KLACID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLACID MR 500 MG 14 KONT. SAL. TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLACID MR 500 MG 14 KONT. SAL. TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klaritromisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699548030864
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/10

KULLANMA TALİMATI

KLACİD

MR 500 mg kontrollü salım tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her kontrollü salımtablette 500 mg klaritromisin.

Yardımcımaddeler:Anhidr sitrik asit, sodyumaljinat, sodyumkalsiyumaljinat,

laktoz, Povidon K30, talk, stearik asit, magnezyumstearat,metilhidroksi propil

selüloz 6cps, polietilen glikol 400, polietilen glikol8000, titanyumdioksid (E171),

Dye Yellow (Kinolon sarısı) E104, aluminyumlak, sorbik asit

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.Klacid MR ® Tablet nedir ve ne için kullanılır?

2.Klacid MR ® Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.Klacid MR ® Tablet nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.Klacid MR ® Tablet’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. Klacid MR Tablet nedir ve ne için kullanılır?

Klacid ® MR Kontrollü SalımTabletler, ovalşeklinde, sarırenkli tabletlerdir.Birkutuda 7

tablet, 14 tablet ve 20 tablet olmak üzere üç ayrıambalajşeklinde satışa sunulmuştur.

Her bir Klacid MR Kontrollü SalımTablet, 500 mg klaritromisiniçerir. Klacid MR tabletten

etkin madde yavaşsalınır, bu nedenle ilacıgünde bir kez alabilirsiniz.

Klacid MRTablet (klaritromisin) makrolid adıverilen bir gruba ait yarı-sentetik bir

antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşıetkisini, duyarlıbakterilerde protein sentezine

engel olarak gösterir.

Klacid MR Tablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli mikroorganizmaların

neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

Sinüzit (sinüsiltihabı), farenjit (yutakiltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,

Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,

Folikülit (kıl kökü iltihabı), selülit (deri altıdokusu iltihabı),erizipel (yılancık) gibi

deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

2/10

2. Klacid MR Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Klacid MR Tablet’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Eritromisin ya da azitromisin gibi makrolid antibiyotiklerekarşıveyaKlacidMR

Tablet içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşıalerjik (aşırıduyarlı) iseniz.

Migren için ergotamin ya da dihidroergotamin tablet ya da ergotamin inhalasyon

ürünü kullanıyorsanız,

Terfenadin ya da astemizol (samannezlesi ya daalerji içinkullanılır)yadasisaprid

(mide hastalığıiçinkullanılır) ya da pimozid (bazıpsikiyatrikhastalıkların

tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız,

Midazolam(sakinleştirici) içeren veağız yoluyla kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız,

Kolesterol yüksekliği için statin adıverilen ilaçlardan (örn. lovastatin ya da

simvastatin)kullanıyorsanız,

Böbrek veya karaciğerrahatsızlığınız varken kolşisin (gut(damla) hastalığı, ailevi

Akdeniz hummasıve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

kullanıyorsanız,

Hipokalemi(kanda potasyumdüzeyinin düşük olması) ya dakalp aritminiz (çarpıntı)

varsa doktorunuza danışınız

Böbreklerinizde ileri derecede bir yetmezlik varsa (kreatinin klerensi30 ml/dak’dan az

olan hastalar) bu ilacıkullanmayınız. Çünkü günde bir defa uygulanan Klacid MR 500

mg tablet ile doz azaltılmasımümkün değildir. Bu gibi hastalarda klaritromisin hemen

salınan formülleri kullanılabilir.

Böbrek bozukluğu ilebirlikteşiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda

klaritromisin kullanılmamalıdır.

Sizde ya daailenizdeşiddetli anormal kalp atımına yol açabilecek (uzun QT

sendromu) belli kalp sorunlarıvarsa.

QT uzaması(kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öykünüz varsa.

Klacid MR Tablet’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

Hamile iseniz ya da emziriyorsanız,

İshal olursanız veyaönceden bir antibiyotikkullanırken ishal olduysanız. Hemen

hemen bütün antibakteriyel ilaçlarınkullanımında kendisini özellikle hafif ileşiddetli

ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı(antibiyotiğe bağlıkolit “psödomembranöz

kolit”) ortaya çıkabilir.

Orta derecedenşiddetli dereceye kadar olan böbrek bozukluğunuz var ise. Bu

durumda doktorunuz dozun azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar

verebilir. Ancak böbrekleriniz normal çalışıyor fakat karaciğerinizde bozukluk var ise,

Klacid MR Tablet doz ayarlamasıyapılmadan kullanılabilir.

Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları

böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri

bulunmaktadır.

Kas zafiyeti belirtilerişiddetlendiyse,

Uzun süreli klaritromisin kullandıysanız, duyarlıolmayan bakteri ve mantar sayısında

artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirde uygun tedaviye

başlanmalıdır.

3/10

Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kanşekerini düzenleyen ilaçlar)

ve/veyainsülinineşzamanlıkullanımı, kanşekeri düzeyinde önemli ölçüde azalmaya

neden olabilir. Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatle izlenmesi tavsiye edilir.

Klaritromisin varfarin (kan pıhtılaşmasınıönleyen bir ilaç) ile birlikte uygulandığında,

ciddi bir kanamariski ve pıhtılaşma zamanında önemli artışriskivardır. Eşzamanlı

olarak klaritromisin veantikoagülan (kan sulandırıcıilaçlar) alındığında,pıhtılaşma

zamanlarısık sık kontrol edilmelidir.

Statinler(kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte

kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.

Klaritromisinle eşzamanlıolarak triazolamya da midazolam(sakinleştiriciilaçlar)

kullanıldığıdurumlarda dikkatli olunmalıdır.

Klaritromisinin QT uzaması(Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT uzaması

ve torsades de pointesgibi kalp bozukluklarına eğilimi artışıile ilişkili tıbbi durumu

olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Toplumda kazanılmışzatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık

testi yapılmasıönemlidir.

Hafif ve ortaşiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıtedavisinde klaritromisin

verilmeden önce duyarlılık testi yapılmasıönemlidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Önemli uyarı!

Klacid MR dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, ya da diğer adıylaantibiyotikler, sadece

bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır. Bu ilaçlar, örneğinsoğuk algınlığıgibi,

virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarıtedavi etmezler. Klacid MR bir bakteriyel

enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi başlangıcında kendilerini iyi

hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken dönemde kesilmemeli, mutlaka

doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların atlanmasıvetedavisüresinin

tamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve bakterinin direnç kazanma

olasılığınıartırarak, gelecekte Klacid MR veya başka antibakteriyel ilaçlarla tedavi

edilebilirliğini ortadan kaldırır.

Klacid MR Tablet’in yiyecekveiçecek ile kullanılması:

Klacid MR Tablet yiyeceklerle birlikte bir bardak su ile alınmalıdır.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle,

Klacid MRTabletin dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılması

önerilmez. Klacid MR Tablet diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığıklinik

durumlar hariç, hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz dikkatli bir risk/yarar

değerlendirmesi yapacaktır.

Tedaviniz sırasındahamile olduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Klaritromisinin emzirilenbebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

Klacid MR Tablet’ikullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

4/10

Araç ve makine kullanımı

KLACID MR Tablet’in araç ve makina kullanımıüzerine etkisihakkında veri

bulunmamaktadır.İlaçilevertigo(başdönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon

(çevreye uyumzorluğu) ortaya çıkmapotansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması

öncesinde dikkate alınmalıdır.

Klacid MR Tablet’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere

karşıdayanıksızlığınız olduğu söylenmişse Klacid MR Tablet’ialmadan önce doktorunuzla

temasa geçiniz.

Klacid MR tabletler sodyumiçerir. Bu durumkontrollü sodyumdiyetinde olanhastalar için

göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı:

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız

gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

Eğerşu ilaçlarıkullanıyorsanız kan düzeylerinde artışgörülebilir; Alfentanil (sakinleştirici

grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (alerjik solunum sistemi

hastalıklarında kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazıbeyin hastalıklarıve diyabet

tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç),

disopiramid (kalp ritmbozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot alkaloidleri

(sinir sistemi veya genito-üriner sistemhastalıklarında kullanılanilaçlar), fenitoin

(epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç),

karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinidin (kalp rahatsızlıklarında

kullanılan bir ilaç), lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç),

metilprednizolon (alerji ve romatizmatedavisinde kullanılan bir ilaç), midazolam

(sakinleştirici grubu ilaç), omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde

kullanılanbir ilaç), oral antikoagülanlar (kan sulandırıcıilaçlar, örn. varfarin), pimozid

(sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), rifabutin (çeşitli enfeksiyon

hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sildenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu

tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir

ilaç), sisaprid (sindirimsistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), siklosporin

(organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazıromatizmal veya göz hastalıklarının

tedavisinde kullanılan bir ilaç), simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan

bir ilaç), sirolimus ve takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar),

teofilin(solunumyolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin(alerjik

solunumsistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), triazolam(sinir sistemi hastalıklarında

kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazıkanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan birilaç)

ve valproat(epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Rifampisin (bir tür antibiyotik),fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi

tedavisinde kullanılan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan birbitki)

klaritromisin metabolizmasınıartırabilir. Bu durum,etkinliğinin azalmasına yol açan

subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, builaçlarınplazma

düzeyinin deizlenmesi gerekebilir; klaritromisinin bu ilaçların düzeyini artabilir.

Rifabutin (mikobakteri adıverilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde

kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlıkullanımında, rifabutin serumdüzeyi

artarken klaritromisin serumdüzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.

Klaritromisinin zidovudin (AIDS (HIVenfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile

birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir.

5/10

Ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ilebirlikte

kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisin dozları

ritonavir ilebirlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmışhastalarda ilaç tedavisi

yönünden bir artırıcıolarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibidiğer HIV (AIDS)

ilaçlarıile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamalarıdüşünülmelidir.

Klaritromisinşu ilaçlarile birliktekullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları

hayatıtehdit edici olabilen kalp ritmi bozukluklarıgörülmüştür: Sisaprid (sindirimsistemi

hastalıklarının tedavisinde kullanılan birilaç),pimozid (sinirsistemi hastalıklarının

tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunumsistemi hastalıklarında

kullanılan bir ilaç), kinidin (bazıkalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) veya

disopiramid (kalp ritmbozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) (bkz. Bölüm2,

Klacid MR ® Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler)

Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer

etkiler görülmüştür. Aynıetkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla

da görülmüştür.

Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılanilaçlar)

ile birlikte kullanıldığında, bazıvakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme

tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

Metabolizmasisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin,

rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasınıhızlandırabilir.

Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibitorleri (cinsel

fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılanilaçlar)ile birlikte verilmesi artmış

maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin

verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılmasıdüşünülmelidir.

Klaritromisinin ve atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substratve inhibitörleri (mantar

enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde

kullanılan ilaçlar) çiftyönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eşzamanlıolarak alan

hastalarartmışveya uzamışfarmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz hummasıve Behçet

hastalığının tedavisinde kullanılanbir ilaç)ile birlikte kullanıldığında da, bazıdurumlarda

kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması

durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.

Böbrekleri ileri derecede bozuk (kreatinin klerensi 30ml/dak’dan az) olan yada akut

porfiri adlıbir kan hastalığına sahip olan hastalarda, klaritromisinin ranitidin bizmut sitrat

(ülser tedavisinde kullanılan bir ilaç) tedavisiyle birlikte alınmasıönerilmez.

Klaritromisin ile eşzamanlıolarak verapamil, amlodipin veya diltiazem(kalp

rahatsızlıklarıve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) kullanıldığıdurumlarda

kan basıncıdüşüklüğü, kalp atımının yavaşlamasıve laktik asidoz gözlemlenmiştir.

HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.

Şu ilaçlarıkullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (alerji ve romatizma

tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazıkanserhastalıklarının tedavisinde

kullanılan bir ilaç), aprepitant(kanserde görülen bulantıtedavisinde kullanılan birilaç),

silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), beta-laktam

antibiyotikleri, takrolimus (organnakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da

siklosporin(organnakli reddinin önlenmesinde ve bazıromatizmal veya göz

hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

6/10

3. Klacid MR Tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz Klacid MR ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda, kaç tablet

almanız gerektiğini sizeanlatacaktır. Her zamandoktorunuzun tavsiyelerine tamolarak

uyunuz.

Eğer Klacid MR’ınasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka

doktorunuza danışınız.

Klacid MR Tablet'in yetişkinler için önerilen genel dozuyiyecekler ile birlikte, günde bir

defa 500 mg'dır. Dahaşiddetli hastalıklarda, doz günde bir defada 2 tablete (1000 mg)

çıkartılabilir. Toplumdan kazanılmışpnömoni ve sinüzit için gereken 6 – 14 günlük

tedavinin dışında, normal tedavi süresi 5 - 14 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

Klacid MRTabletler bütün olarak kırılmadan ve çiğnenmeden her gün aynısaatte

yutulmalıdır. Böylelikle kanınızdaki ilaç miktarıher zaman için sabit ve düzenli olacaktır.

Klacid MR’ıağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvıile yutunuz (örneğin bir

bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.

Doktorunuz Klacid MR ile tedavinizin ne kadar süreceğini sizebildirecektir.İyileştiğinizi

hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanım:

Klacid MR Tablet 12 yaşından küçük çocuklarda çalışılmadığından çocuklara verilmemelidir.

Bu yaşaltındaki çocuklarda kullanılmak üzere süspansiyon formlarıbulunmaktadır.

Yaşlılarda Kullanım:

Şiddetli böbrek bozukluğu olan yaşlıhastalarda, doz ayarlamasıdüşünülmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:Uygulama sırasında doz azaltılmasımümkün olmadığından, Klacid MR

Tablet önemli böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi30ml/dak'dan az olan)

kullanılmamalıdır. Bu hasta grubunda hemen salınan klaritromisin tabletlerinden

yararlanılabilir (bkz. Bölüm2, Klacid MR Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi

gerekenler) Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 – 60

ml/dak), günde en çok bir klaritromisin kontrollü salımtablet olacakşekilde doz %50

azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalara Klacid MR uygulanırken

dikkatli olunmalıdır. Klacid MR böbrek fonsiyonlarınormal ama karaciğer bozukluğu olan

hastalarda doz ayarlamasıyapılmadan uygulanabilir.

Eğer Klacid MR Tablet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Klacid MR Tablet kullandıysanız:

Klacid MR Tablet’tenkullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya

eczacıile konuşunuz.

7/10

Aşırımiktarlarda Klacid MR Tabletalımının, mide-bağırsak sistemine ilişkin belirtiler

vermesi beklenir.

Klacid MR Tablet’i kullanmayıunutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacıiçiniz.Ancak bir sonraki dozun zamanı

gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi, günde tek doz kullanmaya

devamediniz.

Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Klacid MR Tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, KlacidMR Tablet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde

yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen: Eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemeyen

KLACID MRTablet’in kullanılmasısonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, KLACIDMR Tablet’i kullanmayıdurdurunuzve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden,anaflaksi veciddi deri reaksiyonlarına

(toksik epidermal nekroliz/Stevens - Johnson Sendromu,DRESS ve Henoch-Schonlein

purpurası) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar(deride küçük morarma ve kanamalar)

Yaygın Olmayan;

Çarpıntı

Alanin aminotransferaz artışı(ALT) (karaciğerenzimleri)

Aspartat aminotransferaz artışı(AST) (karaciğer enzimleri)

Şiddetli kaşınma (pruritus)

Kurdeşen (ürtiker)

Burun kanaması(epistaksis)

Sıklığıbilinmeyen;

Karaciğer enzimlerinde artışve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer

fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntıya

da karındahassasiyetgibikaraciğeriltihabıbelirti ve semptomları

Eozinofil (bir türalerji hücresi)sayısında artışve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç

reaksiyonları,

8/10

Bazılarıağız yoluyla alınan kanşekerini düşürücü ilaçlarveya insülin tedavisi gören

hastalarda görülen hipoglisemi (kanşekerindedüşme)

Kalpteşiddetli ritmbozuklukları

Pankreas iltihabı(enfeksiyonu)

İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

Klaritromisin ve kolşisinin birliktekullanımına bağlıolarak, özellikle yaşlılarda ve

böbrek yetmezliği olan bazıhastalarda kolşisin zehirlenmesi

İskelet kasıyıkımı(rabdomiyaliz)

Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)

Erizipel (deri üzerinde iltihaplıkızartıile belirgin akut ateşli hastalık)

Eritrazma (kırmızımsıveya kahverengimsi lekeler oluşmasıyla belirgin deri hastalığı)

Agranülositoz (Titremenöbetleri, ateşyükselmesi ve mukozalarda ülserlerin oluşması)

Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük)

Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın Olmayan;

Vertigo (başdönmesi)

Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim

Akyuvarlar ve kan pulcuklarında azalma

Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme

Kandidiaziz (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)

Gastroenterit (karın ağrısı, kusmave ishal ile seyreder)

Vajinal enfeksiyon

Tremor (titreme)

Duyma bozukluğu

Mide ve yemek borusunda ters yönde akış(Gece yatarkenve eğilince gögüs ortasında

yanma hissi)

Gastrit (yemek sonrasımidede yanma)

Rektumveya anüs ağrısı(proktalji)

Ağız kuruluğu

Geğirme

Karınşişliği

Miyalji (kas ağrısı)

Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar

Sıklığıbilinmeyen;

Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırıve kendinden farklılaşma,mani(aşırı

mutlu ve özgüvenli davranışile belirgin ruhsal bozukluk)

İşitme kaybı

Konvülsiyonlar (nöbet)

Kas ağrısı

Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşmaveya karıncalanmahali (parestezi)

Kanama(hemoraji)

Akne

9/10

Uluslararasınormalleştirilmişoran(INR - pıhtılaşmazamanınıölçmede kullanılanbir

ölçek) artışı

Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)

Anormal renkte idrar

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın;

İshal

Kusma

Karın ağrısı

Hazımsızlık

Bulantı

Uykusuzluk

Yaygın Olmayan;

İştahsızlık

Kabızlık

Ağız kuruluğu

Karında gerginlik

Mide ağrısı

Başdönmesi,

Endişe ve kuruntu hali,

Kulak çınlaması

Titremeler

Halsizlik

Sıklığıbilinmeyen;

Davranışdeğişikliği,

Kötü rüyalar

Zihin karmaşası

Tad almabozukluğu ile birlikte seyreden koku almaduyusunda değişiklik;

Dişrenginde bozulma

Bu yan etkiler, KLACID MR Tablet’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. Klacid MR Tablet’in saklanması

Klacid MRTablet’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

Klacid MR Tablet’i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda muhafaza ediniz. Işıktan

koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

10/10

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Klacid MR Tablet’i

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Abbott Laboratuarlarıİth.İhr. ve Tic. Ltd.Şti.,

Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,

Kelif Plaza, 34768 Ümraniye –İstanbul

Üretim Yeri: AbbVie S.r.L.

Campoverde di Aprilia (LT),İtalya

Bu kullanmatalimatıGG/AA/YY tarihinde onaylanmıştır.