HUMULIN-R 100 IU/ ML SUSPANSIYON ICEREN FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HUMULIN-R 100 IU/ ML SUSPANSIYON ICEREN FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HUMULIN-R 100 IU/ML SUSPANSIYON ICEREN FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • insülin (insan)

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 107/21
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-12-1999
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

HUMULIN

R 100 IU/ml

Solüsyon içeren flakon, 10 ml

Cilt altına uygulanır.

Etkin madde:

İnsan insülini.

Her 1 ml’de 100 ünite (IU) insan insülini içerir. Her bir flakon 1000 ünite çözünebilir insüline

eşdeğer miktarda 10 ml çözelti içerir.

İnsan insülini laboratuvar ortamında “rekombinant DNA teknolojisi” ile elde edilmektedir.

Pankreas tarafından yapılan doğal hormon ile aynı yapıya sahiptir ve bu nedenle diğer hayvan

insülinlerinden farklıdır.

Yardımcı maddeler:

Metakrezol (1 ml’de 2.5 mg), gliserol, enjeksiyonluk su, asit-baz

dengesini ayarlamak için hidroklorik asit veya sodyum hidroksit kullanılabilir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

HUMULIN R nedir ve ne için kullanılır?

2.

HUMULIN R’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

HUMULIN R nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

HUMULIN R’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

HUMULIN R nedir ve ne için kullanılır?

HUMULIN R berrak, renksiz, steril, sulu bir çözeltidir.

HUMULIN R kutusunda 10 ml’lik 1 adet çözelti içeren flakon bulunur.

HUMULIN R etkin madde olarak şeker hastalığını (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan insan

insülini içermektedir. Eğer pankreasınız kanınızdaki şeker düzeyinizi kontrol edecek kadar

insülin üretmezse şeker hastalığı (diyabet) oluşur. HUMULIN R glukozun uzun süreli kontrolü

için kullanılır. HUMULIN R hızlı etkili bir insülin preparatıdır.

Doktorunuz size HUMULIN R ile birlikte hızlı etkili bir insülin de kullanmanızı söyleyebilir.

Her farklı tür insülin için ayrı kullanma talimatı bulunmaktadır. Doktorunuz size söylemeden

insülininizi değiştirmeyiniz. İnsülininizi değiştirirseniz çok dikkatli olunuz. Her insülin türü

için

ayırt

edebileceğiniz

şekilde

ambalaj

flakon

üzerinde

farklı

renk

sembol

bulunmaktadır.

2.

HUMULIN R’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HUMULIN R’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Kan şekerinizin düşmeye başladığını (hipoglisemi) düşünüyorsanız.

Bu kullanma

talimatının ileriki bölümlerinde (Bölüm 4 A) hafif kan şekeri düşüklüğü ile nasıl başa

çıkabileceğiniz anlatılacaktır.

İnsüline

ya da HUMULIN R’nin içindeki

yardımcı

maddelere

karşı

alerjiniz (aşırı

duyarlık) varsa (Bölüm 1)

HUMULIN R ’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Mevcut insülin tedaviniz ile kan şekeri düzeyiniz iyi kontrol ediliyorsa, kan şekeriniz çok

düştüğünde

ortaya

çıkan

uyarı

belirtilerini

hissedemeyebilirsiniz.

uyarı

belirtileri

kullanma

talimatınızın

ilerleyen

bölümlerinde

belirtilmiştir.

Yemeklerinizi

zaman

yemeniz gerektiğini, ne sıklıkta ve ne kadar egzersiz

yapmanız gerektiğini dikkatle

düşünmelisiniz. Bununla birlikte kan şekerinizi sık sık ölçerek kan şeker seviyenizi

yakından takip etmelisiniz.

Hayvan kaynaklı insülin kullanımından insan insülinine geçen ve kan şekeri düşüklüğü

(hipoglisemi) yaşayan birkaç kişide daha az belirgin veya daha farklı şekilde erken uyarı

belirtilerinin olduğu gözlenmiştir. Eğer sık olarak kan şekeri düşüklüğü yaşıyorsanız veya

şekeri

düşüklüğünü

hissetmekte

güçlük

çekiyorsanız,

lütfen

bunu

doktorunuzla

konuşunuz.

Hipokalemi (potasyum düşüklüğü): İnsan insülini dahil tüm insülin ilaçları, hücre dışından

hücre içine potasyum geçişine neden olarak hipokalemiye yol açar. Tedavi edilmeyen

hipokalemi, solunum felcine, ventriküler aritmiye (kalp ritmi bozukluğu) ve ölüme neden

olabilir. Hipokalemi riski olan hastalarda (örn. Potasyum düşürücü ilaçlar kullanan hastalar,

serum potasyum konsantrasyonuna duyarlı ilaçlar alan hastalar) potasyum düzeyleri takip

edilmelidir.

Aşağıdaki sorulardan herhangi birini ‘EVET’ şeklinde cevaplıyorsanız, doktorunuza veya

eczacınıza danışınız:

Son zamanlarda hastalandınız mı?

Böbrek veya karaciğer hastalığınız var mı?

Normalden fazla fiziksel aktivitede bulunuyor musunuz?

Alkol alırsanız, ihtiyacınız olan insülin miktarı değişebilir.

Yurt

dışı

seyahatine

çıkmayı

düşünüyorsanız

bunu

doktor

veya

eczacınıza

bildirmelisiniz. Ülkeler arası saat farkı, enjeksiyonlarınızı ve öğünlerinizi evdekinden farklı

zamanlarda uygulamanızı gerektirebilir.

Pioglitazon ve insülin tedavisi gören, uzun süredir tip 2 diyabeti olan ve kalp hastalığı veya

inme geçmişi olan bazı hastalarda kalp yetmezliği gelişmiştir. Eğer olağandışı nefes darlığı

gibi bir kalp yetmezliği belirtisi, kilonuzda hızlı artış veya lokalize şişlik (ödem) ile

karşılaşırsanız doktorunuzu en kısa sürede bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

HUMULIN R’ nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

HUMULIN R yemeklerden 20 - 30 dakika önce uygulanabilir.

Alkol kullanımı insülin ihtiyacınızı değiştirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında insülin tedavisi gören hastada şeker hastalığının kontrolü büyük önem taşır.

Genellikle, insülin gereksiniminde hamileliğin ilk 3 ayında azalma, sonraki 6 aylık dönemde de

artış gözlenir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren diyabetli annelerin insülin dozunda, beslenme tarzında ya da her ikisinde değişiklik

yapılması gerekebilir.

Araç ve makine kullanımı

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumunda yaptığınız işe konsantre olabilme ve reaksiyon

gösterme yetileriniz azalabilir. Lütfen kendinizi ve başkalarını risk altına sokabilecek bütün

koşullarda (örneğin taşıt veya makine kullanırken) bu olası problemi aklınızda bulundurunuz.

Aşağıdaki durumlarda taşıt kullanımı için doktorunuzun tavsiyesine başvurunuz;

Sık sık geçirilen kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) atakları

Azalmış veya tamamen kaybolmuş uyarıcı kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) belirtileri

HUMULIN R’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HUMULIN R’nin her bir mililitresinde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek metakrezol

maddesinden 2.5 mg bulunur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı tıbbi ürünler glukozun vücudunuzdaki durumunu etkiler ve bu da insülin dozunu

etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız

insülin ihtiyacınız değişebilir

Steroidler, izoniazid, niasin gibi lipid düşürücü ilaçlar, doğum kontrol ilaçları, fenotiyazinler

veya tiroid hormon yerine koyma tedavisinde kullanılan bileşikler, büyüme hormonu, danazol,

beta

-stimulanları (ritodrin, salbutamol, terbutalin) ve tiazidler gibi hiperglisemik aktivite

gösteren ürünler, hipoglisemi için ağızdan alınan ilaçlar (antidiyabetik tedavi), asetilsalisilik

asit(aspirin), sülfa grubu antibiyotikler, bazı antidepresanlar (monoamin oksidaz inhibitörleri),

bazı

anjiyotensin

dönüştürücü

enzim

(ACE)

inhibitörleri

(kaptopril,

enalapril)

anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB), beta-blokörler ya da alkol gibi hipoglisemik aktivite

gösteren bileşikler, oktreotid, lanreotid.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

HUMULIN R nasıl kullanılır?

İlacınızı eczaneden aldığınızda kutu ve flakon etiketini her zaman insülin ismi ve tipi için

kontrol

ediniz.

Bunun

doktorunuzun

size

kullanmanızı

söylediği

HUMULIN

tipi

olduğundan emin olunuz.

HUMULIN R’yi her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız

durumda doktorunuza sorarak kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

HUMULIN R’yi yemeklerden 20 - 30 dakika önce enjekte edebilirsiniz.

Doktorunuz hangi insülini kullanacağınızı, tam olarak ne kadar, ne zaman ve hangi sıklıkta

kullanmanız gerektiğini size söylemiştir. Sadece sizin için olan bu talimatları tam olarak uyunuz

ve doktorunuzu düzenli olarak ziyaret ediniz.

Eğer

kullandığınız

insülin

tipini

(örn.

hayvan

insülininden

insan

insülinine

geçerseniz)

değiştirirseniz, eskisinden daha az ya da çok miktarda almanız gerekebilir. Bu durum sadece

ilk enjeksiyon için uygulanabilir ya da haftalar veya aylarca süren kademeli bir değişiklik

yapılabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

HUMULIN R’yi cilt altına enjekte ediniz. Değişik uygulama yolları kullanarak uygulamayınız.

Ancak doktorunuz tarafından söylendiği durumlarda enjeksiyonu kas içine yapabilirsiniz.

HUMULIN R flakon yalnızca doktorunuz tarafından damar yoluyla da (intravenöz)

enjekte edilebilir.

HUMULIN R’nin hazırlanması

HUMULIN

suda

çözünmüş

olduğundan

kullanmadan

önce

karıştırılması

gerekmez.

Flakonlar sık sık kontrol edilmeli ve ancak su görünümde, renksiz ve berrak ise kullanılmalıdır.

İçinde katı parçacıklar varsa HUMULIN R’nin kullanılmaması gerekir. Yapacağınız her

enjeksiyondan önce kontrol ediniz.

İnsülinin enjekte edilmesi

Öncelikle ellerinizi yıkayınız.

Enjeksiyon yapmadan önce cildinizi size öğretildiği şekilde temizleyiniz. Flakonun kauçuk

contasını temizleyiniz ancak contayı çıkartmayınız.

Temiz, steril bir şırınga ve iğne kullanarak kauçuk contayı deliniz ve istediğiniz miktarda

HUMULIN

R’yi

enjektörle

çekiniz.

Doktorunuz

veya

diyabet

hemşireniz size nasıl

yapılacağını öğretecektir.

İğnelerinizi başkalarıyla paylaşmayınız.

Size öğretildiği şekilde cilt altına (kolun üst kısmı, uyluk, kalça ya da karın bölgesine)

enjekte ediniz. Doğrudan damar içine

enjeksiyon yapmayınız.

Dozun tamamını aldığınızdan emin olmak için enjeksiyonu tamamladıktan sonra, iğneyi

deri altında 5 saniye kadar tutunuz. Enjeksiyon yaptıktan hemen sonra enjeksiyon bölgesini

ovuşturmayınız.

Enjeksiyonu en son uygulanan noktanın en az 1 cm uzağına yapınız ve her seferinde size

gösterildiği gibi enjeksiyon yapılan bölgeleri sıra ile değiştirdiğinizden emin olunuz.

Eğer

HUMULIN

R’yi

HUMULIN

karıştırmanız

gerekiyorsa

doktorunuz

size

söyleyecektir. Örneğin eğer bir karışım enjekte etmeniz gerekiyorsa, uzun etkili insülinden

önce HUMULIN R’yi daha sonra HUMULIN N’yi şırınganıza çekiniz. Karıştırdıktan

hemen

sonra

sıvıyı

enjekte

ediniz.

seferinde

aynı

şeyi

tekrarlayınız.

Normalde

HUMULIN

R’yi

insan

insülini

karışımlarından

birisiyle

karıştırmamalısınız.

Başka

üreticilerin ürettiği insülinlerle ve hayvan insülinleriyle HUMULIN R’yi hiçbir zaman

karıştırmamalısınız.

HUMULIN R’yi damar içine uygulamayınız. Doktorunuz veya diyabet hemşirenizin

öğrettiği şekilde enjeksiyon yapınız. Sadece doktorunuz HUMULIN R’yi damar içine

enjekte edebilir. Bu da ameliyat ya da hasta olmanız durumunda ve kan şekeri seviyesinin

çok yüksek olması gibi özel durumlarda yapılabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

HUMULIN R hem yetişkinlerde hem de çocuklarda kullanım için

uygundur.

Yaşlılarda kullanımı:

HUMULIN R yaşlılarda kullanım için uygundur.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda insülin gereksinimi belirgin oranda değişir.

Böbrek ve karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda glukoz düzeylerinin izlenmesi ve insülin

dozunda ayarlama yapmak gerekebilir.

İğneleri tekrar kullanmayınız. Kullanılmış iğneleri ve boş flakonları size tarif edildiği şekilde

atınız.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer HUMULIN R’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HUMULIN R kullandıysanız:

HUMULIN R’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

Eğer

gerekenden daha

fazla HUMULIN R kullanırsanız kan şekeri düzeyinizde düşme

görülebilir. Kan şekerinizi kontrol ediniz. Kan şekeriniz düşükse, glukoz tabletleri, şeker

yiyiniz ya da şekerli bir içecek içiniz. Daha sonra doktorunuzun önerdiği gibi meyve, bisküvi

yiyiniz ve biraz dinleniniz. Genellikle bu yöntem hafif kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) veya

küçük bir insülin doz aşımını atlatmanıza yardımcı olacaktır. Eğer durumunuz kötüleşirse, nefes

alıp verişiniz sıklaşırsa ve cildiniz soluklaşırsa derhal doktorunuza bildiriniz.

Ciddi

şekeri

düşüklüğü

glukagon

enjeksiyonu

tedavi

edilebilir.

Glukagon

enjeksiyonundan

sonra

glukoz

şeker

yiyiniz.

Eğer

glukagona

yanıt

vermezseniz,

hastaneye gitmeniz gerekecektir. Glukagon hakkında bilgi almak için doktorunuza danışınız.

HUMULIN R kullanmayı unutursanız:

Eğer gerekenden daha az HUMULIN R kullanırsanız, kan şekeriniz yükselebilir. Kan şekerinizi

kontrol ediniz.

Eğer kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi) veya kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) tedavi

edilmezse çok ciddi sonuçlara yol açabilir ve baş ağrısı, bulantı, kusma, susuzluk, şuur kaybı,

koma hatta ölümle sonuçlanabilir (Bölüm 4’ün “Olası yan etkiler” A ve B kısımlarına bakınız).

Her zaman yedek bir şırınga ile birlikte yedek bir HUMULIN R flakonu yanınızda

bulundurunuz.

Her zaman, şeker hastası (diyabetik) olduğunuzu gösteren bir uyarıyı yanınızda taşıyınız.

Her zaman yanınızda şeker bulundurunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Böyle bir durumda lütfen doktorunuza

danışınız.

HUMULIN R ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Eğer almanız gerekenden daha az HUMULIN R kullanırsanız kan şekerinizde bir yükselme

ortaya çıkabilir. Doktorunuz aksini söylemediği takdirde aldığınız insülini değiştirmeyiniz.

Eğer bu ürünün kullanımı hakkında ilave sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HUMULIN R’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

A

a

ıdakilerden biri olursa, HUMULIN R'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)

Sistemik alerji

Kendini aşağıdaki belirtiler ile gösterir:

Tüm vücutta döküntüler

Nefes almada zorluk

Hırıltılı solunum

Kan basıncında düşme

Kalp atışında hızlanma

Terleme

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HUMULIN R’ye karşı alerjiniz var demektir. Acil

tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

A

a

ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Lokal alerji:

Bazı insanlar insülin enjeksiyonu yapılan bölgede kızarıklık, şişme veya

kaşıntı hissedebilir. Bu durum genellikle birkaç gün veya hafta içerisinde düzelir.

Enjeksiyon

bölgesi

değişiklikleri:

Sık

enjeksiyona

bağlı

olarak

bölgede

derinin

kalınlaşması

(lipodistrofi).

Eğer

enjeksiyon

bölgesinde

derinizin

kalınlaştığını

veya

çukurlaştığını fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Özellikle insülin tedavisinin başlangıç döneminde veya kan glukozunun kontrolünü arttırmak

için tedavide değişiklik yapılması sırasında ödem (örneğin kollarda, dirseklerde şişlik; sıvı

tutulması) rapor edilmiştir.

Bunlar HUMULIN R’nin hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Şeker hastalığında sık görülen problemler

A.

Kan şekeri düşmesi (hipoglisemi)

Kan şekerinizin düşmesi (hipoglisemi) kanınızda yeterince şeker olmadığı anlamına gelir.

Bunun sebebi aşağıdakiler olabilir;

Eğer HUMULIN R ya da başka insülini çok fazla kullanıyorsanız

Eğer öğün atlıyor ya da geciktiriyor veya diyetinizi değiştiriyorsanız

Eğer bir öğünden hemen önce ya da hemen sonra çok fazla fiziksel aktivitede bulunuyor

ya da iş yapıyorsanız,

Eğer bir enfeksiyon ya da hastalığınız (özellikle ishal ya da kusma) varsa,

Eğer insülin ihtiyacınızda bir değişiklik varsa,

Böbrek ya da karaciğerinizde var olan bir sorun daha da kötüleşiyorsa.

Alkol ve bazı ilaçlar kandaki şeker düzeyinizi etkileyebilir.

Kan şekerinizin düşmesinin ilk belirtileri genellikle çabuk belli olur ve aşağıdakileri içerir:

Yorgunluk

Sinirlilik ya da titreme

Baş ağrısı

Kalp atışında hızlanma

Kendini hasta hissetmek

Soğuk terleme

Uyarı semptomlarını tanımakta henüz çok emin olmadığınızda, hipoglisemi nedeniyle araba

kullanma gibi sizi veya başkalarını riske sokabilecek durumlara engel olunuz.

B. Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) ve şeker koması (diyabetik ketoasidoz)

Kan şekerinin yükselmesi vücudunuzda yeterince insülin olmadığı anlamına gelir.

Kan şekerinizin yükselmesi aşağıdaki nedenlerden olabilir:

HUMULIN R ya da diğer insülininizi almamak

Doktorunuzun size söylediğinden daha az insülin almak

Diyetinizin izin verdiğinden çok daha fazlasını yemek

Ateş, enfeksiyon veya duygusal stres

Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi) şeker hastalığının en sık rastlanan ve iyi tedavi

edilseler bile hayatı tehdit eden akut komplikasyonlarından olan şeker komasına (diyabetik

ketoasidoz) neden olabilir. Bu rahatsızlıkta, vücuttaki insülin seviyelerinin yetersiz oluşu, kan

şekerinin (glukoz) yüksek olmasına ve kanda ketonlar adı verilen maddelerin birikmesine

(ketoasidoz) neden olur. Diyabetik ketoasidoz, tedavi edilmeden bırakıldığı takdirde, komaya,

nihai anlamda ölüme sebebiyet verir.

Diyabetik ketoasidoz genellikle hastalık veya başka bir sağlık sorunu gibi, stresli bir olay ile

tetiklenir. Bu rahatsızlık aynı zamanda insülin tedavisinin yetersiz olmasından da ileri gelebilir.

Diyabetik ketoasidoz en çok tip 1 diyabeti bulunan kişilerde yaygındır, ancak tip 2 diyabeti

bulunan kişilerde de görülebilir. Diyabetik ketoasidoz zaman zaman kişinin şeker hastalığına

yakalandığına dair ilk işaret olur. İlk belirtiler yavaş yavaş birkaç saatten ya da günden sonra

görülmeye başlar.

Belirtiler aşağıdakileri içerir:

Uykulu hissetmek

Yüz kızarması

Susuzluk

İştahsızlık

Nefeste aseton kokusu

Hasta hissetmek ya da hasta olmak

Ciddi belirtiler, nefes almada zorlanma ve nabzın hızlanmasıdır.

Böyle bir durumda hemen

tıbbi yardım alınız.

C. Hastalık

Özellikle

eğer

hasta

hissediyor

hastaysanız

ihtiyaç

duyduğunuz

insülin

miktarı

değişebilir.

Normal olarak yemek yemediğinizde bile insüline ihtiyacınız vardır.

İdrar ya

da kan testi yaptırınız, hasta iken uyguladığınız kuralları uygulayınız ve doktorunuza bildiriniz.

5.

HUMULIN R’nin saklanması

HUMULIN

R’yi

çocukların

göremeyeceği

ve

erişemeyeceği

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

İlk kullanımdan önce HUMULIN R’yi kutusu içinde, buzdolabında 2-8ºC arası sıcaklıklarda

saklayınız.

Dondurmayınız.

Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız. Kullanıma başladıktan

sonra flakonu 30

C’nin altında 28 güne kadar saklayabilirsiniz. Aşırı sıcakta veya direkt güneş

ışığı altında bırakmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki

ve

flakon

etiketindeki

son

kullanma

tarihinden

sonra

HUMULIN

R’yi

kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz HUMULIN R’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Lilly İlaç Ticaret Ltd Şti

Acıbadem Mah. Çeçen Sokak

Akasya Acıbadem Kent Etabı

A Blok Kat: 3

34660 Üsküdar / İstanbul

Tel : 0 216 554 00 00

Faks: 0 216 474 71 99

Üretici firma:

Eli Lilly and Company

Indianapolis – A.B.D.

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.