LAKSAFENOL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAKSAFENOL 50 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAKSAFENOL 50 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • fenolftalein

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699510011105
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LAKSAFENOL Tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:

Her tablet 50 mgfenolftalein içerir.

Yardımcımadde:

Laktoz, nişasta, PVP K30, mikrokristalin selüloz, talk, magnezyumstearat.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya

düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.LAKSAFENOL nedir ve ne için kullanılır?

2.LAKSAFENOL’ü kullanmadan öncedikkat edilmesi gerekenler

3.LAKSAFENOL nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.LAKSAFENOL’ün saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.LAKSAFENOL nedir ve ne için kullanılır?

LAKSAFENOL, barsakların boşalmasınısağlayan laksatifler adıverilen ilaçlar grubundandır.

Kabızlık tedavisinde ve cerrahi girişimden önce barsakların boşaltılmasıiçin kullanılır.

LAKSAFENOL kutusunda, beyaz, kokusuz, oblongşekilde 20 adet tablet bulunur. Her tablet 50

mg fenolftalein içerir.

2.LAKSAFENOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LAKSAFENOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşıaşırıduyarlılığınız varsa,

Ani gelişenşiddetli karın ağrısı, bulantı, kusmagibi belirtileriniz ya da tanımlanmamışkarın

ağrılarınız varsa,

15 yaşından küçükseniz,

Kalp yetmezliğiniz varsa,

İshal iseniz kullanmayınız.

LAKSAFENOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Hayvan çalışmalarında uzun süreyüksek doz uygulamalarının kansere neden olabildiği

gözlenmiştir. Hayvançalışmalarında gözlenen bu etkinin insanlarda da gelişebileceği

endişesi ile 3 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.

Laksatiflerin uzun süreli kullanımları, laksatifilaçlara bağımlılık, uzun süreli kabızlık ve normal

barsak işlevlerinin kaybına neden olabilir. Önerilenden daha sık kullanmayınız.

Aşırılaksatif kullanımı, belirgin sıvıve elektrolit dengesizliğine neden olabilir. Düzenli olarak bu

yönden kontrol edilmelisiniz.

Barsak alışkanlığınızdaki ani değişiklikler 2 haftadan uzun sürerse veya laksatif kullanımıhiç bir

etki yapmazsa doktorunuz iletemasa geçiniz.

Kalın barsağın son bölümü olan rektal bölgede kanamanız olur veya tedaviye cevap alamazsanız,

bu durum, daha ileri bir doktor gözetimi gerektirebilir. Bu konuda doktorunuzu bilgilendiriniz.

Fenolftalein idrar ve dışkıda pembe-kırmızırenk değişimine neden olabilir.

Fenolftalein, deride aşırıduyarlılık reaksiyonuna (kızarıklık, deri döküntüsü gibi)neden olabilir. Bu

durumda ilacın bırakıp bırakmamanız konusunda doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

LAKSAFENOL’ün yiyecekveiçecek ile kullanılması

LAKSAFENOL’ün yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

İlacıhamilelik döneminde kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemindekullanımıtavsiye edilmemektedir. Emzirme döneminde kullanıp

kullanamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımıüzerine bilinen bir etkisi yoktur.

LAKSAFENOL’ün içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

İçerdiği laktoz maddesi dolayısıyla:

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere duyarlılığınız olduğu söylenmişse bu

tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Şekere bağlıkalıtsal rahatsızlığınız varsa kullanmayınız.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Barsak geçişini hızlandıracaklarıiçin, ağızdanalınan ilaçların barsaklardan geçişini hızlandırabilir

ve dolayısıyla emilimini azaltabilirler.

Gerçekleştirilen östrojentestlerinde yalancıpozitif sonuca neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.LAKSAFENOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Önerilen dozu 30 - 270 mg’dır. Doktorunuz başkaşekilde önermediği takdirde gece yatarken 1-3

tablet alınız.İlk tuvalete çıkışınız ilacıalışınızdan 4 - 8 saat sonra olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer LAKSAFENOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAKSAFENOL kullandıysanız:

LAKSAFENOL’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

Aşırıdoz alındığında ishal oluşur; sıvıkaybının önemli olduğu durumlarda oluşabilecek sıvıve

elektrolit kaybının düzeltilmesi gerekir.

LAKSAFENOL’ü kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

LAKSAFENOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Tedaviyi önerilen zamandan önce keserseniz tedaviniz yetersiz kalacaktır.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi LAKSAFENOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Ciddi istenmeyen etkileri nadirdir ve aşırıdozlarda ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirinizveya sizeen

yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deride kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi ve kızarıklıkla birlikte gözlenenbir tür deri döküntüsü

şeklinde ortaya çıkan aşırıduyarlılık reaksiyonu,

Titreme,

Başdönmesi,

Kalp atımında düzensizlikler.

Bu yan etkiler ciddiyan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuzasöyleyiniz:

Bulantı,

Kusma,

Dışkılamabölgesinde tahriş,

İdrar ve dışkıda renk değişikliği,

Halsizlik,

Ağız kuruluğu,

Dışkıda aşırıyağlanma,

Kanlıidrar,

İdrar yapamama.

Bunlar LAKSAFENOL’ün hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızıbilgilendiriniz.

5.LAKSAFENOL’ün saklanması

LAKSAFENOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

°C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız..

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAKSAFENOL’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Liba LaboratuarlarıA.Ş. Otağtepe Caddesi No:5 Kavacık, 34810İstanbul

Üretici:

Recordatiİlaç San. ve Tic. A.Ş. Doğan AraslıCad. No: 219 Esenyurt,İstanbul

Bu kullanmatalimatı(--/--/----)tarihinde onaylanmıştır.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.