IOPAMIRO

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • IOPAMIRO 300 50 ML 1 FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • IOPAMIRO 300 50 ML 1 FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • iopamidol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699564772229
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

IOPAMIRO ® 370 solüsyon

Damar, eklem ve omurga içine uygulanır.

Etkin madde:1 ml’de 370 mgiyoda eşdeğer 755,3 mgiopamidol bulunmaktadır.

Yardımcımaddeler:Trometamol (tromethamine), kalsiyum disodyum EDTA dihidrat,

hidroklorik asit %32’lik (takriben), enjeksiyonluk su.

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IOPAMIRO ® nedir ve ne için kullanılır?

2. IOPAMIRO ® ’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IOPAMIRO ® nasıl kullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. IOPAMIRO ® ’nun saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. IOPAMIRO ® nedir ve ne için kullanılır?

IOPAMIRO ® , iyot içermesi nedeniyle röntgenışınlarınıengelleyen özel bir boyadır

(kontrast madde).

IOPAMIRO ® , 30, 50, 100 ve 200 mlsolüsyon içerenflakonlarda sunulur. Berrak çözelti

görünümündedir. Gözle görülürpartikül içermez.

IOPAMIRO ® , röntgen resminde vücudun iç yapılarının görünmesine yardımcıolmaktadır.

Röntgenışınlarıkullanılarak kan damarları, eklem,omurgaveya beyni incelemeye yardımcı

olmak üzere doktorunuz tarafından reçetelenmektedir.

Bu ilaç yalnızca tanıamacıyla kullanımayöneliktir.

2. IOPAMIRO ® ’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IOPAMIRO ® ’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer IOPAMIRO ® ’ya ya da iyot içeren diğer kontrast maddelere karşıalerjiniz (aşırı

duyarlılığınız) varsa,

IOPAMIRO ® ’nun diğer herhangi bir bileşenine karşıalerjinizvarsa.

IOPAMIRO ® ’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Alerji veya astımöyküsü

Pıhtılaşmaproblemleri, dolaşımproblemleri, toplardamar enflamasyonları

Enfeksiyon

Diyabet

Orak hücre hastalığı(vücudunuzun anemiye yol açan anormal biçimli alyuvarlar üretmesi)

Kalp problemleri

Akciğerlerde yüksek kan basıncı

Böbrek veya karaciğer problemleri

Aşırıaktiftiroid bezi(yeni doğmuşbebeklerde özellikle önemlidir)

Myastenia gravis (kas zayıflığına neden olan bir hastalık)

Beyin tümörü veya diğer beyin hastalıkları

Epilepsi (sara) öyküsü

Alkolizm

Feokromositoma (böbrek üstü bezinin bir tümörü)

Homosistinüri (kasları, sinir sistemini ve kalbi etkileyen kalıtımsal bir hastalık)

Multipl skleroz (MS; birsinir sistemi hastalığı)

Miyelomatoz (kemik iliğinde gelişen bir tür kanser)

Bir yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda özel dikkat gösterilmelidir. Bu gruplar yan

etkilere duyarlıolabilir.

Geçmişte tiroid fonksiyon testleri yaptırdıysanız bunu doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

IOPAMIRO ® ’nunyiyecek veiçecek ile kullanılması

Kullanmaşekli nedeniyle geçerli değildir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, ancak doktorunuz kesinliklegerekli olduğunainanıyorsa IOPAMIRO ®

kullanabilirsiniz

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, ancak doktorunuz kesinlikle gerekli olduğuna inanıyorsa IOPAMIRO ®

kullanabilirsiniz. Emzirmeyi ilaç uygulanmadan önce kesmeli ve kullandıktan sonraki 24 saat

geçmeden başlamamalısınız.

Araç ve makine kullanımı

Olasıreaksiyonlar nedeniyle, enjeksiyondan sonra bir saatsüreyle araç veya makine

kullanmamalısınız.

IOPAMIRO ® ’nun içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

IOPAMIRO ® , her dozunda 1 mmol(23 mg)’den daha az sodyumihtiva eder; yani esasında

“sodyumiçermez” olarak kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Aşağıdaki ilaçlar IOPAMIRO ® ile reaksiyona girebileceğinden, bu ilaçlarıkullanıyorsanız

doktorunuza bildiriniz:

Ağrıkesici ilaçlar

Nöroleptik ilaçlar (zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılır)

Antiemetik ilaçlar (kusmayıönleyen ilaçlar)

Metformin (diyabettedavisinde kullanılır)

Antihistaminik ilaçlar (alerji tedavisinde kullanılır)

Yatıştırıcıilaçlar

Anti-epileptik ilaçlar (sara nöbetlerini önlemek için kullanlır)

Papaverin gibi vazopresörilaçlar (iktidarsızlık tedavisi için kullanılır)

Bu ilaçlarıkullanıyor olmanıza rağmen yine de size IOPAMIRO ® verilebilir. Doktorunuz

sizin için neyin uygun olduğuna karar verecektir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. IOPAMIRO ® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığıiçin talimatlar:Doz,vücudun hangi kısmının

röntgeninin çekileceğine bağlıolup, çoğunlukla 5-250 ml arasında değişmektedir. Doktorunuz

bu dozu değiştirmeye veya gerekirse dozutekrarlamaya karar verebilir.

Uygulama yolu ve metodu:IOPAMIRO ® size hastane veya klinikte bir doktor ya da

mevcut sağlık personeli tarafından verilecektir.İlaç, bir atardamar veya toplardamar içine ya

da omurga veya eklemiçine enjekte edilecektir.

Değişik yaşgrupları

Çocuklardakullanımı:Çocuklardauygulanacak doz, ayrıcayaşa ve vücut ağırlığına

bağlıdır.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum

bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:Böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımına

ilişkin özel bir durumbulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla IOPAMIRO ® kullandıysanız

IOPAMIRO ® ’nun size verildiği hastane veya kliniğin aşırıdozun herhangi bir etkisini tedavi

etmeye yeterli donanımasahip olduğundan emin olmalısınız.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, IOPAMIRO ® ’nuniçeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan

etkiler olabilir.

IOPAMIRO ® enjeksiyonunu takiben aşağıdakilerden biri olursa, DERHAL

incelemenizi gerçekleştiren sağlık personelini bilgilendiriniz.

Herhangi bir ani hırıltı,

Solunumgüçlüğü,

Gözkapakları, yüz veya dudaklardaşişlik,

Döküntü veya kaşıntı(özellikle bütün vücudunuzu etkileyen).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin IOPAMIRO ® ’ya karşıciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuzasöyleyiniz

Kendini hasta hissetme (bulantı),

Kusma,

Cilt kızarıklığı, döküntü veya kabarcıklar,

Enjeksiyon yerinde sıcaklık ve ağrı,

Sıcak basması,

Başağrısı,

Burun tıkanıklığı,

Gırtlaktaşişlik,

Şişlik,

Ateş,

Aşırıaktiftiroid,

Terleme,

Halsizlik,

Başdönmesi,

Solgunluk (beniz sarılığı),

Nefes darlığı,

Düşük kan basıncı,

Böbrek sorunları,

Trombosit sayısında azalma (bu bir doktor tarafından yapılan test ile saptanabilir),

Astım,

Akciğerlerde su toplanmasına bağlınefes darlığı,

Yavaşveya hızlıkalp atışıya da kalp durması,

Zihin bulanıklığı,

Kendinden geçme,

Heyecan,

Koma,

Hareket yitimi,

Geçici görme kaybı,

Nöbet.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. IOPAMIRO ® ’nunsaklanması

IOPAMIRO ® ’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kuvvetliışıktan koruyunuz. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

IOPAMIRO ® enjektöre çekildikten hemen sonra size uygulanmalıdır.

İlaçlaratık su içinde yada ev çöpleri ile birlikte atılmamalıdır. Bu önlemler çevreyi

korumaya yardımcıolacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılıolan son kullanma tarihinden sonra IOPAMIRO ® ’yukullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bracco S.p.A. lisansıile Gürelİlaç Tic. A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: Patheon Italia S.p.A. - İTALYA

Bu kullanmatalimatı.... tarihinde onaylanmıştır.