HIBOR 7500 IU/ 0, 3 ML SC KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR, 2 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HIBOR 7500 IU/ 0, 3 ML SC KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR, 2 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HIBOR 7500 IU/0,3 ML SC KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR, 2 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bemiparin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 123/66
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-11-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

HIBOR

®

7.500 IU/0.3 mL SC enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Deri altına enjeksiyon yolu ile kullanılır.

Steril

Etkin madde:

0.3 mL çözelti, 7.500 Uluslararası Ünite (IU) bemiparin sodyum (anti Faktör Xa)

içerir. Bemiparin sodyum, domuz bağırsak mukoza zarından elde

edilen bir etkin maddedir.

Yardımcı maddeler:

Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin

için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

doktorunuza

bu

ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında;

1.

HIBOR

®

nedir ve ne için kullanılır?

2.

HIBOR

®

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

HIBOR

®

nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

HIBOR

®

’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. HIBOR

®

nedir ve ne için kullanılır?

HIBOR

damarlarınızda pıhtı oluşumunu engelleyen ve “antikoagülanlar” adı verilen ilaç

grubuna dahildir. Bu ilaçlar damarlarda kan pıhtılaşmasını engellerler. HİBOR

’un etkin

maddesi bemiparin sodyum, domuz bağırsak mukoza zarından elde edilmiştir.

PVC şaselerde, gri lastik kapaklı, uç kısmında siyah lastik conta bulunan plastik pistonlu,

kullanıma hazır cam enjektör içerisinde; renksiz, gözle görülebilir partikül içermeyen, berrak

çözeltidir.

HIBOR 7.500 IU/0.3 mL kullanıma hazır enjektör; 2 enjektör içeren kutularda sunulmaktadır.

Aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

Genel cerrahi ameliyatlarında damarlarda kan pıhtılaşmasının önlenmesinde,

Ortopedi ameliyatlarında damarlarda kan pıhtılaşmasının önlenmesinde,

Yüksek ya da orta dereceli risk taşıyan cerrahi dışı hastalarda kan pıhtılaşmasının

önlenmesinde,

Diyaliz makinası tüpü içerisinde kan pıhtıları oluşumunun önlenmesinde,

Bacaklarda ve/veya akciğerlerdeki toplardamarlarda kan pıhtıları oluşumunun önlenmesi

ve tedavisinde,

Karaciğer

embolisi

(tıkanıklığı)

olsun

veya

olmasın,

toplardamarlarda

pıhtıları

oluşumunun önlenmesi ve tedavisinde.

2. HIBOR

®

’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIBOR

®

’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Bemiparin sodyuma, heparine, domuz kaynaklı maddelere veya bu ilacın diğer bileşenlerine

karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

Doğrulanmış

şüphelenilen,

bağışıklık

sisteminden

kaynaklanan,

heparin

ilişkili

trombositopeni (HİT) geçmişiniz (kanınızda pıhtılaşmayı sağlayıcı hücrelerin az olması)

veya HİT’e bağlı Yaygın Damariçi Pıhtılaşma Bozukluğu’nuz (kanınızda pıhtılaşmayı

sağlayıcı hücrelerin kümelenmesi) varsa (doktorunuz bu rahatsızlıkların sizde bulunup

bulunmadığını belirleyecektir.),

Aşırı kanamayla sonuçlanan bir durumla ilgili şikayetiniz varsa,

Karaciğer ve/veya pankreasınızın ciddi rahatsızlıklarında,

Son iki ay içerisinde beyin, omurga, göz veya kulağınızla ilgili yaralanmanız ya da

ameliyatınız olduysa,

Endokarditiniz (kalp damarları ve kapakçıklarında iltihaplanma) varsa,

Aktif peptik ülser (mide ve oniki parmak bağırsağı ülseri), kanama sonucu inme, beyin

anevrizması (beyin damarlarının bir bölgesinin çeperinde oluşan şişkinlik) ya da beyin

tümörü gibi kanama riski yüksek yaranız varsa,

Beyin kanaması geçirdiyseniz,

Herhangi bir ameliyat esnasında epidural (vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı iletimini

durduran bölgesel anestezi) veya spinal anestezi (omuriliğe iğne ile yapılan anestezi)

uygulanıyorsa.

HIBOR

®

’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Böbrek rahatsızlığınız varsa (doktorunuz özel bir izleme düzenleyebilir ve size özel bir

dozlama yapabilir),

Karaciğer rahatsızlığınız varsa,

Tansiyonunuz yüksekse ve/veya kontrol altına alınması zorsa,

Artık aktif olmayan mide ülseri geçirdiyseniz,

Trombositopeniye bağlı bereler ve durdurulamayan kanamanız varsa,

Böbrek ve/veya idrar yolunuzda taş bulunuyorsa,

Kanama eğiliminde artış var ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),

Kan damarlarınızla ilgili problemler sonucunda oluşan göz rahatsızlıklarınız varsa,

Şeker hastasıysanız,

Kanınızdaki potasyum düzeyi yüksekse.

Spinal lomber ponksiyon (bel omurları arasından özel bir iğne ile girilerek beyin ve omurilik zarları

etrafındaki

sıvıdan

örnek

alınması),

spinal

anestezi

(bel

bölgesinde

omurlar

arasında

bulunan

omuriliğin içinde bulunduğu sıvıya, çevreleyen zarlardan geçerek ince bir iğne ile lokal anestezik

ilaç

verilerek

belden

kısmında

ağrı,

duyusu

hareketin

ortadan

kaldırıldığı

anestezi

uygulaması) veya epidural anestezi (sırt ve bel bölgesinde omurlar arasında omuriliği saran zarları ile

bölgedeki

doku

arasında,

epidural

boşluk

olarak

bilinen

aralığa

çok

ince

plastik

tüp

yerleştirilmesi ve bu tüp içerisinden lokal anestezik ilaç verilmesi ile yalnızca uygulanan bölgenin

altında

ağrının

ortadan

kaldırıldığı

anestezi

uygulaması)

uygulanan

hastalarda,

düşük

molekül

ağırlıklı heparin enjeksiyonu ile spinal/epidural kateter veya iğnenin yerleştirilmesi ya da çıkarılması

arasında en az koruyucu doz için 12 ve tedavi dozu için 24 saat bırakılmalıdır. Böbrek yetmezliği

olan hastalarda zaman aralığının daha uzun olması düşünülebilir.

Doktorunuz nörolojik bozukluğun belirtileri yönünden sizi sık sık izlemelidir. Eğer nörolojik bir

tehlike söz konusu ise acil tedavi edilmeniz gereklidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

HIBOR

®

’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

HIBOR

’un yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIBOR

kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile olduğunuzdan

şüphe

ettiğinizi

söyleyiniz.

Doktorunuz,

ilacın

kullanımındaki

yararlılık

potansiyel

riski

değerlendirerek, ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIBOR

kullanmaya başlamadan önce, doktorunuza emzirme döneminde olduğunuzu söyleyiniz.

Doktorunuz,

ilacın

kullanımındaki

yararlılık

potansiyel

riski

değerlendirerek,

ilacı

kullanıp

kullanmayacağınıza karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

HIBOR

’un araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

HIBOR

®

’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

HIBOR

’un içeriğinde enjeksiyonluk sudan başka yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HIBOR

®

’un aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması önerilmemektedir:

Kas içi uygulanan ilaçlar,

Varfarin ve/veya asenokumerol (K vitamini antagonistleri) gibi diğer pıhtılaşmayı önleyen

ilaçlar,

Aspirin, tiklopidin, klopidogrel gibi kan pulcuklarını engelleyerek pıhtılaşmayı önleyen

ilaçlar (platelet inhibitörleri),

İbuprofen gibi NSAİ ilaçlar (ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap giderici etkilere sahip ilaç

grubu),

Kandaki potasyum seviyesini yükselten ilaçlar (bazı diüretikler ve kan basıncını düşüren

ilaçlar),

Nitrogliserin gibi kalp ilaçları,

Prednizolon gibi sistemik glukokortikoidler (iltihaplanmaya karşı kullanılan hormon ilaç

grubu),

Dekstran gibi kan hacmini artırmak için kullanılan ilaçlar,

Glikoprotein IIb/IIIa antagonistleri (absiksimab, tirofiban, eptifibatid, vb.) dahil olmak

üzere diğer pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar,

Kanama riskini artıran ya da ilacın etkisini azaltabilen ginkgo, ginseng, sarımsak, vb. içeren

bitkisel ilaçlar.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HIBOR

®

nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

HIBOR

dozu, size özel olarak doktorunuz tarafından belirlenecektir.

HIBOR

deri altına; genellikle karnın yan tarafındaki deri kıvrımına veya uyluğun üst bölümüne

enjekte edilir. HIBOR

doktorunuz veya hemşireniz tarafından enjekte edilir. Evdeki tedavinizde

enjeksiyonu kendiniz yapmanız gerekebilir.

Bu ilaç asla kas içine uygulanmamalı veya başka bir enjeksiyonluk ilaç ile karıştırılmamalıdır.

Genellikle günde 1 defa uygulanmaktadır.

Doktorunuz HIBOR

®’

u ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir.

Toplardamarlarda pıhtı oluşma riskinin orta olduğu genel cerrahi ameliyatlarında: Ameliyat gününde,

ameliyattan 2 saat önce ya da 6 saat sonra, deri altına enjeksiyon yoluyla 2.500 IU HIBOR

uygulanır. Sonraki günlerde ise 24 saatte bir 2.500 IU HIBOR

verilir.

Toplardamarlarda pıhtı oluşma riskinin yüksek olduğu ortopedi ameliyatlarında:

Ameliyat gününde,

ameliyattan 2 saat önce ya da 6 saat sonra deri altına enjeksiyon yoluyla 3.500 IU HIBOR

uygulanır. Sonraki günlerde ise 24 saatte bir 3.500 IU HIBOR

verilir.

Cerrahi dışı hastalarda tromboembolik (kan pıhtısının kopup başka bir bölgedeki damarı tıkaması)

hastalığının önlenmesi:

Risk faktörlerinin orta ya da yüksek oluşuna göre deri altına enjeksiyon

yoluyla günde 2.500 IU ya da 3.500 IU HIBOR

uygulanır.

Risk süresi boyunca ya da hasta tamamen ayağa kalkana kadar doktorun tercihine göre profilaksi

tedavisine devam edilmelidir.

Derin ven trombozu (bacağın derin

toplar damarlarının pıhtıyla tıkanması) ve geçici olarak yüksek

risk faktörleri olan hastalarda toplardamarlarda pıhtı oluşumunun tekrarlanmasını ikincil önleme:

Ağız yoluyla antikoagülan (kan pıhtılaşmasının önlenmesi) tedavisine alternatif olarak ya da ağız

yoluyla tedavinin yapılamadığı durumlarda, pulmoner embolinin (akciğer damarlarının kan pıhtısı

ile tıkanması) eşlik ettiği veya tek başına seyreden derin ven trombozu için antikoagülan tedavisi

almış olan hastalarda, sabit dozda günde 3.500 IU HIBOR

(en fazla 3 ay süreyle) uygulanabilir.

Pulmoner embolinin (akciğer damarlarının bir pıhtı ile tıkanması) eşlik ettiği veya tek başına

seyreden derin ven trombozu tedavisi: Deri altına enjeksiyon yoluyla günde bir kez 115 IU HIBOR

uygulanır. Önerilen tedavi süresi 7±2 gündür. Günlük doz vücut ağırlığına göre belirlenmekle

birlikte, pratikte, 50 kg’dan zayıf olan hastalar için günde tek doz 5.000 IU/0.2 mL, 50-70 kg

arasındaki hastalar için günde tek doz 7.500 IU/0.3 mL ve 70-100 kg arasındaki hastalar için 10.000

IU/0.4 mL HIBOR kullanılır. 100 kg’dan daha fazla vücut ağırlığına sahip olan hastalar için doz 115

IU HIBOR

/kg/gün baz alınarak hesaplanmalıdır.

Hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal (vücut harici) devrede pıhtılaşmayı önleme: Süre olarak 4

saatten uzun sürmeyen hemodiyalize sürekli giren ve kanama riski olmayan hastalarda, hemodiyaliz

sırasında ekstrakorporeal devrede, 60 kg’dan hafif hastalarda 2.500 IU, 60 kg’dan ağır hastalarda

3.500 IU HIBOR

uygulanması

önerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

HIBOR

, deri altına enjeksiyon yoluyla kullanılır.

Hastanedeyseniz, size HIBOR

®’

u doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir. Evde tedavinizi

sürdürmek için enjeksiyonu kendiniz yapmanız gerekiyorsa, doktorunuz veya bir sağlık çalışanından

aşağıdaki uygulama talimatını öğretmesini isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip ediniz:

Ellerinizi iyice yıkayınız, rahat bir pozisyonda oturunuz veya uzanınız.

Göbek deliğinden ve herhangi bir yara veya bereden 5 cm uzakta olacak şekilde karnınızın

yan tarafından bir alan seçiniz ve buradaki deriyi dikkatlice temizleyiniz.

Farklı

günlerde

ilacı

farklı

yerlere

uygulayınız.

Enjeksiyonları

sağ

taraflara

dönüşümlü olarak yapınız.

HIBOR enjektör iğnesinin kapağını çekip çıkarın.

İğnenin steril kalması için hiçbir yere temas etmediğinden emin olunuz.

Ürün kullanıma hazır duruma gelmiştir.

Enjeksiyondan önce hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için enjektörün pistonunu itmeyiniz,

çünkü ilaç kaybına sebep olabilir.

Bir elinizle enjektörü tutarken, diğer elinizle daha önceden temizlediğiniz bölgenin derisini

nazikçe tutunuz ve baş ile işaret parmaklarınızın arasında hafifçe sıkarak bir deri kıvrımı

oluşturunuz.

İğneyi vücut yüzeyine mümkün olduğunca dik olarak (90°’lik açıyla) deri kıvrımına,

sonuna kadar batırınız.

Enjektörün

pistonunu

itiniz

enjeksiyon

süresince

deri

kıvrımını

tutmaya

devam

ettiğinizden emin olunuz.

Enjektörü, parmağınız pistonun üzerindeyken, dik olarak enjeksiyon bölgesinden dışarı

doğru çekiniz. Şimdi deri kıvrımını bırakabilirsiniz.

Güvenlik sistemi olan enjektörler için: Enjeksiyonu yaptıktan sonra iğneyi kendinizden ve

çevrenizde bulunan kişilerden uzak tutunuz, piston çubuğuna sıkıca basarak güvenlik

sistemini

aktive

ediniz.

Koruyucu

kılıf

otomatik

olarak

iğneyi

kapatır

klik

sesini

duyduğunuzda koruyucu sistemin çalıştığını anlayacaksınız.

Kullanılan HIBOR

’u

çöpe atmayın, çocukların erişemeyeceği bir

yerde biriktirin ve

biriken enjektörleri nasıl atacağınız konusunda eczacınıza danışınız.

Uyarılar:

Güvenlik sistemi sadece enjektör tamamen boş olduğunda çalışır.

Güvenlik sistemi sadece iğne hastanın derisinden çıkarıldıktan sonra çalıştırılmalıdır.

İğne kılıfını enjeksiyondan sonra tekrar kullanmayınız.

Güvenlik

sisteminin

çalıştırılması

sırasında

miktar

çözelti

sıçrayabilir.

Maksimum

güvenliğiniz

için

güvenlik

sistemini

aşağıya

bakacak

şekilde,

kendinizden

çevrenizdekilerden uzak tutarak çalıştırınız.

Uygulamadan

sonra

enjeksiyon

bölgesini

ovuşturmayınız.

bere

oluşmasını

engelleyecektir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

HIBOR

®’

un çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yetişkinler için verilen dozla aynıdır. Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız

var ise doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu konuda yakından izlem önerebilir. Ciddi böbrek

yetmezliğiniz var ise doktorunuz size özel bir dozlama yapabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer

yetmezliği:

Böbrek

karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Eğer HIBOR

®

’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HIBOR

®

kullandıysanız

HIBOR

’u kullanmanız gerekenden daha fazla kullandıysanız ana belirti olarak kanama görülür.

Kanamanızın şiddetine ve tromboz (kanın damarda veya kalpte pıhtılaşması) riskine bağlı olarak

HIBOR

uygulamasına son verilmesi gerekebilir.

Hafif kanamalar nadiren özel tedavi gerektirir. Şiddetli kanamanız varsa protamin sülfat isimli ilacın

kullanılması gerekebilir. 100 IU HIBOR

için 1.4 mg protamin sülfat uygulanmalıdır.

HIBOR

®

’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HIBOR

®

’u kullanmayı unutursanız:

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman alınacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeniden alınma zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HIBOR

®

ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar HIBOR

ile tedaviye son vermeyiniz.

HIBOR

sürekli kullanılması halinde etkilidir. Doktorunuzla görüşmeden ilacın kullanılmasına

hiçbir şekilde ara verilmemelidir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HIBOR

’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa, HIBOR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciddi alerjik reaksiyonlar (ateş, titreme, nefes almada güçlük, ses tellerinin şişmesi, denge

kaybı, terleme, rahatsız edici ürtiker/kurdeşen, kaşınma, düşük kan basıncı, sıcak basması,

kızarma, bayılma, solunum borusunun kasılması, boğazın şişmesi)

Bunların hepsi seyrek görülen çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

HIBOR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın:

Enjeksiyon yerinde bere, kaşınma ve hafif ağrı oluşması

Yaygın:

Olağandışı ve beklenmeyen kanamalar; örneğin, idrarınızda veya dışkınızda kan görülmesi

Karaciğer enzimleri (transaminazlar) düzeylerinde hafif ve geçici yükselmeler

Yaygın olmayan:

Hafif alerjik reaksiyonlar; deride döküntü, ürtiker/kurdeşen, kızartı

Hafif ve geçici trombositopeni

Seyrek:

Kızarıklığa,

berelenmeye

dişeti,

ağız

burunda

kanamaya

sebep

olabilecek

ciddi

trombositopeni

Enjeksiyon bölgesinde derinin canlılığını kaybetmesi (nekroz)

Bemiparinle birlikte epidural boşluğa veya belkemiğine anestezi enjeksiyonundan sonra

belkemiğinde kan birikmesi (bacaklarda veya vücudun alt bölümünde güç veya hassasiyet

kaybına yol açar)

Bilinmiyor:

Kanda

potasyum

düzeyinin

yükselmesi

(bulantı,

kusma,

şiddetli

karın

ağrısı

ishal

görülebilir)

Heparinin uzun süreli kullanımıyla ilişkili olarak kemik erimesi

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu

veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00

08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında

daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. HIBOR

®

’un saklanması

HIBOR

’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. İlacı dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HIBOR

®

’u kullanmayınız.

Son

kullanma

tarihi

geçmiş

veya

kullanılmayan

ilaçları

çöpe

atmayınız!

Çevre

ve

Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Dem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Dem Plaza İnönü Mah. Kayışdağı Cad. No:172

34755 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 02164284029

Faks: 02164284069

Üretim yeri:

Rovi Contract Manufacturing, S.L.

Madrid/İspanya

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.