LAFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LAFLEKS LAKTATLI RINGER SOLUSYONU 500 ML (SETSIZ)
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LAFLEKS LAKTATLI RINGER SOLUSYONU 500 ML (SETSIZ)
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • elektrolitler

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680222690375
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 11-11-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU

Damar içine uygulanır.

Etkin maddeler:Her bir litre çözelti 3 gramsodyumlaktat, 6 gramsodyumklorür 0.3 gram

potasyumklorür ve 0.2 gramkalsiyum klorür dihidrat içerir.

Yardımcımaddeler:Steril enjeksiyonluk su

Builacıkullanmayabaşlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONUnedir ve ne için kullanılır?

2. LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmadanönce dikkat edilmesi

gerekenler

3. LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONUnasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU, vücudun temel yapıtaşlarıolanelektrolitleri

içeren ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU 100, 150, 250, 500ve 1000 mililitrelik PP

(polipropilen) torbalarda sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

LAFLEKSLAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU vücudun susuz ve tuzsuz kalması

(dehidratasyon) durumunun tedavisinde ve bu durumun oluşmasınıönlemek için kullanılır.

Vücuttan kaybedilen sıvının ve tuzun yerine konmasında işe yarar. Ayrıca vücudun enerji

ihtiyacının bir bölümünü de karşılar. Bunun dışında vücutta bazıyapım-yıkımolaylarısonucu

bozulmuşasit-baz dengesinin düzenlenme ve idamesinde de kullanılır.

LAFLEKSLAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ayrıca yara ve ameliyat bölgelerinin

yıkanmasında, tedavi amaçlıdevamlıya da aralıklıyıkamaiçin, çeşitli cerrahive tanısal

girişimlerdeyıkamaçözeltisi olarak, açık kalpameliyatlarında kalp akciğer makinasında ve

organ nakilleri ya da açık kalp ameliyatlarında ameliyat edilen bölgenin soğutulmasıamacıyla da

kullanılır.

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU, konsantre formda bulunan bazıdamar içi

uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi amacıyla da

kullanılmaktadır.

2. LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU kullanmadanönce dikkat edilmesi

gerekenler

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU birçok hastada emniyetli bir ilaçtır. Ancak

kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa,şeker hastasıysanız ya

da vücudunuzda aşırıtuz birikimine bağlışişlikler (ödem)varsa doktorunuz bu ilacısize

uygulamamaya karar verebilir.

LAFLEKSLAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Daha önce LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU, içerdiği etkin maddeler ya da

yardımcımaddeleriiçerenilaçlarıaldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yanisizde aniden

soluk kesilmesi, hırıltılısolunum, deri döküntüleri, kaşıntıya da vücudunuzdaşişmegibi

belirtiler oluştuysa bu ilacıKULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Eğer,

-sodyumlaktata karşıaşırıduyarlılığınız varsa,

-elektrokoter kullanımının gerekli olduğu bir ameliyat geçirecekseniz

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da doktorunuz bu ilacısize uygulamamaya karar verebilir:

Vücutta sıvıbirikimini gösterenbelirtilerin olmasıdurumunda

Şiddetli karaciğer yetmezliği durumu

Vücutta yaygınşişlikler (ödem)ve karın içi sıvıtoplanmasıyla seyreden siroz durumları

Vücudun bu çözelti içindeki laktatıparçalamasıyla ilgili süreçlerinde(laktat

metabolizması) bozukluk durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği durumunda (idrarın çok az olmasıya da hiç olmaması)

Tedavi edilmemişkalp yetmezliği

İlacın içindeki maddelerin vücutta zaten gereğinden fazla bulunduğu durumlar (potasyum

fazlalığı, sodyumfazlalığı, kalsiyum fazlalığı, klorür fazlalığı, laktat fazlalığı)

Vücuttaki asit-baz dengesinin bazik yönde değişmişolduğu durumlar (metabolik alkaloz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin çok ağır birşekilde asidik yönde değişmişolduğu durumlar

(şiddetli metabolik asidoz)

Vücuttaki asit-baz dengesinin laktikasite bağlıasidik yönde değişmişolduğu durumlar

(laktik asidoz)

Dijital tedavisi altındaysanız.

Seftriakson adındaki damar içi yoldan kullanılan bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuz size

bu çözeltiyi seftriaksonu uyguladığısetten uygulamayacaktır.

28 günlükten küçük yenidoğan bebeklerde seftriaksonla beraber LAFLEKS LAKTATLI

RİNGERSOLÜSYONUayrısetlerden uygulansalar da KULLANILMAZ.

LAFLEKSLAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ

KULLANINIZ

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa;

Kalp hastalığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon,

Solunumhastalığı, solunumyetmezliği;

Vücudunuzda, kol ve bacaklarınızda ya da akciğerlerinizde su toplanması(ödem),

Böbrek işlevlerinin bozukluğu, böbrek yetmezliği,

D vitamini düzeylerinin normalden yüksek olmasıdurumu (sarkoidoz hastalığıvb

nedenlerle),

Böbreklerdetaş;

Gebelik tansiyonu;

Vücutta sodyumun aşırıbirikimine neden olan aldosteronizm adıverilen durumlar ya da

sodyumbirikimiyle seyreden diğer durumlar,

Ani gelişen susuz kalma durumu (akut dehidratasyon), bazıböbrek hastalıklarıve ciddi

yanık durumlarıgibi vücuttaki potasyumun yükselmesine yatkınlığıarttıran durumlar;

doktorunuz size LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanırken özel

dikkat gösterecektir.

Doktorunuz LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu, 6 aydan küçük bebeklerde

özel bir dikkatle kullanacaktır.

Ayrıca doktorunuz bu çözeltinin kullanımısırasında klinik durumunuz ve laboratuvar

değerlerinizi (kanve idrardaki elektrolitdüzeyleriile asit-bazdengesi) düzenli aralıklarla

izleyecektir.

Uygulamayıyapacak olan sağlık görevlisi,

Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, torbanın tümüyle

boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuşolduğuna dikkat edecek;

Bu ilacısize uygularken kullanılan boruları(setleri) 24 saattebir değiştirmeye gayret

edecek;

Yalnızca torba ve kapaklarısağlamsa, içindekiçözelti berraksakullanacak;

Damar içi uygulama sırasında damar dışına kaçmamasına özen gösterecektir.

LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun yiyecekve içecek ile kullanılması

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU’nun uygulamaşekli açısındanyiyecek ve

içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde LAFLEKS

LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle

uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde LAFLEKS LAKTATLIRİNGER

SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU’nun araçya da makine kullanımıüzerinde

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

LAFLEKSLAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU’nuniçeriğinde bulunan bazıyardımcı

maddeler hakkında önemli bilgiler

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcımaddelere

karşıbir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlıolumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç

almayıplanlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONUbazıilaçlarla geçimsizdir. Bu durumeklenecek

ilaçların ürün bilgilerinden öğrenilebilir.

Geçimsiz olduğu bilinenilaçlar çözeltiye eklenmemeli, bu ilaçların seyreltilmesi için başka

çözeltiler tercih edilmelidir.Çözeltiye eklenecek herhangi başka bir ilaçla olabilecek bir

geçimsizlikriskini en azaindirmek için, karıştırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce

ve uygulamasırasında belirli aralarla uygulamasıyapılacak son karışımda herhangi bir

bulanıklık veya çökelme olup olmadığısağlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU ile geçimsiz ilaçlardan bazıları:

Amino kaproik asit

Amfoterisin B

Kortizon asetat

Dietilstilbestrol

Etamivan

Etil alkol

Fosfat ve karbonat çözeltileri

Oksitetrasiklin

Thiopental sodyum

Versenat disodyum

Seftriakson

LAFLEKS LAKTATLIRİNGERSOLÜSYONUile kısmen geçimsiz ilaçlardan bazıları:

Tetrasiklin

Ampisilin sodyum

Minosiklin

Doksisiklin

Ayrıca LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların bir arada

kullanımısırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır.

Kortikoidler/steroidler ve karbenoksolon(vücutta sodyumve su birikmesi riski

nedeniyle),

Tek başına ya da kombine olarak amilorid, spironolakton, triamteren gibi idrar söktürücü

ilaçlar (vücutta potasyum birikmesi riski nedeniyle),

Anjiyotensin dönüştürücü enziminhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri

(vücutta potasyumbirikmesi riski nedeniyle),

Takrolimus, siklosporin (vücutta potasyumbirikmesi riski nedeniyle),

Dijitalis grubundan kalpilaçları(Builaçlarınetkileri kalsiyumvarlığında artar ve ciddi

kalp ritmbozukluğu oluşabilir),

Tiyazid grubu idrar söktürücüler ya da D vitamini (vücutta kalsiyumbirikmesi riski

nedeniyle),

Bifosfonatlar, florür, florokinolon ve tetrasiklin grubundan antibiyotikler (kalsiyumla

birlikte uygulandıklarında emilimleri azalır),

Salisilatlar, barbitüratlarve lityumgibi asidik ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları

artabilir ve beklenen etkiyi gösteremeyebilirler),

Sempatomimetik ilaçlar (örn efedrin, pseudoefedrin) ve stimülan ilaçlar (deksamfetamin

sülfat, fenfluramin hidroklorür)gibialkali ilaçlar (bu ilaçların böbreklerden atılımları

azalır ve beklenen etkiden fazla etkiyeyol açabilir),

LAFLEKS LAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU damar içi uygulamada kanla aynısetten

verilmemelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LAFLEKS LAKTATLI RİNGERSOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları

takip ediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Doktorunuz LAFLEKSLAKTATLIRİNGER SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini

size bildirecektir. Tedaviyi erkenkesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

Yıkamaamaçlıuygulamada kullanılacağıbölgeye yarı-donmuşya da doğrudan dökmeşeklinde

ya da uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla eklemiçine uygulanır.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayıöneren doktor tarafından karar

verilir. 6 aydan küçükbebekler ve yenidoğanlarda laktat içerençözeltiler özel dikkatle

kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Uygulanacak doz ve uygulama hızı, erişkinlerdeki gibi hastanın ağırlığına, klinik ve biyolojik

durumuna ve birlikteuygulanantedaviye göre hekimtarafından ayarlanır. Kalp, böbrek,

karaciğer ve diğer hastalıklarile ilaç kullanımının daha sık olduğu dikkate alınmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sodyumtuzlarıböbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalardalaktat metabolizmasıbozulabileceğinden, ilaç alkalileştirici

etkisini gösteremeyebilir.

Eğer LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna

dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU

kullandıysanız:

LAFLEKSLAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacıile konuşunuz.

LAFLEKSLAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız ya da çözelti size çok hızlıolarak uygulanmışsa bu durumaşağıdaki belirtilere

neden olabilir:

Dokularınızda sıvıbirikimine (ödem)veşişmeye neden olabilen su ve/veya sodyum (tuz) aşırı

yüklenmesi

kol ve bacaklarda iğnelenme ve uyuşmagibi belirtilere nedenolan ve özellikle böbrek

yetmezliği olanlarda görülebilen hiperkalemi (kanınızdaki potasyumdüzeylerinin

normalden daha yüksek düzeylere çıkması)

kaslardazayıflık

hareket edememe / felç durumu (paralizi)

düzensiz kalp atışları(kalpte aritmi)

kalpte blok (kalp atışlarının çok yavaşlaması)

kardiyak arrest (kalp çalışmasının durduğu hayatıtehdit eden bir durum)

bilinçte bulanıklık

Aşağıdaki belirtilere yol açacakşekilde hiperkalsemi(kanınızdaki kalsiyumdüzeylerinin

normalden daha yüksek düzeylere çıkması):

iştahta azalma(anoreksi)

bulantı

kusma

kabızlık

karın ağrısı

kolay uyarılabilirlik ya da depresyongibi ruhsal durumbozuklukları

çok miktarda su içme(polidipsi)

normalden daha fazla idrara çıkma (poliüri)

böbreklerde kalsiyumbirikimine bağlıböbrek hastalığı(nefrokalsinoz)

böbrek taşları

koma(bilinçkaybıdurumu)

ağızda tebeşirimsi tad

yüz ve boyunda kızarma

derideki kan damarlarında genişleme.

Aşağıdaki belirtilere yol açacakşekilde ve özellikle böbrek yetmezliği olanlarda görülebilen

hipokalemi(kanınızdaki potasyumdüzeylerinin normalden daha düşük düzeylere düşmesi) ve

metabolik alkaloz (kanınızın normalden daha bazik hale gelmesi):

mizaçta değişiklikler

yorgunluk

solukta kesilme

kaslardasertleşme

kaslardaseyirme

kaslarda kasılmalar.

Bu belirtilerden herhangi birisizde görülürse acilen doktorunuza haber veriniz. Size uygulanan

ilaç durdurulacak ve belirtilerinize yönelik tedaviye başlanacaktır.

LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu kullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek

etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan

maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz

Çok yaygın görülen yan etkiler:

Kaşıntı

Alerjik reaksiyonlar veya yerel ya da yaygın kurdeşen (ürtiker), deride döküntü ve

kızarıklık gibi belirtiler

Derideşişkinlik, göz çevresi, yüz ve/veya boğazdaşişlik

Vücutta aşırısu birikimive kalp yetmezliği (kalp hastalığıya da akciğer ödemiolan

hastalarda)

Burunda tıkanıklık, öksürük, hapşırma, boğazda spazmve/veya nefes alıp vermede zorluk

Yaygın görülen yan etkiler:

Elektrolit bozuklukları

Endişe durumu (anksiyete)

Kalbin normalden hızlıçalışması(taşikardi)

Kalbin normalden yavaşçalışması(bradikardi)

Göğüste sıkışmahissi, göğüs ağrısı(taşikardi ve bradikardiyle beraber)

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kasılmalar

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Panik atak

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangibir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangibir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ilekonuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralıyan etki bildirimhattınıarayarak Türkiye FarmakovijilansMerkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yanetkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliiğ

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nun saklanması

LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği

yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altısıcaklıktasaklayınız.

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmıştorbalar saklanmamalı; uygulamanın yapıldığısağlık

kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Her bir torbanın etiketinde sonkullanma tarihiyazmaktadır. Bu tarihgeçmişse size builaç

verilmeyecektir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAFLEKS LAKTATLI RİNGER SOLÜSYONU’nu

kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:Laurus İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Esenler/İstanbul

Üretim Yeri: Laurusİlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ergene/Tekirdağ

Bu kullanmatalimatı…………….tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİBİLGİLER BUİLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİİÇİNDİR.

Tek kullanımlıktır.Kısmen kullanılmışçözeltiler saklanmamalıdır.

Kısmen kullanılmıştorbalar yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

Kullanma Talimatı

Kullanımöncesi çözelti kontrol edilmelidir.

Uygulama steril apirojen setlerle intravenözyoldan (irigasyon çözeltisi olarak kullanılacaksa

intraartiküler yoldan ya da doğrudan dökerek) yapılır.

Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamışürünler kullanılmalıdır.

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

Torbadaki rezidüel havaya bağlıolarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için,

başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantıyapılmamalıdır.

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava

girmemesi için uygulama setinden, kullanımöncesi sıvıgeçirilmelidir.

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımıile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan

son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmişolmalıdır.

Hastaya uygulamadan önce eklenmişilacın çözeltiyle tümüyle karışmışolmasıgereklidir. Ek

ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak

üzere saklanmamalıdır.

Çözeltiye ekilaç katılmasıya da yanlışuygulama tekniği, pirojen kontaminasyonuna bağlıateş

reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyongörülmesi durumunda infüzyona hemen son

verilmelidir.

Açmak için:

1.Dışambalajın sağlamlığınıve sızıntıolup olmadığınıkontrol ediniz; ambalaj hasar gördüyse

kullanmayınız.

2.Koruyucu dışambalajıyırtarak açınız.

3.Koruyucu ambalaj içindeki torbanın sağlamolup olmadığınısıkarak kontrol ediniz.

4.Torba içindeki çözeltinin berraklığınıve içinde yabancımadde içermediğini kontrol ediniz.

Uygulama hazırlıkları:

1.Torbayıasınız.

2.Uygulama ucundaki koruyucu kapağıçıkarınız.

3.Uygulamasetinin spaykını, uygulamaucuna sıkıca batırınız. Çözeltinin set içinden geçirilerek

hastaya uygulanmasıiçin setin kullanımtalimatına uyulmalıdır.

Ek ilaç ekleme:

Dikkat:Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tümmaddeler ürünle geçimli

olmalıdır. Ürüne eklemeyapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik

kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

1.İlaç uygulamaucu dezenfekte edilir.

2.Eklenecekilaç 19-22gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörleilaç uygulama ucundan

torba içine eklenir.

3.Çözelti ve içine eklenenilaçiyice karıştırılır. (Potasyumklorür gibi yoğun ilaçlarda torbanın

uygulama çıkışına, yukarıpozisyondayken hafifçe vurularak karışmasısağlanır.)

Dikkat:İçineek ilaç uygulanmıştorbalar saklanmamalıdır.

Uygulama sırasında ilaç ekleme

1.Setin klempikapatılır.

2.İlaç uygulamaucu dezenfekte edilir.

3.Eklenecek ilaç 19-22gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle ilaç uygulama

ucundan torba içine eklenir.

4.Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.

5.Bu pozisyondayken torbanın uygulama çıkışıve enjeksiyon girişine hafifçe vurularak

çözelti ve ekilacın karışmasısağlanır.

6.Torbayıeski konumuna getirerek klemp açılır ve uygulamaya devamedilir.

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-10-2018

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Pest categorisation of Sternochetus mangiferae

Published on: Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 The European Commission requested EFSA to conduct a pest categorisation of Sternochetus mangiferae (Coleoptera: Curculionidae), a monophagous pest weevil whose larvae exclusively feed on mango seeds, whereas adults feed on mango foliage. S. mangiferae is a species with reliable methods available for identification. It is regulated in the EU by Council Directive 2000/29/EC where it is listed in Annex IIB as a harmful organism whose introduction into EU Protec...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of All Aqueous-Based Products for Human and Animal Use Due to Possible Microbial Contamination

King Bio Issues Voluntary Nationwide Recall of All Aqueous-Based Products for Human and Animal Use Due to Possible Microbial Contamination

King Bio is voluntarily recalling all of its aqueous-based products for human and animal use (see website link below), within expiry, to the consumer level due to possible microbial contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

NOW Health Group, Inc. (NOW), of Bloomingdale, Illinois, is recalling its NOW Real Food® Zesty Sprouting Mix – Product Code 7271, Lot #3031259 and Lot #3038165 – because its primary ingredient, Crimson Clover Seeds, has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may b...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-10-2018

National Cybersecurity Awareness Month is in its 3rd week. This week's theme: “Strengthening the Cybersecurity Workforce Across All Sectors”. Go to https://www.dhs.gov/stopthinkconnect … to see what #NCSAM is all about. #FDA #MedicalDevicespic.twitter.co

National Cybersecurity Awareness Month is in its 3rd week. This week's theme: “Strengthening the Cybersecurity Workforce Across All Sectors”. Go to https://www.dhs.gov/stopthinkconnect … to see what #NCSAM is all about. #FDA #MedicalDevicespic.twitter.co

National Cybersecurity Awareness Month is in its 3rd week. This week's theme: “Strengthening the Cybersecurity Workforce Across All Sectors”. Go to https://www.dhs.gov/stopthinkconnect … to see what #NCSAM is all about. #FDA #MedicalDevices pic.twitter.com/KBLIxo9CiV

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2018

Devices flag! The FDA has allowed the marketing a new type of hearing aid, a self-fitted hearing aid controlled by the user. Interested reporters should check out our press release: https://go.usa.gov/xPkuB 

Devices flag! The FDA has allowed the marketing a new type of hearing aid, a self-fitted hearing aid controlled by the user. Interested reporters should check out our press release: https://go.usa.gov/xPkuB 

Devices flag! The FDA has allowed the marketing a new type of hearing aid, a self-fitted hearing aid controlled by the user. Interested reporters should check out our press release: https://go.usa.gov/xPkuB 

FDA - U.S. Food and Drug Administration