IRDAPIN 150 MG/ 5 MG FILM TABLET , FILM TABLET, 28 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IRDAPIN 150 MG/ 5 MG FILM TABLET , FILM TABLET, 28 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IRDAPIN 150 MG/5 MG FILM TABLET ,FILM TABLET, 28 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • benazepril kullanan ve daha hızlı bir metoddur

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/724
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

İRDAPİN 150 mg/5 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler:

Her bir film tablet 150 mg irbesartan ve 5 mg amlodipin’e eşdeğer

6,945 mg amlodipin besilat içermektedir.

Yardımcı maddeler:

Cellactose 80 (laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) ve selüloz

karışımı), mikrokristalin selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kolloidal silika 200 susuz,

hidroksipropil metilselüloz 615, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, Kollicoat IR

White II (Kollicoat IR, Kollidon VA 64, Titanyum dioksit, Kaolin, Sodyum lauril sülfat).

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. İRDAPİN nedir ve ne için kullanılır?

2. İRDAPİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. İRDAPİN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. İRDAPİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. İRDAPİN nedir ve ne için kullanılır?

İRDAPİN irbesartan ve amlodipin adı verilen iki etkin maddenin kombinasyonudur.

İRDAPİN 150 mg irbesartan ve 5 mg amlodipin içerir.

İrbesartan

anjiyotensin II reseptör antagonistleri olarak bilinen bir tansiyon düşürücü

(antihipertansif) ilaç grubuna dahildir. Anjiyotensin II vücutta üretilen bir maddedir ve kan

damarlarında bulunan bağlanma yerine bağlanarak kan damarlarını büzer. Bu durum kan

basıncının artmasına yol açar. İrbesartan, anjiyotensin II maddesinin bu yere bağlanmasını

önler. Bu sayede kan damarları gevşer ve kan basıncı düşer.

Amlodipin, kalsiyum antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna dahildir. Amlodipin damar

duvarlarının içerisine kalsiyumun girmesini durdurarak kan damarlarının kasılmasını durdurur

ve böylece kan basıncını düşürür.

İRDAPİN yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz size İRDAPİN’i aşağıdaki nedenlerden dolayı reçetelemiş olabilir:

Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için

Kan basıncınız tek başına irbesartan veya amlodipin kullanmanıza rağmen yeterli oranda

kontrol altına alınamadığı için

İRDAPİN, 28 film tablet içeren ambalajlar ile kullanıma sunulmaktadır.

2. İRDAPİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İRDAPİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

İrbesartan veya amlodipine karşı veya İRDAPİN’in içindeki diğer maddelerden herhangi

birine karşı alerjiniz varsa,

Aynı gruba dahil olan (anjiyotensin II reseptör antagonistleri veya dihidropiridin kalsiyum

kanal blokörleri) ilaçlardan herhangi birine veya kan basıncını düşüren benzer ilaçlara

(herhangi bir kalsiyum antagonistleri) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık),

Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon),

Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin

vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa,

Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız,

Hamile iseniz,

Bebek emziriyorsanız,

18 yaşından küçükseniz,

Şeker hastalığı ve böbrek bozukluğunuz varken aliskiren kullanıyorsanız.

İRDAPİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Aşırı ishal veya kusmanız varsa, beslenmenizde aşırı tuz kısıtlaması yaptıysanız veya yoğun

idrar

söktürücü

tedavi

kullandıysanız;

doktorunuz

İRDAPİN

tedavisine

başlamadan;

öncelikle sizdeki sıvı ve tuz kaybını giderecek önlemler alabilir. Böyle durumlarda doktorunuz

tedaviye en düşük dozla başlayabilir.

Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa. Doktorunuz düzenli aralıklarla sizden kan

tetkikleri isteyerek, bazı maddelerin kanınızdaki değerlerini izleyebilir ve sizi yakından takip

etmek isteyebilir.

Kalbinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa,

Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz,

Kalp yetmezliğiniz varsa,

Kan basıncınızda şiddetli şekilde yükselme varsa (hipertansif kriz),

Karaciğer hastalığınız varsa,

Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa,

Böbreklerden

aldosteron

adlı

hormonun

fazla

salgılanması

sonucu

oluşan

primer

aldosteronizm adı verilen bir hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu hastalıkta ilacın

etki mekanizması nedeniyle genellikle cevap alınamamaktadır. İRDAPİN benzeri ilaçların

kullanılması önerilmemektedir.

Şeker hastalığınız varsa (diyabet) ve bunun için ilaç kullanıyorsanız. (Doktorunuzun şeker

için kullandığınız ilaçların dozunda ayarlama yapması gerekebilir.)

Şekeri

"tolere"

edemediğiniz

veya

gizli

şeker

olduğunuz

söylendiyse,

durumu

doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz şeker hastalığının belirgin hale gelmesi açısından sizi

yakından takip etmek isteyebilir.

Lityum içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. İRDAPİN ve lityum'un

birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

İRDAPİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Gıdalar İRDAPİN’in vücut tarafından emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekten önce ya da sonra,

yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile), doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

İRDAPİN kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya

greyfurt suyunun İRDAPİN’in içeriğinde bulunan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol

açabilmesi

İRDAPİN’in

basıncı

düşürücü

etkilerinde

beklenmedik

artışa

neden

olabilmesidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız;

İRDAPİN kullanmaya başlamadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemi kullandığından emin

olmalıdır.

Doktorunuz, hamile olmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez, ilacı bırakmanızı ve

İRDAPİN dışında başka bir ilacı almanızı tavsiye edecektir.

Hamileliğiniz süresince İRDAPİN kullanmamanız gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

Amlodipinin

küçük

miktarlarda

anne

sütüne

geçtiği

gösterilmiştir.

Emziriyorsanız

veya

emzirmeye

başlayacaksanız İRDAPİN ‘i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Araç ve makine kullanımı

İRDAPİN, araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer tabletleriniz hasta, sersem veya

yorgun hissetmenize neden oluyorsa veya baş ağrısı yapıyorsa, araç veya makine kullanmayınız ve

hemen doktorunuza bildiriniz.

İRDAPİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı

dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de

uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer aşağıda verilen bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza

veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

Yüksek tansiyon için alınan diğer ilaçlar ve idrar söktürücüler: Tansiyon düşürücü etki

artabilir.

Vücut potasyum düzeyini etkileyen ilaçlar, potasyum içeren yapay tuz preparatları, serumda

potasyum seviyesini arttıran ilaçlar (örneğin; heparin): Serumdaki potasyum düzeyi artabilir.

Lityum içeren ilaçlar:

Serumda lityum düzeyi

yükselebilir, lityuma

bağlı zehirlenme

görülebilir.

Steroid yapılı olmayan iltihap giderici ilaçlar (örn. Selektif COX-2 inhibitörleri, aspirin):

İRDAPİN’in kan basıncını düşürücü etkisi azalabilir; kanda potasyum düzeyi yükselebilir,

böbrek fonksiyonlarının bozulması riski artar.

Proteaz inhibitörleri olarak adlandırılan ritonavir, indinavir, nelfinavir (HIV, AIDS’e yol

açan virüs tedavisinde kullanılan),

Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar),

Verapamil, diltiazem (kalp ilaçları),

Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler),

Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron,

Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç),

Simvastatin (kolesterol düşürücü) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Aliskiren ile birlikte kullanımı önerilmez. Eğer birlikte kullanımı kesinlikle gerekli görülürse

doktorunuz bazı değerlerinizi yakından takip edebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. İRDAPİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İRDAPİN kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

başına

irbesartan

veya

amlodipin

kullanılmasına

rağmen

basıncı

kontrol

altına

alınmadığında, doktorunuz İRDAPİN 150 mg/5 mg film tablet ile tedaviye başlayabilir.

İRDAPİN 150 mg/5 mg film tablet ile kan basıncı kontrol altına alınmadığında, doktorunuz dozu

kademeli olarak günde bir kez İRDAPİN 150 mg/10 mg film tablet, İRDAPİN 300 mg/5 mg film

tablet ve İRDAPİN 300 mg/10 mg film tablete arttırabilir.

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Günde

İRDAPİN

mg/10

film

tabletten

daha

yüksek

alınması

tavsiye

edilmemektedir.

İRDAPİN tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz İRDAPİN ile tedavinizin ne kadar

süreceğini size bildirecektir.

Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

İRDAPİN ağızdan alınır.

Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri yemekler

sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

Tabletleri her gün aynı saatte, tercihen sabah erken saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı

saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı

zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

18 yaşın altında ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez, fakat doz artımı dikkatli uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek bozukluğunuz mevcutsa, doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif

orta

derecede

karaciğer

bozukluğu

olan

hastalarda

ayarlanması

gerekmemektedir. İRDAPİN ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmaz.

Damar içi (intravasküler) hacim eksikliği

: (Belirgin sıvı kaybı olanlar)

İRDAPİN tedavisine başlamadan önce sıvı ve/veya sodyum kaybı düzeltilmelidir.

Eğer İRDAPİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İRDAPİN kullandıysanız:

Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep

olabilir.

Sersemlik,

baş

dönmesi,

baygınlık

veya

zayıflık

hissedebilirsiniz.

Eğer

basıncı

düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve

bilincinizi kaybedebilirsiniz.

İRDAPİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

İRDAPİN’i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu atlarsanız, sonraki dozu normalde olması gerektiği gibi alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İRDAPİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz İRDAPİN’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. İRDAPİN

tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

Kan basıncınız (tansiyonunuz) yeniden yükselebilir.

Yüksek kan basıncına bağlı kalp, böbrekler, beyin ve gözlerinizdeki kan damarları zarar

görebilir.

Kalp krizi, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, felç veya körlük gibi durumlarla ilgili

taşıdığınız risk artabilir.

İRDAPİN’in nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınıza

sorunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İRDAPİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İRDAPİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Göz kapaklarının, yüzün ya da dudakların şişmesi

Nefes almada büyük zorluğa sebep olan dil ve boğazın şişmesi

Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, ürtiker, tüm vücudunuzda cildinizin

kızarması, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulması ve şişmesi, muköz membranlarda

inflamasyon (Stevens Johnson Syndrome, toksik epidermal nekroliz) veya diğer alerjik

reaksiyonlar

Kalp krizi, anormal kalp atışı

Hastanın çok kötü hissettiği, ciddi karın ve sırt ağrısına neden olabilen pankreas iltihabı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin

kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

Çok yaygın

10 hastanın en az birinde görülebilir

Yaygın

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan

100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdaki

yaygın yan etkiler

rapor edilmiştir. Bu yan etkiler problem yaşamanıza neden oluyorsa

veya

bir haftadan uzun sürerse

doktorunuz ile temasa

geçiniz.

Yaygın:

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması (özellikle tedavinin başlangıcında)

Bulantı

Kusma

Yatarken veya oturduğu yerden kalkerken görülen baş dönmesi ve kan basıncında ani düşme

Kas-iskelet ağrısı

Çarpıntı (palpitasyon), cilt kızarması

Karın ağrısı, hastalık hissi (bulantı)

Ayak bileklerinin şişmesi (ödem), yorgunluk

Diğer rapor edilmiş olan yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bu yan etkilerden herhangi biri

ciddileşirse veya bu kullanma talimatında aşağıda yer almayan herhangi bir yan etki fark ederseniz,

doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Yaygın olmayan:

Kalp atımının hızlanması

Yüzde kızarma

Öksürük

İshal

Hazımsızlık, sindirim bozukluğu/mide yanması

Cinsel fonksiyonlarda azalma

Göğüs ağrısı

Duygu durum dalgalanmaları, anksiyete (endişe hali), depresyon, uykusuzluk

Titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük

Kol ve bacaklarınızda uyuşma veya karıncalanma, ağrı duyusunun azalması

Görme bozukluğu, çift görme, kulak çınlaması

Düşük kan basıncı

Burun duvarında inflamasyon (rinit) sebebiyle akıntı, aksırma

Bağırsak hareketlerinde değişiklik, ishal, kabızlık, hazımsızlık, ağız kuruluğu, kusma

Saç dökülmesi, terlemede artış, ciltte kaşıntı, ciltte yer yer kızarıklık, deride renk değişikliği

Özellikle geceleri sık idrara çıkma, idrar ile ilgili bozukluk

Ereksiyon güçlüğü, erkeklerde göğüslerde rahatsızlık veya göğüslerin büyümesi

Güçsüzlük, ağrı, iyi hissetmeme

Eklem veya kas ağrısı, kas krampları, sırt ağrısı

Kilo artışı veya azalması

Seyrek:

Kafa karışıklığı (konfüzyon)

Çok seyrek:

Beyaz kan hücresi sayısında azalma, normal olmayan yaralanma veya kolay kanama

(kırmızı kan hücresi hasarı) ile sonuçlanabilecek pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma

Kanınızda yüksek oranda şeker bulunması (hiperglisemi)

Zayıflığa yol açabilecek bir sinir bozukluğu, uyuşma veya karıncalanma

Öksürük, dişeti şişmesi

Karın şişkinliği (gastrit)

Anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer iltihabı (hepatit), cildin sarılaşması (sarılık),

bazı tıbbi testlere etkisi olabilecek karaciğer enzim yükselmesi

Kas gerginliğinde artış

Genelde cilt kızarıklığı ile birlikte kan damarlarının iltihabı,

Işığa karşı duyarlılık

Katılık, titreme ve/veya hareket bozukluğu ile beraber gözlenen bozukluklar

Bilinmiyor:

Laboratuvar bulgularında değişiklik (kandaki potasyum seviyesinde artış)

Baş ağrısı

Kulak çınlaması

Tat değişikliği

Sarılık, anormal karaciğer işlevi

Eklem ve kas ağrısı, kas krampları

Böbrek yetmezliği de dahil böbrek işlev bozuklukları

Kan damarlarında iltihaplanma (Lökositoklastik vaskulit)

İskelet kas yıkımı (nadir olarak)

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız,

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0

800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. İRDAPİN’in saklanması

İRDAPİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra İRDAPİN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.

Ümraniye 34768 İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100 DÜZCE

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.