GRIPORT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • GRIPORT 20 FILM KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • GRIPORT 20 FILM KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699680090474
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-07-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

GRİPORT film kaplıtablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her bir tablet 650 mg parasetamol,60 mgpsödoefedrin HCl ve 4 mg

klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcımaddeler:Laktoz monohidrat, mısır nişastası, hidroksipropil selüloz,

kroskarmelloz sodyum, mikrokristalin selüloz, kolloidal silikondioksit, magnezyum

stearat, polivinil alkol, titanyumdioksit, makrogol, talk

Bu ilacıkullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veyahastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.GRİPORT nedir ve ne için kullanılır?

2.GRİPORT’u

kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.GRİPORT nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.GRİPORT’un saklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1.GRİPORT nedir ve ne için kullanılır?

GRİPORT, beyaz renkli, ovalşekilli, bikonveks bir yüzü çentikli ( çentiğin amacıyalnızca ,

gerektiğinde daha rahatyutmak i ç in tabletin kırılmasınıkolaylaştırmaktır, tabletin eşit dozlara

bölünmesi için değildir. ) filmkaplıtabletlerdir. 20 filmkaplıtablet içeren, PVC/Alu

blister

ambalajda ve karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.

GRİPORT tablet, birağrıkesici ve ateşdüşürücü (parasetamol), bir antihistaminik

(klorfeniramin maleat) ve mukozanınşişkinliğini azaltarak tıkanıklıklarıgideren bir

dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

GRİPORT tablet; üst solunumyollarının akutenfeksiyonlarına bağlıağrı, ateş, burun

tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısıgibi belirtilerinin giderilmesi için kullanılır.

2

2. GRİPORT’u kullanmadan önce dikkat edilmesigerekenler

GRİPORTu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

GRİPORT’un içeriğindeki parasetamol, psödoefedrin veya klorfeniramin adlıetkin

maddelere veya yardımcımaddelere karşıalerjik(aşırıduyarlı) iseniz

12 yaşından küçük çocuklarda

Şiddetli karaciğer hastalığınız (Child-Pugh kategorisi > 9) varsa

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa

Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa

Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa

Diyabet hastasıiseniz,

Tiroidiniz fazla çalışıyorsa,

Monoaminoksidaz inhibitörleri adıverilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla

gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

Feokromositomaolan hastalarda(böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup,

adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcıilaçlar (burun mukozasındaki damarlarıbüzerek

mukozada kanlanmayıve ona bağlışişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcıilaçlarya da

amfetamin benzeri merkezi sinir sistemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı

etkilerini bloke ederek kalbin atışınıkontrol altına alan beta-blokörlerle birlikte kullanım.

İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu denilen

rahatsızlığınız varsa,

Mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa,

Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,

Astımdahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,

Göz tansiyonunun artması(glokom) durumunda,

Sara (Epilepsi) hastasıysanız

GRİPORT’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Parasetamolü ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanımhikayeniz varsa,

kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarındaderidekızarıklık, döküntü veya bir deri

reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktorile irtibata geçilerek ilacın kullanımının

bırakılmasıve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri

reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacıveya parasetamol içeren başka bir ilacı

kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu

(ciltte ve göz çevresinde kan oturması,şişlikve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik

epidermal nekroliz (deride içi sıvıdolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut

generalize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşineşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi

cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

Aneminiz (kansızlık) varsa,

Akciğer hastalığınız varsa,

Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk veya orta derecede böbrek yetmezliğiniz

varsa,

3

Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa,

Astım,uzun süre devam eden nezle, uzun süre devameden kurdeşen ve

antienflamatuvar ilaçlara karşıaşırıduyarlılığınız varsa,

Parasetamol, psödoefedrin HCl veyaklorfeniramin maleat içeren başka bir ilaç

kullanıyorsanız,

Alkol alıyorsanız günlük 3 tabletten daha yüksek doz almamalısınız.

Karaciğer enzimlerinde yükselmeve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsalbir

hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.

Kalp ritimbozukluğunuz varsa,

Kanşekeri metabolizmasındaetkili olan glukoz 6 fosfatdehidrogenaz enzimieksikliği

olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızıkan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

Feokromositomaolan hastalarda(böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup,

adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

Daha önce size uzamışQT sendromu (kalpte ciddi ritimbozukluğu ve ani ölümlere yol

açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı(yaşamıtehdit eden düzensiz kalp ritmi)

konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundanşüpheleniliyorsa,

60 yaşüzerindeyseniz,

Serebral ateroskleroz hastasıysanız

İdiyopatik ortostatik hipotansiyon(nedeni bilinmeyen, ayağakalkarkalkmaz

tansiyonunuzun düşmesi) durumunda

Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

Prostat büyümeniz varsa

3 – 5 gün içinde yenibelirtilerin oluşmasıya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması

halinde, ilacınızıkullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

GRİPORT’un içeriğinde bulunan etkin maddelerden biri olanparasetamol akut (kısa

sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden

olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli vetekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında

karaciğer hasarına neden olabilir.

Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımımetabolik asidoz

riskini arttırabilir.

Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bumetabolik asidoz riskini arttırabilir.

Metabolik asidoz belirtilerişunlardır:

-Derin, hızlı, ve zorlanarak nefes alıp vermek

-Mide bulantısıve kusma

-İştahsızlık

Eğer bu ilaçlarıkullanıyorsanız: bazıantidepresanlar, göz veya bağırsak

bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokörler içerebilen yüksek

tansiyonilaçları, kan basıncıyükselmesi ve astımtedavisinde kullanılan ilaçlar, duygu

durumbozukluklarıtedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan

ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahimkasılmalarına yardımcıolan

oksitosin.

4

Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı

oluşan hasar)bildirimleri olmuştur.Şayet karın ağrısı, makattan kanamaya da iskemik

kolitin diğersemptomlarıgelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalıve doktora

başvurulmalıdır.

Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin

arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü

ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral

vazokonstriksiyon sendromu(RCVS)) bildirilmiştir.Bildirilensemptomlar ani

başlangıçlışiddetli başağrısı, bulantı, kusmave görmebozukluğudur. Olguların çoğu

uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti vesemptomları

gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemdedahi olsasizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

GRİPORT’un yiyecek veiçecek ile kullanılması

Besinler GRİPORT’un emilimhızınıazaltabilir.

Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazıilaçlar)birlikte kullanıldığında

karaciğer üzerine zararlıetki gösterme riski artabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayıplanlıyorsanız doktorunuza mutlaka söyleyiniz.

Doktorunuz aksini söylemedikçe GRİPORT'uhamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya daeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz aksini söylemedikçe, GRİPORT'uemzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

GRİPORT uyuşukluğa, bazıhastalarda ise başdönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Bu

nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

GRİPORT tablet’in içeriğinde bulunan bazıyardımcımaddeler hakkında önemli bilgiler

GRİPORT her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan dahaaz sodyumihtiva eder. Bu nedenle sodyuma

bağlıherhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazışekerlere

karşıintoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

5

Diğer ilaçlarile birliktekullanımı

Bazıilaçlarile birliktekullanıldığında GRİPORT’un etkisi değişebilir. Aşağıdakiilaçları

kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

Mide boşalmasınıhızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazıuyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı

ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

GRİPORT sara hastalığında kullanılan fenitoin adlıilacın metabolizmasınıinhibe eder, bu

nedenle fenitoin toksisitesine neden olabilir.

Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (Kan pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar)

Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülenHIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve

önlenmesinde kullanılan bir ilaç

Domperidon (Bulantı-kusmatedavisinde kullanılır)

Sarıkantaron (St. John's Worth / Hypericumperforatum) içerikli ilaçlar

Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alanhastalarda

bulantıve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

Diğer ağrıkesicilerle birlikte kullanım

Alkol

Antidepresan ilaçlar (Ruhsalçöküntü tedavisinde kullanılan bazıilaçlar)

Sakinleştirici ilaçlar(Sedatifler, trankilizanlar)

GRİPORT'uburun tıkanıklığınıgidericiilaçlar, trisiklik antidepresanlar (Örn. amitriptilin,

nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazısinir sistemi uyarıcıilaçlar

veya MAOI’leri (Monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması

bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir.İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı,

bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik blokör

ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisinikısmen tersineçevirebilir.

Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanımkalp ritmi bozukluğu

riskini artırır.

Ergot alkaloidleri (ergotamin vemetiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ilebirlikte

kullanılmasıyan etki riskini artırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birliktehipertansiyon riskini artırır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. GRİPORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığıiçin talimatlar:

GRİPORT’u her zaman, tamolarak doktorunuzun söylediğişekilde alınız. Emin olmadığınız

zaman doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde: Önerilen kullanımdozu 6 ya da 8 saatarayla

alınmak üzere günde 3 - 4 kez 1 tablettir.

Günlük maksimum doz 4 tablettir.

6

Uygulama yolu ve metodu:

Tablet bol su ile ağızdanalınır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur fakat herhangi bir hastalığın eşlik

ettiği durumlarda doz ve dozlamsıklığıuygun birşekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği

Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

İleri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer GRİPORT’un etkisininçok güçlü ya dazayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla GRİPORT kullandıysanız

Doz aşımıdurumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantıve kusma görülen başlıcabelirtilerdir,

ancak bazıdurumlarda saatlercebelirtigörülmeyebilir. Bu nedenle aşırıdoz veya kazayla ilaç

almadurumlarında derhal doktorunuza haberveriniz veyahastaneye başvurunuz. Akut (kısa

sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırıdozun zararıalkolik

karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımıhemen tedavi edilmelidir.

Doz aşımında heyecan,huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritimbozukluğu

gibi merkezi sinir sistemi vekardiyovasküler sistemsemptomlarıortaya çıkabilir.Şiddetli

olgularda psikoz (bir türruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncıgelişebilir.

Potasyumun hücre dışından hücre içine kaymasınedeniyle serumpotasyum düzeyi düşebilir.

Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis

(duygudurumbozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar

(istemli olarak çalışan kasların, istemdışıkasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız

kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istemdışı, güçlü kas kasılmalarıve

postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps

(damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana

gelebilir.

Tavsiye edilen dozlarda görülenyan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme,

kasılmalar, çarpıntıve yüksek tansiyon görülebilir.

GRİPORT’u kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız birdoktor veya eczacıile

konuşunuz.

GRİPORT’u kullanmayıunutursanız

Unutulan dozlarıdengelemek için çift doz almayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

7

GRİPORT ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi GRİPORT’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerde yan etkiler

olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, GRİPORT’u kullanmayıdurdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeen yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

El, ayak, yüz ve dudaklarınşişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığınayol açacak

şekildeşişmesi (anafilaktikşok)

Astımve akciğerde nefes darlığına yol açacak astımbenzeri belirtiler (bronkospazm)

Deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),

Alerjik ödem ve anjiyoödem(alerji sonucu yüz ve boğazdaşişme),

Akut jeneralize eksantematöz püstülozis (yüksek ateşineşlikettiği akut yaygın

döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar),

Eritemamultiform(genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer

kızarıklık oluşturan, aşırıduyarlılık durumu),

Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması,şişlik ve kızarıklıkla

seyreden iltihap),

Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz (ölümcül sonuçlar dahil deride içi sıvı

dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık),

Kalpte ritimbozukluğu (Aritmi),

Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),

Aşırıduyarlılık

Varsanı, gerçekte olmayanşeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),

Kan basıncıyükselmesi (Hipertansiyon)

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizdemevcut ise, sizin GRİPORT’a

karşıciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler görülmesıklıklarına göre aşağıdakişekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik,

Uyku bozuklukları,

Bulantı,

Kusma,

Sersemlik,

8

Ağız kuruluğu

Uyku hali (somnolans)

Başağrısı

Başdönmesi

Üst solunum yollarıenfeksiyon belirtileri

Uyuşma, karıncalarımave yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

Bağırsak gazı

Karın ağrısı

Kabızlık

Hazımsızlık

Yaygın olmayan:

Yorgunluk

Telaşhali

Uzun süreli kullanımda böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrekhasarı(papiler

nekroz)

Dizüri (idrar yaparken ağrı)

Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme bu durumu

hazırlayıcıbir faktör olabilir)

Sindirimsisteminde görülen kanama(gastrointestinal kanama)

Huzursuzluk

Seyrek:

Kan pulcuğu sayısında azalma(trombositopeni), akyuvar sayısında azalma(lökopeni),

kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin

bulunması(methemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni),

kılcal damarların deri içine kanaması(trombositopenik purpura),

Anoreksi (iştahsızlık)

Bronşial sekresyonda kalınlaşma

İshal

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazdaşişlik

(anjiyoödem), yaygın akıntılıdöküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el,

yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırıduyarlılık (eritemamultiforme)

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşıciddi

şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Toksik epidermal nekroliz(Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlarabağlı

gelişebilen deri hastalığı)

Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı, sarılık dahil hepatit (karaciğeriltihabı)

Kalp atımının hızlanması(taşikardi)

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya düşük tansiyon (hipotansiyon)

Kalp ritmbozuklukları, kalp çarpıntısı

Depresyon, iritabilite, kabuslar

Halüsinasyon (özellikle çocuklarda) dahil merkezi sinir sistemi (MSS) uyarım

belirtileri, konsantre olamama, başdönmesi

Bulanık görme

Kulak çınlaması

İritasyonlu veya iritasyonsuz deri döküntüleri

Egzama (alerjik dermatit)

9

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazdaşişlik

(anjiyoödem), yaygın akıntılıdöküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el,

yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırıduyarlılık (eritemamultiforme)

Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşıciddi

şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

Toksik epidermal nekroliz(Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlarabağlı

gelişebilen deri hastalığı)

Halsizlik, göğüs sıkışması

Çok seyrek görülen yan etkiler

Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması(agranülositoz)

Bilinmiyor:

Merkezi sinir sisteminde uyarılma, başdönmesi, beyinde iltihaplanma(ensefalopati),

uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)

Pozitifalerji testi

İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını(trombosit) zarar verici olarak kabul

edip imha etmesi (immün trombositopeni)

Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, başağrısı, çocuklarda

paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz

(bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)

İritabilite (uyaranlara karşıaşırıduyarlıolmadurumu)

Anksiyete (kaygı, endişe)

Başağrısı

Ağız kuruluğu

Eksfoliyatifdermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonlar,ışığa

duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker

Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu (kaslarda düzensizhareketler)

Üriner retansiyon (idrar yapamama)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınızyan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da

0800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkısağlamışolacaksınız.

5. GRİPORT'un saklanması

GRİPORT’u çocukların göremeyecekleri, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Işıktan ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

10

Ambalajın üzerinde belirtilen sonkullanma tarihinden sonra GRİPORT’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GRİPORT’u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

İlkoİlaç San.ve Tic. A.Ş.

Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No:10

34885Sancaktepe/İstanbul

Üretim yeri:

İlkoİlaç San.ve Tic. A.Ş.

3.Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok.

No:1 Selçuklu / Konya

Bu kullanmatalimatı……… tarihinde onaylanmıştır.