LACRYVISC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • LACRYVISC STERILE OPTH 10 GR GOZ JELI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • LACRYVISC STERILE OPTH 10 GR GOZ JELI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • suni gözyaşları ve diğer kayıtsız hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699760440052
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

LACRYVISC steril oftalmik jel

Gözedamlatılarak uygulanır.

Etkin madde:1 g’da 3 mg karbomer

Yardımcımaddeler:Sorbitol, benzalkonyumklorür, sodyumhidroksit ve saf su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.LACRYVISCnedir ve ne için kullanılır?

2.LACRYVISC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.LACRYVISCnasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.LACRYVISC’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.LACRYVISCnedir ve ne için kullanılır?

LACRYVISC, göz kuruluğu vakalarında göz yüzeyinin eksik veya bozuk yapıdaıslatılmasından

kaynaklanan durumlarda gözyaşının yerine geçer.

LACRYVISC, suni gözyaşlarıolarakadlandırılan bir grup ilaçtan biridir.

LACRYVISC, 10 g’lık lamine bir tüpte sunulan, hafifşeffaf bir jeldir.

2.LACRYVISC’i kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

LACRYVISC’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşıhassasiyetiniz(alerjiniz) var ise

Kontakt lens gözünüzde iken

LACRYVISC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Bu ilaç göze uygulanır. Enjekte edilmemeli veya yutulmamalıdır.

Başka ilaçlar da kullanıyorsanız. Lütfen ‘Diğer ilaçlarile birlikte kullanımı’ bölümünü

okuyunuz.

Kontakt lens kullanıyorsanız. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC

kullanılmamalıdır.

Gözünüzde ağrı, görüşdeğişiklikleri, gözünüzde tahriş, geçmeyen bir kızarıklık meydana gelirse

ve durumunuz kötüleşirse kullanmayıbırakınız ve doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar,geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

LACRYVISC’in yiyecekve içecek ile kullanılması

Ürün önerildiğişekilde kullanıldığıtakdirde, besinlerleve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Diğer göz jellerinde olduğu gibi, jel gözün yüzeyi üzerinde tamamen yayılana kadar geçici olarak

görüşünüz bozulmuşolabilir. Bu etki geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

LACRYVISC’in içeriğinde bulunan bir yardımcımadde hakkında önemli bilgi

LACRYVISC’in içindeki koruyucu (benzalkonyumklorür) lenslerin rengini bozabilir ve göz

tahrişine neden olabilir. Gözünüzde kontakt lensleriniz varken, LACRYVISC’i kullanmayınız.

LACRYVISC’i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarınız ve lensleri takmadan önce 15

dakika bekleyiniz.

LACRYVISC sodyumve sorbitol içermektedir ancak, uygulama yolunedeniyle herhangi bir uyarı

gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

Eğer birdenfazla göz ilacıkullanacaksanız, uygulamalar arasında en az 5 dakikalık bir ara

olmalıdır. Göz pomadlarıve jelleri en son uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veyasonzamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.LACRYVISC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

LACRYVISC’i her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz

doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

Genellikle günde dört kez veya doktorun önerdiği kadar bir miktar jel,hasta göz(ler)e uygulanır.

LACRYVISC’i yalnızca gözlerinize kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

YANLIŞ

DOĞRU

1.LACRYVISC tüpünü ve bir ayna alınız.

2.Ellerinizi yıkayınız.

3.Tüpün kapağınıaçınız.

4.Tüpü başve işaret parmağınızın arasında tutunuz.

5.Başınızıarkaya eğiniz.Temiz bir parmakla alt göz kapağınızı, göz kapağınız ve gözünüz

arasında bir “kese” oluşuncaya kadar aşağıdoğru çekiniz. Jel buraya damlatılacaktır. Bunu

yaparken tüpü alt üst ediniz.

6.Başıarkaya yatırıp tüpün ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımıolacaksa aynayıkullanınız.

Tüpü alt üst etmeniz doğru miktarda ilacın göze ulaşmasınısağlayacak ve kirpiklerinizin

yapışmasınıönleyecektir.

7.Enfeksiyonu önelemek için tüpün ağzınıgözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine

veya başka yüzeylere değdirmeyiniz.LACRYVISC’i kullandıktan sonra göz kapağınızıbırakınız

ve jelin gözün tümyüzeyine yayıldığından emin olmak için bir kaç kez göz kırpınız.Gözlerinizi

yavaşça kapatınız; bu LACRYVISC’in vücudun geri kalan kısmına geçmesini engelleyecektir.

8.Eğer jeli iki gözünüze de uygulayacaksanız, aynıbasamaklarıdiğer gözünüz için de uygulayınız.

9.Kullandıktan hemen sonra tüpün kapağınısıkıca kapatınız.

Kapak çıkarıldıktan sonra güvenlik kilidi halkasıgevşekse, ürünü kullanmadan önce halkayı

çıkarınız.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Güvenlilik ve/veya etkinliğe ilişkin veriyetersizliği nedeniyle kullanmadan önce doktorunuza

danışınız.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımıyetişkinlerdeki kullanımıileaynıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezligi/Karaciğer yetmezligi:

LACRYVISC’in böbrek veya karaciger yetmezliginde özel bir kullanımıyoktur.

Özel kullanımıyoktur.

Eğer LACRYVISC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LACRYVISC kullandıysanız:

LACRYVISC, ihtiyaç oldukça sıkça kullanılabilir, bu nedenle gözlere uygulandığısürece doz

aşımımümkün değildir. Tümtüpün yutulmasıdurumunda bile herhangi bir istenmeyen etki

görülmeyecektir.

LACRYVISC’ten kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

LACRYVISC’i kullanmayıunutursanız:

LACRYVISC ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir. Kullanabildiğiniz kadar kullanınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz uygulamayınız.

LACRYVISC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşulabilecek etkiler

Tedaviyi sonlandırmanız durumunda, kuru göz belirtileri tekrar oluşabilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi,LACRYVISC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Çok yaygın :10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Yaygın olmayan :100hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek :1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek :10000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

bulanık görme

Yaygın:

gözde rahatsızlık

Yaygın olmayan:

gözdeşişme

göz ağrısı

göz kaşıntısı

göz kızarıklığı

gözyaşında artış

Vücudun diğer kısımlarında meydana gelen reaksiyonlar:

Yaygın olmayan:

deri iltihabı

Raporlanmışpazarlama sonrasıdeneyimlerinden elde edilen ilaveyan etkiler:

Bilinmeyen:

aşırıduyarlılık (alerji)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yanetki ile karşılaşırsanız,

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile

konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi”

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz

gibi, 0 800 314 00 08 numaralıyan etki bildirim hattınıda kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan

etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi

edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. LACRYVISC’insaklanması

LACRYVISC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra

LACRYVISC’i kullanmayınız.

25ºC’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Tüpün kapağınısıkıca kapatınız. Tüpün ucuna

dokunmayınız.

Tüp ilk kezaçıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanılmalıdır.

Ruhsat Sahibi:Alcon LaboratuvarlarıTic. A.Ş.

Kavacık Ticaret Merkezi

Kavak Sok. No: 18 B-Blok Kat: 1 34805

Kavacık-Beykoz /İstanbul

Üretim yeri: Alcon Pharmaceuticals Ltd. /İsviçrelisansıile

s.a. ALCON Couvreur n.v.

Rijksweg Puurs, Belçika

Bu kullanmatalimatı.............tarihinde onaylanmıştır.