HYPERIUM 1 MG TABLET, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HYPERIUM 1 MG TABLET, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HYPERIUM 1 MG TABLET, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • rilmenidine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 97/54
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-08-1995
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

HYPERIUM 1 mg tablet

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 1 mg Rilmenidin içermektedir.

Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, Mikrokristalin selüloz, Laktoz (buzağı kaynaklı),

Parafin,

Kolloidal silika (aerosol 200), Magnezyum stearat, Talk, Beyaz balmumu

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

HYPERIUM nedir ve ne için kullanılır?

2.

HYPERIUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

HYPERIUM nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkileri nelerdir?

5.

HYPERIUM'un saklanması

Başlıkları yer almaktadır

1. HYPERIUM nedir ve ne için kullanılır?

HYPERIUM yüksek kan basıncını (hipertansiyon) düşürmeye yarayan bir ilaç olup

antihipertansif ilaçlar grubuna aittir

HYPERIUM, 30 tablet içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisinde kullanılmaktadır.

Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan

ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

2. HYPERIUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki durumlarda HYPERIUM’u KULLANMAYINIZ

Eğer,

Rilmedin’e veya HYPERUM içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı

duyarlılık) varsa,

Şiddetli depresyonunuz varsa,

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klirensi 15 mL/dak altında ise) varsa,

HYPERIUM’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Tedavi ani olarak kesilmemeli, doz yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Bu tedavi tıbbi gözetim altında uygulanmalıdır.

Eğer böbrek yetmezliğiniz ya da kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalığınız (inme, kalp

krizi) varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

Yaşlıysanız, ayaktayken kan basıncınız düşebilir ve bu da düşme riskine yol açabilir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız”.

HYPERIUM’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar, sabahları yemekten önce bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır.

Tedavi süresince alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HYPERIUM’un hamilelik süresince kullanımı önerilmemektedir.

Eğer hamile kalma potansiyeliniz varsa veya doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız,

HYPERIUM kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

farkederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız

doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilacı kullanırken araç ve makine kullanımını etkileyebilecek şekilde uyuklama riski olduğu

unutulmamalıdır.

HYPERIUM’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

HYPERIUM, her tablette 47mg laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şeker türlerine

karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı

kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki

ilaçlardan

herhangi

birini

kullanıyorsanız

doktorunuza

bilgi

veriniz,

çünkü

HYPERIUM’un bu ilaçlarla birlikte kullanımı önerilmemektedir:

Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılanbeta-blokörler,

Sodyum oksibat (narkolepsi –gündüz aşırı uyku eğilimi- tedavisinde kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz, çünkü özel dikkat

gerekebilir:

Esmolol dışındaki beta-blokörler(göğüs ağrısına neden olan durumlar, anjina (göğüs ağrısı)

ve hipertansiyon tedavisinde kullanılır)

Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır)

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz, çünkü HYPERIUM

bu ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır:

Ürolojide kullanılan alfa-blokörler(alfuzosin, doksazosin, prazosin, silodosin, tamsulosin,

terazosin),

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) tedavisi için kullanılanalfa-blokörler,

HYPERIUM ile birlikte kullanıldığında dikkat azalmasına neden olabilen diğer sedatif

(yatıştırıcı, sakinleştirici) ilaçlar: morfin türevleri (ağrı kesiciler (analjezik) , öksürük kesici

ilaçlar ve yerine koyma tedavileri), uyku bozukluğu ve anksiyete (kaygı bozukluğu)

tedavisinde kullanılan ilaçlar (benzodiyazepinler, benzodiyazepin dışındaki anksiyolitikler,

hipnotikler

(uyku

vericiler),

nöroleptikler

(sinir

yatıştırıcılar),

barbitüratlar),

antihistaminikler (alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar), depresyon (ruhsal çöküntü)

tedavisinde kullanılan ilaçlar (amitriptilin, doksepin, miyanserin, mirtazapin, trimipramin),

diğer merkezi etkili antihipertansifler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),

baklofen (multipl skleroz gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas sertliğini tedavi etmek için

kullanılır), talidomit (bazı kanserleri tedavi etmek için kullanılır),

Ayağa kalkıldığında kan basıncında düşüşe eden olabilen nitrat benzeri ilaçlar (anjina

ataklarını ve kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılır),

Ayağa kalkıldığında kan basıncında düşüşe eden olabilen ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HYPERIUM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz sıklığı için talimatlar

Tavsiye edilen günlük doz sabahları tek seferde alınan 1 tablettir.

Bir ay zarfında yeterli yanıt alınamazsa, günlük doz bir sabah, bir akşam alınmak üzere

(yemeklerden önce) 2 tablete çıkarılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan kullanılır.

Yemekten önce bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır.

“Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi

sağlayacaktır ve tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır”

Değişik yaş grupları

Sadece yetişkinlerin kullanımı içindir.

Çocuklarda kullanımı:

HYPERIUM çocuklarda ve ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda, ayakta dururken kan basıncı düşebilir, bu da düşme riskine yol açar.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği

Prensip olarak, kreatinin klerensi 15mL/dak’dan yüksek olan böbrek yetmezliği

hastalarında dozlar aynıdır.

Karaciğer yetmezliği

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi

sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Doktorunuz HYPERIUM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken

kesmeyiniz çünkü hipertansiyon uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalıktır.

Eğer HYPERIUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla HYPERIUM kullandıysanız

HYPERIUM'dan almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Almanız gerekenden daha fazla tablet alırsanız, bu durum kan basıncınızın daha da azalmasına ve

dikkatinizin bozulmasına neden olabilir.

Eğer HYPERIUM’ı almayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

HYPERIUM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacı asla birdenbire kesmeyiniz, doktorunuz ilacın dozunu kademeli olarak azaltacaktır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HYPERIUM’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Eğer, sersemlik, bayılma

ya da

yorgunluk dahil

yavaş kalp atışı (bradikardi) belirtileriyle

karşılaşırsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın

: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek

: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek

: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Anksiyete (kaygı, endişe), depresyon (ruhsal çöküntü), uykusuzluk

Çarpıntı

Uyku hali, baş ağrısı, baş dönmesi

El ve ayaklarda soğukluk hissi

Mide ağrısı, ağız kuruluğu, ishal, kabızlık,

Cilt sorunları (döküntü, kaşınma)

Kas krampları,

Cinsel fonksiyonda bozulma,

Halsizlik, yorgunluk, şişme (ödem).

Yaygın olmayan:

Ayağa kalkıldığında tansiyon düşmesi

Sıcak basması

Mide bulantısı

Bilinmiyor:

Yavaş kalp atışı (nabız)

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz .

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. HYPERIUM’un saklanması

HYPERIUM’ u çocukların görebileceği veya ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

Ambalajında, kuru yerde 30C°’ın altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Kutu ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile

Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.

Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No.1, Kat: 22-23

34398 Maslak İstanbul

Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

Üretim Yeri

Les Laboratoires SERVIER Industrie

45520 Gidy, FRANSA

Bu kullanma talimatı .tarihinde onaylanmıştır.