KLACID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KLACID 500 MG 14 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KLACID 500 MG 14 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klaritromisin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699548090479
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KLACİD

500 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her filmtablette 500 mg klaritromisin.

Yardımcımaddeler:Kroskarmeloz sodyum, mikrokristalin selüloz, silikon

dioksid, povidon, stearik asid, magnezyumstearat, talk, hipromelloz,

hidroksipropilselüloz, propilen glikol, sorbitan monooleat, sorbik asid, vanilya,

titanyumdioksid, kinolin sarısı(aluminyumlak E104)

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşük dozkullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.Klacid Film Tablet nedir ve ne için kullanılır?

2.Klacid Film Tablet’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3.Klacid Film Tablet nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.Klacid Film Tablet’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. KLACİD

Film Tabletnedir ve neiçin kullanılır?

KLACİD

filmtabletler,ovalşeklinde, açık sarırenkli tabletlerdir.Bir kutuda 14 tablet

bulunan ambalajşeklinde satışa sunulmuştur.

Her bir KLACİD

film tablet, 500 mg klaritromisin içerir.

KLACİD

FilmTablet (klaritromisin) makrolid adıverilen bir gruba ait yarı-sentetik bir

antibiyotiktir. Klaritromisin, bakterilere karşıetkisini, duyarlıbakterilerde protein sentezini

engel olarak gösterir.

KLACİD

FilmTablet yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda çeşitli

mikroorganizmaların neden olduğuşu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak

içindir:

Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksillersinüzit (sinus

iltihabı) gibi üst solunumyolu enfeksiyonları,

Kronik bronşitte akut bakteriyel alevlenme, pnömoni (zatürre) gibi alt solunumyolu

enfeksiyonları,

Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve

yumuşak doku enfeksiyonları.

Mikobakteri adıverilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.

KLACİD

FilmTablet ayrıca aşağıdaki tablolarda da kullanılmaktadır:

BazıAIDS (edinilmişimmün yetmezlik sendromu) hastalarındaki, bir mikobakteri

türüne (mikobakteriumaviumkompleksi) bağlıenfeksiyondan korunmaamacıyla,

On iki parmak barsağıülseri nüksünün azaltılmasıiçin, H. Pylori adındaki bakterinin

yok edilmesi (eradikasyonu) amacıyla,

Dişenfeksiyonlarının tedavisinde.

2. KLACİD

Film Tablet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KLACİD Film Tablet’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

Klaritromisine, eritromisine veyamakrolid grubu antibiyotiklere, ayrıca Klacid Film

Tablet içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşıalerjik (aşırıduyarlı) iseniz.

Şu ilaçlardan herhangi birini kullanmakta iseniz: astemizol (saman nezlesi ya da alerji

için kullanılır), sisaprid(mide hastalığıiçin kullanılır), pimozid (bazıpsikiyatrik

hastalıkların tedavisinde kullanılır), terfenadin(saman nezlesi ya daalerji için

kullanılır),ergotamin (migren için kullanılır), dihidroergotamin (migren için

kullanılır), lovastatin ya da simvastatin (kolesterol yüksekliği için kullanılır)

Böbrek veya karaciğerrahatsızlığınız varken kolşisin (gut(damla) hastalığı, ailevi

Akdeniz hummasıve Behçet hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

kullanıyorsanız,

Midazolam(sakinleştirici) içeren veağız yoluyla kullanılan bir ilaç kullanıyorsanız,

QT uzaması(kalp elektrosunda değişim) ya da kalp ritmi bozukluğu öykünüz varsa;

(uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir)

Böbrek bozukluğu ile birlikteşiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa.

Hipokalemi(kanda potasyumdüzeyinin düşük olması) yada kalp aritminiz

(çarpıntınız) varsa doktorunuza danışınız

KLACİD

Film Tablet’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer;

İshal olursanız veya önceden bir antibiyotik kullanırken ishal olduysanız. Hemen

hemen bütün antibakteriyel ilaçların kullanımında kendisini özellikle hafif ile

şiddetli ishal ile belli eden bir bağırsak iltihabı(antibiyotiğe bağlıkolit

“psödomembranöz kolit”) ortaya çıkabilir.

Böbreklerinizşiddetli derecede bozuk ise. Bu durumda doktorunuz dozun

azaltılmasına veya doz aralarının açılmasına karar verebilir.Şiddetli böbrek

yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır.Ancak eğer böbrekleriniz normal çalışıyor

fakat karaciğerinizde bozukluk var ise, KlacidFilmTablet doz ayarlaması

yapılmadan kullanılabilir.

Kolşisin içeren bir ilaç kullanıyorsanız. Özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları

böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin zehirlenmesi bildirimleri

bulunmaktadır.

Kas zafiyeti belirtilerişiddetlendiyse,

Uzun süreli klaritromisin kullandıysanız, duyarlıolmayan bakteri ve mantar

sayısında artışa sebep olabileceğinden süperinfeksiyon meydana geldiği takdirde

uygun tedaviye başlanmalıdır.

Klaritromisinin ve oral hipoglisemik ajanların (kanşekerini düzenleyen ilaçlar)

ve/veya insülinin eşzamanlıkullanımı, kanşekeri düzeyinde önemli ölçüde

azalmaya neden olabilir.Bu gibi durumlarda glikoz seviyesinin dikkatleizlenmesi

tavsiye edilir.

Klaritromisin varfarin(kan pıhtılaşmasınıönleyen bir ilaç) ile birlikte

uygulandığında, ciddi bir kanamariski ve pıhtılaşmazamanında önemli artışriski

vardır. Eşzamanlıolarak klaritromisin ve antikoagülan (kan sulandırıcıilaçlar)

alındığında, pıhtılaşmazamanlarısık sık kontrol edilmelidir.

Statinler(kolesterol düşürmek için kullanılan ilaçlar grubu), klaritromisinle birlikte

kullanıldığında mümkün olan en düşük dozlarda uygulanmalıdır.

Klaritromisinle eşzamanlıolarak triazolamya damidazolam(sakinleştirici ilaçlar)

kullanıldığıdurumlarda dikkatli olunmalıdır.

Klaritromisinin QT uzaması(Kalp elektrosunda değişim) riski nedeniyle QT

uzamasıve torsades de pointes gibi kalp bozukluklarına eğilimi artışıile ilişkilitıbbi

durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Toplumda kazanılmışzatürre tedavisinde klaritromisin verilmeden önce duyarlılık

testi yapılmasıönemlidir.

Hafif ve ortaşiddette deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıtedavisinde klaritromisin

verilmeden önce duyarlılık testi yapılmasıönemlidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Bu rahatsızlıklar için tedavi görmeniz gerekebilir veyadoktorunuz dozu azaltabilir, ya da

tedaviyi tamamen durdurmanız gerektiğini düşünebilir (bkz. Bölüm 4,OlasıYan Etkiler

nelerdir?)

Önemli uyarı!

KLACID filmtabletler dahil olmak üzere antibakteriyel ilaçlar, yada diğer adıyla

antibiyotikler, sadecebakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır.Bu ilaçlar,

örneğin soğuk algınlığıgibi, virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarıtedavi etmezler.KLACID

filmtabletler bir bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için reçete edildiğinde, hastaların tedavi

başlangıcında kendilerini iyi hissetmeleri çok normaldir, ancak buna aldanarak ilaç erken

dönemde kesilmemeli, mutlaka doktor tarafından belirtilen süre tamamlanmalıdır. Dozların

atlanmasıvetedavisüresinintamamlanmaması, mevcut tedavinin etkinliğini azaltır ve

bakterinin direnç kazanmaolasılığınıartırarak, gelecekte KLACIDfilm tabletler veya başka

antibakteriyel ilaçlarla tedavi edilebilirliğini ortadan kaldırır.

KLACİD

Film Tablet’in yiyecek ve içecek ilekullanılması:

KLACİD

FilmTablet aç ya da tok karına alınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Klaritromisinin gebelik sırasında kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle,

Klacid Film Tabletin dikkatli biçimde yarar risk değerlendirmesi yapılmadan kullanılması

önerilmez. Klacid FilmTablet diğer alternatif tedavilerden hiçbirinin uygun olmadığıklinik

durumlar hariç, hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz dikkatli bir risk/yarar

değerlendirmesi yapacaktır.

Tedaviniz sırasındahamile olduğunuzu farkedersenizhemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Klaritromisinin emzirilenbebeklerdeki güvenilirliği saptanmamıştır.

Klacid FilmTablet’ikullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makine kullanımı

KLACİD

FilmTablet’in araç ve makina kullanımıüzerine etkisi hakkında veri

bulunmamaktadır.İlaçilevertigo(başdönmesi), konfüzyon (sersemlik) ve dezoryantasyon

(çevreye uyumzorluğu) ortaya çıkmapotansiyeli hastaların araç ya da makine kullanması

öncesinde dikkate alınmalıdır.

KLACİD

Film Tablet’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli

bilgiler

Klacid filmtabletler sodyumiçerir. Bu durumkontrollü sodyumdiyetindeolanhastalar için

göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı:

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız

gerekebilir, doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz.

Eğerşu ilaçlarıkullanıyorsanız kan düzeylerinde artışgörülebilir; Alfentanil (sakinleştirici

grubu ilaç), alprazolam (sakinleştirici grubu ilaç), astemizol (alerjik solunum sistemi

hastalıklarında kullanılan bir ilaç), bromokriptin (bazıbeyin hastalıklarıve diyabet

tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksin (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç),

disopiramid (kalp ritmbozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ergot alkaloidleri

(sinir sistemi veya genito-üriner sistemhastalıklarında kullanılanilaçlar), fenitoin

(epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), heksobarbital (sakinleştirici grubu ilaç),

karbamazepin (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç), kinidin (kalp rahatsızlıklarında

kullanılan bir ilaç), lovastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan bir ilaç),

metilprednizolon (alerji ve romatizmatedavisinde kullanılan bir ilaç), midazolam

(sakinleştirici grubu ilaç), omeprazol (mide ülseri ve reflü hastalığının tedavisinde

kullanılanbir ilaç), oral antikoagülanlar (kan sulandırıcıilaçlar, örn. varfarin), pimozid

(sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), rifabutin (çeşitli enfeksiyon

hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), sildenafil (cinsel fonksiyon bozukluğu

tedavisinde kullanılan bir ilaç), silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir

ilaç), sisaprid (sindirimsistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), siklosporin

(organ nakli reddinin önlenmesinde ve bazıromatizmal veya göz hastalıklarının

tedavisinde kullanılan bir ilaç), simvastatin (kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan

bir ilaç), sirolimus ve takrolimus (organ nakli reddinin önlenmesinde kullanılan ilaçlar),

teofilin(solunumyolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik

solunumsistemi hastalıklarında kullanılan bir ilaç), triazolam(sinir sistemi hastalıklarında

kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazıkanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan birilaç)

ve valproat (epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Rifampisin (bir tür antibiyotik),fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi

tedavisinde kullanılan ilaçlar), St John Bitkisi (gıda takviyesi olarak kullanılan birbitki)

klaritromisin metabolizmasınıartırabilir. Bu durum,etkinliğinin azalmasına yol açan

subterapötik klaritromisin düzeylerine neden olabilir. Ayrıca, builaçlarınplazma

düzeyinin deizlenmesi gerekebilir; klaritromisinin bu ilaçların düzeyini artabilir.

Rifabutin (mikobakteri adıverilen mikropların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde

kullanılan bir ilaç) ve klaritromisinin eşzamanlıkullanımında, rifabutin serumdüzeyi

artarken klaritromisin serumdüzeyi azalarak üveit riski artışına yol açar.

Klaritromisinin zidovudin (AIDS (HIVenfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile

birlikte kullanımında ise, zidovudinin kan düzeyleri azalabilir.

Ritonavir (AIDS (HIV enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ilebirlikte

kullanılmasında da dikkatli olunmalıdır; 1 g/gün’den daha yüksek klaritromisin dozları

ritonavir ilebirlikte uygulanmamalıdır. Böbrek işlevleri azalmışhastalarda ilaç tedavisi

yönünden bir artırıcıolarak ritonavir, atazanavir ve sakinavir gibidiğer HIV (AIDS)

ilaçlarıile birlikte kullanıldığında benzer doz ayarlamalarıdüşünülmelidir.

Klaritromisinşu ilaçlarile birliktekullanıldığında, özellikle kalp hastalarında bazıları

hayatıtehdit edici olabilen kalp ritmi bozukluklarıgörülmüştür: Sisaprid (sindirimsistemi

hastalıklarının tedavisinde kullanılan birilaç),pimozid (sinirsistemi hastalıklarının

tedavisinde kullanılan bir ilaç), terfenadin (alerjik solunumsistemi hastalıklarında

kullanılan bir ilaç), kinidin (bazıkalp rahatsızlıklarında kullanılan bir ilaç) veya

disopiramid (kalp ritmbozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) (bkz. Bölüm2,

Klacid FilmTablet’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler)

Makrolid grubu antibiyotiklerin kalp hastalarında terfenadin ile kullanılmasında da benzer

etkiler görülmüştür. Aynıetkiler astemizol ve diğer makrolidlerin birlikte uygulanmasıyla

da görülmüştür.

İşitme sistemine zararverebilecek(ototoksik) ilaçlarla,özellikle aminoglikozitlerle

kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Klaritromisin, ergotamin ya da dihidroergotamin (migren tedavisinde kullanılanilaçlar)

ile birlikte kullanıldığında, bazıvakalarda akut ergo toksisitesi denilen bir zehirlenme

tablosu ortaya çıkmıştır, bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır.

Metabolizmasisteminin kuvvetli uyaranları, örneğin efavirenz, nevirapin, rifampisin,

rifabutin ve rifapentin klaritromisinin metabolizmasınıhızlandırabilir.

Klaritromisinin sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi fosfodiesteraz inhibitorleri (cinsel

fonksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılanilaçlar)ile birlikte verilmesi artmış

maruziyetlerine yol açabilir. Sildenafil, tadalafil ve vardenafil ile birlikte klaritromisin

verildiği zaman bu ilaçların dozlarının azaltılmasıdüşünülmelidir.

Klaritromisinin ve atazanavir, itrakonazol, sakuinavir substratve inhibitörleri (mantar

enfeksiyonu tedavisi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu tedavisinde

kullanılan ilaçlar) çiftyönlü ilaç etkileşimine yol açabilirler. Eşzamanlıolarak alan

hastalarartmışveya uzamışfarmakolojik etki belirtileri açısından yakından izlenmelidir.

Klaritromisin kolşisin (gut (damla) hastalığı, ailevi Akdeniz hummasıve Behçet

hastalığının tedavisinde kullanılanbir ilaç)ile birlikte kullanıldığında da, bazıdurumlarda

kolşisin zehirlenmesi oluşmuştur. Klaritromisinin kolşisin ile birlikte kullanılması

durumunda, bu zehirlenme tablosunun belirtileri yönüyle dikkatli olunmalıdır.

Böbrekleri ileri derecede bozuk ya da akut porfiri adlıbir kan hastalığına sahip olan

hastalarda, klaritromisininranitidin bizmut sitrat(ülser tedavisinde kullanılanbir ilaç)

tedavisiyle birlikte alınmasıönerilmez.

Klaritromisin ile eşzamanlıolarak verapamil, amlodipin veya diltiazem(kalp

rahatsızlıklarıve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) kullanıldığıdurumlarda

kan basıncıdüşüklüğü, kalp atımının yavaşlamasıve laktik asidoz gözlemlenmiştir.

HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan etravirin klaritromisin düzeyini azaltmıştır.

Şu ilaçlarıkullanıyorsanız doktorunuza danışınız: metilprednizolon (alerji ve romatizma

tedavisinde kullanılan bir ilaç), vinblastin (bazıkanserhastalıklarının tedavisinde

kullanılan bir ilaç), aprepitant(kanserde görülen bulantıtedavisinde kullanılan birilaç),

silostazol (damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), beta-laktam

antibiyotikleri, takrolimus (organnakli reddinin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) ya da

siklosporin(organnakli reddinin önlenmesinde ve bazıromatizmal veya göz

hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KLACİD

Film Tablet nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Doktorunuz KLACİD

FilmTablet ile tedavinizin ne kadar süreceği ve hangi dozda, kaç

tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam

olarak uyunuz.

Eğer KLACİD FilmTablet’i nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka

doktorunuza danışınız.

KLACİD

FilmTablet'in yetişkinler için önerilen genel dozu, 6 – 14 gün veya 7 – 14 gün

süreyle günde iki kez (12saatte bir) 250 veya 500 mg’dır. Mikobakteriyel enfeksiyonlarda

tedavi süresi daha uzundur (3 –4 hafta veya daha uzun) ve dahaşiddetli durumlarda, doz

günde 1000 mg'a çıkartılabilir. Doktorunuz, sizde bulunan enfeksiyonun niteliğinegöre,

almanız gereken dozu ve ne kadar süreyle alacağınızısöyleyecektir.

H.pylorieradikasyonunda doz:On iki parmak barsağıülserinin nükslerinden korunmada

H. pylorieradikasyonu için, doktorunuzun önereceği tedavi rejimine göre diğer ilaçlarla

birlikte, 7, 10, 14 veya 28 gün süreyle, günde iki ya da üç defa 500 mgklaritromisin alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

KLACİD

FilmTabletlerin 12 saat arayla, sabah ve akşamher gün aynısaatte

yutulmasına özen gösterilmelidir, böylelikle kanınızdaki ilaç miktarıherzaman için

sabit vedüzenli olacaktır.

KLACİD

FilmTabletleri ağız yoluyla alınız, bütün olarak yeterli miktarda sıvıile

yutunuz (örneğin bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz, kırmayınız veya

ezmeyiniz.

Doktorunuz KLACİD

FilmTabletleri ile tedavinizin ne kadar süreceğini size

bildirecektir.İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanım:

KLACİD

FilmTabletler 12 yaşından küçük çocuklarda çalışılmadığından çocuklara

verilmemelidir. Bu yaşaltındaki çocuklarda kullanılmak üzere süspansiyonformları

bulunmaktadır.

Yaşlılarda Kullanım:

Şiddetli böbrek bozukluğu olan yaşlıhastalarda, doz ayarlamasıdüşünülmelidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:Önemli böbrek bozukluğu olan hastalarda KLACİD

FilmTablet dozu

yarıya, yani günde bir defa 250 mg’a, veya enfeksiyonşiddetli ise, günde iki defa 250 mg’a

indirilmelidir. Bu gibi hastalarda tedavi 14 günden uzun sürmemelidir. Orta derecede böbrek

bozukluğu olan hastalarda günde en çok bir KLACİD

FilmTablet alınabilir.

Karaciğer yetmezliği:Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalara KLACİD

Film Tablet

uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer KLACİD

Film Tablet’in etkisinin çok güçlü veyazayıf olduğuna dair bir izleminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla KLACİD Film Tabletkullandıysanız:

Klacid FilmTablet’ten kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya

eczacıile konuşunuz.

Aşırımiktarlarda KLACİD

FilmTabletalımının, mide-barsak sistemine ilişkinbelirtiler

vermesi beklenir. Aşırıdozda ayrıca alerjik reaksiyonlarda görülebilir.

KLACİD

Film Tablet’i kullanmayıunutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacıiçiniz.Ancak bir sonraki dozun zamanı

gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve her zaman olduğu gibi, günde tek doz kullanmaya

devamediniz.

Unuttuğunuz tek dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

KLACİD

Film Tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

Tedaviyi bırakırsanız ilacın etkisini kaybedersiniz.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, KLACİD

FilmTablet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan

kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiğişekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’indegörülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Çok seyrek: 10000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Sıklığıbilinmeyen: Eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemeyen

KLACİD

FilmTablet’in kullanılmasısonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya

çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, KLACİD

Film Tablet’ikullanmayıdurdurunuz ve

DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne

başvurunuz:

Kurdeşen ve orta derecede deri döküntülerinden,anaflaksi veciddi deri reaksiyonlarına

(toksik epidermal nekroliz/Stevens - Johnson Sendromu,DRESS ve Henoch-Schonlein

purpurası) kadar uzanan alerjik reaksiyonlar(deride küçük morarma ve kanamalar).

Yaygın Olmayan;

Çarpıntı

Alanin aminotransferaz artışı(ALT) (karaciğerenzimleri)

Aspartat aminotransferaz artışı(AST) (karaciğer enzimleri)

Şiddetli kaşıntı(pruritus)

Kurdeşen (ürtiker)

Lökopeni (Kanda lökosit sayısının azalması, sık enfeksiyon geçirme)

Nötropeni (Kanda nötrofil lökositlerin ileri derecede azalması, sık enfeksiyon geçirme)

Eozinofili (Kanda eozinofil lökositlerin ileri derecede artması, alerjik durumlarda artış,

kaşıntı, kızarıklık)

Gamaglutamil transferaz artışı

Sıklığıbilinmeyen;

Karaciğer enzimlerinde artışve sarılıkla birlikte veya sarılıksız seyreden karaciğer

fonksiyon bozukluğu; anoreksi (şiddetli iştahsızlık), sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntıya

da karındahassasiyetgibikaraciğeriltihabıbelirti ve semptomları

Kanda Eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artışve genel belirtilerin eşlik ettiği ilaç

reaksiyonları,

Bazılarıağız yoluyla alınan kanşekerini düşürücü ilaçlarveya insülin tedavisi gören

hastalarda görülen hipoglisemi (kanşekerindedüşme)

Kalpteşiddetli ritmbozuklukları

Pankreas iltihabı(enfeksiyonu)

İnterstisyel nefrit (bir çeşit böbrek iltihabı)

Klaritromisin ve kolşisinin birliktekullanımına bağlıolarak, özellikle yaşlılarda ve

böbrek yetmezliği olan bazıhastalarda kolşisin zehirlenmesi

İskelet kasıyıkımı

Pseudomembranöz kolit (şiddetli ishal)

Erizipel (deri üzerinde iltihaplıkızartıile belirgin akut ateşli hastalık)

Eritrazma (kırmızımsıveya kahverengimsi lekeler oluşmasıyla belirgin deri hastalığı)

Agranülositoz (Titremenöbetleri, ateşyükselmesi ve mukozalarda ülserlerin oluşması)

Miyopati (kas ağrıları, güçsüzlük)

Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz,hemen doktorunuzabildirinizveya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın Olmayan;

Vertigo (başdönmesi)

Dil iltihabı, ağız iltihabı, ağızda pamukçuk ve dil renginde değişim

Akyuvarlarda ve kan pulcuklarında azalma

Kan üresi ve kreatininde artış, karaciğer enzimlerinde yükselme

Kandidiaziz (Candida cinsi mantar enfeksiyonu)

Vajinal enfeksiyon

Tremor (titreme)

Duyma bozukluğu

Gastrit (yemek sonrasımidede yanma)

Karaciğer enzimlerindeki geçici artışlar

Kanda alanin fosfataz artışı

Kanda laktat dehidrogenaz artışı

Sıklığıbilinmeyen;

Çevreye uyumsuzluk, sanrılar, depresyon, çıldırıve kendinden farklılaşma,mani(aşırı

mutlu ve özgüvenli davranışile belirgin ruhsal bozukluk)

İşitme kaybı

Konvülsiyonlar (nöbet)

Kas Ağrısı

Vücudun herhangi bir bölgesinde uyuşmaveya karıncalanmahali (parestezi)

Kanama(hemoraji)

Akne

Uluslararasınormalleştirilmişoran(INR - pıhtılaşmazamanınıölçmede kullanılanbir

ölçek) artışı

Protrombin (pıhtılaşma) zamanında uzama (PTZ)

Anormal renkte idrar

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuzasöyleyiniz:

Yaygın;

İshal

Kusma

Karın ağrısı

Hazımsızlık

Bulantı

Uykusuzluk

Yaygın Olmayan;

İştahsızlık

Kabızlık

Ağız kuruluğu

Karında gerginlik

Başdönmesi,

Endişe ve kuruntu hali,

Kulak çınlaması

Titremeler

Halsizlik

Göğüs ağrısı

Yorgunluk

Geğirme

Sıklığıbilinmeyen;

Davranışdeğişikliği,

Kötü rüyalar

Zihin karmaşası

Tad almabozukluğu ile birlikte seyreden koku almaduyusunda değişiklik

Dişrenginde bozulma

Bu yan etkiler, KLACİD

FilmTablet’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. KLACİD

Film Tablet’in saklanması

KLACİD

Film Tablet’içocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

KLACİD

FilmTablet’i 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda muhafaza ediniz.

Işıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KLACİD

Film Tablet’i

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KLACİD

FilmTablet’i

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Abbott Laboratuarlarıİth.İhr. ve Tic. Ltd.Şti.,

Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad., No:2,

Kelif Plaza, 34768 Ümraniye –İstanbul

Üretim Yeri: AbbVie S.r.L.

Campoverde di Aprilia (LT),İtalya

Bu kullanmatalimatıGG/AA/YYYY tarihinde onaylanmıştır.