ILOMEDIN 20 MCG/ ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL, 5 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ILOMEDIN 20 MCG/ ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL, 5 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ILOMEDIN 20 MCG/ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL, 5 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mutlaka

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 111/100
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-04-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

10.07.2014 tarihli talepleri

KULLANMA TALİMATI

ILOMEDIN

20 mcg/mL infüzyon için çözelti içeren ampul

Damar içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: 1 mL sulu çözeltide 20 mcg iloprost’a eşdeğer 27 mcg iloprost trometamol

içerir.

Yardımcı maddeler: Trometamol, etanol %96 (h/h), sodyum klorür, hidroklorik asit 1N,

enjeksiyonluk su.

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

ilacı

kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ILOMEDIN

nedir ve ne için kullanılır?

2. ILOMEDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ILOMEDIN

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ILOMEDIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. ILOMEDIN

nedir ve ne için kullanılır?

çözeltide

etkin

madde

olarak

iloprosta

eşdeğer

iloprost

trometamol içerir.

ILOMEDIN’in etkin maddesi olan iloprost, vücutta prostasiklin adı verilen doğal bir

bileşeni taklit eder.

ILOMEDIN, her biri 1 mL çözelti içeren 5 ampul ve 1 ampul olarak kullanıma

sunulmuştur.

ILOMEDIN,

Damar tıkanıklığının başka şekilde açılmasının uygun olmadığı durumlarda, kalp

ve bacaklardaki ciddi damar tıkanıklığında,

Ciddi periferik (çevresel) tıkayıcı damar hastalığı olanlarda (özellikle kol ya da

bacağın kesilmesi riskini taşıyan ve ameliyat ya da damar içine herhangi bir girişimin

–anjiyoplasti- mümkün olmadığı durumlarda),

Diğer

tedavilere

cevap

vermeyen

ciddi

kısıtlamaya

neden

olan

parmak

uçlarında

kızarma,

morarma

sararmanın

görüldüğü

Raynaud

fenomeni

olan

hastalarda kullanılır.

2. ILOMEDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ILOMEDIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

10.07.2014 tarihli talepleri

Hamileyseniz,

Emziriyorsanız,

Kanama riskiniz yüksekse,

Ciddi kalp damar hastalığınız varsa,

Son 6 ay içinde kalp krizi geçirdiyseniz,

Kalp yetmezliğiniz varsa,

Ciddi kalp ritim bozukluğunuz varsa,

Akciğerlerinizde sıvı birikimi şüphesi varsa,

İloprosta veya ilacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz

(aşırı duyarlılık) varsa.

ILOMEDIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliğiniz varsa,

Tansiyonunuz düşükse,

Belirgin bir kalp hastalığınız varsa,

Son 3 ay içinde beyin damarları ile ilgili bir rahatsızlık geçirdiyseniz,

Çocuk ya da ergenseniz (bu hasta grubunda sınırlı veri bulunmaktadır.).

Kol ve bacağın kesilmesi gereken hastalarda ameliyat geciktirilmemelidir.

İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkarken tansiyon düşüklüğü

gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Sigara, puro, pipo, nargile içiyorsanız bırakmanız şiddetle tavsiye edilir.

Ağızdan alınmasından ve göz, ağız içi ve cinsel organlar gibi mukoz membranlarla temas

etmesinden kaçınılmalıdır. Deri ile temas etmesi halinde ILOMEDIN uzun süren fakat ağrısız

kızarıklığa neden olabilir. Bu nedenle iloprostun deriyle temas etmesini engellemek için

uygun önlemler alınmalıdır. Bu tip bir temas halinde etkilenen alan derhal bol miktarda su

veya serum fizyolojik ile yıkanmalıdır.

uyarılar,

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik sırasında tedavide ILOMEDIN’in kullanımının muhtemel riskleri bilinmediğinden,

üreme çağındaki kadınlar tedavi sırasında etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

ILOMEDIN gebe kadınlara uygulanmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ILOMEDIN, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ILOMEDIN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

ILOMEDIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün az miktarda, her mL’de 100 mg’dan daha az etanol (alkol) içerir. Bu tıbbi ürün

her mL’de 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Yani esasında “sodyum içermez”.

10.07.2014 tarihli talepleri

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ILOMEDIN’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi

değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, ADE

inhibitörleri,

Damar genişletici ilaçlar,

Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar,

Kan sulandırıcı ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ILOMEDIN

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Doz kişisel dayanıklılığa uygun olarak 0.5 – 2.0 nanogram İloprost / kg vücut ağırlığı /

dakika, sınırları arasında ayarlanır. Günlük doz günde 6 saat süreyle uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

ILOMEDIN,

seyreltildikten sonra damar içine günde 6 saat süreyle uygulanır.

Toplardamarlar yoluyla uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda

kullanımı:

Çocuklar

adolesanlarda

kullanımına

ilişkin

yeterli

bilgi

bulunmamaktadır.

yaşın altındakilerin ILOMEDIN

tedavisine nasıl cevap

verdiği ile

ilgili

sınırlı

bilgi

bulunduğu için, 18 yaşın altındaki hastalara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği ya da karaciğer sirozu

olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

Doktorunuz ILOMEDIN

ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Eğer ILOMEDIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ILOMEDIN

kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla ILOMEDIN

kullanırsanız yüzde kızarıklık, baş ağrısı,

kol-bacak ağrısı, sırt ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kan basıncında artış, kalp hızında değişiklik

görülebilir.

ILOMEDIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ILOMEDIN kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ILOMEDIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

ILOMEDIN ile tedavi sonlandırıldığında, değişikliklerin tersine döneceği dikkate alınmalıdır.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

10.07.2014 tarihli talepleri

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ILOMEDIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

ILOMEDIN’i

kullanmayı

durdurunuz

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes almada zorluk, tansiyon düşmesi, baş dönmesi, deride kızarıklık, şişlik ve

kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları,

Bayılma,

Bilinç kaybı,

Konvulsiyon (havale),

Kalp yetmezliği (uzun süren yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, zorlu hareketleri

yapmakta güçlük çekmek halinde şüphelenilebilir.)

Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan

göğüs ağrısı)

Beyin damarlarında fonksiyon bozukluğu (beyin damarlarını tıkayan bir pıhtıya

bağlı olarak beynin etkilenen bölgesine göre değişmekle birlikte ani bilinç kaybı,

görmede ani bozukluk, baş dönmesi, uyuşma halinde şüphelenilmelidir.),

Kalp krizi,

Akciğer damarlarında tıkanıklık (akciğer damarlarını tıkayan bir pıhtıya bağlı olarak

ani gelişen nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik hallerinde şüphelenilebilir.),

Astım,

Dispne (nefes darlığı, nefes almada güçlük),

Pulmoner ödem (akciğerlerde sıvı toplanması),

Tansiyon düşüklüğü.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma),

İştahsızlık,

Baş dönmesi,

Sersemlik,

Anormal his/duygularda anormallik,

Bacaklarda damar tıkanıklığı (bacak damarlarını tıkayan bir pıhtıya bağlı olarak

bacaklarda ani renk değişikliği, ağrı, ısı artışı görülen durumlarda şüphelenilebilir.),

Çarpıntı hissi,

His algılamasının artması,

Yanma hissi,

Huzursuzluk,

Gergin ve sinirli olma hali,

Sakinleme,

Çevreye ilgisizlik,

Uyuşukluk,

Titreme,

Depresyon,

Olmayan şeyleri görme,

Migren,

10.07.2014 tarihli talepleri

Gözde tahriş,

Bulanık görme,

Göz ağrısı,

İç kulak rahatsızlığına bağlı denge problemi,

Baş ağrısı,

Kulak hastalıklarına bağlı baş ağrısı,

Belirgin kızarıklık,

Kan basıncında artış,

Kalp atım hızında azalma,

Kalbin fazladan atımları,

Kalp ritim bozukluğu,

Öksürük,

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Karın rahatsızlık ve ağrı,

Hazımsızlık,

Bağırsağı tam boşaltamama hissi,

Kabızlık,

Geğirme,

Yutma güçlüğü,

Kanlı ishal,

Kanlı dışkı,

Ağız kuruluğu,

Tat değişikliği,

Ciltte ve gözde sararma, idrar renginde değişiklik ve kaşıntı gibi sarılık belirtileri,

Terleme,

Kaşıntı,

Çene ağrısı,

Çene kilitlenmesi,

Eklem ağrısı,

Kas ağrısı,

Kasılma,

Kas spazmı,

Kas sertliğinde artış,

Böbrek ağrısı,

İdrar bozukluğu,

İdrarı tam boşaltamama,

İdrar yaparken ağrı,

İdrar yolu hastalığı,

Artmış vücut sıcaklığı,

Ateş,

Ağrı,

Sıcaklık hissi,

Kırıklık,

Bitkinlik,

Yorgunluk,

Susama,

Enjeksiyon yerinde kızarma, ağrı ve şişlik,

10.07.2014 tarihli talepleri

Bunlar ILOMEDIN’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında

daha

fazla

bilgi

edinilmesine

katkı

sağlamış

olacaksınız.

5. ILOMEDIN’in saklanması

ILOMEDIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

“Son Kull. Ta.:” ibaresinden sonra yazılan rakam ayı temsil eder ve o ayın son günü son

kullanım tarihidir.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ILOMEDIN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ILOMEDIN’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.53

34770 Ümraniye/ İstanbul

Tel:

(0216) 528 36 00 Faks:

(0216) 645 39 50

Üretim yeri: BerliMed S.A., Alcala de Henares/Madrid/İspanya

Bu kullanma talimatı 02/09/2014 tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Son kullanma tarihini geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

ILOMEDIN

sadece hastanelerde dikkatli izlem

altında ya da yeterli olanakları bulunan

ayaktan tedavi kliniklerinde kullanılmalıdır.

Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleştirilmelidir.

ILOMEDIN, seyreltildikten sonra periferik ven ya da santral venöz katater aracılığıyla 6

saatte intravenöz infüzyon olarak uygulanır. Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5 – 2.0

nanogram iloprost/kg vücut ağırlığı/dakika sınırları arasında ayarlanır.

10.07.2014 tarihli talepleri

İnfüzyonun başlangıcında ve her doz artımından sonra kan basıncı ve kalp hızı ölçülmelidir.

İlk 2-3 gün içerisinde, bireysel olarak tolere edilebilen doz saptanır. Bu amaçla, tedaviye 30

dakika süreyle 0.5 nanogram/kg/dakika infüzyon hızı ile başlanmalıdır. Bundan sonra doz

takriben

dakikalık

aralar

nanogram/kg/dakikalık

basamak

artışlarıyla

nanogram/kg/dakikaya

kadar

yükseltilmelidir.

Uygun

infüzyon

hızı,

vücut

ağırlığı

alınarak 0.5-2.0 nanogram/kg/dakika aralığında belirlenmelidir (infüzyon pompası kullanımı

veya otomatik enjektör kullanımı için aşağıdaki tablolara bakınız).

Baş ağrısı, bulantı

veya kan basıncında istenmeyen bir

düşüş

gibi yan etkilerin ortaya

çıkmasına bağlı olarak, infüzyon hızı tolere edilebilir doz tespit edilene kadar azaltılmalıdır.

Şayet yan etkiler şiddetli ise infüzyon kesilmelidir. Tedaviye daha sonra –genellikle 4 hafta

süreyle- ilk 2 ile 3 günde bulunan tolere edilen doz ile devam edilmelidir.

İnfüzyon tekniğine bağlı olarak bir ampul iki şekilde seyreltilmektedir. Bunlardan birisi

diğerinden 10 kat daha az yoğunluktadır (0.2 µg/mL ‘a karşı 2 µg/mL) ve yalnızca bir

infüzyon

pompasıyla

(örn.

Infusomat)

uygulanabilir.

Aksine,

yüksek

konsantrasyonlu

solüsyon ise otomatik enjektör (örn. Perfusor) ile uygulanmaktadır, Kullanım ve hazırlama

talimatları için 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli başlığı altında yer alan “Uygulama şekli”

bölümüne bakınız.

İnfüzyon pompası kullanımında değişik dozlar için infüzyon hızları (mL/saat):

Genel olarak, kullanıma hazır infüzyon çözeltisinin bir infüzyon pompası (örn. Infusomat)

yardımıyla intravenöz olarak infüzyonu yapılır. İnfüzyon pompası kullanırken seyreltme

talimatları için 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli başlığı altında yer alan “Uygulama şekli”

bölümüne bakınız.

0.2 µg/mL konsantrasyonda ILOMEDIN kullanılacaksa 0.5 ile 2.0 nanogram/kg/dakika

arasında doz verebilmek için yukarıda tarif edilen plana göre gerekli infüzyon hızına karar

verilmelidir.

Hastanın vücut ağırlığına ve verilecek doza uyacak infüzyon hızını hesaplamak için aşağıdaki

tablo kullanılabilir. Lütfen hastanın mevcut ağırlığına uyan rakam aralığını seçiniz, sonra

nanogram/kg/dakika cinsinden hedef doza göre infüzyon hızını ayarlayınız.

Vücut Ağırlığı

(kg)

Doz (nanogram/kg/dakika)

İnfüzyon hızı (mL/saat)

18.0

22.5

27.0

10.5

31.5

12.0

36.0

13.5

40.5

15.0

45.0

16.5

49.5

Otomatik enjektör kullanımında değişik dozlar için infüzyon hızları (mL/saat) :

50 mL’lik otomatik enjektör de (örn. Perfusor) kullanılabilir. Otomatik enjektör kullanırken

seyreltme talimatları için 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli başlığı altında yer alan “Uygulama

şekli” bölümüne bakınız.

2 g/mL’lik ILOMEDIN

konsantrasyonu durumunda gerekli olan infüzyon hızı yukarıdaki

10.07.2014 tarihli talepleri

plana uygun olarak 0.5-2.0 nanogram/kg/dakika arasında doz meydana getirecek şekilde

belirlenmelidir.

Hastanın vücut ağırlığına ve verilecek doza uyacak infüzyon hızını hesaplamak için aşağıdaki

tablo kullanılabilir. Lütfen hastanın mevcut ağırlığına uyan rakam aralığını seçiniz, sonra

nanogram/kg/dakika cinsinden hedef doza göre infüzyon hızını ayarlayınız.

Vücut

ağırlığı

(kg)

Doz (nanogram/kg/dakika)

İnfüzyon hızı (mL/saat)

0.60

1.80

0.75

2.25

0.90

2.70

1.05

3.15

1.20

3.60

1.35

4.05

1.50

4.50

1.65

4.95

Tedavi 4 haftaya kadar sürebilir. Raynaud fenomeninde daha kısa tedavi süreleri (3-5 gün)

çoğunlukla haftalarca devam eden iyileşme elde etmek için yeterlidir.

Birkaç gün boyunca sürekli infüzyon, trombosit etkilerine taşiflaksi gelişimi olasılığı ve her

ne kadar bu fenomen ile alakalı klinik komplikasyonlar bildirilmemiş olmasına rağmen

tedavinin sonunda rebound trombosit hiperagregasyon olasılığı nedeniyle önerilmemektedir.

Uygulama şekli:

ILOMEDIN

dilue

edildikten

sonra

intravenöz

infüzyon

şeklinde

periferik

veya

merkezi venöz kateter ile günde 6 saat süreyle uygulanır.

ILOMEDIN

yalnızca seyreltildikten sonra kullanılmalıdır.

Etkileşim

olasılığı

nedeniyle

kullanıma

hazır

infüzyon

solüsyonuna

başka

ilaç

eklenmemelidir.

Sterilizasyonunu garanti edebilmek için kullanıma hazır infüzyon solüsyonu her gün yeni

olarak hazırlanmalıdır.

Seyreltme talimatları

Ampul ve seyreltici içeriklerinin tamamı titizlikle karıştırılmalıdır.

ILOMEDIN’nin infüzyon pompası ile kullanım için seyreltilmesi:

Bu amaçla ILOMEDIN’in 1 mL (yani 20 µg) içeren bir adet ampulü steril serum fizyolojik

ile veya %5 glukoz solüsyonu ile sonuçta 100 mL infüzyon hacmine tamamlanacak şekilde

seyreltilir.

ILOMEDIN’in otomatik enjektör ile kullanım için seyreltilmesi:

Bu amaçla ILOMEDIN’in 1 mL (yani 20 µg) içeren bir adet ampulü steril serum fizyolojik

ile veya %5 glukoz solüsyonu ile sonuçta 10 mL infüzyon hacmine tamamlanacak şekilde

seyreltilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Karaciğer sirozu olan hastalarda ve diyaliz gerektiren böbrek

10.07.2014 tarihli talepleri

yetmezliği

bulunan

hastalarda

iloprost

eliminasyonunun

azaldığı akılda

tutulmalıdır.

hastalarda doz azaltılması gerekmektedir (ör: önerilen dozun yarısı).

Pediyatrik popülasyon: Çocuklar ve adolesanlarda sadece sporadik kullanım söz konusudur.

yaşın altındakilerin ILOMEDIN

tedavisine nasıl cevap

verdiği ile

ilgili

sınırlı

bilgi

bulunduğu için, 18 yaşın altında olanlar için doktorun bunun farkında olduğundan emin

olunmalıdır.