elektrokardiyogramda QT aralığının

uzaması (Bkz. bölüm 4.4, QT aralığı uzaması ve Bölüm 4.9)

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Hipotansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Dispne

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Bronkospazm, alerjik pnömoni

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Diyare, kusma, bulantı

Yaygın olmayan: Karın ağrısı, dispepsi, flatulans, konstipasyon

Bilinmiyor

(pazarlama

sonrası

veriler):

Hemorajik

diyare

-çok

seyrek

olgularda

psödomembranöz kolit (bkz. Bölüm 4.4) dahil, enterokolite işaret edebilir, pankreatit

Hepato-biliyer hastalıklar

Yaygın: Karaciğer enzimlerinde artış (ALT/AST alkalin fosfataz, GGT)

Yaygın olmayan: Kanda bilirübin artışı

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Ağır karaciğer hasarı, sarılık

Primer

olarak

altta yatan

ciddi

hastalığı

bulunan

hastalarda

levofloksasin

bazen

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

ölümcül olabilen akut karaciğer yetmezliği gelişen olgular rapor edilmiştir (bkz. Bölüm

4.4), hepatit.

Deri ve derialtı dokusu hastalıkları

Yaygın olmayan: Kaşıntı, kızarıklık, ürtiker, hiperhidroz

Bilinmiyor: Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu (bkz. Bölüm 4.4),

eritema multiforme, fotosensitivite reaksiyonu (bkz. Bölüm 4.4), lökositoklastik vaskülit,

stomatit.

Bazen ilk dozu takiben bile mukokütanöz reaksiyonlar meydana gelebilir.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Artralji, miyalji

Seyrek:Tendinit dahil tendon bozukluğu (Bkz. bölüm 4.4)

(Örneğin Aşil tendonunda

gelişebilir),

Myastenia

Gravis’li

hastalarda

özel

önem

taşıyan

güçsüzlüğü

(Bkz.

bölüm 4.4 Myastenia Gravis’in şiddetlenmesi)

Bilinmiyor (pazarlama sonrası veriler): Rabdomiyoliz, tendon rüptürü (örn. Aşil tendonu)

(bkz. bölüm 4.4), ligament rüptürü, kas rüptürü, artrit

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Kan kreatinin düzeyinin artması

Seyrek: Akut böbrek yetmezliği (örn. interstisyel nefrite bağlı)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Asteni

Seyrek: Ateş

Bilinmiyor: Ağrı (sırt, göğüs ve ektremiteler)

Florokinolon uygulanmasıyla ilişkili diğer istenmeyen etkiler:

Çok seyrek: Porfiri hastalığı bulunanlarda porfiri atakları

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak

izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers

reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35

99).

4.9 Doz aşımı ve tedavisi

Belirtiler:

Hayvanlarda

yapılan

toksisite

çalışmalarına

göre

LEVONAT’ın

akut

aşırı

dozu

durumunda

beklenmesi

gereken

önemli

işaretler

konfüzyon,

sersemlik,

bilinç

bozukluğu ve konvülsif nöbetlerdir. Konfüzyon durumu, konvülsiyon, halüsinasyon ve

tremoru

içeren

merkezi

sinir

sistemi

etkileri

pazarlama

sonrası

deneyimlerde

gözlenmiştir. Gastrointestinal sistemle ilgili reaksiyonlar bulantı ve mukoza erezyonlarıdır.

Supra terapötik dozlarla yapılan klinik farmakoloji çalışmalarında QT aralığında

uzama görülmüştür.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Tedavi:

Aşırı doz durumunda hasta dikkatle izlenmeli, QT aralığında uzama ihtimali olduğundan

takibi

yapılmalı

semptomatik

tedavi

uygulanmalıdır.

Mide

mukozasının

korunması için antasidler uygulanabilir.

Hemodiyaliz,

peritoneal

diyaliz

veya

sürekli

ambulatuvar

peritoneal

diyaliz,

levofloksasinin vücuttan uzaklaştırılmasında etkili değildir. Spesifik bir antidotu yoktur.

5 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Kinolon antibakteriyeller, florokinolonlar

ATC Kodu: J01MA12

Levofloksasin

florokinolon

sınıfından

sentetik

antibakteriyel

ilaçtır.

Rasemik

ilaç

maddesi olan ofloksasin’in S (-) enantiomeridir.

Etki mekanizması

florokinolon

antibakteriyel

ilaç

olarak

levofloksasin,

giraz

kompleksi

topoizomeraz IV üzerine etki yapar.

Antibakteriyel spektrumu

Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve

direnç paternleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde göz

önünde bulundurulmalıdır.

İn vitro olarak levofloksasinin aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu gösterilmiştir:

Gram-pozitif

aerob:

Bacillus

anthracis,

Corynebacterium

diphtheriae,

Enterococcus

faecalis*, Enterecoccus

spp, Listeria

monocytogenes,

Koagülaz

negatif

stafilokoklar

(metisiline

duyarlı),

Staphylococcus

aureus

(metisiline

duyarlı)*,

Staphylococcus

epidermidis

(metisiline

duyarlı),

Staphylococcus

saprophyticus,

grubu

streptokoklar, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae (penisiline duyarlı/orta

düzeyde dirençli/dirençli)*, Streptococcus pyogenes*, Viridans streptokoklar (penisiline

dirençli/duyarlı)

Gram-negatif

aerob:

Acinetobacter

baumannii,

Acinetobacter

spp,

Actinobaccillus

actinomycetemcomitans,

Citrobacter

freundii*,

Eikenella

corrodens,

Enterobacter

aerogenes, Enterobacter cloacae*, Enterobacter spp, Escherichia coli*, Gardnerella

vaginalis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae* (ampisiline duyarlı/dirençli),

Haemophilus

parainfluenzae*,

Helicobacter

pylori,

Klebsiella

oxytoca,

Klebsiella

pneumoniae*,

Klebsiella

spp,

Moraxella

catarrhalis

(beta-laktamaz-pozitif

/beta-

laktamaz-negatif)*, Morganella morganii*,

Neisseria

gonorrhoeae

(penisilaz

üreten/

penisilaz

üretmeyen), Neisseria meningitidis, Pasteurella canis, Pasteurella dagmatis,

Pasteurella

multocida,

Pasteurella

spp,

Proteus

mirabilis*,

Proteus

vulgaris,

Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Providencia spp, Pseudomonas aeruginosa**,

Pseudomonas spp, Salmonella spp, Serratia marcescens*, Serratia spp.

Anaerob:Bacteroides

fragilis,Bifidobacterium

spp,

Clostridium

perfringens,

Fusobacterium spp, Peptostreptococcus, Propionibacterium spp, Veillonella spp

Diğer:

Bartonella

spp,

Chlamydia

pneumoniae*,

Chlamydia

psittaci,

Chlamydia

trachomatis,

Legionella

pneumophila*Legionella

spp,

Mycobacterium

spp,

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma

pneumoniae* Rickettsia spp, Ureaplasma urealyticum.

Orta duyarlı mikroorganizmalar:

Gram-pozitif

aerob:

Corynebacterium

urealyticum,

Corynebacterium

xerosis,

Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis (metisiline dirençli), Staphylococcus

haemolyticus (metisiline dirençli).

Gram-negatif aerob: Campylobacter jejuni/coli

Anaerob: Clostridium difficile, Prevotella spp ve Porphyromonas spp

Dirençli mikroorganizmalar:

Gram-pozitif aerob: Corynebacterium jeikeium, Staphylococcus koagülaz negatif

methi-R, Staphylococcus aureus (metisiline dirençli)

Gram-negatif aerob: Alcaligenes xylosoxidans

Anaerob: Bacteriodes thetaiotaomicron

Diğer: Mycobacterium avium

* Klinik etkinlikleri klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır.

** Pseudomonas aeruginosa etkenli nozokomiyal enfeksiyonlarda kombinasyon tedavisi

gerekebilir.

Direnç

Levofloksasine direnç, tip II topoizomeraz, DNA giraz ve topoizomeraz IV hedef

bölge

mutasyonlarıyla,

aşamalı

süreç

sonucunda

kazanılır.

Permeasyon

bariyeri

(Pseudomonas aeruginosa’da sıktır) ve pompa mekanizmaları gibi diğer

direnç

mekanizmaları da levofloksasine duyarlılığı etkileyebilir.

Levofloksasin

diğer

florokinolonlar

arasında

çapraz

direnç

gözlenmiştir.

Etki

mekanizması nedeniyle genel olarak levofloksasin ve diğer antibakteriyal ilaç sınıfları

ile arasında çapraz direnç yoktur.

Sınır değeri

Avrupa Antimikrobik Duyarlılık Testleri Komitesi (EUCAST) tarafından çok duyarlı ile

duyarlı ve orta derecede duyarlı ile dirençli organizmaları ayırmak amacıyla levofloksasin

için önerilen MİK sınır değerleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır (MİK testi -mg/l).

Levofloksasin için EUCAST klinik MİK sınır değerleri (versiyon 2.0, 2012-01-01):

Patojen

Duyarlı

Dirençli

Enterobacteriacae

≤1 mg/l

>2 mg/l

Pseudomonas spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

Acinetobacter spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

Staphylococcus spp.

≤1 mg/l

>2 mg/l

S. pneumoniae

1

≤2 mg/l

>2 mg/l

Streptococcus A,B,C,G

≤1 mg/l

>2 mg/l

H. influenzae

2, 3

≤1 mg/l

>1 mg/l

M. catarrhalis

3

≤1 mg/l

>1 mg/l

Türe özgü olmayan sınır değerleri

≤1 mg/l

>2 mg/l

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

1. Levofloksasin sınır değerleri yüksek doz tedavi ile

ilişkilidir.

2. Düşük düzeyli florokinolon direnci (siprofloksasin MİK 0.12-0.5 mg/l) ortaya çıkabilir

fakat bu direncin H. influenzae. ile gelişen solunum yolu enfeksiyonlarında klinik önemine

ilişkin kanıt bulunmamaktadır

Duyarlı

sınır

değerleri

üzerinde

MİK

değerine

sahip

suşlar

çok

nadirdir

bildirilmemiştir. Bu izolatlardan herhangi birinde yapılan tanıma ya da antimikrobiyal

duyarlılık testleri tekrarlanmalıdır ve sonuç doğrulanırsa izolat referans laboratuvarına

gönderilmelidir.

Güncel

direnç

sınır

değeri

üzerindeki

MİK

değerine

sahip

olduğu

doğrulanmış izolatların klinik yanıt ile ilişkili kanıtı ortaya çıkana dek dirençli olarak

bildirilmelidir.

4. Sınır değerleri oral 500 mg x 1 - 500 mg x 2 ve intravenöz 500 mg x 1 - 500 mg x 2

dozları için geçerlidir.

Direnç prevalansı coğrafik olarak ve seçilmiş türlerin zamanına göre değişebilir.

Özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde lokal direnç bilgisi gereklidir. Gerektiğinde,

ilacın kullanımının

azından

bazı

enfeksiyonlarda

sorgulandığı

durumlarda

lokal

direnç prevalansı için uzman görüşü alınmalıdır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Emilim:

Oral yoldan verilen levofloksasin 1 saat içinde pik plazma konsantrasyonlarının

elde

edilmesiyle

hızla

neredeyse

tamamen

absorbe

olur.

Mutlak

biyoyararlanımı

%100’dür Levofloksasinin emilimi üzerinde gıdaların küçük bir etkisi vardır.

Dağılım:

Levofloksasinin yaklaşık %30-40’ı serum proteinlerine bağlanmış durumdadır.

Günde 500 mg çoklu doz levofloksasin ile göz ardı edilebilir bir birikim gözlenmiştir.

Günde

uygulanmasının

ardından

miktarda

olsa

birikim

bulunmaktadır.

Dokulara ve vücut sıvılarına geçiş:

Bronşial Mukoza, Epitelyal Mukus Sıvısına ve Alveaolar Makrofajlara Penetrasyon

Tek doz 500 mg p.o. dozdan sonra bronşial mukozada ve epitelyal mukus sıvısında

maksimum levofloksasin konsantrasyonları sırasıyla 8.3 mikrog/ml ve 10.9 mikrog/ml

olup mukozadan ve epital mukus sıvısından seruma penetrasyon oranları sırasıyla 1.1-1.8

0.8-3’tür.

düzeylere,

sırasıyla,

verildikten

yaklaşık

saat

veya

saat

sonra

ulaşılmıştır.

5 gün boyunca 500 mg ve 750 mg oral uygulamanın ardından, son uygulamadan 4

saat sonraki epitelyal mukus sıvısında ortalama konsantrasyonlar sırasıyla 9.94 mikrog/ml

22.12

mikrog/ml’dir.

Alveolar

makrofajda

sırasıyla

97.9

mikrog/ml

105.1

mikrog/ml’dir.

Akciğer Dokusuna Penetrasyon

p.o.

dozdan

sonra

akciğer

dokusundaki

maksimum

levofloksasin

konsantrasyonları 11.3 mikrog/g’dır ve bu düzeylere, verildikten yaklaşık 4-6 saat

sonra ulaşılmış olup akciğer dokusundan plazmaya dağılım oranı 2-5’tir.

Bül Sıvısına Penetrasyon

gün

boyunca

mg’lık

dozun

günde

veya

verilmesinden

saat

sonra,

bül

sıvısı

içinde

sırasıyla

mikrog/ml’lik

maksimum

levofloksasin

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

konsantrasyonlarına ulaşılmış olup bül sıvısı/plazma oranı yaklaşık 1’dir.

Kemik Dokusuna Dağılım

Levofloksasin proksimal ve distal femurdaki kortikal ve süngerimsi dokuya penetrasyon

oranları 0.1’den 3’e olmak üzere iyi şekilde penetre olur. 500 mg p.o.’nun ardından

spongios proksimal femurdaki maksimum levofloksasin konsantrasyonu uygulamadan 2

saat sonra yaklaşık 15.1 mikrog/g’dır.

Serebro-Spinal Sıvıya Penetrasyon

Levofloksasinin serebro-spinal sıvıya geçişi düşüktür.

Prostat dokusuna dağılım

Günde

3 kez

oral

500 mg levofloksasin

uygulanmasından sonra

prostat dokusundaki

konsantrasyon

ortalama

saatten

sonra

mikrog/g

ortalama

prostat/plazma

konsantrasyonu 1.84’dür.

İdrardaki Konsantrasyonu

150 mg, 300 mg veya 500 mg’lık oral tek dozdan sonra levofloksasinin ortalama idrar

konsantrasyonları sırasıyla 44 mg/L, 91 mg/L ve 200 mg/L’dir.

Biyotransformasyon:

Levofloksasin çok az düzeyde metabolize olur, metabolitleri desmetil-levofloksasin ve

levofloksasin

N-oksittir.

Metabolitler,

idrarda

atılırlar ve dozun

<%5’ini

oluştururlar.

Levofoksasin stereokimyasal olarak stabildir ve izomerik dönüşüme uğramaz.

Eliminasyon:

Levofloksasin oral ve intravenöz verilmesini takiben, plazmadan göreceli olarak yavaş

elimine olur (t

: 6 - 8 saat). Atılımı esas olarak renal yoldandır (verilen dozun >%85’i).

500 mg tek dozu takiben levofloksasinin ortalama total vücut klerensi 175

± 29.2 ml/dak.’dır.

750 mg tek dozu takiben levofloksasinin ortalama total vücut klerensi 143

± 29.1 ml/dak.’dır.

Levofloksasinin

intravenöz

oral

uygulanmasında

temel

farmakokinetik

farklılık

yoktur, bu oral ve intravenöz yolların birbirinin yerine geçebileceğini düşündürmektedir.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

150-600 mg doz aralığında, levofloksasin doğrusal bir farmakokinetik izler.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek yetmezliği olan hastalar:

Böbrek

yetmezliğinde

levofloksasinin

farmakokinetik

özellikleri

etkilenir.

Böbrek

fonksiyonlarının azalmasıyla birlikte, böbreklerden eliminasyonu ve klerensi düşer ve

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, eliminasyon yarı ömrü uzar:

[ml/dak]

< 20

20 - 49

50 - 80

[ml/dak]

[saat]

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Yaşlı hastalar:

Levofloksasinin farmakokinetik özellikleri, kreatinin klerensindeki farklılıklarla alakalı

olanlar dışında, yaşlılarla gençler arasında önemli değişiklikler göstermez.

Cinsiyet farklılıkları:

Kadın ve erkeklerde

yapılan ayrı analizler neticesinde levofloksasinin farmakokinetik

özelliklerinde cinsiyetler arasında çok küçük marjinal farklılıklar olduğu gösterilmiştir. Bu

farkların klinik açıdan anlamlı olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.

5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri

Klinik öncesi veriler tek doz toksisitesi, tekrarlayan doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel

ve üreme/gelişme toksisitesini içeren geleneksel çalışmalar temelinde insanlar için özel bir

zarar saptamamıştır.

Levofloksasin sıçanlarda fertilite ya da üreme performansında bozukluğa yol açmamıştır

ve fetüs üzerindeki tek etkisi maternal toksisiteye bağlı olan gelişme geriliğidir.

Levofloksasin bakteri ya da memeli hücrelerinde gen mutasyonuna yol açmamıştır fakat

Çinli hamster akciğer hücrelerinde in vitro kromozom kırılmasına neden olmuştur. Bu

etkiler topoizomeraz II inhibisyonuna atfedilebilir. İn vivo testlerde (mikronükleus, kardeş

kromatid değişimi, plansız DNA sentezi, dominant letal testler) genotoksik potansiyel

göstermemiştir.

Farelerde yürütülen çalışmalar levofloksasinin yalnızca çok yüksek dozlarda

fototoksik aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Levofloksasin fotomutajenite tayininde

genotoksik

potansiyel

göstermemiştir

fotokarsinojenite

çalışmasında

tümör

gelişimini azaltmıştır.

Diğer

florokinolonlar

gibi

levofloksasin

sıçan

köpeklerde

kıkırdak

üzerinde

etki

(soyulma ve boşluk oluşumu) göstermiştir. Bu etkiler genç hayvanlarda daha belirgin

olmuştur.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Avicel 102

Krospovidon Hipromelloz Saf su

Oktadekanil hidrojen fumarat sodyum

Opadry pink (film kaplama)

6.2 Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3 Raf ömrü

24 ay

6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/Alu blister ambalajlarda 7 tablet içerir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış

olan

ürünler

atık

materyaller

‘Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği’

ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’lerine uygun

olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

Atabay Kimya ve San. Tic. A.Ş.

Acıbadem Köftüncü Sok.

No:1 34718 Kadıköy/İSTANBUL

8. RUHSAT NUMARASI(LARI)

212/79

9. İLK RUHSAT TARİHİ /RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 24.09.2007

Ruhsat yenileme tarihi:-

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1SHY3M0FySHY3M0FyM0Fyak1UZ1Ax

11-6-2018

Quinsair (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Quinsair (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Quinsair (Active substance: levofloxacin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3756 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2789/T/16

Europe -DG Health and Food Safety