JODID 100 MCG 50 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • JODID 100 MCG 50 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • JODID 100 MCG 50 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ıodine tedavisi

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699808010117
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 04-06-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

JODİD 100 mikrogram tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:130.8

mcg ( 100 mikrogramiyodüre eşdeğer ) Potasyumİyodür

Yardımcımaddeler:Magnezyum stearat,Selülozmikrokristal, Silika kolloidal

anhidröz, Mısır nişastası, Selüloz, Laktoz monohidrat

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.JODİD nedir ve ne için kullanılır ?

2.JODİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ?

3.JODİD nasıl kullanılır ?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.JODİD’in saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.JODİD nedir ve ne için kullanılır?

JODİD; beyaz, yuvarlak ve çentikli birtablet olup, bir yüzünde EM 33 baskısıvardır.

Tablet iki eşit parçaya bölünebilir. JODİD, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlardadır.

Her tablet 100 mikrogram iyodüre eşdeğer potasyumiyodür içerir.

İyot, bir eser element olup tiroid hormonu üretimive tiroid bezinin normal işlevini sürdürmesi

için gereklidir. Normal koşullarda, deniz ürünleri ve süt ürünleri başta olmak üzere gıdalarla

alınır. Yetersiz iyot alınması, doğmamışbebeklerde bile, tiroid hormonu üretiminin azalmasına

ve guatra yol açabilir. JODİD’in etkin maddesi olan potasyumiyodür yetersiz iyot alımının

telafiedilmesine yardımcıolabilir.

JODİD:

-özellikle hamilelik boyunca ve emzirme döneminde, gıdalarla iyotalımınız yetersiz ise

guatrın önlenmesi için,

-guatr tedaviedildikten sonra ya da guatr ameliyatısonrasında, tekrar guatr oluşmasının

önlenmesi için,

- yenidoğan bebeklerde, çocuklarda veergenlerde yetersiz iyot alımının neden olduğu guatr

tedavisi için kullanılır.

2

2.JODİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

JODİD’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-tiroid hormonlarınıaşırıüretiyorsanız,

-tiroid bezinizde kontrolsüz hormon üreten belli nodüller ya da alanlar varsa (otonom

adenom, lokal ya da yaygın tiroid otonomisi),

-iyoda ya da yardımcımaddelerden herhangi birine karşıalerjiniz (aşırıduyarlılığınız) varsa.

JODİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Önceden tiroid bezinizin fazla çalışmasısöz konusuysa ya da guatrınız olmuşsa, JODİD

kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuzun, tiroidbezinizde fonksiyon

bozukluğu olup olmadığınıkontrol etmesi gerekecektir.

Nodüllü guatrınız varsa, aynıdurumgeçerlidir. Yalnızca, sıcak nodülünüz varsa günde 150

mikrogramdan fazla JODİD kullanmamanız önerilir.

Radyoiyot ile tedavi yada test uygulanacağızaman, doktorunuza JODİD kullandığınızı

söyleyiniz. JODİD, radyoiyodun etkisini değiştirebileceğinden doktorunuz kısa bir süre için

JODİD kullanmayıbırakmanızıisteyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahiolsa sizin içingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

JODİD’in yiyecek veiçecek ile kullanılması

JODİD’i tercihen kahvaltıdan sonra tok karnına, bir miktar suyla birlikte çiğnemeden yutunuz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Hamilelik dönemindeJODİD kullanımına devam edilmelidir. Sizi düzenli izleyen

doktorunuzla temasa geçiniz.Doktorunuz beslenmeile aldığınız iyot miktarına göre JODİD

dozunuzu ayarlayacaktır.

Önerilen dozdan daha fazla almadığınızdan emin olunuz çünkü hamilelik sırasında JODİD’in

çok yüksek dozları, doğmamışbebeğinizin tiroid bezine zarar verebilir. Bu nedenle birlikte

kullandığınız diğer besin desteklerinin (örneğin vitaminler) iyot içeriğini de dikkate alınız.

Emin değilseniz doktorunuz ilekontrol ediniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde JODİD kullanmaya devam etmeniz önerilir. Doktorunuz, gıda ile

aldığınız iyot miktarınagöre almanız gereken JODİD dozunu söyleyecektir. JODİD

kullanıyorsanız ve bebeğinizi sadeceanne sütü ile besliyorsanız, bebeğiniz anne sütüyle yeterli

iyot alacağından ek iyot takviyesine gerek duymayacaktır.

Önerilen dozdan daha fazla almadığınızdan emin olunuz çünkü emzirme döneminde JODİD’in

çok yüksek dozları, yenidoğan bebeğinizin tiroid bezine zarar verebilir. Bu nedenle birlikte

3

kullandığınız diğer besin desteklerinin (örneğin vitaminler) iyot içeriğini de dikkate alınız.

Emin değilseniz doktorunuz ilekontrol ediniz.

Araç ve makine kullanımı

JODİD’in araç ve makine kullanma üzerine etkisi yoktur.

JODİD’iniçeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

JODİD laktoz içerdiğinden; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere karşı

hassasiyetiniz olduğu söylenmişse bu ilacıkullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; bu ilaçlar JODİD’in

etkisini azaltabilir veguatra neden olabilir:

-antitiroid ilaçları(tiroid hormonlarının aşırıüretimini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar),

-perklorat, tiyosiyanat ya da tiroid tarafından JODİD alımınıengelleyen diğer ilaçlar,

-yüksek dozlarda JODİD ile birlikte lityum(örneğin, depresyon tedavisinde kullanılan

ilaçlarda bulunur).

Tiroid fonksiyonunu uyaran belli hormonları(Tirotropin, TSH) kullanıyorsanız doktorunuza

söyleyiniz; bunlar JODİD’inetkisini artırabilir.

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızasöyleyiniz.

3.JODİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıicin talimatlar:

Günlük JODİD dozunuz, gıda ile aldığınız iyot miktarına ve JODİD kullanmanızıgerektiren

hastalığa bağlıdır. Genel olarak, önerilen günlük JODİD dozlarıaşağıda verilmiştir. Emin

değilseniz, özellikle bebeğiniz veya 4 yaşından küçük çocuğunuz için doğru doz konusunda

doktorunuza danışınız.

-gıda ile alınan iyodun yetersiz olmasıdurumunda guatrın önlenmesi için:

- bebeklerde ve çocuklarda: günde 50 – 100 mikrogramJODİD,*

- ergenlerde ve yetişkinlerde: günde 100 – 200 mikrogramJODİD,*

- hamile ve emziren annelerde: günde 100 – 200 mikrogramJODİD.*

-guatr tedavi edildikten yada guatr ameliyatından sonra, tekrar guatr oluşmasının önlenmesi

için:

- günde 100 – 200 mikrogramJODİD*

-yenidoğan bebeklerde, çocuklarda veergenlerde yetersiz iyotalımının neden olduğu guatr

tedavisi için:

- yenidoğanlarda ve çocuklarda:günde 100 – 200 mikrogramJODİD,*

- ergenlerde: günde 200 mikrogramJODİD.*

Tedavi süresi, JODİD kullanmanızıgerektiren hastalığa bağlıolarak değişir:

-Guatrın önlenmesi için JODİD, genellikle uzun yıllar boyunca ve çoğu vakada yaşam boyu

kullanılmalıdır.

4

-Yenidoğan bebeklerde guatrın tedavisi için genellikle 2–4 haftalık tedavi yeterlidir.

Çocuklarda ve ergenlerde6–12 ay veya daha uzun süre tedavi gerekebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

JODİD ağız yolu ile kullanımiçindir.

Yemekten sonra bir bardak su ile günlük JODİD dozunuzu içiniz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Bebeklere doz, günün ilk öğününden sonra tek seferde verilir. Tabletler, verilmeden hemen

önce ezilir, biraz su ile karıştırılır ve bir miktar sıvıile verilir. Karışımher defasında taze

hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlamasıgerekliliğini gösteren

veri yoktur.

Eğer JODİD’ in etkisinin çok güçlüveya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla JODİD kullandıysanız:

JODİD‘den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz

JODİD'i kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız

Ertesi gün normal dozunuzu alınız.

JODİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

JODİD ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir yan etki görülmez ancak altta yatan hastalık

tekrarlayabilir veya guatrın önlenmesi verimli olmayabilir.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, JODİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerdeyan etkiler

olabilir.

Tiroid bezinizde kontrolsüz hormon üretimi yapan genişalanlar (otonomalanlar) varsa ve

günde 150 mikrogramdan fazla JODİD kullanıyorsanız, tedavi gerektirecekşekilde aşırıtiroid

hormonu üretimi gerçekleşebilir. Bu durumun sizin için geçerli olup olmadığınıdoktorunuza

sorunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5

5. JODİD’in saklanması

JODİDiçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altında oda sıcaklığında veışıktan korumak için ambalajıiçinde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra JODİD’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi o ayın son gününü belirtmektedir.

Ruhsat Sahibi:Merckİlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.

KayışdağıCaddesi, Kar Plaza, No. 45 Kat 7

34752İçerenköy /İstanbul

Tel : 0216 578 66 00

Faks : 0216 578 66 99

e-mail: bilgi@merckgroup.com

Üretim Yeri:Merck KGaA

Frankfurter Strase 250

64293 Darmstadt/ ALMANYA

Bu Kullanma Talimatı 28/12/2012 tarihinde onaylanmıştır.

22-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for ducks for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for ducks for fattening

Published on: Wed, 21 Nov 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of Monteban® G100 for ducks. Monteban® G100, containing narasin, is intended for the prevention of coccidiosis in ducks for fattening at a dose range of 60–70 mg/kg of complete feed. Narasin from Monteban® G100 is safe for ducks for fattening at a level of 70 mg/kg complete feed...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

FDA approves new treatment for patients with acute myeloid leukemia

The FDA approved Daurismo (glasdegib) tablets to be used in combination with low-dose cytarabine (LDAC), a type of chemotherapy, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adults who are 75 years of age or older or who have other chronic health conditions or diseases (comorbidities) that may preclude the use of intensive chemotherapy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Seaweed consumption: remain vigilant to the risk of excess iodine intake

Seaweed consumption: remain vigilant to the risk of excess iodine intake

Over the last few years, seaweed has become increasingly common on our plates. Fresh, dried or as a food supplement, its iodine content varies and can sometimes be high. ANSES assessed the risk of excess iodine intake from the consumption of seaweed-based products. In view of the non-negligible risk of exceeding the upper limit of safe intake for iodine, the Agency advises against the consumption of seaweed and seaweed-based food supplements by certain at-risk populations, and recommends that regular con...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

31-5-2018

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. Issues Voluntary Nationwide Recall of Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg Per Spray 120 Metered Sprays Due to Potential for Small Glass Particles

Apotex Corp. is voluntarily recalling one (1) lot of Fluticasone Propionate Nasal Spray, USP, 50 mcg per spray, 120 Metered Sprays, to the consumer level. The Fluticasone Propionate Nasal Spray USP 50 mcg per spray 120 Metered Sprays has been found to contain small glass particles. The glass particles could block the actuator and impact the functionality of the pump. The issue was discovered through a customer complaint.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.