LAVENIL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAVENIL 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAVENIL 30 MG/5 ML 150 ML SURUP
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodropropizine

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699569570233
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LAVENİL 30 mg/5 mLşurup

Ağızdan alınır.

Etkin madde:5 mL’de 30 mglevodropropizin içerir.

Yardımcımaddeler:Sukroz, gliserin, metil paraben (E218), propil paraben (E216), kahve

aroması, kakao aroması, sitrik asit, safsu

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LAVENİL nedir ve ne için kullanılır?

2. LAVENİL’i kullanmadan önce dikkatedilmesi gerekenler

3. LAVENİL nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. LAVENİL’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. LAVENİL nedir ve niçin kullanılır?

LAVENİL, 150 mL’likşişede, 5 mL’lik işaretli ölçek ile beraber sunulanşuruptur.

LAVENİL etkin madde olarak levodropropizin içerir.

Çeşitli nedenlere bağlıkuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

2. LAVENİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAVENİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Levodropropizine veya LAVENİL’in bileşenlerine karşıalerjiniz varsa,

Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,

Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,

Balgamçıkarmakta zorlanıyorsanız

LAVENİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Ciddi böbrek yetmezliğiniz var ise hekiminize danışmadan LAVENİL’i kullanmayınız.

Diyabetiniz (şeker hastalığınız) var ise, hekiminize danışmadan LAVENİL’i kullanmayınız.

Öksürük ilaçlarıaltta yatan hastalığın tedavisi sağlanıncaya kadar ve/veya öksürüğü tetikleyici

neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

LAVENİL’in yiyecek veiçecek ile kullanılması

LAVENİL’in besinlerle birlikte alınmasının emilimüzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde

bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınmasıönerilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

LAVENİL plasenta bariyerini geçtiği için bebeğinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

LAVENİL anne sütüne geçer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceği için araç veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli

olmalısınız.

LAVENİL’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

LAVENİL’in her 5 mL’si 2.5 g sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı

şekerlere karşıintoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan

önce doktorunuzla temasa geçiniz. Alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

LAVENİL’in içeriğinde bulunan metil paraben ve propil paraben muhtemelen gecikmişalerjik

reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

LAVENİL gliserin içerir,ancak miktarınedeniyle herhangi bir uyarıgerektirmemektedir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile

LAVENİL arasında bir etkileşimgözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan

duyarlıhastalarda kullanırken dikkatli olunmasıgerekir.

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LAVENİL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktor tarafından başka birşekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

LAVENİL erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6’şar saat ara ile 10 mL(60 mg)şurup (2 ölçek)

şeklinde uygulanır.

İlaç; maksimum7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydıile, öksürük kaybolana kadar ya da

bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın

kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Uygulama yoluve metodu:

LAVENİL’in besinlerle birlikte alınmasının emilimüzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde

bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınmasıönerilir.

LAVENİL sadece ağızdan kullanımiçindir.

Ölçek kaşığıkullanılarakşurup içilir.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.

3 eşit doza bölünerek en az 6’şar saat ara ile semptomlarınşiddetine göre günde kilogrambaşına

3-6 mgşeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 mL(ölçekteki 3 mL çizgisine kadar)

20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa5 mL(tamdolu 1 ölçek)

30 kg’ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 mL (tamdolu 2 ölçek)şeklinde uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

LAVENİL dozu yaşlıhastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranıgöz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LAVENİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAVENİL kullandıysanız

LAVENİL’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

LAVENİL’i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

LAVENİL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, LAVENİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LAVENİL’i kullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazdaşişme, ani kan basıncıdüşmesi, yaygın ve

şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LAVENİL’e karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya sizeen

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bulantı-kusma

Hazımsızlık

Midede yanma hissi

İshal

Dil iltihabı, ağız yaraları

Halsizlik-Yorgunluk-Uyuşukluk

Titreme

Başağrısı

Başdönmesi

Çarpıntı

Kalp atımının hızlanması

Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Alerjik deri reaksiyonları(kızarıklık, kaşıntı).

Bu LAVENİL’in hafif yan etkisidir.

Bu yan etki doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangibir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314

00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye FarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. LAVENİL’in saklanması

LAVENİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30 o C’nin altındaki oda sıcaklığında,ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAVENİL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz LAVENİL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİMİLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi

Zincirlikuyu Cad.No:184

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Tel: (212) 365 15 00

Faks: (212) 276 29 19

Üretim yeri:

BİLİMİLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 1900 Sokak No: 1904

41480 Gebze-KOCAELİ

Bu kullanmatalimatı tarihinde onaylanmıştır.