HAMAZINC KREM , 30 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • HAMAZINC KREM , 30 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • HAMAZINC KREM ,30 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer dermatologicals

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/850
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-11-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

HAMAZİNC %5.35 + %18 krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde:

Her 1 gram krem; hamamelis virginiana distilat 53,5 mg ve çinko oksit 180

mg içerir.

Yardımcı maddeler:

Metil paraben (E218), etil paraben (E214), propil paraben (E216),

setomagrogol

1000,

propilen

glikol,

setostearil

alkol,

likit

parafin,

beyaz

parafin

deiyonize su içerir.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler

içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif

bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de HAMAZİNC’ten en iyi sonuçları

alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu

ilacın

kullanımı

sırasında,

doktora

veya

hastaneye

gittiğinizde

doktorunuza

bu

ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya

düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HAMAZİNC nedir ve ne için kullanılır?

2. HAMAZİNC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HAMAZİNC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HAMAZİNC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. HAMAZİNC nedir ve ne için kullanılır?

HAMAZİNC; 30 g, 60 g ve 90 g’lık alüminyum tüplerde pazarlanan, hamamelis virginiana

distilatı ve çinko oksit içeren, haricen kullanılan beyaz görünüşlü bir kremdir.

HAMAZİNC’in bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu özütü; doku büzücü (astrenjan),

kanamayı

durdurucu

(lokal

hemostatik)

iltihap

giderici

(antiinflamatuvar)

etkilere

sahiptir.

Doku

büzücü

etkisi

deriye

yaralanmaları

takiben,

söz

konusu

bölgede

deri

proteinlerinin çökmesini sağlayarak doku kalınlaştırıcı etki gösterir.

2 / 5

Lokal kanamayı durdurucu etkisi ile deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede

kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.

Yangı giderici etkisi ile derideki iltihaba ait belirti ve bulguları giderir.

Çinko oksit deride oluşmuş harabiyet ve yaralarda iltihaplanmayı ve ölü doku oluşumunu

azaltır,

harabiyete

uğramış

bölgedeki

cilt

hücrelerinin

çoğalmasını

arttırarak

yara

iyileşmesini hızlandırır.

HAMAZİNC;

Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde

Mantar enfeksiyonları veya bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle şiddetlenen pişik için takip

tedavisinde

1. ve 2. derece yanıklarda/güneş yanıklarında

Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri harabiyetlerinde (lezyonlarında)

Emziren annelerin meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında

Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında (yaşlı kimselerin derisi ve

diyabetik ayak tedavisi dahil)

Diğer ilaçlarla birlikte uygulanan tedavi sonucu çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kızarıklık,

kaşıntı, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozuklukları ile belirginleşen cilt hastalığının,

ciltte sürtünmeye veya mantar gibi mikroplara bağlı cilt harabiyeti gibi sulantılı ve ani

gelişen yaraların; özellikle bacak yaraları ve uzun süre yatan hastalarda oluşan yaraların

tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

2. HAMAZİNC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HAMAZİNC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer HAMAZİNC’in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.

HAMAZİNC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

HAMAZİNC’i gözlere temas ettirmeyiniz. Gözler ile temas durumunda, gözlerinizi bol su ile

yıkamanız önerilir.

HAMAZİNC kullanmanıza rağmen, mevcut yakınmalarınızın sürmesi veya artması durumunda

bir doktora danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

HAMAZİNC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HAMAZİNC’in yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanımına ait özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamamelis virginiana için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Çinko oksit için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.

HAMAZİNC, gebelikte kullanılacaksa tedbirli olunmalıdır.

Tedaviniz

sırasında

hamile

olduğunuzu

fark

ederseniz

hemen

doktorunuza

veya

eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamamelis virginiana’nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

3 / 5

Hamamelis virginiana’nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.

Çinko oksitin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Emzirme döneminde HAMAZİNC kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

HAMAZİNC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde

bulunan

propilen

glikol

setostearil

alkol

nedeniyle

nadiren

bölgesel

deri

reaksiyonlarına

(örneğin,

tahriş

edici

veya

alerji

yapıcı

maddelerle

doğrudan

temastan

kaynaklanan cilt iltihabı olan kontakt dermatite) ve deride tahrişe sebebiyet verebilir.

HAMAZİNC’in içeriğinde bulunan metil paraben (E218), etil paraben (E214) ve propil paraben

(E216) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HAMAZİNC’in diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. HAMAZİNC nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

HAMAZİNC’i günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürünüz.

HAMAZİNC kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

Uygulama yolu ve metodu:

HAMAZİNC’i ince bir tabaka halinde ciltteki harabiyetli bölgeye sürünüz.

Gerekli ise, deriye sürülmesini takiben harabiyetli bölgeyi gazlı bez ile kapatabilirsiniz.

HAMAZİNC’i,

emziriyorsanız

meme

başlarının

bakımında,

emzirmeden

sonra

meme

başlarına uygulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Bildirilmemiştir.

Eğer

HAMAZİNC’in

etkisinin

çok

güçlü

veya

zayıf

olduğuna

dair

bir

izleniminiz

var

ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HAMAZİNC kullandıysanız:

HAMAZİNC’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

HAMAZİNC’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız

4 / 5

HAMAZİNC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, HAMAZİNC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

HAMAZİNC’i

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı

veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesinde

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin HAMAZİNC’e karşı

ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilir);

Yaygın (10 hastanın 1’inden az fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir);

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden az fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir);

Seyrek (10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir);

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilir);

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Yaygın olmayan

(100 hastanın 1’inden az fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir)

Ciltte tekdüze yayılan, aniden kendiliğinden oluşan ve geriye belirgin deri değişiklikleri

bırakmadan tekrar kaybolan deri kızarıklıkları, semptomatik deri döküntüsü (ekzantem)

Deride tahriş (iritasyon), kaşıntı, yanma ve batma hissi

Ciltte kızarıklık (eritem)

Kuru deri

Bilinmiyor

(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Alerjik reaksiyon

Tahriş edici veya alerji yapıcı maddelerle doğrudan temastan kaynaklanan cilt iltihabı

(kontakt dermatit), çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kızarıklık, kaşınma, sulanma, kabuk

bağlama gibi doku bozuklukları ile belirginleşen cilt hastalığı (egzama)

Kurdeşen (ürtiker), alerjik deri döküntüsü

Deri altında belirli bir bölgeyle sınırlı, kurdeşene benzeyen iri ve ağrısız şişliklerin

belirdiği alerjik cilt bozukluğu (anjiyonörotik ödem)

Eğer

bu

kullanma

talimatında

bahsi

geçmeyen

herhangi

bir

yan

etki

ile

karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda

hekiminiz,

eczacınız

veya

hemşireniz

konuşunuz.

Ayrıca

karşılaştığınız

etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne

5 / 5

bildiriniz.

Meydana

gelen

etkileri

bildirerek

kullanmakta

olduğunuz

ilacın

güvenliliği

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. HAMAZİNC’in saklanması

HAMAZİNC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Tüpün veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce HAMAZİNC’i kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HAMAZİNC’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16-18 Ataşehir/İstanbul

0 216 456 65 70 (Pbx)

0 216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

Üretim yeri:

Berko İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Adil Mah. Yörükler Sok. No: 2 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00 (Pbx)

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.