ILIADIN MERCK %0, 05 DOZAJLI SPREY, 10 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ILIADIN MERCK %0, 05 DOZAJLI SPREY, 10 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ILIADIN MERCK %0,05 DOZAJLI SPREY, 10 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mevsimlere

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 159/8
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 13-02-1992
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

İLİADİN

®

MERCK %0,05 dozajlı sprey

Burun içine uygulanır.

Etkin madde:

10 ml içinde 5 mg oksimetazolin hidroklorür bulunur.

Yardımcı

maddeler:

Benzalkonyum

klorür

(%50),

titripleks

(disodyum

edetat),

sodyum hidroksit, sodyum dihidrojen fosfat 2H

O, disodyum hidrojen fosfat 12H

deiyonize su.

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. İLİADİN

®

nedir ve ne için kullanılır?

2. İLİADİN

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. İLİADİN

®

nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. İLİADİN

®

’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. İLİADİN

®

nedir ve ne için kullanılır?

İLİADİN

, bölgesel bir soğuk algınlığı ilacıdır. Oksimetazolin, kan damarlarını büzücü

özellikleri

sayesinde

burun

tıkanıklığının

giderilmesini

sağlar.

Buna

olarak,

etkin

maddenin antiviral (virusların etkilerini zayıflatan veya ortadan kaldıran), bağışıklık sistemini

düzenleyici, yangı giderici ve oksidasyonu engelleyici etkileri olduğu da gösterilmiştir.

İLİADİN

, 10 ml içeren bal renkli şişelerde dozajlı sprey pompası ile birlikte sunulur.

Pratikçe berrak, renksiz veya çok açık sarı çözelti görünümündedir.

İLİADİN

, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer alerjik rinitlere ve rinosinüzitlere (burun ve

yüz

kemiklerinin

içindeki

hava

boşluklarının

iltihabı)

bağlı

burun

tıkanıklığının

giderilmesi,

Paranazal sinüs (yüz sinüsleri; alın, burnun arka kısmı ve burnun her iki tarafında

bulunan kemik boşluklar) hastalıklarında salgı boşaltılmasına yardımcı olarak,

Orta kulak iltihaplarında nazofarinks (burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı

bölge) mukozasındaki şişliğin giderilmesinde yardımcı tedavi olarak,

Rinoskopiyi (burun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntem) kolaylaştırmak

için.

2. İLİADİN

®

’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İLİADİN

®

’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer İLİADİN

herhangi bir bileşenine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı karşı aşırı

duyarlıysanız,

Burun deliklerinizin derisinde veya iç yüzeyinde iltihap varsa veya burnunuzun içinde

kabuk varsa,

İLİADİN

’in

içeriğinde

koruyucu

madde

olarak

benzalkonyum

klorür

bulunması

nedeniyle, bu maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz varsa.

Hipofiz beziniz burun yoluyla cerrahi olarak çıkarıldı ise (transsfenoidal hipofizektomi)

veya meninks zarınızı (dura mater) açıkta bırakan cerrahi bir girişim geçirdiyseniz.

İLİADİN

’in

içeriğindeki etkin madde konsantrasyonu yetişkinler ve okul çağındaki çocuklar

için tasarlanmıştır; bu nedenle bebekler ve 6 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Bu

hastalar için içeriğinde daha az etkin madde bulunan preparatlar mevcuttur.

İLİADİN

®

’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Göz içi basıncınız artmışsa (özellikle dar açılı glokom),

Böbreküstü bezi tümörünüz (feokromasitoma) varsa,

Tiroid fonksiyon bozukluğunuz (hipertiroidi) varsa,

Şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa,

Kalp-damar hastalığınız varsa,

Kan basıncı yüksekliğiniz (hipertansiyon) varsa,

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) veya trisiklik antidepresanlar (TSA)

adı verilen ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi altında iseniz,

Prostat hipertrofiniz (prostat bezinde büyüme) varsa.

Yukarıdaki durumlarda İLİADİN

i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

7 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.

Burun

tıkanıklığını

gideren

soğuk

algınlığı

ilaçlarının

sürekli

kullanımının

etkilerini

zayıflatabileceğini göz önünde bulundurunuz.

uyarılar

geçmişteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde önerilen dozajı aşmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde önerilen dozajı aşmayınız.

Araç ve makine kullanımı

İLİADİN

’in

uzun

süreli

kullanımından

önerilen

dozdan

daha

yüksek

dozlarda

uygulanmasından sonra, kalp-damar ya da merkezi sinir sistemi etkileri olabilir. Böyle

durumlarda araç ya da makine kullanma yeteneğinin olumsuz etkilenebileceğini göz önünde

bulundurunuz.

İLİADİN

®

’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İLİADİN

, içeriğinde bulunan koruyucu madde benzalkonyum klorür nedeniyle tahriş edici

olabilir ve deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İLİADİN

duygu

durumunu

uyaran

belirli

ilaçların

(tranilsipromin

tipi

inhibitörleri

trisiklik

antidepresanlar)

birlikte

kullanımı,

kalp-damar

sistemi

üzerindeki etkileri nedeniyle kan basıncında artışa yol açabilmektedir.

İLİADİN

, kan basıncında artış riskinden dolayı MAO inhibitörlerini aldıktan sonra 2

haftaya kadar kullanılmamalıdır.

Duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (trisiklik antidepesanlar ya da MAO inhibitörleri)

eşzamanlı olarak ya da İLİADİN

uygulamasından hemen önce kullanımı

veya tek başına

İLİADİN

’in doz aşımı veya yutulması kan basıncında artışa yol açabilmektedir.

Bromokriptin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır) adı verilen etkin maddeyi içeren

bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.

İLİADİN

, betanidin, debrisokin ve guanetidinin (kan basıncını düşüren bazı ilaçlar)

etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. İLİADİN

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İLİADİN

, sadece 6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere verilebilir; küçük çocuklarda

ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlerde: Her bir burun deliğine günde 2-3 defa 1

püskürtme İLİADİN

uygulanır.

İLİADİN

için belirlenmiş tek bir doz, günde 3 defadan daha fazla uygulanmamalıdır.

Özellikle çocuklarda uzun süreli kullanımdan ve doz aşımından kaçınılmalıdır.

Önerilenden daha yüksek dozajlar, yalnızca doktorunuzun gözetimi altında kullanılabilir.

Yinelenen kullanımdan önce birkaç günlük tedavisiz bir dönem geçmelidir.

Burun mukozası atrofisi riski nedeni ile ilaç, kronik rinitte yalnızca tıbbi gözetim altında

kullanılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

İLİADİN

burun içine uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda

kullanımı:

İLİADİN

sadece

yaş

üzerindeki

çocuklar

yetişkinlere verilebilir; küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda

kullanımı:

Yaşlılarda

kullanımına

ilişkin

özel

durum

bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer İLİADİN

®

’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İLİADİN

®

kullandıysanız

Doz aşımına ya da kaza sonucu ağız yoluyla alımına bağlı olarak aşağıdaki etkiler ortaya

çıkabilir:

göz bebeklerinin genişlemesi (midriyazis),

bulantı,

kusma,

dudaklarda mavimsi renk değişikliği (siyanoz),

ateş,

spazmlar,

kalp-damar bozuklukları (kalp atım sayısının artması, kalpte ritim bozukluğu, dolaşım

yetersizliği, kalp fonksiyonlarının durması, kan basıncında yükselme),

akciğer fonksiyon bozukluğu (akciğer ödemi, solunum bozuklukları),

ruhsal bozukluklar.

Bunun yanı sıra, sersemlik, vücut sıcaklığında düşme, kalp atım sayısında azalma, kan

basıncında şok benzeri düşme, solunumun durması ve koma gelişebilir.

Doz aşımı, özellikle çocuklarda çoğu kez nöbet ve koma gibi santral sinir sistemi etkilerine;

bradikardi (kalp atım hızının düşmesi), apne (soluk durması) ve muhtemelen hipertansiyonu

(kan basıncı yüksekliği) takip eden hipotansiyona (kan basıncı düşüşü) sebep olur.

İLİADİN

®

’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

İLİADİN’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tedaviye dozaj talimatlarında tanımlandığı gibi devam ediniz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İLİADİN

’in

içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler, aşağıdaki sıklık gruplamasına dayanarak değerlendirilmektedir:

Çok yaygın: 10’da 1’den fazla

Yaygın: 10’da 1’den az, fakat 100’de 1’den fazla

Yaygın olmayan: 100’de 1’den az, fakat 1.000’de 1’den fazla

Seyrek: 1.000’de 1’den az, ancak tedavi edilen 10.000’de 1’den fazla

Çok seyrek: İzole olgular da dahil olmak üzere 10.000’de 1 ya da daha az

Yaygın

Burun

mukozası,

ağız

boğazda

yanma

veya

kuruluk;

özellikle

hassas

hastalarda

aksırma oluşabilir.

Yaygın olmayan

Alerji (yüz ve boğazda şişme, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları)

Kan basıncında yükselme, nabızda hızlanma ve çarpıntı

Seyrek

Baş

ağrısı,

uykusuzluk,

yorgunluk,

sersemlik

hissi,

uyku

hali,

endişe,

rahatsızlık

huzursuzluk, halüsinasyon (varsanı, hayal görme) ve nöbetler (özellikle çocuklarda)

Etki kaybolduktan sonra mukozanın şişmesi şiddetlenebilir (reaktif hiperemi)

Bulantı, deri döküntüsü ve görme bozuklukları

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. İLİADİN

®

’in saklanması

İLİADİN

®

’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra İLİADİN

®

’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

: Palmer İlaç Ticaret A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 220 64 00

Fax: (+90 212) 222 58 89

Üretim Yeri

: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Fax: (+90 212) 521 06 44

Bu kullanma talimatı. . tarihinde onaylanmıştır.