KOLESTOR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KOLESTOR 20 MG 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KOLESTOR 20 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • atorvastatin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699502091931
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KOLESTOR ® 20 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:20 mgatorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum

YardımcıMaddeler: Mikrokristalin selüloz , laktoz monohidrat, kalsiyumkarbonat

presipite , simetikon emülsiyon , kroskarmeloz sodyum, hidroksipropil selüloz,

polisorbat 80, hidroksipropilselüloz , magnezyum stearat.Filmkaplamada; Opadry

YS-1-7040 White, karnauba vaks.

Builacıkullanmayabaşlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KOLESTOR ® nedir ve ne için kullanılır?

2. KOLESTOR ® ’ü kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3. KOLESTOR ® nasıl kullanılır?

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

5. KOLESTOR ® ’ün saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. KOLESTOR ® nedir ve ne için kullanılır?

Her bir filmkaplıtablet, 20 mgatorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyumve boyar madde

olarak titanyumdioksit içeren 30ve90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma

sunulmuştur.

KOLESTOR ® beyaz renkli oval film kaplıtablettir.

KOLESTOR ® statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimliilaç grubuna aittir.

Kolesterolvetrigliserid olarakbilinen yağkökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır.

Normal büyüme süreci içingerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak

kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların

daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın

sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığıriskini arttırdığıkabul

edilmektedir.

KOLESTOR ® , tek başına az yağlıdiyet veya yaşamstil değişiklikleri başarısız olduğunda

kandaki kolesterol vetrigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır.

Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığıiçinartmışriskiniz

varsa, KOLESTOR ® buriskinazaltılmasıiçin de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart

kolesterol düşürücü diyete devametmelisiniz.

2. KOLESTOR ® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KOLESTOR ® ’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-Çocuk doğurmapotansiyeliniz varsa ve uygun bir doğumkontrol yöntemi

kullanmıyorsanız,

-Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız

-Çocuk sahibi olmayıplanlıyorsanız yaklaşık 1 ay önceden KOLESTOR ®

kullanımınıkesmenizi doktorunuz önerecektir.

-Daha önce KOLESTOR ® ’a ya da kan lipidlerini düşüren benzer ilaçlara ya da

yardımcımaddelerine karşıreaksiyon geçirdiyseniz,

-Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,

-Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa.

-Aşırımiktarda alkol aldıysanız

KOLESTOR ® ’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer,

-Böbrek problemleriniz ya daböbrek problemi öykünüz varsa,

-Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığımevcutsa,

-Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar)ile tedavi

sırasında kas sorunlarınız olduysa(kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),

-Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız.

-Bazışekerlere karşıintolerans var ise

-Önemli bir solunumgüçlüğünüz var ise

-Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa

-70 yaşından daha yaşlıiseniz

-Şeker hastalığıaçısından risk faktörleriniz var ise.Şekerhastalığınızvarsaveya

şeker hastalığıgeliştirmeriskinizvarsa; builacıkullanırken doktorunuz sizi

yakından izleyecektir. Kanınızda yüksekşeker ve yağseviyeleriniz varsa,fazla

kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa;şeker hastalığıgeliştirme riskiniz

olabilir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ileilgili yan etkiler açısından

risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz KOLESTOR ® tedavisi öncesinde ve sırasındakan

testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır.

Eğer daha önce inmegeçirdiyseniz doktorunuzasöyleyiniz; doktorunuzsizin için en uygun

tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangibir dönemde dahi olsa sizin içingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

KOLESTOR ® ’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

KOLESTOR® kullanırken, günde bir ya da iki küçükbardak greyfurt suyundan fazlasını

içmeyiniz.Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek KOLESTOR ®’ un etkilerini

değiştirebilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız KOLESTOR ® kullanmayınız.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız KOLESTOR ® kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

KOLESTOR ® kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir

olumsuz etkisi olmasıbeklenmemektedir.Eğer builaçsürüşyeteneğinizi etkiliyorsaaraba

kullanmayınız.Alet ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları

kullanmayınız.

KOLESTOR ® ’un içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

KOLESTOR ® laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşı

intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

KOLESTOR ® sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyumdiyetindeyseniz bunu göz önünde

bulundurunuz.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Bazıilaçlar KOLESTOR ® 'un etkinliğini değiştirebilir ya da bazıilaçların etkinliği

KOLESTOR ® tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşimilaçların birinin ya da her

ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyaliz diyebilinen, önemli ama nadir

rastlanan kas zayıflığıdurumuda dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya daciddiyetini

arttırabilir. Doktorunuz KOLESTOR ® dozunuza karar verirken bunu göz önünde

bulunduracaktır.

KOLESTOR ® ile etkileşimi olabilecek bazıilaçlar:

Bağışıklık sisteminin çalışmasınıdeğiştirenilaçlar; örneğin siklosporin ya da

terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşıetkili ilaçlar

Belli enfeksiyon hastalıklarına karşıetkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı

etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampin,

fusidik asit

Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, fenofibrat, kolestipol

Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması/tıkanmasıile

ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazıkalsiyumkanal blokörleri; örneğin

verapamil, diltiazem

Kalp ritmini düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, amiodaron

AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir,

darunavir, nelfinavir gibi(proteaz inhibitörleri) ilaçlar

Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir (proteaz inhibitörü)

KOLESTOR ® ile etkileşime girdiği bilinen diğer ilaçlar; ezetimib (kolesterol

düşürücü), varfarin (kan pıhtılaşmasınıazaltır), doğumkontrol hapları,stiripentol

(sara nöbeti engelleyici),simetidin (ülser ve mide yanmasıiçin kullanılır), fenazon

(ağrıkesici),antiasitler (alüminyum ve magnezyumiçeren hazımsızlık ilaçları) ve

sarıkantaron (St. John’s Wort)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınıziselütfendoktorunuza veyaeczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. KOLESTOR ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

KOLESTOR ® 'un yetişkinler, 10 yaşve üzeri çocuklar için günlük başlamadozu 10

mg’dır.

Bu doz ihtiyacınız olanmiktarıaldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından

arttırılabilir.Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size

uygun hale getirecektir.KOLESTOR ® ‘un yetişkinlerde en yüksek dozu günde bir

kez 80 mg, çocuklarda günde bir kez 20 mg’dır.

KOLESTOR ® tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete

girilmelidir ve bu diyet KOLESTOR ® tedavisi sırasında da devamettirilmelidir.

KOLESTOR ® ’u doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla

ve eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama yolu ve metodu

KOLESTOR ® tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.

Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrıolarak alınabilir.

Buna rağmen, dozunuzu günü aynısaatlerinde almayıdeneyiniz.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanımı

10 yaşve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum

doz ise günde 20mg’dır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlıhastalar ile tümpopülasyon arasında KOLESTOR ® ‘un emniyeti, etkinliği velipid

tedavi amaçlarına ulaşılmasıarasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olanhastalarda doz ayarlamasıgerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

KOLESTOR ® aktifkaraciğer hastalığıolan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer

hastalığıhikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. KOLESTOR ® ile tedaviye

başlamadan önce ve başlandıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri

yapılmalıdır.

Eğer KOLESTOR ® ’un etkisininçok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOLESTOR ® kullandıysanız:

KOLESTOR ® ’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız birdoktor veyaeczacı

ile konuşunuz.

KOLESTOR ® ' u kullanmayıunutursanız

Bir dozunuzu almayıunuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanıgelmeden önce

hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlargibi KOLESTOR ® 'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, KOLESTOR ® 'u kullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Anjiyonörotik ödem(yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayızorlaştırabilecek

şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut

ise hemen doktorunuza bildiriniz.

Ciltte, ağızda gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması,şişmesi,

kabarcıklanmasıve ateşile seyreden ciddi hastalık hali.

Ayak tabanıve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızılekelerle karakterize cilt

döküntüsü

Nadiren, hastalarda kas zayıflığıyada iltihabıgörülmüştür ve çok seyrek olarak,

ciddi yaşamıtehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyaliz). Halsizlik

ve ateşile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya doktorunuz KOLESTOR ®

kullanmayıkesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devamediyorsa derhal

doktorunuza bildiriniz.Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini

bulmak için daha fazla test yapabilir.

Çok seyrek durumlarKOLESTOR ® kullanan 10.000 hastada 1’den azınıetkiler (Bu da

KOLESTOR ® kullanan 10.000 hastadan 9.999’unda bu yan etkilerin görülmesinin

beklenmemesi anlamına gelir.).

Beklenmedik veya olağandışıkanamayaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer

şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz KOLESTOR ® almayabaşlamadan önce veya

KOLESTOR ® alırkenkaraciğer problemi semptomlarınız varsa karaciğerinizi

kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda

sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

Yorgunluk ya da zayıflıkhissi

İştah kaybı

Üst karın ağrısı

Koyu amber renkli idrar

Cildiniz veyagözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması

Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama),

eritema mültiforme(lekeli kırmızıdöküntü), görme bozukluğu, bulanık görme,

duymakaybı, tendon yaralanmaları, karaciğer yetmezliği,tat almada değişiklik,

erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer olasıyan etkiler:

Yaygın durumlarKOLESTOR ® kullanan 100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısıburun kanaması

Alerjik reaksiyonlar

Kanşeker seviyelerinde artış(Şeker hastalığınız varsa kanşeker seviyelerinizi

dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış

Başağrısı

Mide bulantısı,kabızlık,gaz,hazımsızlık,ishal

Eklemağrısı,kas ağrısıve sırtağrısı

Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret edenkantesti sonuçları

Yaygın olmayan durumlarKOLESTOR ® kullanan 10.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

Bunlar:

İştah kaybı,kiloalımı, kanşekeri seviyesinde düşüş(şeker hastalığınız varsa, kan

şekeri seviyelerinizi dikkatle izlemeye devamediniz)

Kabus görme, uykusuzluk

Sersemlik keçeleşmeveya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrıveya

dokunmaya karşıduyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı

Bulanık görme

Kulaklarda ve/veya kafada çınlama

Kusma, geğirme, alt veüst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına sebep olan

pankreas iltihabı)

Hepatit( karaciğeriltihabı)

Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi

Boyun ağrısı, kas yorgunluğu

Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak

üzereşişme(ödem), artmışsıcaklık

İdrar testindebeyaz hücrelerin tespit edilmesi

Seyrek durumlarKOLESTOR ® kullanan 10.000 hastanın 1 ila 10’unuetkiler

Göz bozukluğuGeğirme, periferal ödem (ayak bileğindeşişme), deride

duyarsızlaşma, kaslardahassaslaşmaya da kramp, su toplamalıdöküntü, hepatit

(karaciğeriltihabı),

Beklenmeyen kanamaveya morarma

Sarılık (deri ve göz aklarının sararması)

Tendon zedelenmesi

Çok seyrek durumlarKOLESTOR ® kullanan 100.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

Bir alerjik reaksiyon – semptomlar; ani hırıltılısolunum ve göğüs ağrısıveya darlık,

göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazdaşişme, nefes almada zorluk,

kolaps

İşitme kaybı

Jinekomasti ( erkek ve bayanlarda meme büyümesi )

Statinlerle (KOLESTOR ® ile aynıtip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa

karışıklığı(konfüzyon)

Cinsel zorluklar

Depresyon

Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığıveya ateşiçeren solunum problemleri

Şeker hastalığı(diyabet).Kanınızda yüksekşeker ve yağseviyeleriniz varsa, fazla

kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa;şeker hastalığıgörülmesi daha olasıdır.

Doktorunuz bu ilacıkullanırken sizi izleyecektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyenherhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. KOLESTOR ® 'un saklanması

KOLESTOR ® 'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KOLESTOR ® 'u kullanmayınız.

Eğer üründeve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz KOLESTOR ® ’ukullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394Şişli-İstanbul

Tel : (0212) 339 39 00

Faks: (0212) 339 11 99

Üretim yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

Tel: (0 288) 427 10 00

Faks: (0 288) 427 14 55

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-12-2008

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

Consultation responses on the future reimbursement status of dihydropyridine calcium antagonists (C08CA)

The Danish Medicines Agency's assessment of the future reimbursement status of the dihydropyridine calcium antagonists (C08CA) were submitted for consultation with 11 November 2008 as the consultation deadline.

Danish Medicines Agency

29-10-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

Reassessment of reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA

The Danish Medicines Agency has assessed the question of the future reimbursement status for medicinal products in ATC group C08CA (dihydropyridine calcium channel blockers) which are used for the treatment of cardiovascular diseases.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.