KANFLEKS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYONU PP TORBA 500 ML SETLI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKI SOLUSYONU PP TORBA 500 ML SETLI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • karbonhidrat

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699535691337
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU

Damar içinekullanılır.

Etkin madde:Her 100 mL içinde 5 gramglukoz (şeker)

Yardımcımadde:Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.KANFLEKS%5DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

2.KANFLEKS%5DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler

3.KANFLEKS%5DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.KANFLEKS%5DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU’nun saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU,dekstroz adıverilen vücudun

enerji gereksinimi içingerekli olanbirşekeri içeren, steril (mikropsuz), damar içine

kullanılmak üzere hazırlanmışbir çözeltidir.

Solüsyon dışında plastikten bir dışkılıfolan plastik bir torbaiçindedir vesolüsyonlar50,

100, 150, 250, 500 ya da 1000 mililitre hacminde olabilir.Toplar damarlar içine plastik

bir boru yardımıyla uygulanır.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU vücudun susuz kalması

(dehidratasyon) durumunun tedavisinde vücuttan kaybedilen sıvının yerine konmasında

işe yarar. Ayrıca vücuttan kaybedilen ya da ağız yolundan yeterli düzeyde alınamayan

şekerleri yerine koyarak vücudun enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamak amacıyla da

kullanılır.

Sayfa 1/6

KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU,konsantre formda bulunan bazı

damar içi uygulamaya uygun ilaçların damar içine uygulanmadan önce seyreltilmesi

amacıyla da kullanılmaktadır.

2.KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU kullanmadan önce dikkat

edilmesi gerekenler

KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU bir çok hastada emniyetli bir ilaçtır.

Ancak kalbiniz, böbrekleriniz, karaciğeriniz veya akciğerlerinizde sorunlar varsa ya daşeker

hastasıysanız doktorunuz bu ilacısize uygulamamaya karar verebilir.

Ayrıca bu serum, kan transfüzyonu ile birlikte, infüzyon öncesinde veya sonrasında aynı

infüzyon setinden uygulanmamalıdır.

KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda

KULLANMAYINIZ

Eğer;

Kanşekeriniz normalden yüksekse (hiperglisemi).

Sizde kontrol altına alınmamışşeker hastalığı(diyabet) varsa.

Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlemlerinin yavaşlamasıgibi durumlarda oluşabilen

şekerlere karşıbir tahammülsüzlük varsa.

Vücudunuz aşırısusuz kalmışve bu durumu düzeltmek amacıyla büyük miktarlarda

şekerli sıvıverilmesine bağlıolarak sizde bir koma (hiperozmolar koma) durumu

gelişmişse.

Vücudunuzdaki karbonhidratların yıkımısonucu oluşan bir yan ürün olan laktik asitin

düzeyleri artmışsa (hiperlaktatemi).

Mısır ya da mısır ürünlerine karşıaşırıduyarlılığınız (alerji) varsa.

KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sizde bir su zehirlenmesi durumu varsa.

İdrar miktarının azalmasıya da hiç idrar olmamasıyla seyreden ağır bir böbrek yetmezliği

durumunuz varsa.

Kalp yetmezliğiniz varsa.

Akciğer yetmezliğiniz varsa.

Beyin damarlarınızın ani olarak tıkanmasıveya kanamasısonucu sizde bir felç durumu

(akut iskemik inme) oluşmuşsa.

Son 24 saat içinde kafanıza yönelik bir travmageçirmişseniz.

Kafa içi basıncınız yüksekse.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Sayfa 2/6

KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nun yiyecek ve içecekle

kullanımı

KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU damar yolundan uygulanan bir

ilaçtır; yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU gerekli olmadıkça hamilelik

döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya dahamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal

söylediğinizden emin olunuz.

Tedavinizsırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU ile tedaviniz sırasında araç ve

makine kullanmak mümkün değildir. Tedaviden sonra günlük aktivitelerinize devamedebilir,

araç ve makine kullanabilirsiniz.

KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı

yardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

Özel bir durumyoktur.

Diğer ilaçlar ile birliktekullanımı

KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’naek olarak herhangi bir ilaç

almadan önce doktorunuza danışınız.

Eğer sizdeşeker hastalığıvarsa, size bu ilaçverilmeyebilir yada içine kandakişekerinizi

nötralize edecek bir ilaçlabirlikte verilebilir.

Bu tedavi size uygulanmadan önce, kullanmakta olduğunuz reçeteli yada reçetesiz

herhangi bir ilacıdoktorunuza veya hemşirenize bildirmeniz önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:

Sayfa 3/6

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zamanuygulanacağına

doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma

nedenine göre karar verecektir.

Doktorunuz size ayrıbir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatlarıtakip ediniz.

İlacınızızamanında almayıunutmayınız.

Doktorunuz KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU ile tedavinizin ne

kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu

alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplar damarlarınıza uygun bir plastik set aracılığıyla kullanılır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayıöneren doktor tarafındankarar

verilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuz hastalığınızınşiddetine bağlıolarak

bu ilacısize uygulamayabilir; uygulamaya karar verdiği durumlarda ise sizi uygulama

sırasında dikkatle izleyecektir.

Eğer KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU’nunetkisinin çok güçlü veya zayıf

olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden dahafazla KANFLEKS %5 DEKSTROZSUDAKİ

SOLÜSYONU kullandıysanız:

KANFLEKS%5 DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını

kullanmışsanız bir doktor veya eczacıile konuşunuz.

KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nu kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında

oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi KANFLEKS %5DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU daiçeriğinde

bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkilere yol açabilir.

Sayfa 4/6

Aşağıdakilerden biri olursa, KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nu

kullanmayıdurdurunuzveDERHAL doktorunuzabildirinizveya sizeen yakın

hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın ya da yerel bir kurdeşen (ürtiker) durumu, hırıltılısolunum, göğsünüzde sıkışma

hissi, tansiyonunuzun düşmesi, yüksek ateş, hastalık hissi, midede ağrıya da titreme/nezle

benzeri belirtiler.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise,sizin KANFLEKS%5 DEKSTROZ SUDAKİ

SOLÜSYONU’na karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Vücudunuzdaki sıvımiktarının azalmasıve vücudunuzun susuz kalması(dehidratasyon)

Kanınızdaki iyon adıverilen maddelerin (potasyum, magnezyum, fosfatvb)

düzeylerinde azalmalar

Kanşekerinizde yükselme(hiperglisemi)

Dolaşan kanhacminin artması(hipervolemi)

İdrar miktarınızda artış

Uygulamanın yapıldığıbölgeden damar dışına sızma.

Uygulamanın yapıldığıbölgenin çevresinde ağrı, kızarıklık,şişme

Uygulamanın yapıldığıbölgede iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıdamarlarda tahriş

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlar boyunca yayılan

iltihaplanma

Uygulamanın yapıldığıbölgeden başlayarak toplardamarlarınızıtıkayan pıhtıların

oluşumu

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5.KANFLEKS %5DEKSTROZSUDAKİSOLÜSYONU’nun saklanması

KANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİSOLÜSYONU’nu çocukların göremeyeceği,

erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Her bir torba üzerindeki etikette sonkullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu

ilaç verilmeyecektir.

Eğer solüsyon berrak değilse kullanmayınız.

25 ° C altındaki oda sıcaklıkta saklayınız.

Sayfa 5/6

Yarımkalan solüsyonlarıatınız. Kullanılmayan bölümü yeniden uygulamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonraKANFLEKS %5 DEKSTROZ SUDAKİ

SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi :KANSUK LaboratuarıSan. Ve Tic.A.Ş.

Üretim yeri :Sefaköy/İSTANBUL

Bu kullanmatalimatıen son…………tarihinde onaylanmıştır.